تجاوز به یه تپه باستانی واسه زمان هخامنشی در داراب

پاسداری و نگهداری از تپه و تل های باستانی خیلی با اهمیته. این یادمون ها از دیدگاه مطالعه، شناخت و داده های فرهنگی بسیار مهم هستن اما متأسفانه این روزا تماشاگر تجاوز به تل هخامنشی در استان فارس هستم.

تپه های باستانی و تاریخی بخشی از هویت و شناسنامۀ هر کشوری به حساب می آید که پس از جستجو های قدیم شناسی و رو شدن راز و رمزهای پنهاندر پایین خَروارها خاک، پِی به شرایط زیست و آیین و آداب گذشتگان می بریم. از همین روی نگهداری و نگهداری این یادمون های تاریخی – فرهنگی اَمری بایسته به حساب می آید.

اما در کشور ما به انگیزۀ نبود شناخت و آگاهی مردم و بعضی مدیران، کم کاری مدیران شهری و استانی به خاص سرپرست اصلی اون، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مهم تر از همه معتقد نبودن به قانون، تپه ها با رقابت های بسیاری رو به رو بوده و بیشتر این یادمون های تاریخی – فرهنگی رو به نابودیه. روزی نیس که در خبرگزاری ها و روزنامه ها، نخونیم که تپه ها مورد دستبُرد تاراجگران و کَند و کاوهای غیرمجاز جای نگرفته یا دربند زمین های کشاورزی گرفتار نشده و یا از طرف نهادها و بخش های دولتی و یا بخش خصوصی مورد دست اندازی جای نگرفته ان.

اما به باور کارشناسان و کُنشگران (فعالان) میراث فرهنگی قانون در این مورد ها روشن و شفافه، ولی اجرا نمی شه. در واقع هیچ ضمانت اجرایی نداره. و به همین انگیزه س که یادمون های تاریخی – فرهنگی در ایران در معرض مشکلات و ویرانی های گسترده شده. کارشناسان میراث فرهنگی می می گن، اگه یه بار فردی که دچار تخلف شده، به دست قانون سپرده می شد و بیشینه (بیشترین حد) تنبیه و مجازات واسه اون در نظر گرفته می شد و در رسانۀ ملی (رادیو و تلویزیون) درخشش پیدا می کرد، دیگه کسی یا نهادی جربزه دست اندازی به یادگارهای مهم نیاکانی رو نداشت.

بر پایۀ قانون هرگونه ویرانی، دَخل و تصرف، آسیب به یادمون های تاریخی – فرهنگی که به ثبت ملی رسیده باشه برابر با مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی " تعزیرات و مجازات های بازدارنده " جرم به حساب اومده و گناهکار مشمول مجازات های قانونی هستش. هم اینکه رو نوشتی از این مواد قانون به همراه پروندۀ ثبتی یه اثر از طرف استانداری به نهادهای وابسته مثل شهرداری، فرمانداری، سازمان محیط زیست، راه و شهرسازی و … فرستاده می شه و همۀ این نهاد و سازمان ها از اون آگاهی یافته و بایسته (مجبور) به اجرای اون هستن. ولی بیشتر بینندۀ آسیب رسانی از طرف همین نهادها هستیم!

اما تُل هخامنشی نامیده شده به «یونجه ای» در داراب پارس (فارس) روزگار ناخوشی رو سپری می کنه. از جاده ای آسفالته که در گذشته از میون این یادمون تاریخی رد شده و اون رو به دو نیم، بخش بندی کرده، گرفته تا کَند و کاوه ای غیرمجاز سودجویان اموال فرهنگی – تاریخی به انگیزۀ نادرست پیدا کردن گنج . در همین زمینه یکی از دوست داران میراث فرهنگی داراب که تازگیا از این تُل باستانی بازدید کرده و در اینباره گفتن :

زمین های کشاورزان در گُستره (میدون) و حریم این تُل باستانی جای گرفته و سختی هایی رو واسه اون به دنبال داره. در واقع گِرداگرد تُل «یونجه ای» رو زمین های کشاورزی فراگرفتهه. از سویی دیگه، بخش بسیار بزرگی از این تُل درگذشته به جاده تبدیل شده و لایه های قدیم شناسانۀ اون رو کامل نابود کرده. این در حالیه که هنوز هیچ جستجو قدیم شناسی و بررسی و پژوهشی روی این یادمون تاریخی – فرهنگی نشده. از همه بدتر این که بخش هایی از خاک و گل های این یادمون ملی از طرف باغ دارانی که در دور و بر اون بوده، به گونۀ غیرقانونی ورداشته شده و در باغ های خود مورد بهره جای گرفته و به این یادگار مهم آسیب های زیادی رسیده.

عیسا فولادفر در دنبالۀ سخنانش اضافه کرد:

این تُل تاریخی روز به روز در حال نابودی بوده و مورد دست اندازی کشاورزان، باغ داران و سوداگران نابخرد جای گرفته. هم اینکه با بودن ثبت ملی اون، هنوز حریم و وسعت ای واسه اون تعیین نشده و همین راه رو واسه دست اندازی های بیشتر باز گذاشته».

تل «یونجه ای»، تپه ایه کم و بیش بیضی شکل به اندازۀ ۷۰* ۴۵ و بلندای ۲ متر که در بخش جنوبی جادۀ قدیم داراب – فسا به بازۀ (فاصله) ۱۰ کیلومتری دراب در بین زمین های کشاورزی جای گرفته. سطح تپه کم و بیش صاف (مسطح) و گیاهان برگ سوزنی روی اون رو پوشاندهه. به فکر بسیار گستردگی این تپه در گذشته بیشتر بوده. چون تا بازۀ چند متری اون سفال در زمین های کشاورزی دیده می شه. هم اینکه بخش بزرگی از گوشۀ باختری (غربی) تپه خاک ورداری شده. به گونه ای که دیواره ای با بلندای ۲ متر ظاهر شده و در گوشۀ شمالی هم آبراهه ای به عمق نزدیک ۹۰ سانتی متر و دهانۀ ۸۰ سانتی متر کَنده شده. بیشتر اشیای به دست اومده از سطح تپه دربرگیرندۀ سفال با خمیرۀ شنی و گیاهی و سفال های نقش دار نخودی رنگ قهوه ای و خاکستری در پیوند با روزگار هخامنشی تا روزگار اسلامیه. از ویژگی های این یادمون، نزدیکی اون به دژ «دهیا»ی دارابگرده که از یادمون های ساسانی به حساب می آید. هم اینکه این تُل تاریخی مالک خصوصی داره.

تِل «یونجه ای» با شمارۀ ۲۹۵۴ در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۷۹ به ثبت ملی رسیده.<
/p>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *