آشنایی با بیومکانیک در ورزش

علم بیومکانیک شاخه­ای از علوم ورزشیه که آدم رو در درک و شناخت قوانین فیزیکی حاکم بر کارکرد جسمی موجودات زنده کمک می­کنه، و با به کار گیری قوانین فیزیک و مکانیک به مطالعه حرکات و مهارت­های ورزشی و ساخت وسیله و وسایل ورزشی می­پردازه. به بیان دیگه، بیومکانیک دانشیه که واسه ایجاد رابطه بین زندگی و اصول و قوانین فیزیکی حاکم بر اجسام، وضع پویا یا ایستای موجودات زنده (مثل آدم) رو بررسی می­کنه. از راه این علم می­توان چگونگی اثر عوامل جور واجور بر حرکت آدم و چگونگی بهبود حرکت رو بررسی کرد (35،37).منظور از بیومکانیک متغیرهای ایستادگی عضلانی، قدرت، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل ایستا و توان انفجاری می­باشه.

ایستادگی

توانایی یه عضله یا گروه از عضلات واسه انجام حرکات یا انقباضات تکراری و یا نگهداری یه انقباض در تایم مشخص رو ایستادگی عضلانی می­نامند. آزمون­های ایستادگی عضلانی مخصوص یه عضله یا گروهی از عضلات هستن. ایستادگی عضلانی رو می­توان به وسیله آزمون­های استاتیک یا ایستا مثل آویزون شدن از بارفیکس، یا آزمون­های دینامیک یا پویا مثل آزمون دراز و نشست یا شنای سوئدی تو یه دقیقه، آزمایش کرد. آزمون دراز و نشست، ایستادگی عضلانی میونه تنه رو آزمایش و اطلاعاتی رو در مورد کارکرد ورزشی و شایدً سلامت کمر ورزشکار در اختیار مربی و ورزشکار قرار می­دهد (55،56،57).

 

قدرت

توانایی به کار گیری نیروی یه عضله یا گروهی از عضلات، واسه یه بار با بیشترین حد تلاش در مقابل یه مقاومت رو قدرت عضلانی می­نامند. قدرت عضلانی می­تونه به شکل ثابت یا ایستا و متحرک یا پویا باشه. در اندازه­گیری قدرت ایستا، عضله در برابر یه مقاومت، در وقتی بسیار کوتاه (حدود 6 الی 10 ثانیه)، بیشترین حد قدرت خود رو به نمایش می­گذارد. در این انقباض، تغییری در طول عضله دیده نمی­شه و مفصل حرکتی نخواد داشت. معمولاً قدرت ایستا رو با دستگاه­های جور واجور مثل دینامومتر[1] پا و دست یا کابل تنسیومتر[2] اندازه­گیری می­کنن (55،58).

 

چابکی

توانایی تغییر راه تند و دقیق بدن، همراه با حفظ تعادل در فضا، بین فعالیت رو چابکی می­نامند. عوامل بسیاری مثل سرعت حرکت، زمان عکس العمل، تعادل و هماهنگی عصبی- عضلانی در چابکی تاثیردارن. این توانایی به­عنوان یکی از عوامل مهم آمادگی حرکتی در بیشتر فعالیت­های ورزشی، مطرحه. آزمون­های زیادی واسه اندازه­گیری چابکی طراحی شده­ان مثل آزمون دو رفت و برگشت 9×4 متر یا آزمون ایلی نویز (55،56،57).

 

انعطاف­پذیری

انعطاف­پذیری یعنی توانایی فرد در به حرکت درآوردن تموم یا بخشی از بدن در بیشترین دامنه­ی حرکتی، بدون اینکه به مفاصل و عضلات آسیبی برسه. کلا توانایی کشش بافت­های نرم، رباط­ها، پوست و به خاص عضلات و هم ساختار آناتومیکی مفصل می­تونه روشن کننده اندازه انعطاف­پذیری باشه. انعطاف­پذیری نه فقط از عوامل مهم آمادگی جسمانیه، بلکه از اون به­عنوان عامل مؤثری در توانایی حرکتی افراد هم نام برده می­شه. ً کم شدن اندازه انعطاف­پذیری از اولین نشونه­های نبود آمادگی فرده. همونجوریکه کمبود این توانایی در انجام حرکات ورزشی اثر می­گذارد، پیشرفت بی­روش اون هم به توانایی­های حرکتی، به خاص سیستم سرعتی فرد، صدمه وارد می­کنه. از طرفی اندازه مناسب انعطاف­پذیری در مفاصل واسه انجام حرکات جور واجور، مانع از بروز آسیب­دیدگی می­شه. واسه آزمایش اندازه انعطاف­پذیری یه مفصل یا گروهی از عضلات، می­توان از آزمون­های مختلفی به کار گیری کرد. انعطاف­پذیری رو می­توان مستقیما از راه اندازه­گیری دامنه چرخش مفصل طبق درجه به وسیله گونیامتر و فلکسومتر یا به طور غیر مستقیم از راه اندازه­گیری انعطاف­پذیری طبق واحدهای خطی (اینچ یا سانتیمتر) به وسیله آزمون­هایی مثل آزمون نشستن و خم شدن به جلو آزمایش کرد (55،58،59).

 

تعادل

توانایی فرد در حفظ بدن تو یه وضعیت یا حالت رو تعادل می گن. یعنی، توانایی حفظ پایداری بدن در وضعیت ثابت، در حال حرکت و یا در بین انجام یه مهارت رو تعادل می گن. در تربیت بدنی تعادل به دو شکل آزمایش می­شه؛ تعادل ایستا و تعادل پویا. در تعادل ایستا فرد باید بتونه بدن خود رو تو یه حالت ساکن نگه داره، مثل حرکت تعادلی فرشته و آزمون ایستادن لک­لک. در تعادل پویا فرد باید بتونه تعادل خود رو در بین انجام حرکت حفظ کنه، مثل راه رفتن روی چوب موازنه (55،58،59).

 

توان

توانایی فرد در به کار گیری بیشترین حد قدرت، در کوتاه­ترین زمان ممکن رو توان می­نامند. ظرفیت بهبود توان، عامل اصلی در سطح قهرمانی به حساب می­آید. واسه اندازه­گیری توان از وسایل الکترومکانیکی مثل دستگاه ایزوکینتیک یا آزمون­های میدونی مثل آزمون پرش عمودی یا پرش طول وایس تاده، به کار گیری می­شه (55،57،59).

[1] .Dynamometer

[2] .Cable tensiometer