دانلود پایان نامه

تحقیقات تیم پژوهشی مشترک ایران و آلمان طبق مطالعه روی مردان نمکی و وسایل مکشوفه از معدن نمک چهرآباد در زنجان شروع شد.

ابوالفضل عالی، سرپرست ایرونی هیات مشترک تحقیق مومیایی های معدن نمک چهرآباد گفت: به خاطر انجام برنامه تحقیقاتی و علمی روی مومیایی های مردان نمکی، هیئت آلمانی امروز ۲۰ مهر ماه وارد زنجان می شه. ایشون درباره ی پروژه تحقیقاتی مطالعه روی مردان نمکی و وسایل مکشوفه از معدن نمک چهرآباد گفت:

هیات آلمانی، از موزه و دانشگاه بوخوم در این پروژه علمی مشارکت می کنن. کار تحقیقات به وسیله کارشناسان ایرونی با مشارکت و همکاری دوطرفه با هیات آلمانی در بخش های؛ باستانشناسی – تحقیقات محیطی(چشم انداز باستانشناسی منطقه)– ژئومورفولوژی – گیاه شناسی و جونور شناسی، انجام می شه.

به گفته ی سرپرست ایرونی هیات مشترک تحقیق مومیایی های معدن نمک چهرآباد، مطالعه روی مومیایی های مردان نمکی و هم اینکه اشیا و وسیله مکشوفه در معدن نمک چهرآباد هم در دستور کار هیئت تحقیقاتیه. گزارش ها حاکیه این پروژه علمی به مدت یه ماه ادامه می یابد. منبع: میراث آریا

مطلب مشابه :  آفات مطالعه و اثرات اون بر یادگیری

دیدگاهتان را بنویسید