بررسی روش‌های نوین تدریس

روش های نوین تدریس:

2-13-1- تعریف روش:

روش در مقابل واژه ی لاتینی «روش» به کار می رود و واژه ی روش در فرهنگ فارسی «مشخص» و فرهنگ انگلیسی به فارسی «آریانپور» به: روش، روش، راه، روش، طرز، راه و روش معنی شده. به طورکلی «راه انجام دادن هر کاری» رو روش می گن. روش تدریس هم عبارت از راه منظم، منظم و منطقی واسه ارائه درسه. روش تدریس، روش یا راهیه که مدرس رو به هدف درس یعنی یادگیری و آموزش دادن مطالب به شاگردان می رساند (علوی  1384، 23).

 

 

 

2-14-تقسیم بندی روش تدریس:

روش های تدریس به دودسته کلی تقسیم مسی شن، روش هایی که درگذشته بسیار دور به کار می رفته ان، روش های تاریخی و روش هایی که متکی بر یافته های روان شناسی و علوم تربیتی جدید می باشن، روش های نوین نامیده می شن (موسوی  1391، 179).

1 ـ روش های تاریخی 2 ـ روش های نوین

اصطلاح تدریس، با اینکه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر می رسد، بیشتر معلمان و مجریان برنامه های درسی بامعنی و وجود درست اون آشنایی دارن. برداشت های جور واجور معلمان از معنی تدریس می تونه در نگاه اونا نسبت به علم آموزان و چگونگی ی کار کردن با اون ها اثر مثبت یا منفی بر جای گذارد. برداشت چندگانه از معنی تدریس می تونه دلیلای زیادی داشته باشه؛ از مهم ترین اون ها ضعف علم پایه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاه های جور واجور تربیتیه. بعضی وقتا پریشونی و شلوغی در درک مفاهیم تربیتی به حدیه که خیلی از کارشناسان، معلمان و دانشجویان این رشته مفاهیمی چون پرورش، آموزش، تدریس و حرفه آموزی رو یکی تصور می کنن و به جای هم به کار می برند. این مفاهیم با اینکه ممکنه در بعضی جهات صورت ها مشترک و درهم تنیده داشته باشن، ً مفاهیم مستقلی هستن و معنی خاص خود رادارند (صفوی  1370، 239).

پرورش یا تربیت «جریانیه منظم و دائمی که هدف اون هدایت رشد جسمی، شناختی، اخلاقی و اجتماعی یا به طورکلی رشد همه جانبه شخصیت علم آموزان در جهت کسب و درک معارف بشری و هنجارهای موردپذیرش جامعه و هم کمک به شکوفا شدن استعداد آنانه» (سیف  1379، 28). طبق اینجور تعریفی پرورش یه نظامه، نظامی که کارکرد اساسی اش شکوفا کردن استعداد و تربیت شهروندانیه که هنجارهای موردپذیرش جامعه رو به دست بیارن و معتقد به ارزش های اون باشن. حتی خیلی از صاحب نظران تربیتی کارکردی بالاتر از کارکرد ذکرشده واسه پرورش قائل ان و فکر می کنند که القای ارزش ها و سنت ها و اخلاقیات قبول کرده شده جامعه به افراد یکی از قدیمی ترین دیدگاه پرورشیه، به جای اینجور کارکردی، نظام تربیتی باید رشد مهارت های شناختی مثل تفکر انتقادی، بررسی ارزش ها و مهارت های گروهی رو در کانون کارکردهای خود بذاره تا زمینه ی مردم سالاری در جامعه جفت و جور شه. میلر[1] (1983) و یه گروه دیگه هم می گن که نظام تربیتی باید عامل تغییر و تغییر اجتماعی باشه. فریر[2] (1972) مطرح می کنه که بررسی مفاهیم و کارکردهای ذکرشده نشون می دهد که به هیچ وجه نمی توان معنی «پرورش» رو با مفاهیمی چون آموزش، تدریس و یا حرفه آموزی یکی دونست. پرورش مفهومی کلیه که می تونه بقیه مفاهیم رو در درون خود جای دهد. معنی آموزش برخلاف پرورش یه نظام نیس، بلکه آموزش فعالیتیه هدف دار و از پیش طراحی شده، که هدفش جفت و جور کردن فرصت ها و موقعیت هاییه که امر یادگیری رو در داخل یه نظام پرورشی آسون کنه و سرعت بخشه. پس آموزش وسیله ایه واسه پرورش، نه خود پرورش. آموزش یه فعالیت مشخص و دقیق طراحی شده؛ پس هدف های اون دقیق تر و مشخص تر و زودرس تر از هدف های پرورشیه. آموزش ممکنه با حضور معلم و یا بدون حضور معلم از راه فیلم، رادیو، تلویزیون و بقیه رسانه ها انجام بشه.

معنی تدریس به اون قسمت از فعالیت های آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس اتفاق می افتد گفته می شه. تدریس بخشی از آموزشه و مثل آموزش یه مجموعه فعالیت های منظم، هدف دار و از پیش تعیین شده رو در برمی گیرد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از طرف معلمه. به اون قسمت از فعالیت های آموزشی که به وسیله ی رسانه ها و بدون حضور و تعامل معلم با علم آموزان صورت می گیرد به هیچ وجه تدریس گفته نمی شه؛ پس آموزش معنایی عام تر از تدریس داره. به عبارت دیگه می توان گفت هر تدریسی آموزشه، ولی هر آموزشی ممکنه تدریس نباشه.

چار ویژگی خاص در تعریف تدریس هست که عبارت ان از: الف(وجود تعامل بین معلم و علم آموزان ب) فعالیت طبق اهداف مشخص و از پیش تعیین شده ج) طراحی منظم با در نظر گرفتن موقعیت و امکانات د) ایجاد فرصت و آسون کردن یادگیری. (شعبانی  1382، 9). تعریف تدریس: «تدریس یعنی تعامل یا رفتار دوطرفه معلم و شاگرد، طبق طراحی منظم و هدف دار معلم، واسه ایجاد تغییر در رفتار شاگرد. تدریس مفاهیم جور واجور مثل نگاه ها، تمایل ها، باورها، عادت ها و روش های رفتار و به طورکلی شکل های جور واجور تغییراتی رو که می خواهیم در شاگردان بسازیم، دربر می گیرد» (میرزا محمدی  1383، 17).

 

 

2-15- روش های نوین تدریس:

2-15-1- روش کنفرانس (گــــرد هم آیی)

این روش با روش سخنرانی فرق داره چون درروش سخنرانی، معلم مسئول دادن اطلاعات به علم آموزانه. درحالی که در این روش اطلاعات به وسیله علم آموزان جمع بیاری و ارائه می شه. این روش می تونه مشخص کنه که علم آموزان چقدر می دانند. این روش یه موقعیت فعال واسه یادگیری به وجود می بیاره. نقش معلم در کنفرانس فقطً هدایت و اداره کردن جلسه و جلوگیری از مباحثاتیه که باعث انحراف از موضوع کنفرانس و روال منطقی اون شه. این روش واسه کلیه دروس و سنین جور واجور کاربرد داره(مرعشی  1387، 1).

 2-15-2- روش شاگرد ـ استادی

قدمت این روش به وقتی که آدم مسئولیت آموزش دهی آدم های دیگه رو چه از راه غیررسمی و چه از راه رسمی بردوش گرفت، می رسد؛ و قدمت اون به بالا اسلام برمیگرده مسجد اولین موسسه ای بود که اینجور دستگاهی رو واسه تعلیم و تربیت مسلمون ها به کاربردهه. از راه های تعلیمی که درروش شاگرد ـ استادی مهمه، روش حلقه یا مجلسه، که پیامبر بزرگ الشان اسلام از این روش به مردم اون زمان آموزش می داد. همه افراد در کودکی دوست دارن نقشی غیر از نقش واقعی خود بازی کنن، روش شاگرد ـ استادی به این نقش خیالی، لباس عمل می پوشاند. در این روش به علم آموزان اجازه داده می شه که نقش معلم رو اجرا کنن. هدف اساسی این روش اینه که شاگرد، معلم شه و از این روش تجارب تازه و با ارزشی به دست بیاره. در این روش، در صورت از دست دادن معلمان متخصص، تعداد خیلی از علم آموزان مهارت خاص رو یاد گرفته ان و می توان از اون ها به کار گیری کرد (مرعشی  1387، 2).

2-15-3- روش چند حسـی (مخلوط)

به کار گیری این روش لازمه به کار گرفتن همه حواسه و جریان یادگیری از راه تموم حواس صورت می گیرد. از راه کاربست این روش می توان، مطالب و مهارت ها رو فهمید، رابطه مؤثرتری برقرار کرد، مهارت ها و مطالب رو از یه موقعیت به موقعیت دیگه گسترش داد. در یادگیری روش چند حسی به طورکلی از همه حواس به کار گیری می شه، به بیان دیگه، یادگیری چشمی که 75% از کل یادگیری ما از راه دیدنه، یادگیری سمعی که 13% از کل یادگیری ما از راه شنیدنه، لمس کردن، که 6% از کل یادگیری ما از راه لمس کردنه، چشیدن که 3% از کل یادگیری ما از راه چشیدنه و بوییدن که 3% از کل یادگیری از راه بوییدنه.

2-15-4- روش حل مسئلـه

این روش یکی از راه های فعال تدریسه. اگه نظام آموزشی بخواد توانایی حل مسئله رو به علم آموزان یاد دهد، البته مسئله به معنی مشکل و مشکل نیس، به بیان دیگه مسئله موضوعی نیس که واسه ما مشکل بسازه، بلکه رسیدن به هدف در هر اقدامی، به یه جور حل مسئله س، (خورشیدی و همکاران  1379، 150) در این روش آموزش در بستر تحقیق انجام می شه و باعث یادگیری اصیل و عمیق و پایدار در علم آموزان می شه. در این روش اول معلم باید مسئله رو مشخص، بعد به جمع بیاری اطلاعات به وسیله علم آموزان پرداخته شه و بعد از جمع بیاری اطلاعات طبق اطلاعات جمع بیاری شده علم آموزان فرضیه سازی و درآخر فرضیه ها رو آزمون و نتیجه گیری شه. اگه روش حل مسئله درست انجام شه می تونه باعث بارش یا طوفان فکری شه. یعنی اگه معلم روش تدریس حل مسئله رو به درستی انجام دهد، علم آموزان می کوشند تا واسه حل مسئله با به کار گیری تموم افکار و اندیشه هایی که دارن، در کلاس راه حلی پیدا کنن و اون رو ارائه بدن. به بیان دیگه اگه معلم درروش تدریس حل مسئله به درستی بکنه، باعث روش تدریس بارش مغزی هم می شه. به طورکلی اگه نظام آموزش و پرویش بخواد در جهت تقویت زمینه های بالقوه خلاقیت نقش مهمی اجرا کنه به درستی کاربست روش های تدریس حل مسئله و بارش فکری در کلاس درس به وسیله معلمانه (بخشی  1391، 2).

2-15-5- روش پروژه ای

 روش تدریس پروژه ای به علم آموزان امکان می دهد تا قدرت مدیریت، برنامه ریزی و خودکنترلی رو در خودشون ارتقا بخشن. در این روش علم آموزان می تونن با در نظر گرفتن علاقه ی خود موضوعی انتخاب و به طور فعالانه در به نتیجه رسوندن اون موضوع شرکت کنه. بر این پایه در این روش علم آموزان یاد می گیرند که چیجوری به طور منظم و مرحله ای کاری رو درس بکنن و این روش باعث تقویت اعتمادبه نفس در علم آموزان می شه چون بین اون ها و معلم رابطه درست آموزشی برقراره و درآخر این روش باعث تقویت همکاری، احساس مسئولیت، انضباط کاری صبر و تحمل در انجام کارها و تحمل عقاید بقیه و مهارت های اساسی تحقیق در علم آموزان می شه(ترکمندی  1388، 1).

2-15-6- روش سخنرانی

معلم به طور شفاهی اطلاعات و مفاهیم رو، در عرض یه مدت که ممکنه از چند دقیقه تا یه ساعت یا بیشتر طول بکشه، در کلاس ارائه می دهد. در سخنرانی می توان معلم رو با عنوان پیام دهنده و علم آموز رو به عنوان پیام گیرنده تصور کرد. از این نظر سخنرانی روش ایه یه سویه، واسه انتقال اطلاعات، که معمولاً گسترده در اون نقش غیرفعالی داره. محتوای سخنرانی رو معلم قبل از ورود به کلاس تعیین می کنه. روش سخنرانی دارای مشکلات و محاسنیه، امتیازات اون: 1. برنامه ریزی کردن روش سخنرانی آسون و هزینه اون نسبت به بقیه روش ها کمه؛ 2. می توان فراگیران رو دورهم جمع کرد و روی یه موضوع یا نکته متمرکز شد؛3. می توان مقدار خیلی از مواد و مطالب آموزشی رو در مدت کوتاهی ارائه کرد؛ 4. می توان به آسونی برنامه زمان بندی شده یا زمان صرف شده روی موضوعات رو کنترل کرد؛ 5. یه روش آشنا واسه فراگیرانه و با اون راحت هستن؛ 6. می توان این روش رو واسه گروه های بزرگ تا جایی که سخنران دیده و صداش شنیده شه، به کار گیری کرد؛ 7. می توان از این روش وقتی که امکانات فیزیکی محدوده به کار گیری کرد. محدودیت های روش سخنرانی: 1. فراگیران بیشتر غیرفعال هستن؛2. اجرای سخنرانی موثر مشکله؛ 3. اگه از سخنرانی به مدت خیلی طولانی بدون مشارکت فراگیران به کار گیری شه آموزش خسته کننده و مریضی آور می شه؛ 5. هنگام سخنرانی مشکله قضاوت کرد که فراگیران در حال آموختن و یادگیری هستن یا نه؛ 6. بیشترین یاد گرفتن و نگهداشتن فراگیران وقتیه که به طور فعال در پروسه آموختن درگیر هستن؛ 7. به مهارت های کلامی کافی نیاز داره؛ 8. رابطه یه طرفه س (ریچاردسون[3]  2008، 24-13).

 

 

2-15-7- روش بگویی

 روش ایه که معلم بکار می برد تا گسترده رو در به یاد سپردن اشعار، قوانین، فرمول ها، تعاریف و اصطلاحات تشویق کنه. در بگویی معمولاً معلم از علم آموز توقع داره که موضوع به یاد سپرده رو کلمه به کلمه بگه. روش بگویی مطالب، باآنکه بیشتر در کلاس ها مورداستفاده قرار می گیرد، ولی متأسفانه از روی اجبارً دلالت بر تحقق یادگیری نمی کنه. کاربرد این روش تنها نشون می دهد که علم آموز مطالب دلخواه رو به یاد سپردهه. بعضی وقتا هدف معلم از پایهً اینه که علم آموز موضوعی رو یادش باشه تا واسه درک معنی خاصی از اون رو به کار گیری کرد، در این روش صورت بکار گرفتن این روش ممکنه به درد بخور باشه(بخشی 1391، 3).

 2-15-8 – روش سئوال و جواب

روش سئوال و جواب روش ایه که معلم به وسیله اون گسترده رو به تفکر درباره مفهومی جدید یا بیان مطالبی فراگرفته شده تشویق می کنه. معلم، وقتی که می خواهد معنی دقیقی رو در کلاس مطرح کنه یا توجه فراگیران رو به موضوعی جلب کنه روش سئوال و جواب رو به کار می برد و هم بدین وسیله گسترده رو تشویق می کنه تا آگاهی خود رو درباره موضوعی بگه ممکنه واسه مرور کردن مطالبی که قبلاً تدریس شده ان به درد بخور باشه، یا وسیله خوبی واسه ارزشیابی اندازه درک گسترده از معنی دلخواه باشه(شعبانی  1371، 294).

2-15-9- روش تمرینی

معلم معمولاً به وسیله تمرین، گسترده رو به تکرار مطلب یا کاربرد اون تشویق می کنه تا گسترده در موضوع دلخواه مهارت لازم رو به دست بیاره. مثلاً معلم انگلیسی از گسترده می خواهد که با تکرار شفاهی اصطلاحات، تلفظ درست اون ها رو فراگیرد، یا بعد از پیدا کردن طرز ساختن جملات شرطی، پنج جمله شرطی بسازه. ممکنه معلم ریاضی، پس از درس دادن معنی جدا و طرز جدا گیری از توابع، از علم آموزان بخواد که ده مسئله در مورد این موضوع حل کنن. در تموم موارد بالا معلم، با به کار گیری راه تمرینی، علم آموزان رو به تکرار یا کاربرد مفاهیم دلخواه تشویق می کنه(بخشی  1391، 2).

2-15-10- روش بحثی

در روش بحثی، علم آموزان فعالانه در یادگیری شرکت می کنن و معنی دلخواه رو از یکدیگر می آموزند. در این روش معلم رو می توان به عنوان محرک، شروع کننده بحث و راهنما تصور کرد. معلم طوری سؤال یا مسئله رو مطرح می کنه که علم آموزان رو به پاسخگویی یا حل مسئله تشویق کنه. این روش در دو مورد پایین، کاربرد خاصی داره: ۱- وقتی که معلم می خواهد معنی جدیدی رو به فراگیران بیاموزد (مثل موقعیت بالا) و توقع داره که همه اون ها معنی رو به شکلی واحد دریابند در این صورت معلم تلاش می کنه که بحث رو به جهتی بکشونه که شکل درست معنی از اون نتیجه گیری شه. ۲- هدف معلم اینه که ذهن علم آموز رو به تلاش و جستجو وادارد. در این صورت معلم مسئله ای رو عنوان می کنه که تا علم آموزان راه حل اون رو پیشنهاد کنن. در این موقعیت معلم تلاش می کنه که موضوع بحث رو به دلخواه خودکنترل نکنه تا راه حلی رو که خود در نظر داره به کلاس مجبور نکرده باشه (ترکمندی  1388، 1).

2-15-11- روش نمایشی

در این روش معلم معمولاً، واسه فهماندن مطلبی خاص به فراگیران، از وسایل و وسایل جورواجور به کار گیری می کنه. درصورتی که معلم نتونه واسه فهماندن مطلب درسی آزمایش انجام دهد، روش نمایشی می تونه روش خوبی واسه روشن تر کردن معنی واسه فراگیران باشه.

2-15-12-  شیـوه آزمایشـی (روش اجرا کردن یا یادگیری به وسیله عمل)

آزمایش فعالیتیه که در جریان اون فراگیران با به کار بردن وسایل و مواد بخصوصی درباره مفهومی خاص ً تجربه کسب می کنن. آزمایش معمولاً در آزمایشگاه انجام می گیرد، اما نداشتن آزمایشگاه مجهز یا وسایل مناسب در مدرسه نباید دلیلی واسه انجام ندادن آزمایش در کلاس وسایل بسیار ساده ای لازمه که معلم و حتی علم آموز می تونه به آسونی اون ها رو جفت و جور کنه. آزمایش، بعضی وقتا به منظور آشنا کردن علم آموزان با جنبه های عملی یه معنی، مورداستفاده قرار می گیرد. واسه این کار معلم دستور عمل انجام آزمایش رو در اختیار فراگیران می گذارد و توقع داره که علم آموزان با به کار گیری دستور کار آخرسر به نتیجه برابری برسن. در موارد دیگه آزمایش به منظور جفت و جور آوردن محیطی مناسب واسه حل مسئله تلقی می شه. در این صورت معلم جهت کلی فعالیت رو مشخص می کنه و فراگیران رو بر اون می داره تا در اجرای آزمایش به طور جداگونه تصمیم گیری و نتیجه گیری کنن. آزمایش واسه تدریس مفاهیم علوم تجربی به خاص فیزیک، بسیار لازمه و بدون اون علم آموز نمی تونه مفاهیم دلخواه رو به درستی فراگیرد (خنیفر  1381، 166).

2-15-13- روش گردش علمی

گردش علمی به علم آموزان امکان می دهد که از راه مشاهده طبیعت، وقایع، فعالیت ها، وسایل و مردم جدا سازی علمی به دست بیاره. در گردش علمی علم آموزان با مشاهده واقعیت ها می تونن مفاهیمی رو که در کلاس موردبحث قرار می گیرد، بهتر تو ذهن خود پرورش بدن و معلم می تونه با به کار گیری این روش کنجکاوی فراگیران رو درباره موضوعی خاص برانگیزد. در بعضی موارد، می توان از گردش علمی واسه جمع بیاری اطلاعات لازم واسه انجام گرفتن آزمایش، یا یه پروژه، به کار گیری کرد. مثلاً اگه هدف درس (شناختن کانی های دارای ارزش اقتصادی) باشه می توان علم آموزان رو به چند معدن برد تا کانی های جور واجور رو جمع بیاری کنن و اون ها رو در کلاس، بعد از آزمایش های لازم، بشناسن(ترکمندی  1388، 2).

2-15-14- به کار گیری منابع دیداری و شنیداری :

به کار گیری منابع دیداری و شنیداری در تدریس رو واقعا نمی توان روش جداگونه و جدا از هم دونست. معلم در هرگونه تدریسی می تونه از وسایل دیداری و شنیداری کمک بگیره. بعضی وقتا می توان در تدریس از وسایلی مثل رادیو، تلویزیون و ضبط و پخش صوت، نمودار و نقشه به کار گیری کرد. مثلاً معلم موقع سخنرانی ممکنه از عکس به کار گیری کنه، یا واسه نمایش دادن یه رابطه علمی از نمودار کمک بگیره. در مواردی که معلم می خواهد یه موضوع اجتماعی رو تدریس کنه، ممکنه بحث رادیویی مناسبی رو که روی نوار ضبط شده واسه فراگیران پخش کنه. به طورکلی کاربرد درست منابع دیداری و شنیداری واسه برانگیختن کنجکاوی علم آموزان و تشویق اون ها به فراگیران بسیار مؤثره(فهمیده  1391، 3).

2-15-15- الگوی کاوشگری به روش حقوقی

این الگو واسه کمک به علم آموزان در بررسی مسائل اجتماعی از قبل عدالت، برابری، فقر، قدرت، تقویت رشد عمومی و اجتماعی اون ها واسه توجیه و حل این گونه مسائل به روش مذاکرهه. در این الگو معلم شروع کننده، کنترل کننده جو واسه ایجاد یه فضای مثبت کاری و عقلی، باز و پویاه و به فراگیران تفهیم می کنه که یکدیگر رو مستقیم آزمایش ننمایند و به عقاید و نظرات همدیگه احترام بذارن. این الگو بیشتر واسه دوره های دبیرستان و دانشگاه کاربرد داره و درآخر باعث تقویت روحیه همدلی، قضاوت منطقی در مورد مسائل اجتماعی بررسی مناسب مسائل روز و تقویت کار دسته جمعی در علم آموزان می شه. مثال: فرض کنین بعضی از علم آموزان با سهمیه ای شدن کنکور سرا سری مخالف هستن، معلم از راه شرکت سهامی فکر با علم آموزان به بررسی این مهم می پردازه و درآخر به کمک خود علم آموزان اون ها رو مجاب می کنه(فهمیده  1391، 3).

2-15-16- الگوی آموختن کنترل خود

هدف این الگو ایجاد تغییر رفتار مناسب در علم آموزانه. مثال: علم آموزی که در امتحان دچار اضطراب می شه یا از درس ریاضی می ترسد، به اون می آموزد که چیجوری رفتار خود رو تغییر داده و موجب کاهش این اضطراب و ترس در خود شه. در این الگو معلم حامی علم آموزانه و یه فضای مثبت ایجاد می کنه تا اون ها به اصلاح رفتار خود بدن. این الگو در سنین جور واجور و همه دوره های تحصیلی کاربرد داره و درآخر علم آموزان رو قادر به توضیح، توضیح، پیش بینی، کنترل و تغییر رفتار خود می کنه. به طورکلی معلم از راه این الگو می تونه تغییرات مطلوب رو در رفتار علم آموزان ایجاد کنه(ترکمندی 1388، 3).

2-15-17- الگوی اجرای نقش

هدف این الگو، رشد همدلی با بقیه و بررسی مسائل و واقعیت ها و ارزش های اجتماعی در عمله. این الگو می تونه باب گشایش گفتگو درباره ی ارزش ها و چگونگی اثر اون ها در زندگی روزانه باشه. در این الگو معلم مسئول شروع و هدایت علم آموزانه. به نحوی که اون ها رو قادر به بررسی رفتار، ارزش های فردی، همدلی، حل مسائل میان فردی، نقش ارزش ها در مسائل اجتماعی و آسودگی در بیان عقاید کنه. این الگو در همه برنامه های آموزشی و پرورشی و سنین جور واجور کاربرد داره. به طورکلی این الگو باعث افزایش فهم علم آموزان در بهبود و گسترش ارزش های اجتماعی می شه. مثلا: معلم می تونه از راه این الگو مسائل خوب و بد اجتماعی و یا رفتارای خوب و بد رو به وسیله علم آموزان به نمایش بزاره و بعد در مورد اون به کمک فراگیران به بحث و ارزشیابی بپردازد. اینجوری معلم از راه عمل (نمایش) به بررسی مسائل اجتماعی، رفتاری و ارزشیابی اون به وسیله علم آموزان می پردازه(مرعشی  1387، 4).

 

 

2-16- روش کارگاهی

روش تدریس کارگاهی یکی از راه های مؤثر آموزش و یادگیریه که در بیشتر موارد با روش سخنرانی، جلسه، کنفرانس و سمپوزیوم برابر بکار برده می شه. واسه درک بهتر روش کارگاهی اول به مفاهیم ذکرشده می پردازیم و بعد روش کارگاهی رو توضیح می بدیم. روش سخنــــرانی قبلاً تشریح شده و اینجا از توضیح اون دوری می کنیم(ترکمندی  1388، 2).

2-16-1- جلسه

عده ای صاحب نظر هستن، که دورهم جمع شده و رد و بدل کردن نظر می کنن. (البته تعداد افراد در جلسه محدود باشه، بیشترین حد 100 نفر که به گروه های کوچیک 10 الی 15 نفری تقسیم می شه و رد و بدل کردن نظر می کنن و درآخر کل گروه ها به رد و بدل کردن نظر می پردازند)

2-16-2- کنفرانس

محققی به نظریه ای رسیده، اون رو واسه بقیه مطرح می کنه.

2-16-3- سمپوزیوم

ترکمندی (1388، 3) بیان کرده سمپوزیوم مثل سمیناره و تنها فرق اون با جلسه در اینه که آدمایی که در سمپوزیوم شرکت می کنن سطح آگاهی شون از بقیه برتر وتخصصی تره (در سطح بالاتری از جلسه قرار داره).

1- Mylr

2- Freire

[3] – Richardson