ژانویه ۱۱ ۱۳ ۱ ۱۸ ۸ فوریه ۱۱ ۱۴ ۲ ۲۲ ۷ مارس ۱۲ ۱۵ ۰ ۲۰ ۶ آوریل ۱۵ ۱۸ ۸ ۲۶ ۳ می ۱۸ ۲۲ ۱۲ ۳۱ ۳ ژوئن ۲۲ ۲۶ ۱۶ ۳۳ ۱ جولای ۲۴ ۲۸ ۲۰ ۳۵ ۰ آگوست ۲۵ ۲۹ ۲۱ ۳۴ ۰ سپتامبر ۲۲ ۲۷ ۱۴ ۲۵ ۲ اکتبر ۱۹ ۲۲ ۱۰ ۲۷ ۳ نوامبر ۱۶ ۱۸ ۹ ۲۵ ۳ دسامبر ۱۲ ۱۵ ۳ ۲۲ ۷

دست کم و بیشترین حد دما در میکونوس

مقاله های در رابطه:

  • میکونوس تو یه نگاه
  • رستورانای میکونوس، تجربه لذیذترین غذاهای دریایی

هزینه روزانه توریستی در میکونوس

هزینه یه روز اقامت در میکونوس حدودا ۲۶۱ دلاره. هزینه های تخمین زده شده واسه یه نفر تو یه روز شامل موارد زیره:

۱. برانچ (وعده صبحونه که دیر خورده می شه و جای دو وعده ناهار و صبحانهه) در رستوران سه ستاره

۲. شام در رستوران سه ستاره

۳. یه شب اقامت در هتل سه ستاره

 این هزینه ها بسته به این که در ماه های داغ سال یا کمتر توریستی به میکونوس سفر می کنین، تغییر می کنه. تخمین هزینه بالا در ماه های داغ در میکونوس انجام شده تا واسه برنامه ریزی در سفر، به عنوان منبع ازش به کار گیری کنین.

مطلب مشابه :  خدمات، ستاره، معرفی، که