انگیزه ورزش

انگیزه یکی از مهم ترین مباحث بخش روانشناسی ورزشیه که در همه فعالیتای انسانی دیده میشه و اندازه و نوع اون بسته به شرایط فرق داره. طبق مدل والراند (1997) (به نقل از شعبانی بهار و همکاران 1392) تاثیر عوامل اجتماعی بر انگیزه ورزشکاران از راه برآوردن سه نیاز روانی لیاقت، استقلال و ارتباطه.  به همین خاطر دسی[1] و رایان[2] (2002)خاطر نشون کردن جو انگیزشی که از نیازای روانشناختی ساپورت کنه، به احتمال زیاد باعث رشد انگیزه داخلی افراد نسبت به فعالیت می شه. شرکت در فعالیتهای بدنی با انگیزههای مختلفی درارتباطه. فردریک[3] و رایان ( 2000)در تحقیقات خود انگیزههای ورزشی رو علاقه، لذت، لیاقت و انگیزههای بدنی گزارش دادن(شعبانی بهار , عرفانی , & حکمتی 1392). درورزشای رقابتی ،افراد روی منابع انگیزه خارجی تمرکز دارن ؛ درحالیکه درفعالیتای تفریحی ،افراد بیشتر روی انگیزه های داخلی (سرگرمی ، علاقه مندی و پیشرفت مهارت ) متمرکز هستن (قدرت نما  & حیدری نژاد 1391). بین اشکال انگیزه داخلی و اختیار با تعهد ورزشی رابطه مثبتی گزارش شده . مثلا زهردیس[4] و همکاران (2004) به نقل از زرتشتیان 1391 به این نتیجه رسیدن بین انگیزه داخلی و تعهد ورزشی رابطه مثبت و بین تعهد ورزشی با بی انگیزگی و انگیزه خارجی رابطه منفی هست .مارکلند و هاردی[5] (1393) (به نقل از عرفانی 1392) به خاطر شناسایی انگیزهایی که دلیل شرکت در فعالیتای ورزشی می شه و چگونگی تاثیر این انگیزها بر نوع و اندازه فعالیتای ورزشی انتخابی افراد این بخش از انگیزه های ورزشی رو گسترش دادن که به این صورته : کنترل فشار روانی ، تفریح ، تایید اجتماعی ، لذت ، رقابت ،ظاهر ،رشد فردی ،پیوند جویی ، پیشگیری از مریضی ، رقابت ، قدرت و چابکی ، توانایی فیزیکی و زور پزشکی ، انگیزه ، کارکرد ورزشی ورزشکاران رو بهتر کنه . بین عوامل انگیزشی و شرکت در فعالیتای ورزشی رابطه مستقیم و معنی داری هست و دلایل بسیاری واسه ساپورت از نقش انگیزه در کارکرد ورزشی و مهارتهای حرکتی هست ( نیشیدا ،  2007  ، بویچ و همکاران ، 2008 ، همون منبع ). معنی انگیزه در ورزش و مشارکت در فعالیت گروهی خیلی با اهمیته. اندازه تلاش و فعالیت هر ورزشکار در راه موفقیت به اندازه انگیزه ایشون بستگی داره.  مردم انگیزه های مختلفی واسه شرکت در فعالیتای ورزشی دارن: لذت بردن، تناسب اندام، ایجاد روابط اجتماعی، رسیدن به قدرت، رسیدن به معروفیت، نیاز به مورد توجه بودن، دوست پیدا کنی، احساس تعلق کردن و مثل اونا، انگیزهایی ان که بازیکنان رو به طرف ورزش کردن جهت میدن. همونجوریکه گفته شد، این انگیزها دو دسته ان؛ انگیزه های داخلی و انگیزه های خارجی. انگیزه های داخلی در ورزش انگیزهایی ان که خواست داخلی بازیکن رو واسه رسیدن به یه هدف یا خواسته تقویت می کنن. مثلا، بسکتبالیستی که واسه افزایش مهارت خود در بسکتبال به این ورزش می پردازه، انگیزه داخلی داره. گذشته از انگیزه های داخلی،انگیزه های خارجی برخاسته از نیروهایی ان که ورزشکار از بیرون از نهاد خود از اونا اثر میگیره. مثلاً ورزشکاران بعضی وقتا واسه تأیید اجتماعی، جایزه و چیزای دیگه ای به جز اینا به ورزشی روی میارن یا اون رو ادامه میدن. ملاحظات بالا نه فقط ضرورت شناخت نیازها در ورزشکاران و تحریک اونا رو از طرف مربیان روشن میکنه، بلکه به ورزشکاران، به خاص آنایی که به دنبال ادامه فعالیت خود در سطوح بالا هستن، میگه که به بازنگری در انگیزه های خود بدن و سسعی کنن با در نظر گرفتن اون چه یاد می گیرن، اونا رو دوباره تنظیم کنن. یادتون باشه که انگیزه شرکت در فعالیتای ورزشی در ورزشکاران جور واجور با هم فرق داره. وانگهی، بیشتر شما هم واسه مشارکت ورزشی خود چندین انگیزه دارین. مثلا، بازیکن تنیس ممکنه در جلسات مربی گری شرکت کنه تا مقامش پیشرفت یابد، لیاقت خود رو ثابت کنه، صلاحیت شرکت در مسابقات قهرمانی معتبرتر رو به دست بیاره، یا حقوق بیش تری دریافت کنه(مختاری 1387).

[1] Decie

[2] Ryan

[3] Feredric

[4] Zahariadis

[5] Markland & Hardy