اثر مشکل افسردگی روی زندگی افراد مصروع

اثر مشکل افسردگی روی زندگی افراد مصروع
حدود پنج بررسی درباره¬ بیماران گرفتار به صرع مقاوم به دارو، نشون دهنده¬ این موضوعه که افسردگی قدرت مندترین عامل زمینه¬ساز واسه هر دوره¬ مربوط به کیفیت بر اساس سلامت زندگی، حتی پس از کنترل حملات، شدت¬ اونا و دیگه متغیرهای روان¬شناختی در اونا می¬باشه.
علاوه بر اون، آدمایی که افسردگی اونا مورد درمان نیستش،به طورمعناداری منابع سلامتی بیشتری رو در همه گونه¬های موجود مورد به کار گیری قرار داده¬ان، فارغ از این که حملات¬شون از چه نوع و زمان گذشته از آخرین حمله¬شون چقدر بوده باشه.، افراد گرفتار به افسردگی کم،متوسط وحاد به ترتیب،2-4 برابر بیشتر از افراد غیرافسرده به جلسات درمانی رفته¬ان(کرستین وکرستین،2005).

2-19- آسیب شناسی:
تا حالا یه مدل واحد واسه توضیح یا دلیل مشکلات افسردگی در صرع عنوان نشده (کرستین وکرستین،2005).دلایل نشون میده گسترش افسردگی در صرع لوب گیجگاهی و صرع کانونی پیچیده بیشتر از دیگر شکل های جور واجور صرعه. تحقیقات تصویری از مغز رابطه بین وجود مشکلات مغزی رو با افزایش شدت افسردگی نشون میده(گلیام ، 2005).
تغییرات عصب رسانه ای در صرع به عنوان یه عامل خطر در آسیب شناسی افسردگی در نظر گرفته شده.به خاص از نقش کمبود نوراپی نفرین، سروتونین ودوپامین در افسردگی بحث شده (کرستین، کرستین، 2005).
رابطه اصل صرع به عنوان یه عامل آسیب زا،در ایجاد افسردگی جای بحث داره. روان پزشکان فکر می کنند که کانون طرف چپ نیم کره مغز یه عامل ایجاد کننده در ایجاد افسردگی بین حمله ایه.در بیماران با صرع کانونی پیچیده،به همراه افسردگی، کاهش خون رسانی و کاهش متابولیسم گلوکزدر نیم کره چپ در مقایسه با نیم کره راست دیده شده.(کرستین و کرستین، 2005).
عوامل روانی اجتماعی نقش بارزی در ایجاد علایم افسردگی دارن.از این عوامل میشه اندازه بیکاری بالا، از دست دادن حس اختیار مثل محدودیت رانندگی، محدودیت شغلی، مشکلات خانوادگی و مشکلات زناشویی یا خود مریضی در افراد مصروع نام برد (کرستین و کرستین، 2005).
عوامل ارثی هم ممکنه در دلیل شناسی نقش داشته باشن. یه تحقیق در کشور انگلیس ثابت کرده که نصف از همه بیماران مصروع به همراه افسردگی سابقه فامیلی مشکلات خلقی رو دارن.
مصرف داروهای ضد تشنج همراه با مشکلات منفی می باشدو ممکنه علایم افسردگی بسازه.خطر افسردگی در تجویز ضد تشنجای جدیدتر مثل، تیاگابین ، فلبامات افرایش پیدا میکنه (کرستین و کرستین، 2005). افسردگی در صرع در مقایسه با جمعیت ضعیف دو بار شایع تره که دلالت می کنه افسردگی در صرع بیشتر از یه عکس العمل روانی یه ناتوانیه (ماریو و مندز، 2005).

2-20- خودکشی در صرع
اندازه خودکشی موفق در صرع 5-4 برابر بیشتر از افراد غیرمصروعه (ماریو و مندز، 2005). و اندازه اون در صرع موضع پیچیده با اصل لوب گیجگاهی تا 25 برابر می رسه (مازان و همکاران، 2004).بیشتر رفتارای خودکشی در این افراد نتیجه مستقیم واکنشی به استرسای روانی اجتماعی مریضی صرع
نیست و شایدً این رفتارها در رابطه با رفتارای شخصیت مرزیه.در مطالعه دیگه اندازه بالای خودکشی در این آدما به مشکلات خلقی نسبت داده شده(ماریو ومندز،2005).