تقسیم بندی سیستمای فرآوری پسته

تقسیم بندی سیستمای فرآوری پسته

کلا به تموم عملیاتی که روی پسته برداشت شده از درخت تا مرحله بسته بندی پسته نپخته انجام می شه فرآوری پسته می گن، که در محلی به نام پایانه یا ترمینال انجام میشه.

بر اساس گفته بعضی ازکارشناسان سیستمای که عملیات بعد از برداشت پسته رو در ایران انجام می دهندبه سه گروه تقسیم می شن:

2-2-3-1- سیستمای غیر مکانیزه (سنتی)

به کار گیری ماشینای فرآوری در این روش بسیار محدوده و بیشتر تنها دستگاه مورد به کار گیری چرخ پوست گیریه. بقیه کارا با به کار گیری وسایل ساده، به طور دستی و به وسیله کارگران انجام می شه. حجم کار در این واحدها بسیار کمه و به واحدای سنتی و یا خونگی معروف هستن(شاکر اردکانی،1386، 18). حدود 50% از پستهای تولیدی به این روش فرآوری می شن. و این به دلیل کم بودن پایانه های (محل فرآوری) مکانیزه و هم دور بودن محل تولید تا محل پایانها وعدم استقبال زیاد باغداران از پایانه هابه دلیل مشکلات اجرایی و از طرفی وجود آفتاب زیاد در فصل برداشت و امکان خشک کردن تند پسته این روش واسه باغداران بیشتر مقرون به صرفه س. در این روش هر باغدار از یه دستگاه ساده پسته پوست کنی پیچی که بر مبنای سایش کار می کنه، به کار گیری می کنه. در این روش پسته با پوست نرم اون در داخل یه استوانه عمودی و به شکل خشک ریخته می شه. با زمان استوانه که معمولا با دست انجام می شه، پستها با جدار شیار داخلی استوانه برخورد کرده و باعث جدا شدن پوست نرم اونا می شه. بدون این دست اون دست کردن پس از پوست گیری پستها در حوضای آب ریخته می شن. در این مرحله علاوه بر شستشو، پستهای پوک و نارس به دلیل وزن حجمی کمتر روی سطح آب قرار گرفته و جدا می شن. به این پستها، رو آبی می گن. پستهای سنگین هم به دلیل وزن حجمی بیشتر در ته حوض ته نشین می شن که به اونا پایین آبی می گن. پستهای پایین آبی، جمع بیاری و در آفتاب خشک می شه(شاکر اردکانی، 1387).

 

2-2-3-2- سیستمای نیمه مکانیزه:

در این واحدا دستگاه های ساخته شده واسه پوست گیری، تمیز کردن و آماده سازی پسته  به شکل خطوط فراوری گذاشته شدن. پسته پس از عبور از دستگاه های نم گیری که در انتهای خط قرار دارن در میدانای وسیع ودر پایین نور آفتاب پهن می شن(شاکر اردکانی، 1386، 18). در این روش  علاوه بردستگاه پوست گیری از دستگاه های دیگری هم درجریان فرآوری به کار گیری می شه. مثلا پستهای پوست گیری نشده در مرحله اول با به کار گیری دستگاه گوگیر پوست گیری می شن. در مواردی در این کارگاهها از خشک کن به کار گیری می شه که معمولا این خشک کنا از نوع واگنی هستن، که در این سیستما خشک کردن پسته به شکل ترکیبی از خشک کن و میدون آفتابیه. پایانه های نیمه مکانیزه معمولا بدون باسکول، سوله مناسب و کافی و سیستمای خروج نخاله و مکانیزمهای خندان جدا کن، انبار و … هستن(شاکر اردکانی، 1387).

2-2-3-3- سیستمای تموم مکانیزه:

فرق این سیستمها با سیستمای نیمه مکانیزه در چگونگی خشک کردن محصوله. در این سیستما دستگاه های خشک کن واسه خشک کردن محصول به کار گیری میشن(شاکر اردکانی، 1386، 18). با پیشرفت فناوری فرآوری پسته در سالهای گذشته احداث پایانه های فرآوری پسته پیشرفت چشم گیری داشته. در این روش پوست گیری و بقیه پروسه های لازم مثل خندان جدا کنی و درجه بندی و حتی بسته بندی تو یه محل بنام پایانه یا ترمینال مستقر گردیده در این روش از نیروی کارگر خیلی کم به کار گیری می شه و در صورت اعمال مدیریت درست پستهای حاصله از بالاترین کیفیت عمل بیاری برخوردار دارن(نخعی نژاد، 1387).