تئوری برند انسانی چیه؟

برند نیروی احساس یه فرد در مورد یه محصول، خدمات یا شرکته. (مارتی نومیر- شکاف برند(. تئوری برند انسانی روش پیشرفت برنده که درک علمی در کاربرد و توانایی پیش گویی در نتیجه رو ساده می­کنه)لورکس، دی بر، بی تا).

تئوری برند انسانی رویای بسیار ساده ای داره:

“کمک به برندها تا از راه مناسبتر، متعهدتر، مردمی­تر و مطمئن­تر به رویاهایشون در دنیای برند درحال تغییر برسن.

با در نظر گرفتن تئوری برند انسانی می­توانیم بگیم که برند کلی­نگر از مؤلفه های پایین تشکیل می­شه:

 1. رویا/پیشرفت
 2. ذهن/هویت
 3. بدنه/بیان تصویری
 4. محیط/جایی که برند زندگی می­کنه و تعامل داره . )همون، ص45).
 5. هفت قانون واسه ساخت برندهای انسانی متمرکز:
 6. برندهای موفق از راه یه رویای الهام بخش نامتغیر برانگیزنده هدایت و رانده می­شن.
 7. برندهای موفق هویت ثابتی دارن که در طول زمان به روش سیستماتیک رشد می­کنه.
 8. برندهای موفق تکامل می­پیدا کنن و واسه موندن تطبیق می­پیدا کنن اما همیشه تو یه رویا و هویت پایدار ریشه دارن.
 9. برندهای موفق وابسته اجتماعی در هر چیزی که انجام می­بدن هستن یعنی گفتن و چگونگی ای که اونا خودشون رو بیان می­کنن.
 10. برندهای موفق با همتایان، دوستان و خونواده خود از راه تجلی، تجربه و ارتباطات زیاد می­شن.
 11. برندهای موفق تلاش می­کنن تا واسه بیشتر از برند شدن رشد کنن اما شکل دهنده­های اجتماعی، شناسایی کننده­ها و رهبران تغییر و اثر رو وارد می­کنن.
 12. برندهای موفق روی ساخت روابط بلند یه مدت تمرکز می­کنن که برمبنای احترام دوطرفه و درک تفاهم می­باشن)همون، ص45).مفاهیم تئوری برند انسانی

  به دلیل اطلاعات تئوری غنی و تحقیقات زمینه که به طرف پیشرفت تئوری برند انسانی می­روند     می­توانیم به شکل مؤثری بر برندها با موارد پایین کمک کنیم:

  • تعریف موثرتر رویا و ایده آل برند انسانی
  • ساخت مؤثرتر هویت برند بی همتا و معتقد که افراد بتونن با اون رابطه برقرار کرده و به اون بدن.
  • ایجاد روابط پایدارتر و متعهدتر
  • رشد مؤثرتر از دید کلی نگری به عنوان برند پایدار
  • تعریف مؤثرتر ارائه محصول برند انسانی
  • پیشرفت روش هدف دار ارتباطات مؤثر تر در بیشتر تماس­های وابسته و نقاط تعامل
  • به کار گیری بهینه تر از سبد برند واسه ساخت روابط نا تموم و تضمین رشد برند
  • راهکارهای سفارشی­تر واسه کمک به رشد بهینه برند
  • کمک به برند واسه بیشتر شدن از یه برند اما ظاهری شدن
  • همیشه وابسته موندن به مصرف کننده­ها و محیط
  • برگشت ثابت سرمایه طوری که برند مناسبتر و همیشهً ابداعی باشه و مصرف کننده به برند متعهدتر باشه.
  • برگشت سرمایه ثابت بطوریکه برند همیشگی در حال گفتگو با مصرف کننده­های معتقد برند باشه که در رابطه با برند هستن.
  • کمک به ایده­های برند واسه جاری شدن در نهضت­ها و روندهای اجتماعی و با در نظر گرفتن اون افزایش خرید مصرف کننده و ایجاد روابط با برند
  • کمک به برند واسه ساخت و خلق داستانهای برند بهتر و مناسبتر و متعهدتر.
  • ساخت مؤثرتر و سیستمی­تر روابط) لورکس، دی بر[1]، بی تا).

  [1]- Leroux , De Beer