ژانویه ۱ ۶ ۱۰- ۱۴ ۶ فوریه ۳ ۹ ۱۱- ۲۱ ۷ مارچ ۷ ۱۴ ۲- ۲۱ ۷ آپریل ۱۱ ۱۹ ۰ ۳۰ ۸ می ۱۵ ۲۴ ۶ ۳۲ ۸ ژوئن ۱۸ ۲۸ ۹ ۳۶ ۹ جولای ۲۱ ۳۰ ۱۰ ۳۷ ۶ آگوست ۲۰ ۲۹ ۱۲ ۳۷ ۷ سپتامبر ۱۷ ۲۵ ۷ ۳۲ ۵ اکتبر ۱۲ ۱۸ ۱ ۲۷ ۸ نوامبر ۷ ۱۱ ۱- ۲۰ ۱۰ دسامبر ۳ ۷ ۷- ۱۹ ۷

دست کم و بیشترین حد دما در میلان

هزینه روزانه توریستی در میلان

هزینه یه روز اقامت در میلان حدودا ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومنه. هزینه های تخمین زده شده واسه یه نفر تو یه روز شامل موارد زیره:

۱. برانچ (وعده صبحونه که دیر خورده می شه و جای دو وعده ناهار و صبحانهه) در رستوران سه ستاره

۲. شام در رستوران سه ستاره

۳. یه شب اقامت در هتل سه ستاره

 این هزینه ها بسته به اینکه در ماه های داغ سال یا کمتر توریستی به میلان سفر می کنین، تغییر می کنه. تخمین هزینه بالا در ماه های داغ در میلان انجام شده تا واسه برنامه ریزی در سفر، به عنوان منبع ازش به کار گیری کنین.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درموردبخش کشاورزی، استان تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان