فرایندهای افزایش عزت نفس

اولین قدم بزرگی که می توانید در راه بهبود عزت نفس بردارید مرحله تشخیص است. تشخیص اینکه می توانید عزت نفس تان را بهبود بخشید . آموختن آنچه حه به عزت نفس خدشه وارد می کند و آنچه آن را می سازد نیز با اهمیت است. پس با شخص با کمی تلاش حقیقتاض می تواد راههایی را که در مورد بهبود عزت نفس در خود می بیند ترقی بدهد.

انتقاد ثابت ممکن است به عزت نفس آسیب برساند و این انتقادها همیشه از دست دیگران نیستند. برخی افراد یک انتقاد درونی دارند ، یک صدای درونی که به نظر از هر چیزی که انجام می دهند ایراد می گیرد ، به طور آشکار در چنین محیطی عزت نفس رشد زمانی سختی دارد.

اگر شما می خواهید عزت نفستان را بهبود بخشید ، گامهایی وجود دارد که می توانید انتخاب کنید و بتوانید به خودتان قدرت اختیار بدهید.

به آنچه که در انجام آن ماهرید و یا از آن لذت می برید ، بیندیشید و توانائیهایتان را بسازید و به مهارت جدید افتخار کنید و استعدادهایی که دارید پرورش دهید و آنچه را که می توانید با دیگران انجام دهید تقسیم دهید.

اهدافتان را تنظیم کنید و در مورد آنچه دوست دارید انجام دهید ، فکر کنید . پس طرح و برنامه ای درست کنید ، جهت اینکه چطور آن را انجام دهید . اگر متوجه شدید از چیزی در مورد خودتان ناخشنود هستید که می توانید تغییرش دهید ، از همین امروز شروع کنید. اما اگر چیزی است که قادر به تغییر آن نیستید ، پس تلاش کنید علاقه مند شوید و به خودتان همانطور که هستید.

مطلب مشابه :  تبدیل آرامگاه فردوسی به مرکز نقالی و شاهنامه خوانی ایران

خوش بگذرانید و از وقت گذراندن با مردم لذت ببرید و به آن اهمیت دهید و انجام دهید چیزهایی را که دوست دارید.

در بعضی موارد ممکن است به یک روانشناس نیاز داشته باشید تا کم کند ، ضربه های احساساتی التیام یابد و عرت نفس مثبت و سالمی بسازید . یک روانشناس به فرد می تواند کمک کند که بیاموزد خودش را دوست داشته باشد و بفهمد که اختلافشان او را منحصر به فرد می سازد، پس نتیجه چیست؟ عزت نفس تقریباً در هر چیزی که شما انجام می دهید نقش بازی میکند.

نوجوانانی که در مدرسه عزت نفس بالایی دارند کار بهتری انجام می دهند و از آن بیشتر لذت می برند. اگر چه که پیشرفت عزت نفس کار می برد اما نتیجه آن احساس خوب داشتن در مورد خودتان و موفقیت هایتان می باشد.