ارزش فکر

بزرگترین خواسته ی ایشان توفیق ایده ها باشه.
بتونه ارزش فکر بقیه رو بیشتر کنه
بتونن از نظر عاطفی بار تغییرهای سریع در گفت وگو رو تحمل کنن.
در بخشایی که خود ضعیفند قدرشناس تواناییای بقیه باشن.
جایگاه ارزشی خود رو در دور میز بشناسن
مصلحت تیم رو بر مصلحت خود مقدم دانند
بتونن از اطرفیان خود بهترین فکرها رو بیرون بکشن
در موضوع بحث پختگی، تجربه و سابقه موفقیت داشته باشن.
در تصمیمای جمع احساسات مالکیت و مسئولیت کنن
از کنار میز با نگاه “ما” بلند شن نه با نگاه “من”
به اونا که خوب فکر و همکاری می کنن پاداش خوب بده
در سازمانای موفق، سنت هم اندیشی رایجه.

اگه توئم سازمانی، اداره ای یا تیمی رو رهبری می کنی بهش که نمیتونی از نعمت داشتن هم اندیشان خوب محروم باشی.

به هنگام انتخاب و استخدام دنبال کسائی باش که خوب فکر می کنن و به فکر بقیه احترام میذارن.

در رفت و امد و مراحل هم کمک تحربه دارن و از نظر عاطفی ایمن ان.

اون وقت از نظر حقوق و دستمزد اونا رو دریاب.

اونا رو مجبور کن که مرتبا از هنرهای فکری خود استفاده کنن و ایده های خو رو با بقیه در بین گذارن.

چی بهتر از اینکه بعضیا خوش فکر دور هم بشینن و افکارشون رو روی هم بریزن.

هم فکری رو تشویق کنیم و مقایسه هم اندیشی با تک اندیشی
هم اندیشی
هم فکری رو تشویق کنیم و مقایسه هم اندیشی با تک اندیشی
در چرایی ضرورت تشویق به هم اندیشی
متفکران خوب، به ویژه اونا که در رهبری هم خوبند، قدرت هم فکری رو درک می کنن.

می دونن که اگه قدر افکار و ایده های بقیه رو بدونن از اثر برهم در حال افزایش هم اندیشی برخوردار می شن

و دستاوردهایی به مراتبت بیشتر از دستاورهای کار یک تنه می رسن.

کلان بین بودن رو چیجوری به دست بیاریم؟
دنبال یقین و قطعیت نرو
متفکران کلان بین با ابهام سازگارند.

تلاش نمی کنن همه مشاهدات و خرده اطلاعات رو به زور با ذهنیتی پیش ساخته تعریف کنن.

اونا فکر باز دارن تو ذهن خود خیلی از فکرهای به ظاهر مخالف رو با هم موافق می کنن.

از تک تک تجربه ها عبرت بیاموز
متفکران کلان بین با تلاش واسه عبرت آموختن از تک تک تجربه ها، چشم انداز خود رو فراخ تر می کنن.

اونا بر کامیابیای خود خیمه نمی زنن، بلکه از اونا چیز یاد می گیرن و مهمتر، از ناکامیای خود هم درس می گیرن.

توفیق در این روش حاصل آموزش پذیر بودنه.

آموزش پذیر بودن یه جور نگرشه.

یه جور ذهنیته که می گه من طرف نظر از میزان دونستم میتونم از وضعی که پیش اومده استفاده کنم.

از شکلای جور واجور آدمها چیز بیاموز
آدمای کلان بین از تجربه، نکته می اندوزند از تجربه های ناداشته هم نکته می اندوزند.

به بیان دیگه از بقیه بصیرت و دل آگاهی یاد می گیرن. از مشتریان، کارکنان، همکاران و رهبران

اگه میخوای اندیشه ات رو وسعت دهی، قسمتهای دیگری از تصویر بزرگ رو ببینی، سراغ مشاوران و رایزنان برو.

اما هشیار باش که دست کمک به طرف کی دراز می کنی.

با کسائی صحبت کن که تورا می شناسن و به تو توجه دارن، کسائی که در کار خود ورزیده ان و تجربه هایی دارن، گسترده تر و عمیق تر تجربهات

خود رو به فراخ کردن دنیای خود تشویق کن
اگه میخوای متفکری کلان بین باشی باید برخلاف جریان حرکت کنی.

جامعه میخواد آدمها رو درون جعبه نگه داره.

خیلی از آدمها تو ذهن خود با وضع موجود ازدواج کردن.

اونا بودا رو میخوان نه اون چه توان بود. اونا به دنبال ایمنی و پاسخهای آسانند.

ویکتور هوگو: آدم کوچیک از اندیشه های کوچیک ساخته شده.

خرداد ۳۱, ۱۳۹۶/0 دیدگاه /به وسیله SGRADMIN

کلان بینها چیجوری فکر می کنن
کلان بینی
کلان بینها چیجوری فکر می کنن
تصور کلان بینها
یک سره چیز یاد می گیرن
کلان بینها هیچ وقت به علم خود بسنده می کنن.

اونا همیشه به دیدن جاهای تازه، خوندن کتابهای جدید، دیدن افراد جدید و یاد گرفتن هنرهای تازه سرگرمند.

به باعث همین تمرین و تکرار، بیشتر می تونن تکهای چیده نشده رو کنار هم بچینن. اونا سراسر عمر شاگرد هستن.

گوش میدن
یکی از بهترین راه های گسترش دامنه تجربه، گوش دادن به سخن کسیه که در بخش ای کارشناسه که تو نیستی.

فراخ نگرند
هنری دیوید تورو: خیلی وقتها چیزی رو که در شعاع دیدمون قراردارد نمی بینیم چون در شعاع فکرمون قرار نداره.

کلان بینها قبول کرد ان که دنیایی جز دنیای خودشون هست.

اونا تلاش می کنن از جلد و قالب خود خارج شن و دنیای بقیه رو هم ببینن.

خوب زندگانی می کنن
ارزش عمر به بلندی روزهایش نیس، در استفاده ایست که از آن روزها می بریم.

چه بسا آدمها که عمر دراز دارن اما کم زندگانی می کنن.

واقعیت اینه که تو میتونی هر طور بخای زندگی کنی اما به تو فقط یه بار این فرصت رو میدن.

اگه از کلان بینها باشی میتونی خوب و کامل زندگی کنی و از آن خرسند شی.

هر که تصویر کلان رو ببینه دامنه تجربه های خود رو گسترده می کنه زیر میخواد جهان خود رو بزرگتر کنه.

پس کارایی که می کنه قال مقایسه با مردم کوتاه بین نیس.

اینجور آدمی در جدا از اینکه کمتر با رویدادهای ناخواسته روبرو می شه چون بیشتر از بقیه به اجزا و عوامل موجود در هر موقعیت توجه داره.

در اینجور آدمی در عین حال بیشتر از بقیه، بقیه و فکر اونا رو تحمل می کنه.

خرداد ۳۱, ۱۳۹۶/0 دیدگاه /به وسیله SGRADMIN

خوش فکر بودن رو چیجوری تجربه کنیم؟——
خوش فکری
خوش فکر بودن رو چیجوری تجربه کنیم؟
خود رو در خطر اطلاعات خوب بگذار
خوش فکر همیشه پمپ ایده راه میندازه.

خوش فکر همیشه دنبال بهانهایی می شه تا مراحل تفکر رو از سر بگیره.

پس از کوزه همون تراود که در اونه. آدم هرچه بکارد همون رو می درود.

کتاب بخوان، مجله بخوان، به نوار گوش کن و با آدمهای خوش فکر رفت و اومد کن.

اگه چیزی تو رو بر انگیخت – خواه ایده آدم دیگری باشه و خواه فکر خامی تو ذهن خودت – از آن غفلت نکن.

اونو نوشته شده کن و در جایی از اندیشه بعضی وقتا خود بگذار تا فکر کردن تو رو تحریک کنه.

با افراد خوش فکر رفت و اومد کن
با آدمایی رفت و اومد کن و وقتت رو با اونا بگذران که افکار و اعمالشان تورا به رقابت بکشن.

اونا همیشه تلاش می کنن رشد کنن و یاد بگیرن.

مردم تیز هوش بر حدت و دقت هوش همدیگه اضافه می کنن.

اون طور که آهن، آهن رو تیز می کنه اگه میخوای تیز هوش باشی با افراد تیز هوش همنشین باش.

به اندیشه های خوب فکر کن
واسه اینکه خوش فکر بشی باید مراحل تفکرت آگاهانه باشه به طور منظم واسه فکر کردن، نظم و نسق دادن به افکارت، گسترش دادن و فرود اندیشه ات به جای مناسب برو.

این کار در گروه اولویت ات باشه. چون فکر کردن یه جور انضباطه.

اندیشه های خوبت رو عملی کن.
عمر به درد بخور ایده ها کوتاهه. باید پیش از انقضای اعتبار اونا رو از بالقوه به بالفعل در آوری.

به هیجان ات بذاره فکر خوب دیگری بوجود بیارن.

در شروع مراحل تفکر نمیشه به احساس و عاطفه تکیه کرد.

اگه اون قدرمعطل شی تا احساس انجام کاری رو پیدا کنی، احتمال داره هیچوقت موفق به انجام اون کار نشی.

همین اصل در باره فکر کردن صادقه. نمیتونی صبر کنی تا حال و هوای فکر کردن در تو پیدا شه.

اما من به تجربه فهمیدم وقتی وارد مراحل تفکر میشیم میتونیم از هیجانها رای خوراک دادن به این مراحل استفاده و گشتاور ذهنی تولید کنیم.

مراحل رو تکرارکن
یک فکر خوب به تنهایی راه به جایی نمی بره.

آدمایی که فقط یک فکر خوب دارن و تلاش می کنن در همه زمان عمر کاری خود رو بر اون یک فکر سوارشوند،

معمولا راه به جایی می برن و شکست خورده و تلخ کام می شن.

اونا عجایب تنها ان، نویسندگان تک کتاب، سخنوران یک پیام، مخترعان تک اختراع.

اونا وقتشون رو بر سر پاسداری یا ارتقای اون تک ایده می ذارن.

موفقیت نصیب کسائی می شه که کوهی از طلا دارن،

نه کسائی که میخوان با یک تکه سنگ طلا پنجاه سال سر کنن.

اگه میخوای خوب زندگی کنی باید مراحل خوب فکر کردن رو همیشه تکرار کنی.

چه اهمیتی داره که تو فقیر زاده شده ای یا پولدار. چه اهمیتی داره که سه کلاس سواد داری یا درجه دکترا.

مهم نیس از چند جهت علیل باشی یا مظهر سلامت باشی.

در هر شرایطی که هستی میتونی یادبگیری که خوش فکر باشی.

تنها کاری که باید بکنی مشارکت فعالانه و مشتاقانه در مراحل تفکره.

تفکر ارادی و ورزیدگی در اون
خوش فکری
تفکر ارادی و ورزیدگی در اون
ویلیام برنباخ: لازمه شکوفا شدن گل، خاک مناسب و بذر مناسبه.

در شکفته شدن اندیشه های خوب هم همین اصل حاکمه.

یک از لازمهای خوش فکری داشتن تفکر ارادیه.

آدمایی که خوش فکرند و تفکر ارادی هستن، همیشه خواهان دارن.
شخص خوش فکر همیشه مشکل گشاست، هیچ وقت از ایده کم نمیhره، ایدهایی که باعث پیشرفت و رشد سازمان می شه.

شخص خوش فکر همیشه به آینده امید داره.

شخص خوش فکر خیلی کم اسیر سر پنجه آدمهای بیرحم می شه که یا میخوان از آن استفاده کنن یا تلاش می کنن اونو به فریبند.

آدولف هیتلر: واسه حاکمان چه بختی بهتر از این که رعایا فکر نکنن.

کسائی که راه و رسم خوب فکر کردن رو پیدا می کنن خودشون رو اداره می کنن.

حتی اگه گرفتار حکومت ستمگر باشن یا شرایط سخت دیگری داشته باشن.

قرار گرفتن در جای مناسب واسه فکر کردن
خوش فکر شدن خیلی مشکل نیس.

داشتن تفکر ارادی یه جور انضباطه و مثل همه نظم و نظامها پروردنی و پالودنیه.

جایی پیدا کن که بتونی فکر کنی
چارلز کترینگ مخترع دلکو: آدمها باید واسه خودشون جای فکر کردن داشته باشن.

اگه قفس پرنده تو ذهن آدم آویزون باشه، آخرسر مجبور می شه چیزی درون اون بزاره.

جای فکر، فکر خوب رو به خودش جذب می کنه.

اگه با این قصد که در جای فکر به افکار خوب دست پیدا می کنی به جای مخصوص فکر بروی، آخرسر با افکار خوب روبرو خواهی شد.

جایی پیدا کن و به افکارت سر و سروسامون بده
خیلی کم اتفاق میفته که فکر بکر به شکل پخته و حاضر و آماده به ذهن آدم برسه.

بیشتر وقتها باید فکر نپخته رو ورز داد تا شکل پیدا کنه

یا به عبارت بهتر فکر نپخته باید در خطر آزمون شفافیت و بازپرسی قرار گیرد.

اندیشه ها و افکار خود رو در خطر پرس و جو بگذار، اونا رو حک و اصلاح کن.

یکی از بهترین راه های حک و اصلاح و تنظیم فکر نپخته نوشتن اینه.

آدم تقریبا در همه جا به افکار خود سروسامون بده.
دنبال جایی باش که در اون راحت باشی و وسیله کارت آماده باشه، بتونی در اونجا بنویسی و درباره ایده ات از خود بپرسی.

بعضی وقتا ای پرسشها از پاسخایی که می گیری با ارزش تره.

من همیشه در حالی که تلاش کردم به افکارم نظم دهم و نسق بدهم اعتراف کردم که افکارم به من نظرم و نسق دادن.

جایی رو پیدا کن که بتونی افکارت رو گسترش دهی.
اگه به ایده های بزرگ رسیدی و تلاش کردی از نظر ذهنی به اونا شکل دادن. خیال نکن کار تموم شده.

اگه کار رو دنبال نکنی بخشی از با ارزش ترین جنبه هی فراند تفکر رو از دست میدی.

تو از درگیر کردن بقیه و گسترش ایده ها تا مرز تواناییای بزرگ و مخفی اونا محروم شده ای.

اندیشه درست هم اینکه افراد مناسب، در شرایط مطلوب در وقت مناسب، به دلیل مناسب = حاصل درست

واسه فرود اندیشه ات جایی پیدا کن
ایده های بزرگ، دستگاه فرود و بال لازم دارن. هر ایده ای که فقط ایده بمونه، تاثیر شایانی نداره.

قدرت واقعی هر ایده وقتی رو می شه که از حالت تنهایی در آید و به کار بسته شه.

جایی پیدا کن و فکرت رو به پرواز درآور
هانری لویی برکسن: مثل اهل عمل بیاندیش و مثل اهل اندیش عمل کن.

اندیشه بریده از عمل زایا نیس

اگه راه ورزیده شدن در راه خوب فکر کردن رو یاد بگیری تفکرت زایا می شه.

اگه بتونی انضباط خوب فکر کردن رو در خود بپرورانی و تفکر ارادی رو عادت دائمی خود کنی، اون وقت در همه عمر زایا و آفریننده هستی.

وقتی افکارت رو ساختی شکل دادی و گسترش دادی و فرود آوردی اون وقت پر دادن اونا آسون و لذت بخش هستش.

آثار تغییر فکری
خوش فکری
آثار تغییر فکری
هیچکی نمیتونه دیگری رو عوض کنه.

من نسبت به افراد مسئول هستم اما به جای اونا مسئولیت ندارم.

پیشنهادایی در جهت تغییر فکری:
تغییر فکری باعث تغییر در باورهای آدم می شه.
کارن فورد: آدمها به چیزایی که در خودشون نمی بینن نمی رسن.

گردن مک دانلد: در جامعه تحت فشار ما، کسائی که ساختار دهنی منظم ندارن معمولا قربونی ایده ها و نظامهایی می شن که روح و روان آدم و مراودات بین آدما رو ویرون می کنن.

اونا قربونی می شن چون راه و رسم فکر کردن رو به اونا یاد نگرفته ان و آمادگی تلاش دائمی واسه رشد و رشد ذهن خود رو هم ندارن و چون از نعمت داشتن ذهنی قوی محرومند، رشد اونا تابعیه از افکار و آرای بقیه. اونا به جای روبرو شد با ایندها و مقولات، زندگانی خود رو در حد زندگانی پر از قوانین و مققرات و برنامه ها پایین میارن.

در حالی که از جون و دل واسه عوض کردن طرز فکر خود تلاش می کنی. این سه نکته رو به خود یادآور شو:

تغییر کاریه شخصی- من باید تغییر کنم. تغییر کاریه ممکن – من میتونم تغییر کنم. تغییر سود آوره – پاداش تغییر رو می گیرم.

تغییر دادن باورها، انتظارات رو عوض می کنه.
یک کارآفرین: تنها چیزی که بین آدم و خواستهش از زندگانی هست اراده و ایمانه ایمان به شدنی بودن اون خواستها

باور مثل ایده نیس که آدم صاحب اون باشه باور ایده ایه که ما رو در چنگ خود داره قدرت باور بسیار زیاده چون انتظارات آدم رو عوض می کنه.

نلسن باس ول : اولین و مهمترین قدمی که باید به طرف موفقیت ورداریم، ایجاد توقع موفقیت در خودمونه.

تغییر توقع، باعث تغییر نگاه می شه.
بن فرانکلین به طنز گفته: آمرزیده باد کسی که هیچ آرزویی نداره، چون به آرزوی خود می رسه.

خواستهای منفی، بی مانع و یک راست، به تفکر بی حاصل میرسه.

انتظارات وقتی مثبت باشه، نگاه مثبت به همراه میاره. انتظارات مثبت انگیزه میدن ، متفاعد می کنن، تولید شوق، اعتماد به نفس، تعهد و انرژی می کنن.اینا همه نشونه هاییه که به آدم کمک می کنه تا موفق شه. اگه میخوای از این ویژگیها زیاد داشته باشی بر خواستها و توقعاتت اضافه کن.

تغییر نگاه باعث تغییر رفتار می شه.
هیجان نیروی پیشران زندگیه. نگاه چیه:
نگاه همون (آدم عالی) خود واقعی ماست.

ریشهای نگاه در درون ما جاریه اما حاصل و میوه اون نصیب بیرون می شه.

نگاه بهترین دوست و بدترین دشمن انسانه.

نگاه از زبون ما صادقتر و منطقی تره.

نگاه یعنی نگاه به بیرون طبق تجربه های گذشته.

نگاه چیزیه که افراد رو به طرف ما میکشونه یا از ما می راند.

نگاه تا وقتی که به زبون نیاد و بیان نشه، خرسند نمی شه.

نگاه کتابدار گذشته ماست

نگاه سخنگوی زمان حال ماست.

نگاه پیام آور آینده ماست.

یک روانشناس: اون چه توجه ما رو به خود جلب می کنه تکلیف اقدام و تصمیم ما رو هم معلوم می کنه.

یک نویسنده: چیجوری می فهمی در قلبت چه میگذره؟، به رفتارت نگاه کن

تغییر رفتار باعث تغییر کارکرد می شه
هیچ وقت ذوق زده نشو که چه هدفهایی واسه خودت انتخاب کردی. ذوق مربوط به وقتیه که به هدفهایت برسی. رسیدن به هدفهای تو و رسیدن به کارکرد برتر همیشه نیازمند تغییره و تغییر همیشه آزاردهنده و ناگواره. اما بهش که اگه تغییری آزاردهنده نباشه، به احتمال زیاد تغییر واقعی نیس.

تغییر کارکرد، زندگی رو متحول می کنه.
واسه تغییر دادن کارکرد خود، اول طرز فکرم رو تغییر دادم.
فهمیدم که افراد با وارد ساختن یه جور ضربه به اونا آسونتر و بهتر یاد می گیرن.

خرداد ۳۱, ۱۳۹۶/0 دیدگاه /به وسیله SGRADMIN

متحول کردن فکر و تاثیر اون
خوش فکری
متحول کردن فکر و تاثیر اون
فرنک داش: نمیتونی جلوی فکر کردن مردم رو بگیری، اما میتونی اونا رو مجبور به فکر کردن کنی

لئو تولستوی: همه به فکر این هستن که دنیا رو متحول کنن، هیچکی در فکر متحول کردن خود نیس.

چند نکته درباره متحول کردن فکر:
متحول کردن فکر انگیزه میخواد.
تغییر دادن طرز فکر هدف و انگیزه لازم داره. فکر آدم بی جهت عوض نمی شه.

فکر خوب بیهوده سراغ آدمها نمی ره. اگه میخوای ایده خوب پیدا کنی باید به دنبال اونا بگردی.

اگه میخوای بهتر فکر کنی باید زحمت بکشی و وقتی فکرت بهتر شد، اون وقت ایده هی خوب مثل آب محل بیرون اومدن آب زیر زمینی می جوشه و بالا می یان.

میزان خوش فکری هرکی در هر مقطع، تابعیه از طرز فکر قبلی اون

متحول کردن فکر آسون نیس
فقط کسائی مدعی ان که فکر کردن آسونه که عادت به فکر کردن ندارن.

آلبرت اینشتاین: فکر کردن مشکله بخاطر این تعداد آدمهای فکور کمه.

چون فکر کردن مشکله آدم به هر وسیله ای متوسل می شه تا مراحل تفکر رو آسون کنه.

متحول کردن فکر کاریه که به زحمت اون می ارزه
ناشناس: طلایی که از فکر بشر استحصال شده به مراتب بیشتر از طلاییه که از معدن استحصال شده.

خوشفکری بهترین هدیه ایه که میشه به بقیه داد
ناشناس: طبق محاسبه من بیشتر از هشتاد درصد بنی بشر بدون حتی یک فکر اصیل زندگانی خود رو به سر میاره.

خرداد ۳۱, ۱۳۹۶/0 دیدگاه /به وسیله SGRADMIN

تغییر فکر چقدر ارزشمنده؟
خوش فکری
تغییر فکر  چقدر ارزشمنده؟
به چه فکر می کنین؟ وجه اشتراک مردم موفق چیه؟
خوش فکری!

کسائی که به تغییر فکر  عادت کردن، رابطه سطح فکر خود رو با سطح پیشرفت خود شناخته ان.

اونا می دونن واسه متحول کردن زندگانی خود باید فکر خود رو متحول کنن.

بنیامین دیزرائیلی: پروراننده اندیشه های بزرگ باش، چون هیچوقت از اندیشه های خود برتر بخای رفت.

راهی دیگه واسه اندیشدن:
فکر منفی رو مثبت کردن هنوزم آسون نیس، به ویژه اگه کسی با تغییر مشکل داشته باشه.

از دید بعضیا این تغییر لازمه یک عمر تلاشه.

میدونید رقابت شماره یک بیشتر مردم در ایجاد تغییرای شخصی و مثبت چیه؟

حالات عاطفی

اگه میخوای طرز فکرت رو عوض کنی حالات عاطفی خودتو عوض کن.

اگه حالات عاطفی خودتو عوض کردی میتونی کردار خودتو اصلاح کنی.

تغییر کردار – به شرطی که طبق فکری خوب باشه- می تونه زندگی تورا عوض کنه.

زندگانی امروز حاصل فکر دیروزه. زندگانی فردا نتیجه فکر امروز

حتی اگه همه چیز درست، اصیل، مساوی، ناب و دوست داشتنی باشن بازم فضیلت در اینه که به چیزها فکر کنی. پولس رسول

اون که باعث تغییر فکر شما می شه کیست؟
خیلی از معلما به ما می قبولانند که گرفتن نمره خوب در آخر زندگانی رو بهتر می کنه.

هرچه حجم تعلیم و تربیت رسمی ما بیشتر شه در زندگانی موفق تر میشیم.

اما معمولا تعلیم و تربیت نمیتونه این وعدها رو عملی کنه.

شاید استاد دانشگاهی رو دیده باشین که با داشتن درجه دکترا نمیتونه چرخ زندگانیش رو درست به چرخونه

بر عکس سراغ داشته باشین کسائی رو که اخراجی و سر ریز نظام تعلیم و تربیت رسمی بودن اما در کار خود خوب موفق بودن.

بیل گیتس، استیو جابز و ادیسون نمونه هایی روشن از این افراد هستن.

نویسنده کتاب کار و کاسبی زندگی می گه: تحصیلات عالی دو توهم ایجاد کرده، چیزی که یاد می گیرن، یاد گرفته می شه و هرچه بیشتر بیاموزیم بیشتر پاداش الهی می گیریم.

اشکال کار بیشتر نهادهای آموزشی اینه که تلاش می کنن به افراد یاد بدن درباره چه چیز فکر کنن نه اینکه چیجوری فکر کنن.

بر خلاف گفته فرانسیس بیکن. دانایی به تنهایی توانایی نیس.

دانایی وقتی ارزش داره که در اختیار کسی باشه که می تونه خوب فکر کنن.

مردم باید یاد بگیرن چیجوری فکر کنن تا به آرزوها و استعداد خود برسن.

رییس دانشگاه شیکاگو: وقتی به رادیو گوش میدیم تلویزیون می بینیم و یا روزنامه می خونیم دودل میشیم،

تعلیم و تربیت همگانی همون موهبتیه که از آن سخن می گه.

مارک تواین: نمی ذارم تحصیلاتم با تعلیم و تربیتم مخلوط شه.

به چه دلیل باید قدر تغییر فکر رو دونست؟
وقتی بحث موفقیت پیش میاد افراد رو با سانتیمتر، کیلو، مدرک تحصیلی یا گذشته خانوادگی سبک و سنگین نمی کنه،

اونا رو با بزرگی و کوچیکی فکرشون سبک و سنگین میکنه. یکی از استادان دانشگاه جورجیا

سرعت هم اندیشی بیشتر از تک اندیشیه
ما در دنیایی به راستی پر شتاب زندگی می کنیم واسه این که همپای این شتاب باشیم نمیتونیم به تنهایی طی روش کنیم.

اگه بخای مهارت تازه ای رو به سرعت بیاموزی چه می کنی؟

فقط با اتکای به خود اقدام می کنی یا از کسی می خوای راه رو نشانت بده.

استفاده از آدم باتجربه باعث می شه سریعتر یاد بگیری کار هر چی میخواد گو باش.

هم اندیشی از تک اندیشی نو آورتره
ما متفکران و نوآوران بزرگ رو تک رو میدونیم اما واقعیت اینه که افکار نوآورانه بزرگ در خلا شکلنمی گیرن نوآوری حاصل همیاریه.

آلبرت اینشتاین گفته: بارهای با خودم فکر کردم که زندگانی اجتماعی و شخصی من تا چه حد مرهون کار همکارانه مرده یا زنده.

و چقدر باید تلاش کنم تا به اندازه ای که گرفتم پس دهم.

هم اندیشی بیشتر از تک اندیشی، باعث پختگی فکر می شه
هر اندازه پیش خودمون فکر کنیم که همه چیز رو میدونیم اما تک تک ما از این واقعیت تلخ آگاهیم که خامیا و ضعفهایی داریم.

هم اندیشی باعث هم افزایی می شه
یوهان ولفگانگ گوته: اندرز خوب اینه که بر توانایی آدم اضافه کنه.

دوفکر بهتر از یک فکره به شرطی که هر دو در یک جهت باشن.

هم افزایی نتیجه با هم کار کردنه و وقتی افراد همفکری می کنن قدرت اونا هم افزا می شه.

بازده هم اندیشی از تک اندیشی بیشتره
چون هم فکری پر مایه تر از تک اندیشیه بازده اون  هم به مراتب بیشتره.

این پدیده به دلیل اثر بر هم افزاینده هم اندیشی روی می ده اما هم اندیشی بهره های دیگری هم داره.

هم اندیشی تنها راه رسیدن به اندیشه های بزرگه
خواستگاه هر ایده ی عالی سه یا چار ایده خوبه و خواستگاه ایده های خوب هم اندیشیه.

بن جانسون، نمایشنامه نویس: هرکی که جز خود معلمی نداره، حماقت رو ارباب خود ساخته.

دودلی کردن در پذیرش فکر عادی رو چیجوری در خود تقویت کنیم
دودلی در تفکر عادی
دودلی کردن در پذیرش فکر عادی رو چیجوری در خود تقویت کنیم
دودلی کردن در تفکر عادی حتما سخت نیس. به شرطی که عادت کنی دودلی کردن رو در خود بپرورانی.

تفکر عادی بارها نشون داده که نادرست و محدود کردن آوره.

سختی در شروعه، کار رو از اینجا شروع کن:

دودلی کردن پیش از دنباله روی از بقیه
خیلی از آدمها نا آگاهانه و خود به خود دنباله رو بقیه می شن.

بعضی وقتا دلیل این دنباله روی اینه که می خوان راهی رو برن که کمترین اصطکاک رو داره.

در موارد دیگه ترس از نفی و دوری اونا رو مجبور به دنباره روی کنه.

شاید هم فکر می کنن که کردن کاری که همه می کنن نشونه زیرکیه.

اما اگه بخای موفق شی باید ببینی بهترین راه کدامه و دنبال راه عادی نروی.

از فکری استقبال کن که با فکر خودت فرق داره
یکی از راه های استقبال از نو آوری و تغییر استقبال از طرز فکر دیگرونه.

پس باید همیشه خود رو در خطر کسائی قراردهی که مثل تو فکر نمی کنن.

همیشه تفکر خودتو نقد کن
هربار یکی از افکار ما نتیجه مثبت میده وسوسه ای بزرگ به سراغمون میاد:

وسوسه تکرار کردن اون فکر بزرگ حتا اگه اون فکر دیگه به درد بخور نباشه بازم وسوسه میشیم اونو تکرار کنیم.

بعضی وقتا بزرگتریین دشمن موفقیت فردا موفقیت این روزا.

نویسنده رقابت با مراحل: تغییر باید مقدم بر پیشرفت باشه.

باید بدونیم که هر سنتی در اصل یک ایده خوب و حتی انقلابی بوده. اما هر سنتی حتما به درد آیندهنمی خوره.

کارای جدید رو به روش جدید بکنه
یکی از راه های فرار از چاله فکر خود، نوآوریه.

این کار رو میشه خرده خرده ولی هر روزه انجام داد مثلا واسه رفتن به محل کار از محل دیگری جز محل و راه همیشگی برو،

در رستوران مورد علاقه ات غذایی جز غذای همیشگی سفارش بده،

از همکار دیگری جز همکار همیشگی بخواه تو رو در انجام فلان پروژه کمک کنه.

تفکر غیر عادی پرستدهه و به دنبال گزینه های جدیدی می شه.

به سختی خو کن
مثل بقیه فکر کردن و هم رنگ جماعت شدن، آسون و راحته.

تفکر عادی به صندلیای راحتی قدیمی می مونه که متناسب با احوال و رفتار صاحبش تنظیم شده

و مشکل این راحتیای قدیمی اینه که تازگیا هیچکی به اونا توجه نکرده.

اگه توجه کرده بودن قبول می کردن که وقت نو کردن اونا شده.

اگه تفکر عادی رو به خاطر این نفی می کنی که درکار موفق شی، باید به ناراحتی و سختی خو کنی.

این کار مثل شنا کردن خلاف جریان آبه.

تفکر عادی چیجوریه و چرایی ضرورت دودلی در پذیرش طرز تفکر عادی
دودلی در تفکر عادی
تفکر عادی چیجوریه و چرایی ضرورت دودلی در پذیرش طرز تفکر عادی
یکی از دوستانم می گه: گرفتاری مردم عادی زدگی اینه که نمی ذاره آدم فکر کنه.

خوب فکر کردن آسون نیس، اگه آسون بود همه متفکر می شدن.

بدبختانه خیلی از مردم میخوان راحت زندگی کنن و نمی خوان کار سخت فکر کردن رو بکنن یا بهای موفقیت رو بدن.

واسه اونا آسون تر اینه که هر کاری که بقیه می کنن بکنن وامیداوارند که بقیه به قدر کافی در اون باره فکر کرده باشن.

تفکر عادی، تشویق کننده امید کاذب
خیلی از مردم در تفکر عادی دنبال ایمنی و امنیت خاطر می گردن

اونا پیش خودشون حساب می کنن اگه عده خیلی از مردم کاری رو انجام می دن لابد اون کار درسته

اگه بیشتر مردم اونو قبول دارن باید نظر خوبی باشه. باید مساوی، مساوی، غمخوارانه و … باشه مگه نه؟ اما حتما اینجور نیس.

تفکر عادی فشل در پذیرش تغییر
تفکر عادی دل داده وضع هست ایمان خود رو وقف وضع موجود می کنه و با تموم توان بهش می چسبد.

پس در برایر تغییر وای میسته و نوآوری رو میکشه.

دانلد نلسن: باید این ایده رو کنار بگداریم که روال گذشته و روشای قدیمی انجام کار بهترین روش و رواله

بر عکس باید فرض کنیم هر کاری رو میشه به روش بهتر انجام داد

باید دست از این باور ورداریم که چون این کار قبلا نشده پس هیچ وقت شدنی نیس.

تفکر عادی، مبشر دستاوردهای عادی
تفکر عادی مبشر دستاوردهای بین مایهه. این تفکر رو میشه این طور نشون داد:

عادی = عادی = بین مایه

تفکر عادی در بین بهترینها از همه پست تر و در بین بدترینا از همه بهتره.

ما با پذیرش تفکر عادی، موفقیت خود رو محدود می کنیم.

در تفکر عادی، با کمه کم انرژی فقط گلیم خود رو از آب بیرون می کشیم.

اگه میخوای به دستاوردهای نارایج برسی باید دست از تفکر عادی بشی.