شکل های جور واجور اعتبارات اسنادی

شکل های جور واجور اعتبارات اسنادی

در مورد اعتبارات اسنادی از جهات جور واجور تقسیماتی قایل شدن که مهمترین اونا به توضیح زیره :

1) اعتبار اسنادی از نظر خریدار و فروشنده

الف) اعتبار اسنادی وارداتی ( IMPORT L/C )

در این نوع اعتبار، خریدار پس از توافق پایانی با فروشنده به بانک طرف حساب خود در کشور مراجعه و درخواست گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده ( ذینفع ) می کنه. بانک مزبور پس از بررسی درخواست مشتری و باتوجه به مقررات مربوطه، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی از یه جور که مورد درخواست متقاضیه می کنه.

ب) اعتبار اسنادی صادراتی ( EXPORT L/C )

صادر کننده کالا معمولا جهت دریافت صورت ها مربوط به فروش کالای خود چگونگی تسویه حساب رو موکول به گشایش اعتبار اسنادی بانکی می کنه. در صورت تحقق اینجور روشی پس از اون که خریدار در کشور خودمبادرت به گشایش اعتبار بانکی کرده و این اعتبار از راه سیستم بانکی به صادرکننده ( یا فروشنده ) ابلاغ گردید وصادر کننده اون رو برابر شرایط توافق شده دید اون رو قبول کرده و به جفت و جور یا ساخت کالا اقدام می کنه. صادر کننده یا فروشنده موظفه در مهلت تعیین شده و قبل از انقضای مدت مقرر، اسناد لازم رو به بانک ابلاغ کننده یا معامله کننده، تسلیم و وجه اون رو درخواست کنه. بانک نامبرده پس از بررسی اسناد وجه رو پرداخت و اسناد رو جهت گشایش کننده اعتبار ارسال می داره.

2) اعتبار اسنادی فعال و غیرفعال

الف) اعتبار اسنادی فعال ( Operative L/C )

اعتبار اسنادی که واسه انجام اون پیش شرطی تعیین نشده و دو طرف باتوجه به متن اعتبار که شامل توافقات و تعهدات اوناس مکلف به انجام اینه.

ب)اعتبار اسنادی غیرفعال (Operative L/C Non  )

اعتباریه که تحقق اون موکول به گرفتن شرایطی شده در اون صورت اعتبار، تعهدی تا انجام اون شرایط واسه دو طرف ایجاد نمی کنه. گشایش اعتبار اسنادی غیرفعال بیشتر به خاطر آمادگی انجام معامله واسه طرفینه که در صورت گرفتن شرایط میشه اون رو فعال کرد.

3) اعتبار اسنادی از نظر زمان پرداخت

الف) اعتبار اسنادی نقدی یا دیداری ( At Sight L/C )

اعتباریه که پرداخت وجه معامله بدون این دست اون دست کردن بعد از رویت اسناد و در صورت نبود مغایرت اون به فروشنده (ذینفع اعتبار) تحقق پیدا میکنه.

ب) اعتبار اسنادی با پرداخت تأخیری ( مدت دار ) ( Defered Payment L/C )

در این جور اعتبارات، ذینفع اعتبار پس از ارائه اسناد به بانک تعیین شده در صورت نبود مغایرت، در موعد تعیین شده در آینده وجه معامله رو دریافت انجام میده. مثلا اگه توافق شده باشه مبلغ اعتبار با پرداخت مدت دار 120 روزه پرداخت شه در موعد تعیین شده بانک وجه اعتبار رو به ذینفع اعتبار پرداخت می کنه.

تذکر : در این نوع اعتبارات واسه پرداخت مدت دار برات صادر نمی شه تا ذینفع اعتبار این امکان رو داشته باشه تا در صورت احتیاج با تنزیل برات وجه معامله رو دریافت کنه. بخاطر این از نظر فروشنده یا ذینفع این اعتبار یکی از ناجور ترین روشای دریافت وجه کالاست، در حالی که واسه تقاضا کننده اعتبار یا خریدار چون هزینه باطل شدن تمبر و جفت و جور برات رو نداره مناسب ترین روش به حساب میاد.

ج) اعتبار اسنادی یوزانس (نسیه) ( Usance L/C )

یوزانس به معنی مهلت، مدت، بهره پول و در عرف تجارت بین الملل به معنی معامله نسیه تضمین شده. در این جور معاملات هم فروشنده واسه دریافت وجه معامله مهلتی رو به خریدار میده. هزینه یوزانس همون بهره ایه که تقاضا کننده اعتبار یا خریدار کالا باید علاوه بر قیمت کالا به خاطر مهلتی که به ایشون واسه پرداخت وجه معامله داده شده بپردازد.

معمولا فروشندگان کالا با اخذ تضمین نیاز به معاملات یوزانس تلاش می کنن بخاطر این درخواست گشایش اعتبار برگشت ناپذیر و تایید شده نشون میده.

4) اعتبار اسنادی از نظر حدود اختیارات خریدار

الف) اعتبار اسنادی برگشت پذیر ( REVOCABLE L/C )

در این نوع اعتبار، خریدار، از اختیارات بیش تری برخورداره. در اعتبار اسنادی برگشت پذیر، خریدار حق تغییر شرایط اعتبار یا حتی فسخ اعتبار رو داره، بدون اینکه لزومی به جلب موافقت فروشنده (صادر کننده) داشته باشه.

در مثل این اعتبارات، هم اینکه بانک گشایش کننده اعتبار صرف تشخیص نبود توانایی تسویه حساب خریدار یا در روبرو شدن با محدودیتای ارزی یا صادراتی، می تونه خود رأسا در شرایط اعتبار تغییر ایجاد کرده یا اون رو باطل شدن کنه.

تغییر شرایط در اعتبار اسنادی برگشت پذیر یا فسخ اون، تا موقعی شدنیه که از واسه اون وجهی به فروشنده یا ذینفع پرداخت نشده باشه یا براتی تحت اون، قبول یا معامله نشده باشه. در اینجور موردی خریدار نمی توند نسبت به مبلغ پرداخت شده تحت شرایط اعتبار، دستور برگشت صادر کنه و این دستور فقط نسبت به مونده به کار گیری نشده اعتبار قابل اجرا هستش. این روزا تحت اعتبار اسنادی برگشت پذیر، معاملات بسیار نادری شکل میگیره. چون فروشنده نمی توند اطمینانای لازم رو نسبت به پایدار موندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار داشته باشه.

ب) اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ( IRREVOCABLE L/C )

در این نوع اعتبار هرگونه تغییر شرایط در اعتبار یا فسخ اون از طرف خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده (ذینفع) بوده و بانک بازکننده اعتبار شک نداشته باشین معتقد به پرداخت وجه یا معامله اسناد ارائه شده به وسیله ذینفع در صورت گرفتن کلیه شرایط (اعتبار) هستش. معامله تحت این اعتبار به دلیل اینکه امنیت و تضمین بیش تری واسه فروشندگان به همراه داره، از طرف اونا بیشتر مورد درخواسته.

5) اعتبار اسنادی از نظر تأیید و تضمین دوبرابر

الف) اعتبار اسنادی تأیید شده ( CONFIRMED L/C )

اعتبار اسنادی تأیید شده، اعتباریه که پرداخت وجه معامله از طرف بانک ابلاغ کننده (بانک ذینفع یا بانک کارگزار) یا هر بانک معتبر دیگه مورد قبول فروشنده علاوه بر بانک گشایش کننده اعتبار هم مورد تأیید قرار میگیره. این نوع اعتبارات عموما در وقتی مورد در خواست فروشنده قرار میگیره که تعهد بانک بازکننده اعتبار، به دلیل وضیعت سست سیاسی یا اقتصادی کشور ایشون، یا به دلیل نبود اعتماد به خریدار، موردقبول فروشنده نبوده و بانک بازکننده اعتبار، از یه بانک دیگه درخواست می کنه که تعهدات اعتبار رو تضمین کنه. بدین وسیله دو بانک ( بانک گشایش کننده و بانک تأیید کننده ) باهم و جداگونه در قبل ذینفع، معتقد می گردن. بانک تایید کننده می تونه همون بانک ابلاغ کننده باشه.

ب) اعتبار اسنادی تأیید نشده ( UNCONFIRMED L/C )

 

این جور اعتبارات فقط با تأیید بانک گشایش کننده اعتبار و بدون نیاز به تأیید بانک دیگری گشایش پیدا میکنه.

6) اعتبار اسنادی از دید توانایی انتقال

الف) اعتبار اسنادی قابل انتقال ( TRANSFERABLE L/C )

اعتبار اسنادی قابل انتقال، به اعتباری می گن که ذینفع اعتبار، حق داره اون رو کلا یا جزءا در اختیار شخص یا افراد سوم (ذینفعای ثانوی) بذاره.

این اعتبار وقتی به کار گیری میشن که ذینفع ابتدایی خود نماینده تقاضا کننده یا ارائه دهنده کالا به متقاضیه ولی تولید کننده کالا نیس. پس تقاضا کننده اعتبار درخواست می کنه که اعتبار به شکل قابل انتقال گشایش یابد. در این صورت، ذینفع می تونه اعتبار رو یا یه تیکه از اون رو به شخص یا افراد دیگه انتقال دهد.

اعتبار قابل انتقال، فقط یه بار قابل انتقاله و ذینفع دوم حق انتقال اون رو به دیگری نداره. از نظر مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی، اعتبار قابل انتقال خود به خود قابل تقسیم نیزه و احتیاجی هم اینکه کردن این کلمه یا کلمات مشابه اون نیس.

ب) اعتبار اسنادی غیرقابل انتقال ( NON – TRANSFERABLE L/C )

همونجوریکه گفته شده اگه در شرایط اعتباری، عبارت قابل انتقال قید نگردد اون اعتبار غیرقابل انتقاله. یعنی ذینفع اعتبار، حق واگذاری اون یا جزیی از اون رو به نفع افراد ثانوی نداره.

7) اعتبار اسنادی پشت به پشت (اتکایی) ( BACK TO BACK L/C )

 

اعتبار اسنادی پشت به پشت، اعتباریه که به وسیله ذینفع یه اعتبار، که قادر یا مایل به جفت و جور و

 

ارسال کالا نیس، با تکیه بر اعتباری که به وسیله خریدار به نفع ایشون گشایش پیدا کرده، جهت صادر

 

کننده دیگری ( ذینفع دوم ) که می تونه کالا رو جفت و جور و بفرسته گشایش پیدا میکنه[1].

این جور اعتبارات اسنادی شامل دو اعتبار جدا از همه. اولین اون به نفع ذینفعی گشایش پیدا میکنه که خود به تنهایی قادر یا مایل نیس کالا رو جفت و جور و بفرسته. بخاطر این از اعتباری که به نفع اون صادر شده به شکل یه ساپورت مالی یا وثیقه جهت گشایش اعتبار دیگری به نفع صادر کننده یا عرضه کننده اصلی کالا به کار گیری می کنه.

باتوجه به این که از دید بانک باز کننده اعتبار دوم و ذینفع اولی، اولین اعتبار گشایش یافته، مهمه، پس باید به شکل برگشت ناپذیر و تایید شده

(IRREVOCABLEANDCONFIRMED L/C ) باشه تا بانک دوم از قدرت پرداخت اعتبار اول اطمینان کافی یابد و بتونه اون رو به عنوان وثیقه ای جهت اعتبار دوم قبول کنه. اگه بانک بازکننده اعتبار دوم خود اعتبار اول رو تأیید کنه بیشترین حد تضمین در این مورد به وجود میاد.

مبلغ اعتبار دوم معمولا از اعتبار اول کمتره تا ذینفع ابتدایی ما به التفاوت رو به عنوان سود خود برداشت کنه. هم اینکه سررسید و آخرین تاریخ حمل اعتبار دوم باید از اعتبار اول جلوتر بوده تا ذینفع اول بتونه به موقع قبل از سررسید و آخرین تاریخ حمل اعتبار اول اسناد مربوط به کالا رو دریافت داشته و اون رو به بانک ابلاغ کننده اعتبار اول ارائه دهد.

در قراردادهای زنجیره ای که چندین واسطه بین خریدار پایانی و عرضه کننده اصلی قرار داره چندین اعتبار اتکایی به وسیله واسطها گشایش پیدا میکنه. در اینجور مواردی اعتبار اول که ساپورت گشایش بقیه اعتبارات قرار گرفته به اعتبار ( OVERRIDING) موسومه.

8) اعتبار اسنادی ماده قرمز ( RED CLAUSE L/C )

اعتبار اسنادی ماده قرمز یا با شرط قرمز به اعتباری می گن که ذینفع اعتبار می تونه قبل از فرستان کالا وجوهی رو تحت شرایطی به شکل پیش پرداخت (بیشترین حد تا تموم وجه اعتبار) از بانک ابلاغ کننده یا تأیید کننده، دریافت کنه. دلیل این نام گذاری اینه که اولین بار که این اعتبار گشایش یافت، بانک بازکننده جهت جلب توجه بانک ابلاغ کننده اون قسمت از متن قرارداد رو در شرایط اعتبار، که پرداخت مقداری از وجه اعتبار به عنوان پیش پرداخت یا مساعده به ذینفع مجاز داشته بود با جوهر قرمز نوشته بود. از اون تاریخ به بعد اصطلاح اعتبار ماده قرمز رایج شد. باید توجه داشت که از زمان دریافت پیش پرداخت به وسیله ذینفع تا ارسال کالا و ارائه اسناد حمل کالا جلو پرداخت، بهره بانکی تعلق میگیره که بانک هنگام تسویه حساب اون رو منظور می کنه.

پیش پرداخت در مقابل ضمانت اسمای مختلفی که از ذینفع دریافت می شه پرداخت می شه. این ضمانت نامه ممکنه یه تعهد ساده باشه یا تضمینای معتبر بانکی.

9) اعتبار اسنادی گردان ( Revolving L/C )

اعتباریه که پس از هر بار به کار گیری ذینفع، مبلغ اون خود به خود تا سطح اعتبار ابتدایی زیاد می شه بدون اینکه نیاز به دستور دوباره ای باشه.

به موجب این اعتبار به محض این که فروشنده اسناد حمل رو ارائه داد و از اعتبار به کار گیری کرد عین اون اعتبار خود به خود واسه اون دوباره مفتوح می شه.

اعتبار گردان می تونه نسبت به مبلغ اعتبار باشه یا نسبت به مدت (دوره) اون اما معمولا اعتبار گردان بیشتر نسبت به دوره به کار گیری میشن.

اگه در اعتبار گردان به ذینفع اجازه داده شه که در صورت نبود به کار گیری مبلغ اعتبار ظرف مدت تعیین شده، بتونه حق ارائه اسناد اون ماه رو در ماه های بعد واسه خود محفوظ داره، این جور اعتبارات رو « اعتبارات گردان فشرده » COMULATIVE و وگرنه اون رو اعتبار گردان غیرتراکمی COMULATIVE NON –  می گن.

 

[1]  اونقدر که اعتبار اسنادی دوم پیش همون بانک ابلاغ کننده اعتبار اول گشایش شه به اون اعتبار اسنادی اتکایی و اونقدر که پیش بانک بانک ثالثی گشایش شه به اون اعتبار دوطرفه ( Counter L/C )