عوامل بروز اتفاق کودک خیابانی

از مهمترین عوامل اجتماعی بر توان به موارد پایین اشاره کرد به نقل از دکتر مسعود غفاری

1-نبود پخش مساوی ثروت در جامعه و وجود اختلافات شدید طبقاتی

2-نبود سیاست گذاری دولت در مورد کنترل جمعیت

3-کم رنگ شدن ارزشها و سنتای وبی فرقی شهروندان نسبت به اشتغال کودکان د رجامعه

4-مهاجرت از شهرای کوچیک یا مهاجرت دهات نشینان بزرگ به دلیل بلایای طبیعی از دست دادن امکانات شغلی و رفاهی و اموزشی

5-مهاجرتای بین الملی

6-بالابودن هزینه های تحصیلی وجذابیت نداشتن سیستم آموزشی

7-از دست دادن سیاست جنایی در مورد کودکان

8-نبود مشارکت دولتا با مردم در کنترل ومحدود ساختن اتفاق کودکان خیابانی

9-از دست دادن سازمان یا نهادهایی که متولی رسیدگی به مشکلات کودکان خیابانی باشن

10-جنگ یا اختشاشات داخلی

11-محیط خانوادگی

12-پدران این کودکان بیشتر بدون مهارتای حرفه ای و کارگران ساده با دستمزد کم هستن

13-بی سواد یا کم سوادی والدین

14-بی تفاوتی ناآگاهی یا سخت گیری والدین در کار تربیت فرزندان خود

15-جمعیت زیاد خونواده

16-کهولت-مریضی یا معلولیت والدین

17-اعتیاد والدین

18-گناهکار بودن یکی از اعضای خونواده

19-فوت یا جدایی والدین

20-درگیری و جربحثای همیشگی والدین با یکدیگر

-یکی از مهمترین عوامل افزایش کودکان خیابانی بی صلاحیتی خانواده س. خونواده های بدون صلاحیت می تونن یکی از دلیلای پرورش کودکان خیابانی باشن که در اینده گناهکار بلقوه شن

مشکلات به وجود اومده توسط ایراد ساختاری جامعه کم توجهی و برخورد غیرتخصصی مسئولان و اندازه رشد جامعهن با موضوع پرورش درست کودکان وهم اینجور زیادی خونواده های کم صلاحیت وبی صلاحیت از عومل اصلی افزایش فردی در سالهای گذشته بوده. (دکتر مسعود غفاری روزنامه اطلاعات شماره 22603)

مطلب مشابه :  غرفه سازی نمایشگاهی ؛ نکات کلیدی ساخت غرفه برتر