در ورزش هم بازاریابی داریم؟

اصلاح بازاریابی ورزشی، زائیده عصر تبلیغات در سال 1978ه که هدف از اون توضیح فعایتای مشتری و اجناس صنعتی و بازاریابان امور خدماتی بوده که همه به صورتی در حال افزایش از ورزش به عنوان مهملی تبلیغاتی به کار گیری می کردن. این موضوع معمولا به بازاریابی از راه ورزش می شناسنش که یعنی کاربرد ورزش به عنوان مهمل تشویق و تبلیغ یا سکوی ساپورت واسه شرکتایی که روی مشتریان خود بازاریابی می کنن و تا حدی محدوتر در برگیرنده بازاریابی اجناس صنعتیه. چیزی که از این توضیح و توضیح جا افتاده، بازاریابی ورزشیه. این جنبه از بازاریابی ورزشی شامل کاربرد خاص ای از اصول و پروسه های بازاریابی واسه بازاریابی جنسا و خدماتیه که مستقیما واسه شرکت کنندگان در فعالیتای ورزشی، تماشاچیان یا مصرف کنندگان پایانی در نظر گرفته می شه (23).

خیلی از مؤلفین تعریفایی واسه معنی و کاربرد بازاریابی ورزشی ارائه کردن که تموم اونا عناصر اساسی بازاریابی رو در بر می گیرن. واسه اون دسته از کاربردهایی که در این جا مورد نظر ماست، بازاریابی ورزشی بنا به تعریف یعنی پیش بینی، مدیریت و جلب رضایت مشتریان ورزشی از نظر نیازها و خواستهاشون به وسیله کاربرد اصول و عملیات بازاریابی. بازاریابی ورزش با مشتری شروع و با اون پایان قبول می کنه، چه این مشتری یه فرد یا یه سازمان باشه (23).

کلا بازاریابی ورزشی موارد پایین رو در بر میگیره:

1- تعیین مشتریان بالقوه ورزشی و شناسایی نیاز و خواسته اونا.

2- طراحی و ایجاد و یا ارائه اجناس و خدمات ورزشی که نیاز و خواسته مشتریان ورزشی

برآورده کنه.

3- تعیین قیمت مناسب واسه اجناس و خدمات ورزشی.

4- پخش اجناس و خدمات ورزشی در زمان و مکانی که مناسب واسه مشتریان ورزشی باشه.

5- ایجاد رابطه با مشتری ورزشی و ارائه اطلاعات لازم.

6- بازخورد از مشتریان ورزشی و اصلاح کارکرد.

تعریف دیگری از بازاریابی ورزشی با روکرد هدف دار به شکل زیره:

«یه پروسه برنامه ریزی، اجرا و کنترل تلاشا و اقدامات بازاریابی به خاطر برآورده کردن اهداف سازمانی و ارضاء کردن نیازای مشتریان ورزشیه» (8).

اهمیت بازاریابی ورزشی

کاربرد بازاریابی در ورزش مزیتایی به همراه داره که عبارت ان از:

1- حفظ اعضای ورزش

2- جلوگیری ار اتلاف وقت و هزینه با درک نیاز و خواسته مخاطبان

3- پاسخگویی و ابتکار عمل در سازمان

4- شناخت رقبا و همراه بودن با رقابت

بازاریابی مؤثر ورزشی می تونه سود زیادی به همراه بیاره. این سود شامل ارتقای باخبر شدن از ورزش، به کار گیری اعضای جدید، افزایش سرمایه ها و ایجاد یه چهره مثبت و افزایش وفاداری میان اعضا، متقائد کردن مردم واسه امتحان و انجام دادن ورزش واسه اولین بار با ایجاد اعتماد، وفاداری، پیمان دوستی، نشون دادن شور و اشتیاق و ایجاد ارزش می شه. بازاریابی هم اینکه می تونه اموری مثل افزایش بودجه، جذب افراد جدید، تأمین یه معنی مثبت و حفظ وفاداری نسبت به ورزش رو رو دوش گیرد و منافعی از بازاریابی در جلب و جذب ضامنای سود رسون به وجود بیاره (8).

تقسیمات بازاریابی ورزشی

بازاریابی ورزشی شامل سه قسمت می شه:

تقسیم بندی بازاریابی ورزشی

 

بخش تبلیغات ورزشی      بخش بازاریابی اجناس ورزشی    بخش بازاریابی عملیات ورزشی

 

هر کدوم از بخشا ویژگی خاص خود رو دارن:

1- بخش عملیات ورزشی شامل فعالیتای ورزشیه که به عنوان یه محصول طراحی و ایجاد شده واسه شراکت یا تماشا به مشتریان ورزشی ارائه می شه و مشتریان مجاز به انتخاب یه یا تعدادی از رشته های ورزشی هستن و به انتخاب خود می تونن جهت شراکت یا تماشا به پرکردن اوقات فراغت خود بدن. این بخش در پایین مجموعه بازاریابی خدمات قرار میگیره.

2- بخش جنسای ورزشی شامل کالاهاییه که تولید اونا در موفقیت رده های جور واجور ورزشی نقش داره و شامل دو دسته از کالاهاه:

الف- جنسای کیفی شامل لوازم لازم در عملیات ورزشی مثل: توپ، راکت، لباسای ورزشی، وسایل، امکانات و تجهیزاته.

ب- کالای کمکی که واسه جواب به نیازها و خواسته های بخش عملیات ورزشی تولید می شه. مثل: پرچما، نشانا، مدالا و …

بخش جنسای ورزشی در پایین مجموعه بازاریابی جنسا قرار میگیره.

3- بخش تبلیغات ورزشی شامل تبلیغات به کارگرفته شده در جنسا و عملیات ورزشیه که شامل چند طبقه بندی می شه:

الف- تبلیغ جنسای تولیدی

ب- تبلیغ رویدادهای ورزشی

ج- تبلیغ در بین عملیات ورزشی

د-طرفداران مالی

ه- مجوزها

و- آگهیا (5 ، 35).