نقش لیزینگ در پیشرفت اقتصادی کشورها   

لیزینگ در پیشرفت اقتصادی کشورها نقش مهمی داره. این نقش، با تأمین مالی موسسات کوچیک و متوسط محقق شده، مؤسساتی که در پیشرفت اقتصادی هر کشوری نقش بارزی دارن. شرکت های لیزینگ از راه موارد پایین در پیشرفت اقتصادی اجرای نقش می کنن:

  • تأمین مالی کردن: خیلی از شرکت ها و مؤسساتی که قادر نیستن از تسهیلات معمولی و سنتی بانک ها به کار گیری کنن، واسه تأمین مالی فعالیت های خود، به شرکت های لیزینگ مراجعه می کنن. با در نظر گرفتن اینکه فعالیت های لیزینگ در خیلی از کشورها، تحت نظارت مقامات ناظر نبوده و یا مقررات نظارتی کمی واسه اون ها هست، اون ها می تونن به سهولت، به این گونه خواهندگان خدمت دهی کنن؛
  • سرویس دهی تکمیلی در کنار فعالیت های سنتی بانک ها: سرویس دهی از طرف شرکت های لیزینگ، باعث ایجاد فضای رقابتی شده، و در نتیجه بانک ها به ارتقای کیفیت خدمات خود اقدام می کنه؛
  • ایجاد وسایل مالی جدید: شرکت های لیزینگ به دنبال وسایل مالی جدید بوده که به پیشرفت اجناس مالی در بازار سرمایه کمک می کنه؛
  • ایجاد و پیشرفت بازارهای ثانویه جنسای به کار گیری شده: لیزینگ به ایجاد بازار ثانویه واسه جنسای به کار گیری شده ای که ارزش باقیمونده (ارزش اقساط) بالایی دارن کمک می کنه. بهترین مثال این مورد، لیزینگ خودروهای کار و سواری دست دومه(میری،6:1389-4).