دانلود پایان نامه

کارخانه ی رب سازی در حریم مجموعه ی جهانی پاسارگاد تخریب می شه.

مقاله در رابطه:

سازه حفاظتی دو درگاه کاخ اختصاصی کوروش نصب می شه

«دکتر مصیب امیری» مدیرکل میراث فرهنگی فارس گفت که مجوز تخریب کارخانه ی رب سازی در حریم پاسارگاد از طرف دادگاه داده شده.

ایشون اضافه کرد که با پیگیری های کارشناسان اداره ی کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس هم اینکه همکاری ریاست دادگستری استان فارس و قاضی دادگاه پاسارگاد، حکم تخریب کارخانه رب سازی در حریم مجموعه ی جهانی پاسارگاد داده شد.

ساخت این کارخانه در فاصله ی چار کیلومتری بنا و به گونه ای در حریم درجه یه اون بود.

مطلب مشابه :  تاکید بر ایجاد پیشرفت پایدار گردشگری در خوزستان

دیدگاهتان را بنویسید