اصول صدا و موسیقی درمانی در موسیقی پزشکان

 

موسیقی پزشکان خدمات لازم رو در مراکز روان درمانی، کلینیکای بیماران سر پایی، مراکز سلامت ذهنی، مراکز ترک اعتیاد و الکل، خونه های آمادگی، اماکن عمومی، بیمارستانا مدارس و مراکزی که امکانات دیگه رو ارائه می کنن انجام میدن، (سلامت و خوش حالی، سال اول آبان 83).

 

اصول صدا و موسیقی درمانی :                                                                          

اصول زیادی در مورد صدا وموسیقی درمانی هست اینجا این اصول رو در چار اصل خلاصه یا ترکیب کرده تابه کاربرد آسون تر اونا پی برده شه. این چار اصل لازم ترین اصول واسه شروع کار موسیقی درمانی هستن.

اصل اول :                                                                                                

ارتعاش : در موسیقی درمانی، ارتعاش یعنی توانایی نوسان یا بسامد صدا که باعث عکس العمل در بدن آدم می شه. هر سلولی در بدن یه تشدیدگر صداست، سلولایی که تشکیل اعضای بدن رو میدن،و دستگاه هایی که از این اعضاء تشکیل شده،  بسامدهای مخصوص خود رو دارن،  بسامدهایی که خیلی راحت در برابر اونا عکس العمل نشون میدن . وقتی مریضی پیش می آیدعضو یا دستگاه مربوط از حد نوسان طبیعی خود بیرون می شه.ازاین حالت نوسانات صدا میشه واسه اثر گذاشتن روی عضو یا دستگاه نا متوازن به کار گیری کرد و اون رو به حد طبیعی خود برگردونه. این ارتعاشات عمومی می تونه هماهنگی لازم رو به ناحیه یا نواحی مریض برگردونه.

اصل دوم :                                                                                               

ریتم : ریتم الگوی ضرب در موسیقیه، ریتم لازمه موسیقیه، بدون اون اصلاً موسیقی وجود نداره.بدون ریتم که باعث حرکت ملودیه، هیچوقت نمی تونیم از  نت اول به دوم بگذریم تا حرکتی نباشه، ریتمی وجود نداره و تا ریتمی نباشه موسیقی وجود نداره. ریتم درخشش ضربان زندگیه، ریتمای متفاوت روی سیستم هی فیزیولوژیکی و اندامای بدن به روش جور واجور اثر می ذارن. ازریتمای آلات جور واجور موسیقی میشه واسه اصلاح ریتمای اندام دستگاههای بدن به کار گیری کرد.

اصل سوم :                                                                                                 

تن وطنین یا رنگ صدا :                                                                                  

تن به پایین و بم صدااطلاق می شه. هر چند نوسانات صدا تندتر باشه، تن صدا پایین تره. و هر چند نوسانات آروم تر باشه تن صدا بهتره. تنای جور واجور روی اندامای جور واجور بدن اثر می ذارن.

طنین یا رنگ صدا، مشخصه خاصی از صداست که باعث تشخیص یه صدا از صدای دیگه و یا سازی ازساز دیگه می شه. انداما و دستگاهها بدن در برابر صداها و سازه های متفاوت عکس العمل نشون میدن.

اصل چهارم :                                                                                               

صدا به عنوان انرژی :                                                                                     

صدا حالتی از انرژی و بدن آدم یه سیستم انرژیه، به خاطر همین، صدا این توانایی رو داره که روی الگوهای طبیعی انرژی بدن تاثیر گذارد. این بسامدها می تونن به شکل رنگ،الکترو مغناطیس وصور دیگه انرژی باشن .نوسانات می تونن به یکدیگر کمک کرده، مزاحم یکدیگر شن، همدیگه رو متوقف کرده یا تقویت کنن.