دودلی در تفکر عادی

در اندیشه های عادی دودلی کن، وقت نامحبوب شدن شده
دودلی در تفکر عادی
در اندیشه های عادی دودلی کن، وقت نامحبوب شدن شده
جون مینارد کینز، اقتصاد دانی که نظرش خیلی بر تئوری وعمل اقتصاد قرن بیستم اثر گذاشت:

مشکل ما این نیس که نمیتونیم به اندازه کافی ایده نو بسازیم،

مشکل ما اینه که نمی دونیم چیجوری از دست ایده های کهنه خلاص شیم.

رفتن در جهت جریان عادی آسون نیس، چه اهل کار و کاسبی باشی و بخای از زیر سنتای اون بگریزی

و چه نوجوونی باشی بی توجه به مدهای عادی و بیشتر پسند.

اگه به جای خوش فکر شدن ترجیح میدی پسند مردم شی ظرفیت خود رو خیلی محدود می کنی.

اندیشه های عادی چه هستن؟
بین مایه تر از آن باشی که ارزش خوش فکری رو بفهمی.
انعطاف پذیر تر از آن باشی که اثر تغییر طرز فکر رو بفهمی
فشل تر از آن باشی که در تفکر ارادی ورزیده شی
کوچیک تر از آن باشی که بتونی فرزانگی موجود در کلان اندیشی رو تشخیص دهی
خودخواه تر از آن باشی که قید و بند از توانایی و استعداد متمرکز در تفکر ورداری.
کهنه پرست تر از آن باشی که لذت فکر خلاق رو بچشی
نپخته تر از آن باشی که اهمیت واقع بینی رو درک کنی
ناپرورده تر از آن باشی که قدرت تفکر استراترژیک رو آزاد کنی
بسته تر از آن باشی که انرژی اندیشه های ممکن ساز رو حس کنی
تنوع طلب تر از آن باشی که قدر باریک اندشی رو بدونی
ضعیف تر از آن باشی که در مقبولیت فکر عادی دودلی کنی
مغرور تر از آن باشی که تن به تبادل افکار دهی
خودبین تر از آن باشی که خوشحالی حاصل از تفکر غیر خود خواهانه رو درک کنی
بی خیال تر از آن باشی که لذت فرجام اندیشی رو بچشی
اگه میخوای در گروه خوشفکران باشی این احتمال هست که از چشم مردم عادی بیفتی

تفکر انعکاسی چیه و چیجوری از آن استفاده کنیم؟
تفکر انعکاسی
تفکر انعکاسی چیه و چیجوری از آن استفاده کنیم؟
وقتی رو واسه تامل کنار بگذار
سقراط: وقتی رو واسه تجربه کنار بگذار

با این حال تامل و خودکاوی واسه خیلیا به طور طبیعی به دست نمیاد.

به چند دلیل احتمال داره این کار واسه اونا فعالیتی ناراحت کننده باشه.

مثل:

دقیق شدن بر موضوع یا مسئله باعث آزار اونا می شه،

اونا تمرکز رو دوست ندارن،

یا مراحل تامل واسه اونا ملال آوره،

یا این که دوست نداره بخشی از وقت خود رو صرف تفکر درباره مشکلات عاطفی کنن.

اما اگه درصدد تخصیص وقت به تامل نباشی بعیده هیچوقت بتونی باریک بین شه.

نگذار عوامل حواس پرتی بر تو غلبه کنه
باریک اندیشه هم مثل شکلای جور واجور دیگه اندیشه لازم به کنج خلوت داره.

درنگ با حضور در بین عوامل حواس پرت کن موافق نیس.

این کاری نیس که بتونی کنار تلویزیون، در رختکن، به هنگام زنگ زدن تلفن و یا با حضور بچه ها انجام داد.

دفتر روزانه و سالانهه رو بصورت منظم نگاه کن
یادداشتای روزانه سال نما تذکاریه تا بدونیم وقت خود رو چیجوری سپری کردیم.

نشون میده کارایی که کردیم منطبق بر اولویت بودن یا نه، و نشون میده جلو میریم یا به پس.

سوالای به جا طرح کن
ارزشی که از تفکر انعکاسی نصیب هرکی می شه تابعیه از نوع پرسشی که از خودمون می کنه.

هرچه پرسشها بهتر باشه طلای بیشتری از گنجینه ی فکر خود به دست میاریم.

وقتی به باز اندیشی مسائل می پردازم از جنبه ی ارزشا، مناسبات و تجربه ام به اونا نگاه می کنم.

از روش عمل، یادگیری رو تقویت کن
نوشتن افکار خوب حاصل از تفکر انعکاسی با ارزشه.

اما واسه رشد و رشد، هیچی به اندازه عملی ساختن اندیشه ها موثر نیس.

واسه انجام این کار باید قصد قبلی داشته باشی.

تیر ۴, ۱۳۹۶/0 دیدگاه /به وسیله SGRADMIN

تفکر انعکاسی چیه و چیجوری در اون ورزیده شیم
تفکر انعکاسی
تفکر انعکاسی چیه و چیجوری در اون ورزیده شیم
اهمیت تامل و تفکر انعکاسی
آهنگ جامعه تشویق کننده تامل نیس. بیشتر آدمها به جای فکر کردن کار می کنن.

اشتباه نشه من هم مرد عملم. بسیار پر انرژی و عاشق انجام کار.

اما در جدا از اینکه اهل تامل هم هستم و قدر اونو می دونم.

تفکر انعکاسی دورنمای درست رو به تو نشون میده
وقتی در نکته ای باریک می شی فرصت پیدا می کنی تجربه ای در برابر چشم بذاری.

میتونی زمان بندی اونو آزمایش بزنی و میشه قدر چیزایی رو بدونی که تا اون وقتا بی توجه از کنارشون می گذشتی.

بیشتر آدمها وقتی پدر یا مادر می شن قدر فداکاریای پدر و مادر خود رو می فهمن.

تفکر انعکاسی به زندگی فکری آدم انسجام عاطفی میده
شمار کسائی که در اوج و غلیان عاطفی درست می بینن و درست فکر می کنن کمه.

بیشتر آدمها اگه از تجربه ای سر مست شن تلاش می کنن بار دیگه بدون تلاش واسه ارزش یابی دوباره اونو تجربه کنن.

به طور مشابه کسائی که از تجربه های تلخ و آسیب زا نجات پیدا می کنن به هر بها و بهونه تلاش می کنن از موقعیت مشابه فرار کنن.

چون احتمال میدن گرفتار گره های عاطفی شن .

تفکر انعکاسی به آدم فرصت میده تا خود رو از هیجانای شدید تجربه های خوب یا بد کنار بکشه و با چشمانی شسته نگاه کنه.

میتونی غلیان احساسای گذشته خود رو در تابش بلوغ عاطفی ببینی و میتونی تراژدیا رو در تابش حقیقت و منطق بررسی کنی.

اینطوری فرد می تونه بار احساسات منفی رو نکشد و اونو زمین گذارد.

جورج واشنگتون: نباید پشت سر رو نگاه کنیم مگه بخوایم از خطاهای گذشته عبرت بگیریم و از تجربه ای که بسیار گران تموم شده استفاده کنیم.

هر کسی مور حقیقت رو تاب آورد و بتونه در دراز مدت بمونه، انسجام عاطفی داره و پس شایسته ذهن و قلبه.

تفکر انعکاسی اعتماد به نفس رو در تصمیم گیری زیاد می کنه
شده درباره موضوعی بی مقدمه قضاوت کنی و بعد از خود بپرسی کاری که کردم درست بود؟

همه آدمها مرتکب این خطا می شن. با تفکر انعکاسی میشه این شبهه رو از بین برد.

جدا از اینکه این آدم واسه گرفتن تصمیم بعدی اعتماد به نفس پیدا می کنه.

پس از تامل در موضوعی، اگه بار دیگه با اون موضوع روبه رو شدی، لازم نیس همه مراحل تفکر رو تکرار کنی.

حضور تو در اون موضوع نشونه ها و رهنمودهایی رو در ذهنت به جا گذاشته که زمان تفکر رو فشرده می کنه و

به تو اعتماد به نفس میده و کم کم باعث تقویت قدرت ذاتی می شه.

واسه اینکه با وفقیت بیشتر به رشد بقیه کمک کنم بر میزان وقتی که صرف تفکر انعکاسی می کردم اضافه کردم.

هروقت تصمیم مهمی می گرفتم از خود می پرسیدم:

چه عواملی در تصمیم من موثر بودن؟

واسه گرفتن تصمیم چه قدمهایی برداشتم؟

تصمیم، تصمیم خوبی بود؟ اگه بله به چه دلیل و اگه نه چر؟

با برداشتن این قدمها دونستم که تصمیم خوب یا بد چیجوری گرفته می شه.

تونستم بهتر از گذشته این اطلاعات رو به بقیه منتقل کنم. پس اعتماد به نفسم زیاد شد، اعتماد به نفس بقیه هم.

تفکر انعکاسی باعث وضوع  و شفافیت تصویر کلان می شه
وقتی پا در میدون تفکر انعکاسی می ذاری، میتونی ایده ها و تجربه ات رو در بافتاری ظریف تر جا دهی،

تفکر انعکاسی، آدم رو تشویق می کنه که بر شه و بر کردها و دیده های گذشته درنگ کنه.

اگه کسی که کارش رو از دست میده در دلیل حادقه درنگ کنه احتمال داره حوادثی رو که به جدایی اون منجر شده ببینه

اون بهتر از گذشته میفهمه که چه شده و به چه دلیل شده و خودش چه مسئولیتهایی داشته.

اگه نگاهی هم به رویدادهای بعدی بکنه.

احتمال داره قبول کنه که در کل، موقعیت و کار جدید واسه اون بهتره چون با خواستها و تواندمندی هاش جور در میاد.

اگه درنگ نکنیم و باریک اندیش نباشیم. به سختی میشه تصویر بزرگ رو دید.

با تفکر انعکاسی، تجربه خوب تجربه گرون قیمت می شه
ویلیام شکسپیر: تجربه گوهریه گرانبها و باید باشه، چون معمولا واسه کسب اون، بهایی زیاد می پردازیم.

با این حال تجربه ای به تنهایی به زندگی ارزش نمی ده.

این تجربه نیس که حتما با ارزشه بلکه بینش و بصیرت حاصل از تجربه س که ارزش داره

مارک تواین: باید مراقب باشیم همه فرزانگی موجود در تجربه رو بیرون بکشیم.

مثل گربه ای نباشیم که روی درپوش داغ اجاق گاز نشست.

این گربه دیگه روی در پوش داغ نخواد نشست و این قسمت خوب ماجراست

اما گربه ما دیگه روی درپوش سرد هم نخواد نشست.

فکر کردن به شدنیا رو چیجوری درک می کنیم
اگه توئم ذاتا آدم خوش بین و پذیرای فکر کردن به شدنیا و ممکنایی ، پس بهش که با من همراهی.

اما خیلیا به جای خوش بینی بودن ذاتا منفی و بد بین ان.

از دید اونا کسی که به ممکت و محمل فکر میکنه، ساده لوح یا ابلهه.

آدمایی که تصور این کار شدنی نیس دارن دو گزینه دارن، می تونن چشم انتظار وضعیت بد بشینن

و همیشه همون رو تجربه کنن یا طرز فکرشون رو عوض کنن.

لوکاس: قدرت مثبت اندیشی زیاده، زیادتر از آن چیزی که تصور کنی.

پس عزم و اراده هم اینکه تفکر مثبت، هم اینکه قریحه ، هم اینکه شناختی که از مهارت و خبرگی خود داریم …

اینا ممکنه نشونه این باشه که ساده لوحانه فکر می کنیم

ولی در مورد من و همه دوستانم موثر بوده و جواب داده پس بهش ایمان پیدا کردم.

اگه توئم میخوای فکر کردن به شدنیا برات سودمند باشه به این اندرزها توجه کن

از تفکر به نشدنیا و ناممکن به دوری
قدم اول در راه تفکر به شدنیا، اینه که دنبال کاری که به هر حال غلطه نروی.

یک روانشناس: من به مردم می گم اگه نمی خواین وارد جرگه مثبت اندیشان شید، عیبی نداره.

دست کم فکرهای منفی رو از خودتون دور کنین. هر چی بمونه خوبه.

از متخصصا دوری کن
این به اصطلاح متخصصا بیشتر از آدمهای دیگه به رویاهای مردم تیر خلاص میزنن.

چند جمله خنده دار از متخصصا:

توماس ادیسون : فونوگراف ارزش تجاری نداره

رابرت میلیکیان: هیج احتمالی نیس که بشر بتونه به قدرت ذره برسه.

کنگره جاده سازان امریکا: مگه می شه در سفرهای دراز خودرو جانشین قطار شه.

تامس واتسن: به نظر من بازار دنیا ظرفیت بیشتر از پنج رایانه رو نداره.

کن اولسن: آخرچه دلیلی داره که هرکی در خونه اش یک کامپیوتر نگه داره؟

کسائی که به شدنیا فکر می کنن به سختی حاضر می شن به این بهونه که کار نشدنیه دست از آن بردارن.

فون براون مخترع موشک: یاد گرفتیم که واژه نشدنی رو با بیشترین حد احتیاط به کار ببرم.

ناپلئون بناپارت: در قاموس من کلمه نشدنی وجود نداره.

اگه حس می کنی باید از یک فرد خبره نصیحتی به پذیری بهتره به اندرز جون اندرو هولمز توجه کنی که گفته:

هیچوقت به یک شخص جوون نگو که فلان کار شدنی نیس، غیر ممکنه.

احتمال داره خدا صدها سال چشم به راه آدمی بوده که نا آگاه از نا ممکن بودن اون کار و اون آدم بی خبر کار رو بکنه.

در هر موقعیت به دنبال شدنیا باش
فکر کردن به شدنیا فقط این نیس که نگذاریم به بدبینی و افکار منفی گرفتار شیم، بالاتر از اینه.

یافتن شدنیای مثبت – حتی در شرایط نامناسب- هم هست.

میشه هر موقعیت رو در حالتی بهتر از آن چه هست تصور کرد. فکر کردن به شدنیا حتی در موقعیتهای منفی هم شدنی و ممکنه.

رویایت رو یک اندازه بزرگ تر کن
یکی از بهترین روشای پرورش تصور شدن اینه که خود رو مجبور کنیم یک اندازه بزرگتر از حد عادی بخوایم و آرزو کنیم.

واقعیت اینه که خواست  رویای بیشتر مردم کوچکه. اونا به قدر کافی بزرگ اندیش نیستن.

اگه میدون دید و افق خود رو گسترده تر کنی، اگه سازمان خود رو یک درجه بزرگتر در نظر آوری،

اگه هدفهای خود رو یه قدم دورتر انتخاب کنی، مجبور به بالیدن و پیش رفتن خواهی شد.

در درستی وضع موجود شک کن
بیشتر مردم دوست دارن زندگیشون روز به روز بهتر شه.

اما با هم آرامش و ثبات هم میخوان.

اونا نمی دونن که با درجا زدن نمیشه بهتر شد.

رشد و رشد یعنی تغییر و دیگه گونی.

لازمه تغییر در افتادن با وضع هست.

اگه خواهان شدنیای بزرگ هستی نباید بهش چه حالا داری قانع شی.

وقتی ممکن ساز شدی به کسائی بر می خوری که ازت میخوان دست از ایده آل ات ورداری و با وضع موجود کنار آیی.

به هنگام رو برو شدن با این افراد، اندرز شاعر رو از یاد نبر که گفته:

بر حذر باش از گوشه نشینان

و خطر کن گر چه تو رو سرزنش می کنن.

چرخ دنیا نمی چرخد اگه گرداننده کسی باشه

که می گه این کار نشدنیه

از آدمای موفق الهام بگیر
سراغ آدمایی برو که آدمایی برو که نگرشی بدین گونه دارن،

برنارد شاو: بعضی از آدمها کارا رو اون طور که هست می بینن و می گن به چه دلیل؟ من به امور بی سابقه فکر می کنم و می گم چون که نه؟

هرکی باور داره نمیتونه کاری رو بکنه از عهده ی انجام اون بر نمیاد.

اما اگه معتقد به شدنی بودن اون باشی به یقین اونو انجام میدی. اینه قدرت فکر کردن به شدنیا.