تعریف سبک تقکر

چیستی و تعریف سبک تقکر

بهبود سبک تفکر، شاید مثل آسونترین کارهاییه که اندازه موثر بودن افراد رو در جامعه بهتر کنه. در سازمانهای موفق به کارکنان آموزشایی به خاطر کنترل بر احساسات ، به شکل درست درخواست کردن خواستها ، بهترین شکل امتحان کردن فرضیات و هم پیدا کردن درست یه راه حل داده می شه. سبک تفکر  رو نمیشه برابر با ضریب هوشی[1] دونست، این عبارت به این معنیه که در مبحث سبک تفکر میشه توانایی کسب و یادگیری مهارتای جدیدتری رو در نظر دونست و سبک تفکر رو مهارتای فکر کردن دونست، که این در حالیه که ظریب هوشی در افراد ثابت و قابل یادگیری نیست. هوش و ضریب هوشی رو میشه برابر موتور یه ماشین دونست و تفکر رو برابر با مهارتای رانندگی در نظر گرفت. با این تفسیر، وجود یه راننده با مهارتای کم می تونه یه ماشین با موتور مناسب رو ناتوون کنه. پس موضوع مهارت و کسب و یادگیری اون در تفکر،  اهمیت بالاتری نسبت به موضوع برخورداری ویژگیای ژنتیکی در اون داراه. در نظر گرفتن نقش بیشتر ویژگیای ژنتیکی در تفکر، باعث به وجود اومدن دو پیش فرض خطرناک می شه که شامل آموزش ندیدن افراد با ضریب هوشی بالا و هم آموزش ندادن آدمایی با ضریب هوشی پایین به خاطر تواناییای کم آنانه.

با این گفته ها میفهمیم که موضوع بسیار مهمی که مطرح می شه اینه که سبک تفکر مناسب ، قلب و اولویت کار هر فرد باید قرار گیرد( می یر[2] و کروپ[3]، 2009، 31).

از اونجا که سبک تفکر افراد در برخورد افراد با مسائل تاثیر گذاره ، افراد با سبک تفکر متفاوت دارای تواناییای مختلفی در حل مسئله[4] هستن. در واقع هر نوع سبک تفکر باعث تشکیل رویکردهای مختلفی در حل مسئله در افراد می شه. همونطور که نوع تفکر افراد در تاثیر اقدامات ایشون موثره، به همون اندازه نوع سبک تفکر افراد در تاثیر حل مسائل جور واجور تاثیر گذاره(دان[5]،[6]، پرات[7] و اولدهام[8]، 2011، 5).

هر که اگه در کار آموزش توجه داشته باشه، به این موضوع می رسه که ممکنه که علم آموزان به طور متفاوتی به دروس جور واجور علاقه نشون میدن که همه این گوناگونیا به وجود اومده توسط نوع تفکر فرد به مسائل می شه. مثلا تو یه کلاس ممکنه که یه دانش آموز علاقه ای به حفظ اسامی و تاریخای جورواجور نداشته باشه پس این فرد در انجام تکالیف مربوط به اون درس موفق نخواد بود و  پس ممکنه که از طرف معلم مربوطه مورد سرزنش قرار گیرد که خود این موجب نفرت فرد نسبت به اون درس می شه. این دانش آموز ممکنه علاقه زیادی به  دروسی که به شکل عملی ، علم آموزان رو مجبور به ، گرفتن جواب مسائل خود از راه محاسبه و امتحان می کنه ، داشته باشه. این موضوع در حالیه که ممکنه دانش آموز دیگری علاقه زیادی به حفظ اسامی و تاریخای جورواجور داشته باشه که باعث مورد تشویق قرار گرفتن زیاد از طرف معلم خود می شه و در فرد نگاه خوبی به مثل این درسا ظاهر می شه. این خود مثالیه که نشون دهنده این موضوعه که تفاوتای یادگیری افراد فقط به خاطر اندازه توانائیاشون نیس، بلکه سبک تفکر افراده که در علایق افراد تاثیر گذاره.

در بحث سبکای تفکر، موضوع بر این فرض استواره که اون چیزی که در زندگی افراد اتفاق می افته ، نه فقط به اندازه خوب فکر کردن افراد بستگی داره بلکه بر چیجوری فکر کردن اونا ربط داره. چون که افراد درک درستی از تقکر یکدیگر ندارن ، باعث نبود درک دوطرفه از یکدیگر می شه که نمونه های روشن اون در بین والدین و کودکان ، روسا و کارکنان دیده می شه.  پس درک درست از سبک تفکر یکدیگر باعث جلوگیری از این مشکلات احتمالی می کنه ( استرنبرگ، 1997، 32).

سبک تفکر عبارتست از راه ترجیحی تفکر[9] که برابر توانایی افراد نیست. اگه که ما قبول داشته باشیم که سبک  تفکر برابر توانایی افراده، باید آدمایی که سبکای تفکر برابری با هم دارن ، در توانایی با هم برابر عمل کنه. اگه به فردی وظایف خاصی رو بدن که با سبک تفکر ایشون هماهنگی نداشته باشه، فرد توانایی کاهش سبک تفکر خود ،در مقابل وظایف داده شده رو داراه. در مقابل اگه فرد توانایی انجام وظایف خاصی رو نداشته باشه هیچ وقت نمی توند از پسش وظایف بربیاد( استرنبرگ، 1999،33).

طبق نطر استرنبرگ(1999) نظریه خودگردانی ذهنی[10]  بر این پایه استواره که نوع و شکل حکومتی که درجهان داریم، تصادفی نیس بلکه درخشش خارجی افکاریه که در ذهنای مردم داره. اونا راهکارهایی رو جهت سازماندهی افکار ارائه میدن پس همه حکومتا آئینه اذهان آدما هستن.

همانطوریکه جامعه نیاز به اداره کردن داره ما هم باید خودمون رو اداره کنیم مثل حکومت باید طبق اولویتا اراده کردن کنیم و منابعی رو به اون اختصاص بدیم و نسبت به تغییرات جوابگو باشیم(استرنبرگ، 1999 ،34).

 

[1] . IQ

[2] . Meier

[3] . Kropp

[4] . Problem-Solving

[5] . Dane

[6] . Baer

[7] . Pratt

[8] . Oldham

[9]. Preferred Way of Thinking

[10] . Mental Self- government