سایت مقالات فارسی – تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر …

 • آیا فرزندان درشهر کرج بر فرایند تصمیم انتخاب مقصد تأثیر دارند؟
 • پرسش های فرعی:

  • تأثیر فرزندان بیشتر مستقیم است یا غیر مستقیم ؟
  • تأثیر فرزندان در کدامیک از مراحل چهارگانه ی تصمیم گیری بیشتر است؟
  • کدام گروه سنی بیشترین تأثیر را اعمال می کند؟
  • از میان فرزندان دختر و پسر کدامیک تأثیر گذارترند؟

  ۱٫۴٫۲فرضیه های تحقیق

  1. فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد تأثیر دارند.
  2. در صورت وجود تأثیر ، بیشترین تآثیر فرزندان به صورت غیر مستقیم است.
  3. در صورت وجود تأثیر ، مرحله ی اول تصمیم گیری در فرایند تصمیم گیری تأثیر پذیرترین مرحله می باشد.
  4. در صورت وجود تأثیر ، فرزندان بزرگتر( گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ ساله ها یعنی دبیرستانی ها) نسبت به فرزندان کوچکتر ( ۱۲تا ۱۴ ساله ها راهنمایی ها) تأثیر بیشتری بر فرایند تصمیم گیری دارند.
  5. در صورت وجود تأثیر فرزندان دختر نسبت به فرزندان پسر تأثیر بیشتری بر فرایند تصمیم گیری دارند.

  ۱٫۴٫۳هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار
  هدف از این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا فرزندان در فرایند تصمیم انتخاب مقصد تأثیر دارند یا خیر . اهداف دیگر این تحقیق شامل موارد زیر است :

  • شناخت نوع تأثیر از نظر مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن
  • شناخت تأثیر پذیرترین مرحله در مراحل چهار گانه ی تصمیم گیری انتخاب مقصد
  • شناخت موثرترین گروه سنی در مراحل فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد
  • شناخت موثر ترین جنس در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد

  ۱٫۴٫۴شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق
  تأثیر: زمانیکه فردی به روشی عمل می کند به طوریکه رفتار دیگری را به روشی مطلوب تغییر دهد(مارتنسن ۲۰۰۸[۴۲]) تأثیر، شامل اقداماتی است که توسط یکی از اعضای خانواده باعث تفاوت در طول فرایند تصمیم گیری می شود. اکستروم [۴۳]مفهوم تأثیر را به عنوان تغییر در گرایشات فرد ، در نتیجه ی تعامل بین والدین و فرزندان تعریف می کنند کرونهوج [۴۴](۲۰۰۲) تأثیر را به عنوان توانایی یک عضو خانواده برای دستیابی به نتیجه ای خاص با تأثیر بر احساسات و عقاید و رفتار والدین تعریف می کند. ( میکلسن و نورگارد [۴۵]۲۰۰۷). در این مطالعه مفهوم تأثیر چنین تعریف می شود :
  تلاش های فعال و منفعل فرزندان برای دستیابی به پذیرش والدین برای مشارکت در تصمیم گیری و گرفتن نتیجه ی مورد نظر .
  دو نوع اصلی تأثیر تشخیص داده شده اند:
  اول ، تأثیرمستقیم یا فعال که “به طور مستقیم بر اساس نیازهای شخص تصمیم گیرنده ” است. ( بتی و تالپید [۴۶]۱۹۹۴، روحانی ۱۳۹۰) در این نوع تأثیر فرزند از طریق استراتژی های تأثیر گوناگون تعامل می کند تا آن چه را که می خواهد بدست آورد(سواندیناتا [۴۷]۲۰۱۱ ،میکلسن و نورگارد ۲۰۰۷).تأثیر مستقیم هم چنین به تصمیم گیری مشترک بر می گردد ( سواندیناتا ۲۰۱۱).
  دوم ، تأثیر غیر مستقیم یا منفعل که ” در آن تصمیم گیرنده نیازهای یک عضو دیگر خانواده را به طور غیر مستقیم مورد توجه قرار می دهد”. بتی و تالپید ۱۹۹۴، روحانی ۱۳۹۰)در این نوع تأثیر والدین از آن چه که فرزند می خواهد آگاهند و تلاش می کنند بدون تعامل مستقیم با او، ازآن تبعیت کنند(سواندیناتا ۲۰۱۱ ،میکلسن و نورگارد ۲۰۰۷).
  فرایند تصمیم گیری :اتفاق نظر کمی درتعداد مراحل فرایند تصمیم گیری وجود دارد، قبل از این که مدل لی و مارشال در سال ۱۹۹۸ به عنوان انتخاب نهایی شود، مدل سه مرحله ای دیویس و ریگواکس در سال ۱۹۷۴، چهار مرحله ای موشچیز و میشل [۴۸]در سال ۱۹۸۶ و فرایند نه مرحله ای وود ساید و متز[۴۹] در سال ۱۹۷۹ وجود داشت (لی و مارشال[۵۰] ۱۹۹۸,).
  در این مطالعه مدل چهار مرحله ای مورد استفاده قرار گرفته است.
  چهار مرحله عبارتند از تشخیص مشکل، جستجو، ارزیابی گزینه ها و انتخاب نهایی. مرحله تشخیص مشکل وقتی است که عضو یا اعضای خانواده تشخیص می دهند که مشکلی وجود دارد و نیاز باید برطرف شود.(روحانی ۱۳۹۰).
  سفر تفریحی : سفر تفریحی ، به مسافرت هایی اطلاق می شود که با هدفی ویژه برای گذراندن روزهای تعطیل انجام می شود و معمولاً در نقاط خاص برای گردش در مکان های خاص صورت می گیرند.(پارساییان و اعرابی۱۳۷۸ )
  البته تعریف سفر تفریحی خانوادگی مورد نظر در مطالعه به شرح زیر است : سفری که خانواده به همراه فرزندان به قصد تفریح و خوشگذرانی (و نه زیارت و بازدید از اقوام) به هنگام تعطیلات انجام می دهند و حداقل ۲۴ ساعت را در آن مقصد می گذرانند، اطلاق می شود.

  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است