عوامل بروز پدیده کودک خیابانی

از مهمترین عوامل اجتماعی بر توان به موارد زیر اشاره کرد به نقل از دکتر مسعود غفاری

1-عدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه و وجود اختلافات شدید طبقاتی

2-عدم سیاست گذاری دولت در زمینه کنترل جمعیت

3-کم رنگ شدن ارزشها و سنت های وبی تفاوتی شهروندان نسبت به اشتغال کودکان د رجامعه

4-مهاجرت از شهرای کوچک یا مهاجرت روستاییان بزرگ به علت بلایای طبیعی فقدان امکانات شغلی و رفاهی و‌اموزشی

5-مهاجرت های بین الملی

6-بالابودن هزینه های تحصیلی وجذابیت نداشتن سیستم آموزشی

7-فقدان سیاست جنایی در مورد کودکان

8-عدم مشارکت دولت ها با مردم در کنترل ومحدود ساختن پدیده کودکان خیابانی

9-فقدان سازمان یا نهادهایی که متولی رسیدگی به مشکلات کودکان خیابانی باشند

10-جنگ یا اختشاشات داخلی

11-محیط خانوادگی

12-پدران این کودکان اغلب فاقد مهارت های حرفه ای و کارگران ساده با دستمزد کم می باشند

13-بی سواد یا کم سوادی والدین

14-بی تفاوتی ناآگاهی یا سخت گیری والدین در امر تربیت فرزندان خود

15-جمعیت زیاد خانواده

16-کهولت-بیماری یا معلولیت والدین

17-اعتیاد والدین

18-بزهکار بودن یکی از اعضای خانواده

19-فوت یا جدایی والدین

20-درگیری و جربحث های مداوم والدین با یکدیگر

-یکی از مهمترین عوامل افزایش کودکان خیابانی بی صلاحیتی خانواده است. خانواده های بدون صلاحیت می توانند یکی از علل پرورش کودکان خیابانی باشند که در اینده بزهکار بلقوه شوند

مشکلات ناشی از ایراد ساختاری جامعه کم توجهی و برخورد غیرتخصصی مسئولان و میزان رشد جامعهن با مساله پرورش صحیح کودکان وهم چنین فراوانی خانواده های کم صلاحیت وبی صلاحیت از عومل اصلی افزایش فردی در سالهای اخیر بوده است. (دکتر مسعود غفاری روزنامه اطلاعات شماره 22603)

مطلب مشابه :  خدمات نقاشی ساختمان