شکل های جور واجور طرحوارها مخالف ابتدایی وحوزهای مربوطه

شکل های جور واجور طرحوارها مخالف ابتدایی وحوزهای مربوطه

یانگ ،گلوسکو وویشار (2003)هیجده طرح ناسازگاراولیه رابیان می کنن که این طرحوارها رو طبق 5 نیاز ارضانشده که در بالا اونا رو توضیح دادیم ،در5حوزه طبقه بندی می کنن ( یانگ ،گلوسکو وویشار ،2003)

پنج بخش وطرحوارهای مخالف ابتدایی مربوط به هر بخش به توضیح پایین هستن :

بخش اول :بریدگی وطرد

آدمایی که طرح هاشون دراین بخش قرار داره ،نمی تونن دلبستگیای ایمن ورضایت بخشی با بقیه برقرارکنند .انتظار این که نیازها فرد واسه امنیت ،ثبات، محبت ،همدلی ،درمیون گذاشتن احساسات ،پذیرش واحترام به شویه قابل پیش بینی ارضاءنخواهند شد طرحوارهای این بخش معمولا درخانوادهایی به وجود میاد که بی عاطفه ،سرد ،مضایغه گر ،منزوی ،تندخو ،غیر قابل پیش بینی یا بد رفتار هستن .  پنج طرح ای که  دراین بخش قرار دارن عبارتند از:

1-رهاشدگی /بی ثباتی:بی ثباتی یا بی اعتمادی نسبت به دریافت محبت وبرقراری رابطه بااطرافیان ،طوری که فرد احساس می کنه افراد مهم زندگی اش نمی تونن ساپورت عاطفی وتشویق لازم رو به اون بدن ،چون این ادما از دید هیجانی ،بی ثبات ،غیر قابل پیش بینی ،اعتماد ناپذیر ونامنظم ان . فردی که اینجور طرح ای درذهنش بوجود اومده باشه ، عقیده داره هر لحظه امکان داره افراد مهم زندگی اش بمیرن یااین که اونو رها کنن وبه کس دیگه ای علاقه مند شن.

2-بی اعتمادی /بدرفتاری : آدمایی که طرح بی اعتمادی / بدرفتاری دارن،براین باورند که بقیه با کوچیکترین فرصت ازآنها سوءاستفاده می کنن .انتظار این که بقیه به آدم ضربه میزنن ،بد رفتارند ،آدم رو سرافکنده می کنن ،دروغ می گن ودغل کار وسود جو هستن .اینجور انتظاری باعث می شه فرد وقایع دور و بر رو به شکلی خاص درک کنه:آسیبی که به فرد وارد کردن ،از قصد بوده ویا این که در نتیجه بی مبالاتی وغفلت بیش از اندازه بوجود آمده .ممکنه فرد احساس کنه همیشه یه نفر موجودی اون رو می دزدد ویا حق اونو می خوره .

3– محرومیت هیجانی : آدمایی که طرح مححرومیت هیجانی دارن،انتظار ندارن تمایل اونا واسه ایجاد رابطه هیجانی با بقیه به طور کافی ارضاءشود. سه نوع محرومیت هیجانی هست :

الف-محرومیت از محبت :از دست دادن توجه ،عطوفت یا همراهی

ب- محرومیت از همدلی :درک نشدن ،به حرف دل فرد گوش ندادن ،نبود خودافشایی یا درمیون نگذاشتن احساسات با بقیه

ج- محرومیت از ساپورت :نداشتن منبع قدرت ،جهت دهی یا راهنمایی نشدن از طرف بقیه .

4-مشکل /شرم:این طرح معمولا با احساس شرم نسبت به مشکلات درک شده همراهه .این نقصا وکمبودها ممکنه شخصی (مثل خودخواهی ،تکانهای خشن ،تمایلات جنسی غیر قابل قبول )یا عمومی (مثل ظاهر غیر جذاب ،نابرازندگی اجتماعی)باشن .آدمایی که این طرح رادارند احساس می کنن کوچیک یا بی ارزشندواگر خودرا درمعرض نگاه بقیه بذارن ،مطمئنا رانده می شن .

5تنهایی اجتماعی /غریبگی : این طرح ،حس متفاوت بودن فرد یا نبود تناسب بااجتماع رو شامل میشه .معمولا افراد گرفتار به این طرح ،به هیچ گروه یا جامعه ای ،احساس تعلق خاطر نمی کنن.

بخش دوم :خودگردانی وعملکرد پریشون

افراد این بخش ،توانایی واسه جداشدن از خانوادوعملکرد جداگونه راندارند .این توانایی در مقایسه با همسالان سنجیده می شه. طرحوارهای این بخش ،معمولاًدرخانوادهایی به وجود میاد که اعتماد به نفس کودک رو کاهش میدن ،گرفتارند ویا زیادتر از اندازه از کودک مواظبت می کنندیا اینکه نتونسته ان کودک رو به انجام کارای بیرون از خونواده تشویق کنن.چار طرح مربوط به این بخش عبارتند از:

6- وابستگی /بی عرضگی :باور به این که فرد نمی توند مسئولیتای روزمره رو (مثل مراقبت از بقیه ،حل مشکلات روزانه ،قضاوت خوب ،از عهده تکالیف جدید برآمدن وتصمیم گیری درست  )بدون کمک قابل توجه بقیه ، درحد قابل قبولی انجام دهد.این حالت بیشتر به شکل درموندگی ظاهر می شه .

7آسیب پذیری نسبت به ضرریا مریضی :ترس افراطی از این که فاجعه نزدیکه وهر لحظه احتمال اتفاق اون هست وفرد نمی توند ازش جلوگیری کنه. دراینجا ترسا بریک یا چند جنبه حوادث پزشکی (مثل حمله های قلبی )،وقایع هیجانی (مثل دیوونه شدن )،سوانح محیطی (مانندسقوط هواپیما وزمین لرزه )متمرکزه .

8-گرفتار/خودتحول نیافته : رابطه عاطفی شدید ونزدیکی زیادتر از اندازه با یکی از افراد مهم زندگی (بیشتر والدین )،به قیمت از دست دادن فردیت یا رشد اجتماعی طبیعی از ویژگی این طرح

 هستش  ، بیشترًباور براینه که هر کدوم از این افراد گرفتار ،بدون ساپورت دیگری ،قادر به ادامه زندگی نبوده یا نمی تونن،خوشحال باشن .فردی که اینجور طرح ای داره ممکنه احساس کنه وجودش دردیگران ترکیب شده وهویت جداگونه ای نداره .این طرح بیشتر به شکل احساس پوچی وسردرگمی،جهت نداشتن وبی هدفی ویا در موارد شدید به شکل شک وتردید در موجودیت وساختار وجودی فرد بروز می کنه.

9- شکست :باور به این که فرد شکست خورده یا درآینده  شکست می خوره واین که شکست واسه اون پیشگیری ناپذیره از ویژگی این طرحوارهه .فرد درمقایسه با همسالانش درحوزهای پیشرفت(مثل تحصیل ،شغل ،ورزش و….)بیشتر احساس بی عرضگی می کنه .بیشتر شامل این باوره که شخص ،دیوونه ،بی استعداد ،بی جنم ونادانه ونسبت به بقیه ،موفقیت کمتری داره .

بخش سوم :محدودیتای پریشون

آدمایی که طرح هاشون دراین بخش قرار داره ،محدودیتای داخلی اونا درخصوص احترام دوطرفه وخویشتن داری به اندازه کافی رشد نکرده .این افراد بیشتر خودخواه ،لوس،بی مسئولیت یا خودشیفته به نظر می رسن.اونا درخانوادهایی بزرگ شده کمه خیلی آسون انگار وبیش از حد مهربون بودن .آسون انگاری افراطی ،گرگیجگی ،یا حس برتری وجه مشخصه اون هاس .دوطرحواره دراین بخش قرار می گیرن :

10استحقاق /بزرگ منشی : فردی که اینجور طرح ای داره تعهدی نسبت به رعایت اصول روابط دوطرفه که راهنمای تعاملات اجتماعی بهنجار هستن نداره .بیشتر براین نکته اصرار می کندکه بقیه باید هر چیزی که رو که اون می خواد براش جفت و جور کنن ،بدون توجه به این که درخواست اون منطقیه ،چی از نظر بقیه معقوله یا این که چه هزینه ای واسه بقیه داره .اینجور آدمایی واسه این که بتونن کسب قدرت کنن تمرکز افراطی بربرتری جویی( مثلا موفق ترین یا ثروتمندترین شدن یا …)دارن.بعضی وقتا  واسه این که فرد بتونه تمایلات خود رو ارضاءکند ،بدون همدلی با بقیه ویا بدون توجه به نیازها واحساسات اونا ،به رقابت افراطی یا کنترل رفتارای بقیه روی میاره.

11صبوری /خودانضباطی کم :  مشکلات دائمی درخویشتن داری وتحمل نکردن ناکامیا در راه رسیدن به اهداف شخصی یا ناتوانی درجلوگیری از بیان هیجانا وتکانها دارن ،درشکلای کم تر اون ،مریض شدیدا از ناراحتی دوری می کنه .فردی که اینجور طرح ای داره ،درد رو تحمل نمی کنه ،از مسئولیت پذیری گریزانه ،به هر قیمتی که شده از اختلاف جلوگیری می کنه وزیاد به خودش سخت نمی گیره .این عوامل باعث می شه از رضایت شخصی ،تعهد وانسجام شخصیتی اینجور فردی جلوگیری شه .

بخش چهارم :دیگه جهت مندی

آدمایی که طرح هاشون دراین بخش قرار میگیره ،تمرکز افراطی برتمایلات ،احساسات وپاسخای بقیه  طوریکه نیازای خودشون رو ندیده می گیرن .این کار به خاطر دریافت عشق وپذیرش ،موندگاری رابطه با بقیه یا دوری از انتقام وتلافی صورت میگیره .دراین طرحوارها فردبه طور عادی درخانوادهایی به وجود میاد که فرد رو با قید وشرط قبول کرده ان وفرد به خاطر رسیدن به توجه ،عشق وپذیرش بقیه باید جنبه های مهم شخصیت خود رو ندیده بگیرددربسیاری از این خونواده ها ،نیازها وتمایلات هیجانی والدین ومنزلت اجتماعی ،در مقایسه با نیازها واحساسات فرد ،ارزش بیشتری دارن .سه طرح دراین بخش شکل میگیره :

12اطاعت: احساس زور نسبت به واگذاری افراطی کنترل خود به دیگرونه ،این کار معمولا ًواسه دوری از خشم ،محرومیت ،یا انتقام صورت میگیره اطاعت از هیجانای واپس زنی شخصیه دونوع از اطاعتا عبارتند از:

الف –اطاعت از نیازا :واپس زنی تمایلات ،تصمیمات وترجیحات شخصی .

ب-اطاعت از هیجانا :واپس زنی هیجانات شخصی به خاص خشم .

معمولا این طور انگار تمایلات ،عقاید واحساسات فرد ،بدون ارزشند یا واسه بقیه اهمیت ندارن .بیشتر به شکل اطاعت افراطی همراه با حساسیت زیادتر از اندازه نسبت به احساسات بقیه تجلی پیدا میکنه .این طرح کلا باعث خشمی می شه که درقالب یه سری نشونه های ناسازگارانه مثل رفتارای پشیمون- خشن ،طغیانهای عاطفی کنترل نشده، انصراف از احساسات وسوءمصرف مواد رو می شه.

13ایثار: تمرکز افراطی بر ارضاءنیازهای بقیه درزندگی روزمره که به قیمت نبود ارضا نیازای خودفرد تموم می شه.عادی ترین انجام این کار عبارتند از جلوگیری از آسیب رسوندن به بقیه ،جلوگیری از احساس گناه به وجود اومده توسط خودخواهی یا موندگاری رابطه با افراد نیازمند .این بیشتر از حساسیت زیادتر از اندازه نسبت به درد ورنج بقیه ناشی می شه . اینجور طرح ای باعث این احساس می شه که نیازای فرد ایثار گر به قدر کافی ارضاءنمی شن وهمچنین باعث ناراحتی آدمایی می شه که اون ازآنها نگهداری می کنه.

14پذیرش جویی /جلب توجه: تاکید افراطی درکسب تأیید ،توجه وپذیرش از طرف بقیه که مانع تشکیل معنایی مطمئن وواقعی از خودمی شه .بعضی وقتا این طرح باتأکید افراطی بر مقام ومنزلت ،قیافه وظاهر ،پذیرش اجتماعی یا پیشرفت مشخص می شه ووسیله ایه  واسه رسیدن فرد به تایید ،تشویق وتوجه بقیه . این طرح بیشتر باعث در پیش گرفتن تصمیماتی غیرقابل اطمینان وناخوشایند درمورد وقایع مهم زندگی می شودیا این که باعث حساسیت زیادتر از اندازه نسبت به رانده می شه.

بخش پنجم :گوش به زنگی بیش ازحد و جلوگیری

آدمایی که طرح هاشون دراین بخش قرار میگیره ،احساسات وتکانهای خودانگیخته رو واپس زنی می کنن ،اونا بیشتر تلاش می کنن تا بتونن طبق قوانین انعطاف ناپذیر ودرونی شده خود ،عمل کنن حتی به قیمت از دست دادن خوشحالی ،بیان باور ،آرامش خاطر و روابط صمیمی . این طرحوارها درخانوادهایی به وجود میاد که برعملکرد عالی ،بی اشکال گرایی ،وظیفه شناسی ،مخفی سازی هیجانا واجتناب از اشتباه تأکید می شه وبه لذت ،خوشی وآرامش اهمیت چندانی داده نمی شه چار طرح در این بخش شکل میگیره :

15بدبینی /منفی گرایی: تمرکز عمیق ومداوم برجنبهای  منفی زندگی (درد،مرگ،دلخوری ،از دست دادن ،اختلاف ،گناه ،مشکلات حل نشده و….)همراه با دست کم گرفتن جنبه های مثبت وخوش بینانه زندگی یا غفلت از اونا.این طرح معمولاًشامل انتظارات افراطی درطیف بزرگی از موقعیتای کاری ،مالی وبین فردیه که خود این حالت باعث اشتباهات شدیدی می شه ،طوری که شخص درآخر احساس می کنه زندگی شخصی اش ازهم پاشیده  است .بیشتر باعث ترس غیر عادی از اشتباه کردن می شه ،اشتباهی که ممکنه باعث ورشکستگی مالی ،از دست دادن ،تحقیر وسرافکندگی یا گیرافتادن دریک موقعیت بد بشه .از آنجا که یافته های منفی وبالقوه اینجور حالتهایی بزرگ نمایی آمیزه ،مشخصه این افراد ،نگرانی طولانی ،گوش به زنگی ،غرزدن یا بلاتکلیفیه .

16-جلوگیری هیجانی: جلوگیری افراطی اعمال ،احساسات وارتباطات خودانگیخته که معمولاًبه خاطر دوری از رانده بقیه ، احساس خجالت و از دست دادن کنترل برتکانهای شخصی صورت میگیره. معمولی ترین بخش هایی که جلوگیری درمورد اونا اعمال می شه عبارتند از :

الف –جلوگیری ازبروز خشم وپرخاشگری .

ب- جلوگیری از بیان تکانهای مثبت (مثل خوشحالی ،محبت و…).

ج- جلوگیری از بیان آسیب پذیری یا بیان راحت وصریح احساسات ونیازهای شخصی

د-تاکید افراطی بر عقلانیت ونادیده گرفتن هیجانات

17معیارهای سرسختانه/عیب جویی افراطی: باور اساسی مبنی بر این که فرد واسه رسیدن به معیارهای بلندپروازانه درباره رفتار وعملکرد خود ،باید تلاش زیادی به خرج دهد واین کاربرای جلوگیری از انتقاد صورت میگیره .این طرح معمولا درخانوادهایی به وجود میاد که تحت فشارند ،نسبت به خودشون ودیگران زیادتر از اندازه عیب جویی می کنن وتوقع دارن کارا با کیفیت عالی ودرکوتاه ترین زمان انجام شن .این طرح بیشتر باعث نقصای  جدی در احساس لذت ،آرامش ،سلامتی ،احساس با ارزشی ،پیشرفت یاروابط رضایتمندانه می شه ومعمولاًبه شکلای بی اشکال گرایی ،قوانین غیر قابل انعطاف وبایدها،نگرانی زمان  وکارآمدی بروز می کنه.

18-تنبیه: باور اساسی مبنی بر این که افراد بایدبه خاطر اشتبا هاتشان ،شدیداًتنبیه شن.بیشتر شامل احساس خشم ،نابرد باری نسبت به کسائی (مثل خود فرد )است که طبق انتظارات ومعیارهای اون عمل نکرده ان .معمولاًاین جور افراد،به دلیل درنظر نگرفتن شرایط خاص ،ندیده گرفتن مشکلات بقیه وعدم همدلی با احساسات اونا،نمی تونن از اشتباهات خودشون ودیگران صرف نظر کنن .

 

1-David

2-Simos

 

1-Freeman &Fosco