تغییرپذیری

وجود تغییرپذیری حرکتی داخل فردی

تغییرپذیری در چندین سطح سازمان­دهی حرکت فراگیره و بین و داخل افراد اتفاق می­افتد (18). بدین دلیل تغییرپذیری هست که خیلی از سیستمهای پیچیده جهت تولید حرکت واسه حل مشکلات باید تعامل داشته باشن و تغییرپذیری در نتیجه مشکل هماهنگی درجه آزادی بیان شده به وسیله برنشتاین می­باشه (19). تغییر در ساختار یا کارکرد سیستمهای بیولوژیکی یه فرد در نتیجه تعامل(تقابل) با مشکلات ایجاد شده بوسیله تکلیف، محیط و وضعیت روانی فرد موقع اجرای حرکت می­باشه که باعث ایجاد تغییرپذیری می­شه. کنترل تعداد زیاد درجات آزادی سیستمهای عصبی- عضلانی و اسکلتی- عضلانی در بحث تغییرپذیری مهم می­باشه و تعداد درجات آزادی درگیر از سطوح ماکروسکوپی تا میکروسکوپی سیستم افزایش می­یابد. تغییرپذیری حرکتی واسه یه مهارت هماهنگ حرکتی هم به درد بخور و هم مضر می­باشه. از یه دیدگاه تغییرپذیری نشون دهنده خطا در نقشه، اجرا و خروجی حرکت می­باشه. اشمیت و همکاران[1] (1979) منابع خطای تغییرپذیری رو به شکل پایین عنوان کرد (63): 1) خطا در انتخاب برنامه حرکتی مناسب واسه تکلیف خواسته شده (خطای مرکزی) 2) خطاهای مقیاسی در اجرای پارامترهای مسئول اجرای برنامه (خطای مرکزی، خطای محیطی یا هر دو) 3) نویز تصادفی موجود در سیستم موقع اجرای برنامه (خطای محیطی). از دیدگاه دیگه بعضی تغییرپذیری رو واسه سازماندهی حرکت و اجرا به درد بخور می­دانند. این دیدگاه از مطالعه رفتار سیستمهای پویای غیرخطی پریشون که در حرکت آدم بکار برده شده استخراج شده. در این دیدگاه، تغییرپذیری یه ویژگی لازم رفتار سیستم از ویژگی­های دینامیک غیرخطی از داخل سیستم عصبی- حرکتی می­باشه. بیان می­شه که تغیرپذیری از دو منبع مهم رخ می­دهد: 1) نوسانات تصادفی 2) نوسانات پریشون مشخص (وقتی که شرایط ابتدایی مشخص باشه از نظر ریاضی قابل پیش بینی می­باشه ولی از نظر کیفی تصادفی بنظر می­رسد) (20). از دیدگاه سیستمهای پویا چار فایده واسه تغییرپذیری عنوان شده: 1) تغییرپذیری پایداری الگوی حرکتی رو دور یه جاذب مشخص می­کنه. مقدار تغییرپذیری زیاد نشون دهنده الگوی حرکتی ناپایدار می­باشه در حالیکه مقدار تغییرپذیری کم نشون دهنده الگوی حرکتی پایدار می­باشه. 2) تغییرپذیری با ایجاد انعطاف­پذیری داخل سیستم عصبی امکان یادگیری یه الگوی حرکتی جدید رو از راه موافقت (برابری) پارامترهای مناسب می­دهد. 3) تغییرپذیری امکان انعطاف جهت انتخاب یا تغییر به وضعیت جدید الگوی حرکتی یاد گرفتن شده قبلی رو با به کار گیری تغییر اندازه پارامترها می­دهد طوری که جاذبه های جور واجور می­تونه قابل دسترسی باشه. 4) تغییرپذیری اغتشاشات تصادفی ایجاد می­کنه که امکان پایدار نمونه ورداری الگوهای حرکتی جور واجور (مثل رفتار انفجاری) رو می­دهد بطوری که مناسب ترین الگوی حرکتی می­تونه انتخاب شه (20،22).

نویل و اسلیفکین[2] (1998) عنوان کردن که درک ساختار یه سیگنال واسه تعیین وجود اون مهم می­باشه و هم اینکه واسه محاسبه اندازه تغییرپذیری باید ساختار سیگنال بررسی بشه (مثل انحراف استاندارد یا ضریب تغییر). ساختار تغییرپذیری ممکنه در طول اجرای حرکت عوض شه و واسه تکالیف جور واجور ممکنه ویژگی­های سازماندهی سیستم عصبی- حرکتی در حال تغییر باشه (64). مثلا اونا گزارش کردن که تغییرپذیری در نیمرخ سری وقتی تکلیف تولید نیروی ایزومتریک پیوسته واسه اندازه نیروی متوسط (حدود 50 درصد) در مقایسه با اعمال نیروی در حد پایین و بالا متفاوت می­باشه. پس، انتخاب متغیر واسه نتیجه­گیری در رابطه با تغییرپذیری مهم و حیاتیه و از طرف دیگه متغیرهای تغییرپذیری رایج مثل انحراف استاندارد و ضریب تغییر نمی­تونن پیچیدگی سیستم رو نشون بدن (64). انتخاب متغیرهای مورد به کار گیری جهت محاسبه تغییرپذیری حرکتی بستگی به کاربرد خاص اونا داره. محققانی که در جستجوی درک وجود و پیچیدگی سیستم عصبی- حرکتی یا دیگه سیستم­ها هستن باید به کار گیری شکل های جور واجور روشهای جور واجور اندازه­گیری مثل روشهای رایج انحراف استاندارد یا ضریب تغییر همراه با دیگه روشهای اندازه­گیری مثل ساختار توان فرکانس سیگنال، آنتروپی تقریبی و ابعاد[3] سیگنال رو بررسی کنن. چگونگی انتخاب این روشها واسه محاسبه تغییرپذیری باید طبق مبانی تئوریکی تحقیق و سوالات خاص تحقیق باشه.

با تشخیص وجود نوعای جورواجور و ویژگی­های تغییرپذیری می­توان به فورمول ساده تغییرپذیری کل رسید:

VT=Vn + Ve

VT تغییرپذیری کل می­باشه که تو یه سیستم هست و در بین حرکت مشاهده می­شه، Vn تغییرپذیری به وجود اومده توسط روند دینامیک غیرخطی داخل سیستم می­باشه و Ve تغییرپذیری به وجود اومده توسط خطا می­باشه. Ve می­تونه شامل اجزای دیگری باشه:

Ve=Veb + Vem + Vee

Veb خطای بیولوژیکی یا نویزیه که در سیستم عصبی- حرکتی هست، Vem خطای به وجود اومده توسط روند روش­شناسی می­باشه (مثل خطای اندازه­گیری، خطای به وجود اومده توسط پردازش و اصلاح داده­ها) و Vee تغییرپذیری خطای به وجود اومده توسط دیگه منابعی که از بیرون به ارگانیسم وارد می­­شن (تغییرات محیطی، تغییرات به وجود اومده توسط نیازای تکلیف) می­باشه. در روشهای دینامیک غیرخطی به کار گیری شده جهت محاسبه تغییرپذیری فرض بر اینه که این روشها Vn رو از بقیه جداسازی و محاسبه می­کنه. روشهای رایج (روشهای خطی) تخمینی از منابع تغییرپذیری کل (VT) دیده شده در حرکت می­باشه. شک نداشته باشین به کار گیری هر دو روش جهت محاسبه تغییرپذیری دارای لیاقت و هر کدوم اطلاعات خاصی ارائه می­دهد (21).

پایداری دینامیک موضعی

پایداری می­تونه با دو معنی جور واجور بیان شه: پایداری موضعی و پایداری کلی. پایداری موضعی به رفتار سیستم در جواب به اغتشاشات بسیار کوچیک باز می­شه. پایداری موضعی این موضوع رو توضیح می­کنه که پس از دریافت یه شلوغی کوچیک، سیستم به حالت ابتدایی­اش باز می­شه یا نه. پایداری کلی این موضوع رو توضیح می­کنه که سیستم چقدر شلوغی رو می­تونه دریافت کنه و بازم به حالت ابتدایی برگرده. شناسایی پایداری کلی روی آدم بسیار مشکله، چون نیازه دامنه بسیار خیلی از اغتشاشات روی فرد اعمال شه که می­تونه خطرناک باشه و اخلاقی نیس.

به خاطر آزمایش اینکه افراد چیجوری پایداری خود رو تو یه حرکت حفظ می­کنن، نیاز به روشهایی واسه اندازه­گیری پایداری دینامیکی و کمی کردن توانایی فرد واسه یکی بودن و جواب به اغتشاشات از محیطه. در بین فعالیت­های ورزشی و اعمال متغیرهای تمرینی یا کششی، بدن اغتشاشات خارجی دریافت می­کنه که می­توانیم چگونگی جواب سیستم حرکتی به این اغتشاشات رو مورد امتحان بذاریم. ما می­توانیم این موضوع رو دنبال کنیم که تاثیرات یه شلوغی درزمان زمان روی یه سیستم رشد می­کنه یا کاهش می­یابد. اگه تاثیرات یه شلوغی به وسیله جذب شدن یا اصلاح کم بشه، نشون دهنده پایداری یا توانایی فرد جهت حفظ و نگهداری حرکت مورد نظر می­باشه. اگه تاثیرات شلوغی رشد کنه و یا اصلاح نشه، نشون دهنده نبود پایداریه و ممکنه باعث آسیب شه.

تغییرپذیری و پایداری

به شکل رایج تغییرپذیری به عنوان نویزی تصادفی تفسیر می­شد که به سیگنال حرکت مورد نظر مجبور شده. معمولا مقدار تغییرپذیری به وسیله فاصله تغییرات، انحراف استاندارد و ضریب تغییرات آزمایش می­شه. افزایش مقدار تغییرپذیری دیده شده در نوسانات پوسچری و راه رفتن، با افزایش خطر سقوط در سالمندان در رابطه دونسته شده، در حالیکه افزایش مقدار تغییرپذیری به عنوان یه عامل پیشگو واسه خطر سقوط معرفی شده. در بعضی تحقیقات فرض شده که تغییرپذیری و پایداری به شکل منفی با هم رابطه دارن، در حالیکه افزایش در مقدار تغییرپذیری با افزایش در نبود پایداری برابره. در هر حال دلایل نشون می­دهد که یه سیستم متحرک (مثلا بدن در حال نوسان درزمان پاسچر یا یه بدن متحرک در بین راه رفتن) با تغییرپذیری زیاد نه دلالت بر یه سیستم بسیار پایدار می­کنه و نه پایداری ناتوون (65). مثلا یه ورزشکار تمرین کرده در حالت وایس تاده تک پا روی یه توپ فوتبال، می­تونه بدون اینکه سقوط کنه تعادل داشته باشه. در واقع «تغییرپذیری» به توانایی سیستم حرکتی واسه اجرای قابل اعتماد در چندین محیط جور واجور و محدودیت­های وظیفه­ای گفته می­شه، در حالیکه «پایداری» توانایی دینامیکی واسه خنثی کردن اغتشاشات بیرونیه. پس تغییرپذیری و پایداری در پروسه های کنترل حرکتی وجود­های متفاوتی دارن (66).

روشهای رایج کمی سازی تغییرپذیری

روشهای مختلفی جهت تعیین تغییرپذیری هست. تغییرپذیری در متغیرهای کینماتیکی، کینتیکی و وقتی می­تونه با به کار گیری روشهای رایج و غیرمرسوم محاسبه شه. روشهای رایج (قدیمی) به وجود اومده توسط آمار توصیفی که می­تونه هم در متغیرهای رایج و هم در متغیرهای غیرمرسوم بکار رود، به عنوان مناسب­ترین روشها واسه محاسبه تغییرپذیری کلی داخل یه سیستم بکار می­روند و همچین این روشها می­تونه بر داده­های جدا از هم[4] و پیوسته[5] بکار برده شه. روشهای غیر رایج از تکنیکهای مطالعه سیستمهای دینامیکی غیرخطی جهت جدا سازی تغییرپذی مشخص از دیگر اجزای تغییرپذیری موجود در روند حرکت به کار گیری می­کنن (21).

[1]. Schmidt et al.

[2]. Newell & Slifkin

[3]. Dimensionality

[4]. Discrete

[5]. Continuous