زنجان با برگزاری جشنواره های آش و غذای کشورای اکو  جاده ابریشم پتانسیلی رو در خود ایجاد کرده که گردشگران بتونن غذای کشورای جور واجور رو تو یه جا و زمان در اون تجربه کنن.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت:

این استان بسترهای لازم واسه تبدیل شدن به قطب گردشگری غذایی کشور رو داره و می تونه با همین عنوان هم در سطح ملی و جهانی مطرح شه.

یحیی رحمتی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان اضافه کرد:

یکی از مهم ترین اهدافی که زنجان با برگزاری جشنواره های آش و غذای کشورای اکو جاده ابریشم دنبال می کنه، موضوع تبدیل شدن این استان به قطب گردشگری غذایی کشوره.

ایشون اعلام کرد:

زنجان اینجور پتانسیلی رو در خود ایجاد کرده که گردشگران بتونن غذای کشورای جور واجور رو تو یه جا و زمان در اون تجربه کنن.

رحمتی گفت:

از طرف دیگه زنجان به دنبال افزایش موندگاری گردشگرانه و همین موضوع غذا هم می تونه به تحقق اینجور هدفی کمک کنه.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت:

طی سال گذشته این استان از معبر گردشگری بودن بیرون و به مقصد گردشگری تبدیل شده.

رحمتی تاکید کرد:

زنجان به عنوان استان برتر در رویدادهای بین المللی گردشگری در سطح کشور به دلیل برگزاری همین رویدادهای جشنواره آش و غذای کشورای اکو جاده ابریشم انتخاب شده.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه معمولا یه سوم هزینه های سفر مربوط به غذا و خوراکه، باید از ظرفیت ایجاد شده در این استان واسه افزایش تعداد گردشگران و موندگار سازی اونا بهره گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید