دانلود پایان نامه

هوشنگ کلمکانی از تخریت خونه فروغ فرخزاد خبر داد.

«هوشنگ گلمکانی» منتقد سینما، تو یه یادداشت اینستاگرامی از تخریت خونه فروغ فرخزاد خبر داد.

در متن گلمکانی که نسبت به تخریت خونه فروغ در خیابون دروس و ساخت یه مجتمع پنج طبقه به جای اون انتقاد کرده، آمده:

صبح امروز رو این جوری شروع کردم. با این منظره. این جور مناظر و مرایا که در شهر تازگی و غرابتی نداره. پس نکته اش در چیه؟

خونه فروغ

این جا خونه فروغ فرخزاد در محله دروس، در آخرین سال های عمرشه که پس از اون کاوه گلستان در اون مستقر شد. پس از مرگ کاوه و نیمه متروک موندن این خونه به دلیل سکونت خونواده اش در بیرون مرز کشور، احتمالی که این عکس جلوه روشن اینه همیشه قوی تر می شد و شد. دوسه سال پیش این خونه فروخته شد و امروز…. قراره در پنج طبقه ساخته شه، با دو طبقه پارکینگ و بقیه امکانات رفاهی.

مطلب مشابه :  کاربردهای تخیل و تجسم

دیدگاهتان را بنویسید