نقاط ضعف دانشگاه مجازی :

ïهمانطور که در تعریف دانشگاه مجازی اشاره گردید ،به طور ضمنی به از دست دادن ساختارهای سنتی سنتی در آموزش و کمرنگ شدن رابطه انسانی در محیط آموزش ،انتقاد وارد شده.

ïبرخی از محققان باور دارن که نگاه دانشگاه مجازی، حاصل یه ساده نگری اجتماعیه و در این الگو ،نقش انتقالی حس یادگیری و آموزش از استاد به دانشجو و انتقال دانشای غیر مملوس (مثل مردم داری،رعایت ادب،روش اداری جمعی،انتقال حس ناراحتی و خوشحالی،دیانت،تواضع،جذبه و …)در آموزشای سنتی سنتی، ندیده گرفته می شه.

ïبه باور یه سری های دیگه ،مدرک علمی ارائه شده از طرف دانشگاه مجازی، یه مدرک گمراه کننده الکترونیکیه که برابر با خواسته های ادرای دانشگاه تولید شده و نه متناسب با نیازای اجتماعی.

ï بعضی هم نقش آموزشگر رو در سیستم دانشگاه مجازی به” استاد خودکار ماشینی” تشبیه می کنن.

ïاستفاده زیادتر از اندازه از سازمان مجازی در خیلی از کشورها باعث ایجاد نا آرومی و نبود تمرکز روانی در جوانان گردیده. اخبار جدید نشون دهنده این واقعیته که در کشورای صنعتی به کار گیری زیادتر از اندازه از فناوری اطلاعات و دسترسی به اطلاعات نامحدود طبقه بندی نشده، باعث بروز مریضی جدیدی در بین جوانان شده که با نام مریضی (سر ریز اطلاعات)شناخته شده. بیشتر این جوری جوانان دارای یه عالمه از ایده ها و اطلاعات متفاوت هستن، اما نمی تونن ذهن خود رو بر یه موضوع خاص متمرکز کنن.

ïعلاوه براین همونطور که اشاره گردید،یادگیری خیلی از دانشای تربیتی و علم زندگی (که فقط از راه برقرای روابط عاطفی و انسانی شدنیه )از راه سیستمای مجازی عملی نیس و بیرون از محیط خونواده آدما رو قبل از قبل از یکدیگر دور می سازه.

مطلب مشابه :  تخریب قصر پادشاه آشور در موصل به وسیله داعش

ïمهمترین نقطه ضعف ساختارای آموزش مجازی یعنی این پیش فرض که همه کاربران (دانشجویان) آدمایی خود ساخته هستن و خود به تنهایی می تونن چیزی که رو که نیاز دارن، با تشخیص خود و بدون احتیاج به کمک بقیه ، انتخاب کنن و مورد به کار گیری بذارن.

البته همه بر این نکته باخبر هستیم که پیش فرض مورد ادعا صحت ندارن و آدما معمولاً واسه رسیدن به اهداف خود دنبال کوتاه ترین راه ها می گردن و به خاص سختی در یادگیری علوم در کنار راه های زیاد فرار در سیستم مجازی ،به درد نخوری آموزشی رو در الگوی مجازی زیاد می کنه.(نیلی،1386)