تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه …
F
A

F
M

F
F
A

F

A= تصمیمات ارادی ( تصمیمات به طور جداگانه گرفته می شود و هیچکس صاحب نفوذ نیست)
C= تصمیمات با نفوذ فرزندان
F= تصمیمات با نفوذ زنان
M= تصمیمات با نفوذ مردان
P= تصمیمات با نفوذ والدین
S= تصمیمات تلفیق کننده ی عقاید مختلف (تصمیمات با هم گرفته می شود)
در کل ،تصمیمات نهایی ( و به طور خاص ) تصمیمات کلی برای رفتن یا نرفتن ) مورد نفوذ مردان است ، در حالیکه زنان، باعث شروع شدن انگیزه و پیشنهاد ایده های اولیه (مقصد) هستند.
معمول است زمانیکه تصمیم نهایی گرفته می شود ، زنان همانطور که مواظب آماده کردنی های تعطیلات هستند ( جستجوی آخرین اطلاعات ، رزرو سفر ، بسته بندی چمدان ها و کیف ها و …) دوباره به سطح (بالا) بر می گردند. مردان نیز مراقب بخش اساسی آماده کردنی ها هستند ولی آن ها از ماهیت متفاوتی برخوردارند ( مثل تمهید مسیر و نور ، فراهم کردن ارز و …. . در نتیجه یک تمایز و اختصاصی سازی قوی جنسیت از نسر آماده سازی تعطیلات وجود دارد . زنان در آماده سازی در طول روزهای آخر دخیل اند ، در حالیکه برای مردان این به معنی روزهای اول سفر است ( مردان در روز های اول سفر دخیلند) (دکراپ ۲۰۰۶).
یافته های دیگر نشان می دهد که مردان نسبت به زنان بیشتر مراقب جستجوی اطلاعات هستند . زنان به نظر می رسد که تمایل کمتری داشته باشند که قبل از ترک منزل در مورد مقصد بدانند . آن ها به اطلاعات بنیادی نیاز ندارند، یا به این علت است که آن ها دوست دارند چیز های غیر منتظره را کشف کنند یا به این علت است که آن ها به مردان تکیه می کنند. ماهیت اطلاعات نیز متفاوت است ؛ مردان اطلاعات کلی ، فکری ، جغرافیایی و فرهنگی را در مورد مقصد در نقشه ها ، کتاب ها و یا راهنماهای سفر جمع آوری می کنند ، در حالیکه زنان به دنبال جنبه های عملگرایانه درمجلات و بروشور ها هستند (دکراپ ۲۰۰۶) .
۲٫۶تصمیم گیری سفر تفریحی و تعطیلات در خانواده
بسیاری از چشم اندازها برای پیشبرد دانش ما از تصمیمات سفر مورد استفاده قرار گرفته اند . اولین چشم انداز فرایند انتخاب فردی است . این با توجهی شروع می شود که مدل منطق مرزدار ( مارچ و سیمون ۱۹۵۸) در رابطه با فرایند تصمیم گیری تعطیلات بذل شده است .
در این دیدگاه تصمیم گیری تعطیلات ویژگی هایی نظیر مداخله ی بالا ، جستجوی اطلاعات گسترده و ارزیابی متوالی برنامه ها دارد که از تصمیم ابتدایی برای رفتن به تعطیلات شروع می شود ( برونر و دی هوگ ۲۰۰۸) . اخیراً دکراپ و اسلندرز (۲۰۰۵) بحث کرده اند که نیاز برای ترمیم و تعدیل این مدل وجود دارد و به طور خاص تر یک نفر باید به انطباق و فرصت طلبی در تصمیم گیری تعطیلات ، توجه کند
چشم انداز دوم بر جستجوی اطلاعات تمرکز دارد که توأم با تصمیم گیری است . برای مدت زیادی علاقه ای برای این وجود داشت که مسافران بر چه اساسی برنامه ریزی می کنند و چگونه اطلاعات را انتخاب ، کسب و ارزیابی و استفاده می کنند (برونر و دی هوگ ۲۰۰۸ ، فادنس و مورای ۱۹۹۹) . یک رفتار جستجوی اطلاعات گردشگران ، شمال آن چه که بر روی آن تحقیق می کنند ( محتوا ) و چگونه و کجا تحقیق می کنند ( کانال ها ) می شود ( برونر و دی هوگ ۲۰۰۸ ، کای فنگ و بریتر ۲۰۰۴ ) . این تمرکز بر کانال ها به شدت با افزایش اینترنت و تجارت الکترونیک افزایش یافته است .
چشم انداز سوم ماهیت جمعی تصمیم گیری تعطیلات در خانواده را در نظر دارد . جنکینز ( ۱۹۷۸ ) اولین کسی بود که کار بر روی رفتار خرید خانواده ها را برای مطالعه ی تصمیم گیری تعطیلات خانواده انجام داد ( برونر و دی هوگ ۲۰۰۸) . اغلب مطالعات اولیه بر تأثیر سنی زنان و شوهران بر نتیجه ی خرید تأکید می کرد( برونر و دی هوگ ۲۰۰۸ ، لین وو ۲۰۰۷، ونگ هسیه ، یه و تسای [۱۱۸]۲۰۰۴، فوکسمن و همکاران[۱۱۹] ۱۹۸۸ ) : آیا تصمیم گیری می تواند به عنوان تصمیمات مشترک بین زن و شوهر ، نفوذ زن و نفوذ مرد معرفی شود ؟) البته فوکسمن و تانسوهاج ۱۹۸۸ تصمیمات مجزا را نیز در این طبقه بندی گتجانده اند و بیان کرده اند که این تصمیم گیری ها را بدون توجه به حضور فرزندان و نقش ممکن آن ها در چنین تصمیماتی ، بررسی کرده اند. )
توجه کمی به خود فرایند تصمیم گیری و تعامل بین زن و شوهر شده است . بسیاری از مطالعات تصمیم گیری تعطیلات خانوادگی در دهه ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ، منتشر شده اند ( برونر و دی هوگ ۲۰۰۸ ، نیکلاس و اسنپنگر ۱۹۸۸، ون راج [۱۲۰]۱۹۸۶ ) . به هرحال مطالعات کمتری در طول دهه ی ۱۹۹۰ مشاهده شده است . کنگ و هسو (۲۰۰۵) از یک بروز رسانی حمایت می کنند :
به عنوان نتیجه ، ادبیات موجود منعکس کننده ی شرایط فعلی تصمیم گیری خانواده نیست . در بیست سال گذشته ، تغییرات جمعیت شناختی و اجتماعی گوناگونی روی داده است که ممکن است فرایند تصمیم گیری را دگرگون کرده باشد . در نتیجه ضروری است که تصمیم گیری خانواده ، مجدداٌ مورد مطالعه قرار گیرد تا خلأ در ادبیات رفتار گردشگر کاهش یابد ( کنگ و هسو ۲۰۰۵) . آن ها ادامه می دهند که علیرغم اهمیت تئوریکی و کاربرد عملی مطالعات تصمیم گیری ، این موضوع هنوز در مرحله ی آغازین در ادبیات گردشگری قرار دارد .
تعطیلات خانوادگی روشی از زندگی برای بسیاری از خانواده هاست و گذراندن تعطیلات در طول سال به یک سنت برای خانواده ها تبدیل شده است ( پیرسی[۱۲۱] ۲۰۰۷) . یک خانواده می تواند به شیوه های متفاوت تعریف شود . یک تعریف ، زن و شوهری است که با یا بدون فرزندان سفر می کنند ( پیرسی ۲۰۰۷ ، نیکلاس و اسنپنگر ۱۹۸۸). در طول سال های گذشته تعریف خانواده وسعت یافته است . امروزه خانواده می تواند یک والد مجرد با یک یا چند کودک ، پدر بزرگ و مادر بزرگ و نوه ها ، عمه / خاله ، عمو / دایی و خواهرزاده و برادر زاده ها باشند (گاردین [۱۲۲]۲۰۰۱ ) گذراندن تعطیلات برای خانواده زمانی است که برای فرار از زندگی روزانه و روال روزانه ، به سفر می روند . تعطیلات هم چنین خانواده را قادر می سازد که زمانی را مجدداً با هم در ارتباط باشند و تجربیاتی تازه داشته باشند .تصمیم گیری تعطیلات فرایندی مداوم است ( دکراپ و اسلندرز [۱۲۳]۲۰۰۵) . هر مرحله از فرایند ، تأثیری بر مرحله ی بعد دارد . فرایند می تواند به مجموعه ای از مراحل زیر تقسیم شود :

  1. شناخت و درک اینکه تصمیمی باید گرفته شود .
  2. دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است