اهمیت رشد اجتماعی در کودکان

اهمیت و نقش محیط و رابطه اجتماعی در زندگی کودکان موضوعیه که خیلی از روان شناسا و متخصصین تعلیم و تربیت به اون اشاره داشته ان. مثل این افراد می توان به روان شناس معروف روسی، ویگوستکی[1] (1981 نقل از فیشر[2]، 1391) اشاره کرد. ایشون دلیل آوردن می کرد که همه ی پروسه های روانشناختی نیتجه تعامل اجتماعی و فرهنگی هستن و تفکر کودک به طور اساسی درزمان تجربه های اجتماعی اون رشد می کنه. ویگوستکی (1981، نقل از فیشر، 1391) به فکر بود که کارکردهای عالی ذهن[3]وقتی بوجود می آیند که کودک با بقیه روابط واقعی داشته باشه. از طرفی، کودکان بدون سطح بالای مهارتای اجتماعی، نه فقط تعامل موفقیت آمیزی با همسالان خود ندارن، بلکه رفتارای مشکل دار داخل سازی شده[4](مثل احساس غمگینی، افسردگی، تنهایی) و رفتارای مشکل دار برون سازی شده[5](مثل خشونت[6] جسمی یا کلامی، کنترل ناتوون خلق و بحث کردن با بقیه) رو هم بیشتر تجربه می کنن (والثال[7]، کونولد[8] و پیانتا[9]، 2005، نقل از عبدی، 1387) .

پس جفت و جور سازی محیط مناسب و آشنایی و به کار گیری روشای مناسب در پرورش و رشد اجتماعی، می تونه نقش بسیار با اهمیتی در کیفیت زندگی حال و آینده کودکان داشته باشه. کودکان با مهارت های اجتماعی در پایدار کردن روابط، همیاری، اطاعت از قوانین، حساس بودن به بقیه و در صورت ضرورت کنترل احساسات منفی خود موفقن. وقتی این کودکان پا به سن می گذارن، اونا ممکنه روابط سالمی با بقیه برقرار کنن، در فعالیتهای گروهی همکاری کنن، در زندگی خود خوشحال و موفق باشن، به حقوق و احساسات بقیه احترام بذارن، از درخواستای ناجور دوری کنن و در صورت نیاز واسه بقیه درخواست کمک کنن (اربای و داگرو، 2010، به نقل از پورامن هیر، 1392).

مطلب مشابه :  تبریز، بهترین نقطه واسه رصد طولانی ترین ماه گرفتگی قرن

[1] .Vygotky, L S.

[2] .Fisher, R

[3] .higher mental functioning

[4] .intetnalized problematic behaviors

[5].externalized problematic behaviors

[6] .aggressive

[7] .Walthall, J. K.

[8] .Conold, R.. T.

[9] .Pianta, C. R.