– فواید وکاربردهای مهارت زندگی

1 – چگونگی کنار اومدن با انتظارات متفاوت خود، خونواده، همسر، فرزندان، دوستان، همکاران، فامیل وجامعه.

2- روابط لذت بخش ورشد دهنده با امکانات، تکنولوژی و محیط زندگی .

3- دفع فشارروانی ازطرف محیط های متفاوت .

4- موافقت با مسائل اقتصادی ونیازهای معیشتی .

5- مدیریت خونواده وتربیت فرزندان .

6- تقویت اعتماد به نفس .

7- رشد وتقویت احساسات واحساسات خود ودیگران .

8- شناخت وکنترل هیجانات واحساسات خود ودیگران .

9- تقویت مهارت های ارتباطی .

10- تأمین سلامت جسمی وبهداشتی روانی .

11- بر طرف کردن درگیری ها وتنش های داخلی .

12- تأمین آرامش ولذت زندگی .

13- رشد شخصی ، خود شکوفایی ، رشد ، خوشبختی وشادابی .

هدف از آموزش مهارت های زندگی ارتقا موافقت فرد اول با خودش وسپس با بقیه ومحیطیه که در اون زندگی می کنه . این مهارت ها به ما یاد می گیره که در طول زندگی به خاص در موقعیت های پر خطر چیجوری عاقلانه وصحیح رفتار کنیم(کچوئیان ،1390).

آموزش مهارت های زندگی توانایی افراد رو در درک لیاقت، اعتماد به نفس و عزت نفس زیاد کرده ونیز نقش مهمی در پیشرفت سلامت روان داره. با پیشرفت سطحی از سلامت روان انگیزه مراقبت از خود ودیگران زیاد شده واز عواملی که سلامت رو به خطر انداخته و مشکل ایجاد می کنن جلوگیری می کنه. واقعا مهارت های زندگی ، آموزش هایی هستن واسه زندگی بهتر وکاهش دادن مشکلات وبه دست آوردن شادی در زندگی ومیسر کردن سلامت روانی وجسمی فرد(گل محمد نژاد بهرامی و ملاجباری،2013).

2-1-9- اهداف مهارت های زندگی

  • تقویت اعتماد به نفس .
  • تقویت روحیه ی مشارکت وهمکاری .
  • رشد وتقویت احساسات انسانی .
  • ایجاد روحیه ی مقاومت در برابرتبلیغات مسموم .
  • کمک به شناسایی وبیان احساسات .
  • تأمین سلامت مهارت های ارتباطی .
  • ساختن یه شهروند متعادل ومقبول جامعه .
  • تقویت روحیه ی همزیستی صلح آمیز.
  • ارتقا موافقت فرد با بقیه ومحیط زندگیش(دولتیاری ،1392).
مطلب مشابه :  بهترین رستوران ها برای توریست ها در شهرها و کشورهای مختلف

در ادامه به مهارت های زندگی به طور مفصل پرداخته شده.