رویکردهای مدیریت زمان در خصوص مدیریت زمان

رویکردهای متفاوتی مطرح شده که بیان هر یک از آنها می پردازیم:

رویکرد عینیت گرا: طرفداران این دیدگاه دید کمی و آماری به زمان دارند، قوانین مطلق گرایانه و عینی دارند امور را ثابت و بدون حرکت می بینند.

محیط و شرایط کاری در حال تغییر است افرادیکه این رویکرد را دارند نمی توانند از زمان استفاده کند (دیوانداری ، 1389)

تخیلی: برخی به شکل خیالپردازانه عمل می کنند فکر می کنند در آینده همه کارهای مورد انتظار را می توانند انجام دهند زمان را واقعیتی می پندارند که در آینده تحقیق می یابد در حال حاضر نباید چندان به آن توجه کرد همیشه منتظر یک رخداد خارق العاده اند و همه چیز را سروسامان دهد عدم درک زمان منجر به از دست رفتن فرصت هایی می شود که تکرار پذیر نیستند.

تقدیر گرا: هر چه پیش آید خوش آید برای ایجاد تغییر نبایستی تلاش کرد.

این کار ممکن است برای آرامش دادن و جلوگیری از فشارهای روانی بی نظمی فردی مفید باشد اما مدیر مسئول سازمان نمی تواند به این صورت باشد.

بهره وری: با کمترین زمان و هزینه بایستی بهترین نتیجه و عملکرد کاری را گرفت. افراد سعی دارند زمان لازم برای انجام یک کار را به حداقل برسانند تا فرصت انجام سایر تکالیف را بدست آورند.

مهارت های مدیریت زمان

  • خودانگاره از طریق تکرار تصور خود به عنوان کاملاً اثر بخش و مؤثر بدست می آید. خود را از لحاظ مهارت های مدیریت شخصی و زمان، عالی سازید و همیشه این نقش را بازی کنید. تا اینکه ملکه ذهن شود. به این شکل مهارت ها به سادگی و به طور خودکار بدست می آید.
  • تکرار و تمرین. طبق مدل روز عمل کنید و به زمان طولانی نیاز دارید. سعی کنید عادت مهارت های مدیریت زمان را در خود پرورش دهید با خود صادق باشید برای اینکه مهارت های مدیریت زمان را پرورش دهید هم به زمان هم به قول و تعهد نیاز دارید.

قوائد و نقشه ها را به ذهن نیمه هوشیار خود بسپارید به خود قول دادن وقت شناسی، به کارهای مهم تر تمرکز کنید. به دیگران قول دهید که قصد بهتر بودن را دارید. (سروش ، 1386)

شروع از یک زمینه. از یک زمینه شروع کنید. یک دفعه نباشید عادتی را که برای شروع جدید و پیشرفت شما مرثر است بشناسید.

مطلب مشابه :  انواع مکانیزم های راهبری دانش

برای هر وعده ملاقات وقت شناس باشید. خود را برای هر وعده تنظیم کنید تا اینکه عادات جدید بخشی از رفتار عادی شما خود اگر تصمیم گرفتید بزودی روی یک تکلیف ارزشمند تمرکز کنید سعی کنید روزانه و حداقل برای سه هفته متوالی خود را تنظیم کنید.

این عمل به شما کمک می کند تا بتوانید اولویت مهم را تعیین کنید روزانه رفتار خود را تکرار کنید. تلاش و موفقیت غیر از کوشش و خطاست چگونه از طریق شکست موفقیت را بیاموزیم.

عمل عملکرد ضعیف مدیریت زمان را مورد تحلیل قرار دهید.

موانع مدیریت زمان را شناسایی و راهکارهای مناسبی را انتخاب کنید باور به مدیریت عالی زمان یک مهارت است زمان بر موانع غلبه کنید و به اهداف برسید به عبارتی با یادگیری مهارت های مدیریت زمان زندگی و آینده را کنترل کنید.

مفهومی که در مدیریت زمان همگان از آن غافل مانده اند این است که ما باید خود را اراده کنیم نه زمان را.

بحث مدیریت زمان سال هاست که ذهن افراد و صاحب نظران گرایش های مختلف خصوصاً علمای مدیریت را به خود اختصاص داده و تا کنون دوره های آموزشی، سمینارهای تخصصی فراوانی در رابطه با مدیریت زمان بر پا شده اما سوالی که مطرح است این است که آیا واقعاً ما توانسته ایم بر زمان احاطه پیدا کرده و آن را تحت کنترل خود در آوریم. مفهومی که در مدیریت زمان همگان از آن غافل مانده اند این است که ما باید خود را اداره کنیم نه زمان را زیرا در حقیقت زمان اداره نا شدنی است و در هر حال گذراست و این سیستم که باید از زمان به درستی استفاده کرده و از آن بهره ببریم بنابر نظر برخی از زمان در واقع همان مدیریت بر خویشتن است و مهارت هایی که ما برای اداره کردن دیگران نیاز داریم همان مهارت هایی است که برای اداره کردن خود به آن نیازمندیم و از آنها بهره می بریم مانند توانایی های مدیریت و برنامه ریزی، رهبری و کنترل مدیریت منابع و … شناخت درست و به موقع عواملی که وقت ما را هدر می دهد بسیار مهم است. (امیدوار ، 1386)

چون بدین ترتیب راه درمان بیماری اتلاف وقت را کوتاه خواهیم کرد بد نیست اندکی با خود تامل کرده و از خود بپرسیم که وقت روزانه، صرف چه اموری می شود.

مطلب مشابه :  انواع واکنش های هیجانی از دیدگاه روانشناسی

راهکارهای اصلی مدیریت زمان

مدیریت زمان دانش شخصی است همان گونه که شبانه روز مقدار مشخص و ثابتی از زمان را به خود اختصاص می دهد و هیچ گاه کمتر یا بیشتر از 24 ساعت نخواهد شد و این اصل را ما در زندگی خود پذیرفته ایم باید این نکته را نیز بپذیریم که این ما هستیم که باید زمان خود را تنظیم کنیم، هرگز نمی توانیم این 24 ساعت را افزایش و یا کاهش دهیم اما با یک برنامه ریزی صحیح می توانیم بهره خود را از این زمان معین بیشتر کنیم.

نشتی های زمان را بیابید: همواره به دنبال نشتی های زمان باشید و ببینید که زمان شما در چه مواقعی بیشتر هدر می رود پس از یافتن این زمان ها سعی در کنترل آن داشته باشید و سعی در اختصاص آن برای کارهای گوناگون داشته باشید به دنبال اهدافی از مدیریت زمان باشید (خاکی ، 1390 نقل از هاشمی 1391)

اولین گام در مدیریت زمان حذف کردن اوقاتی است که به صورت بی رویه هدر می رود اگر شما موفق به حذف این زمان ها شوید بدانید که اولین گام را در این راه برداشته اید.

الگو برداری از طرح مدیریت زمان

همواره سعی در الگو برداری از یک برنامه مدیریت زمان داشته باشید و در طرح الگوبرداری شده اهداف و اولویت های خود را بنویسید و آنها را مرتب کنید و سپس اولویت های غیر ضروری را حذف کنید و سپس اهداف بلند مدت و میان مدت خود را نیز شناسایی کرده و سعی در به انجام رساندن آن داشته باشید این اهداف تعیین شده باید دست یافتنی و در عین حال آرمانی باشد تا سبب تحریک شما برای تلاش و کوشش شود و این نکته را فراموش نکنید که هیچ گاه سعی در کپی برداری از سایر طرح ها نداشته باشید.

استفاده از ابزارهای کمیتی در مدیریت زمان

همواره سعی در استفاده از تکنولوژی های روز در زمینه برنامه ریزی برای مدیریت زمان خود داشته باشید استفاده از نرم افزارهای رایانه و نیز امکانات گوشی های همراه از این نکات است.