به دنبال انتشار گازی سمی که به احتمال زیاد از سیستم تهویه منتشر شده فرودگاه هامبورگ تخلیه شد.

فرودگاه هامبورگ به طور کامل تخلیه شده گفته می شه انتشار یه گاز نامعلوم شاید از راه شبکه تهویه هوای فرودگاه عامل تخلیه لازم آنی فرودگاه بین المللیه.

تا آگاهی ثانوی هیچ هواپیمایی در فرودگاه هامبورگ نمی نشیند و بلند نمی شه. احتمال می رود مه گاز منتشر شده در فرودگاه کربن دی اکسید باشه.

تخلیه فرودگاه هامبورگ

شبکه اسکای نیوز از تخلیه مسافران از فرودگاه هامبورگ آلمان پس از اینکه نشت گاز دلیل مجروح شدن ۵۰ نفر شد، خبر داد. این مصدومان به بیمارستان منتقل شدن. سرویس های امدادی در دور و بر فرودگاه حاضر هستن.

مطلب مشابه :  زیست کنکور

دیدگاهتان را بنویسید