دانلود پایان نامه درباره اصل عدم مداخله

نماید متوقف خواهد شد». «شریفی، همان: 93».
ماده 5 معاهده مذکور که اصل کمک متقابل در واکنش حمله مسلحانه را مقرر می‌نماید. تقریباً به همین نحو در ماده 3 معاهده کشورهای آمریکایی ریو، مقرر شده است. هیچ حالت خودکاری، در این مقرره وجود ندارد. تصمیم گیری در مورد توسل عمل به دفاع مشروع در موارد خاص، به هر کشور عضو واگذار شده است.
اتحادیه نظامی ممکن است عمدتاً به یک قدرت بزرگ باشد مانند جایگاه ایالات متحده آمریکا در پیمان ناتو که ستون فقرات پیمان مذکور را تشکیل میدهد. به عبارت دیگر اتحادیه نظامی وابسته به «اصل عمل متقابل» است. بنابراین قدرتی مانند ایالات متحده آمریکا ضمن آن که چتر هسته‌ای خود را بر فراز متحدان خود می‌گستراند، از مساعدت و کمک آنها به اتحادیه مانند یگان‌های نیروهای مسلح، تجهیزات و تدارکات و همچنین اجازه استقرار نیرو در قلمرو آنها بهره مند می‌گردد. «Dinstein , Ibid , 263-264»
بند چهارم: درخواست کمک برای دفاع بدون هیچ رابطه خاص قراردادی
درخواست کمک برای دفاع بدون هیچ رابطه خاص قراردادی مانند درخواست کویت، در جنگ دوم خلیج فارس است. پس از تجاوز عراق به کویت در اوت 1990 شورای امنیت از دولت‌های همکار کویت برای عملیات اجرایی علیه عراق تحت اقتدار شورا «بند یک قطعنامه 665» مبنی بر اجرای محاصره دریایی عراق، استفاده می‌کند و در نهایت «قطعنامه 678» مجوز توسل به زور علیه عراق صادر می‌کند. بدین ترتیب به نیروهایی که تحت دفاع مشروع در منطقه گرد آمده بودند اجازه دادند تا آن دسته از اقدامات قهری را اتخاذ کنند که قاعدتاً خود می‌باید مستقلاً ایجاد و از آن‌ها استفاده می‌کرد. «دفتر مطالعات سیاسی، 1381: 13».
در ادامه بحران شورا حصول اهداف خود را با تأیید دفاع مشروع جمعی امکان پذیر می‌داند و لذا از نظر شورا نه تنها تداوم دفاع مشروع در کنار اقدامات متخذه شورا امکان پذیر است بلکه استفاده از نیروهای عمل کننده طبق حق مزبور نیز عملی است.شایان به ذکر است که دیوان در رأی نهایی قضیه نیکاراگوئه در برابر ایالات متحده علی رغم وجود رابطه خاصی قراردادی، درخواست کمک دولت مورد تجاوز را برای اعمال دفاع مشروع ضروری میداند.همچنین اعمال دفاع مشروع جمعی در مواردی که دولت مورد تجاوز با اعمال غیر قانونی تراز حمله مسلحانه آسیب دیده باشد امکان پذیر نیست. از این محدودیت به عنوان مهمترین نکته رأی بنیادین دیوان در قضیه مربوطه یاد شده است. «علیپوروممتاز، همان، 29».
بخش دوم
مداخلات خارجی دربحران بحرین ازمنظرحقوق بین الملل باتکیه بر مداخلات عربستان سعودی

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول : جایگاه اصل عدم مداخله و استثنائات آن در حقوق بین الملل
در فصل حاضر جایگاه اصل عدم مداخله و استثنائات آن در حقوق بین الملل مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد، بر این اساس ابتدا بررسی اصل عدم مداخله مورد کنکاش قرارمی گیرد و سپس به پیشینه‌ی تاریخی اصل عدم مداخله و عناصر مداخله اشاره خواهد شد، پس از بررسی مطالب فوق به بررسی اقسام مداخله پرداخته می‌شود و در نهایت به شرایط مشروعیت مداخله درخواست شده «دعوت شده» ومحدودیت‌های اعمالی آن اشاره خواهد شد.

گفتار اول : بررسی اصل عدم مداخله
یکی از اصول حقوق بین الملل که در ادبیات حقوقی کاربرد دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌هاست. اصل عدم مداخله یکی از اصول اساسی جامعه بین المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیتها دولتها دارد. که رعایت اصل مذکور موجب حفظ حاکمیت واستقلال کشورها و نتیجتاً صلح و امنیت بین المللی خواهد بود. اصل عدم مداخله از نیازهای جامعه بین المللی و اعضاء این جامعه است. این اصل بیانگر این امر است که دولتها مستقلاند و حاکمیت ملی دارند. از این رو در کارهای داخلی و خارجی خویش، هر کشور تصمیم میگیرد و ارادهی کشور دیگر نباید به آن تحمیل شود. این اصل در برخی اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد و در قطعنامه‌های 2131 سال 1965و2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر شده است .بنابراین اصل مذکور در سطوح جها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *