رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

………………………………………………………………………….۸۱
۷-۴ بررسی میزان قدرت پیش بینی و اعتبار مدل……………………………………………………………….۸۳
فصل پنجم
۱-۵ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
۲-۵ خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸۶
۳-۵ نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………….۹۱
۵-۵ مشکلات و محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………۹۲
فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………..۹۳
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
فهرست جداول و نمودارها
جدول۱-۴ آماره های توصیفی برای متغیرهای وابسته و مستقل به صورت انباشته………………۶۸
جدول۲-۴ شاخصهای مرکزی ……………………………………………………………………………….۶۸
جدول ۳-۴ نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف…………..………………………………………………۶۹
جدول ۴-۴ خروجی آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………….۷۳
جدول ۵-۴ خروجی آزمون همگنی واریانس فرضیه دوم………………………………..……………۷۶
جدول ۶-۴ خروجی آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………….۷۷
جدول ۷-۴ خروجی آزمون همگنی واریانس فرضیه چهارم…………………………………………..۷۹
جدول ۸-۴ خروجی آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………۸۰
جدول۹-۴ خروجی آزمون دریک مدل چندگانه………………………………………………………….۸۲
جدول ۱۰-۴ خروجی Eview ………………………………………………………………………………۸۳
جدول ۱۱-۴ خروجی ازمون t زوجی………………………………………………………………………۸۴
فصل اول
طرح وکلیات تحقیق
١-١ مقدمه
اطلاعات نقش بسیار مهمی را در عرصه های مختلف تصمیم گیری ایفا می کند. اساساٌ تصمیماتی که مبتنی بر اطلاعات نبوده قادر به برآورده کردن خواسته تصمیم گیرنده نمی باشد .اطلاعات باید دارای ویژگیهای کیفی مناسبی باشد تا بتواند مبنای درستی برای تصمیم گیری فراهم نماید. ویکری (١٩٨۵) ویژگیهای کیفی اطلاعات را بدین گونه تعریف می کند : ویژگیهایی از اطلاعات که موجب سودمندی آن می شود. بر اساس چارچوب نظری یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات قابل اتکا بودن آن می باشد. در نبود این ویژگی کیفی هرگونه تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات با ریسک بالایی همراه خواهد بود.
لذا سرمایه گذاران اعم از افراد و شرکتهای سرمایه گذاری در حال حاضر نگرانی زیادی در خصوص سرمایه گذاری در زمینه های متفاوت و حتی سهام شرکتها دارند. سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازده مطلوب از سرمایه گذاری خود می باشد، نیازمند آنند که از همه اطلاعات جدیدی که منتشر می شود برای انتخاب سهام استفاده کنند. در واقع یکی از اولین سوالاتی که در ذهن هر سرمایه گذار فردی یا نهادی در بازار سرمایه شکل می گیرد این است که آیا می توان با استفاده از اطلاعات موجود قیمت ها را پیش بینی کرد؟ آیا می توان استراتژی هایی برای پیروز شدن بر بازار کشف کرد؟ آیا می توان با بکارگیری این اطلاعات و روش های خاص معامله ، بازدهی بیش از متوسط بازار بدست آورد؟
طبق تحقیقاتی که در جهان برای شناسایی عوامل موثر بر بازده سهام انجام پذیرفته ، مشخص گردیده که عوامل متعددی شامل عوامل بیرونی همانند سیاست های کلان اقتصادی دولت ، مسائل سیاسی درون کشور و خارج کشور ، تورم ،……. و عوامل درونی شرکت مانند کیفیت مدیریت، کارایی عملیاتی شرکت ، ساختار مالی شرکت ، ……. بر بازده سهام شرکت موثر هستند.
همچنین مدارک و شواهد قابل توجهی مبتنی بر ارتباط بازارهای سهام بین اللمللی (روون هورست، ١٩٩٨ ) و عوامل موثر چشمگیری بر بازدهی سهام موردانتظار این بازارها وجود دارد (هوگن و بکر، ١٩٩۶ )، لذا با توجه به این موارد منطقی است که استنتاج نماییم روشهای موفق برای دستیابی به سود غیر نرمال در یک بازار را می توان به بازار هایی با رفتاری مشابه تعمیم داد.
سرمایه گذاران و سفته بازان مدام در حال بررسی و جستجو برای یافتن روشهای مطمئن تر به منظور یافتن جهت بازار ، کشف سهام مناسب برای خرید و زمان مناسب برای ورود و خروج از آن سهام می باشند. در بازار سرمایه سرمایه گذاران و سفته بازان بسیار موفقی می توان یافت که با بینش و قدرت قضاوت خود در مورد بازار توان ایجاد سود بالایی دارند. در مطالعات مرتبط با بازار سرمایه در طی سالهای گذشته ، دو مکتب فکری کاملاٌ متمایز ایجاد گردیده است، این دو مکتب در پاسخ دادن به مشکل معامله گران برای یافتن پاسخ به دو سوال چه سهمی[۶]و چه زمانی [۷] رویه ای کاملاٌ متفاوت دارند. در بازار سرمایه عموماٌ این دو دسته را به نام تحلیل بنیادی[۸] و تحلیل تکنیکی[۹] می نامند.
همواره برای سرمایه گذاران کارایی این دو دسته مورد تردید و بحث برانگیز بوده است . یکی از مواردی که در سال‌های اخیر در بازار‌های جهانی و به تازگی در ایران نیز در انتخاب و خریدسهام مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است روش CANSLIM (کنسلیم) می باشد که ترکیبی از هر دو تحلیل بنیادی – تکنیکی می‌باشد. در این تحقیق به ارتباط چند متغیر مدل کنسلیم با بازدهی سهام می پردازیم.
۲-۱ (تشریح و بیان موضوع
همانطوریکه در قسمت قبل )مقدمه( عنوان گردید در ادبیات علوم مالی نرخ بازدهی نرمال و غیرنرمال دارای اهمیت ویژه ای است و همیشه این مساله وجود دارد که چگونه می توان این دو عامل کلیدی را برای تصمیم گیری پیش بینی نمود و برای اندازه گیری عملکرد آنها را محاسبه نمود.
سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار به منظور موفقیت در سرمایه گذاری تلاش می نمایند تا بهترین سهم را انتخاب کنند و قیمت آتی آن را پیش بینی نمایند. سرمایه گذاران به منظور دستیابی به این هدف ، روش های مختلفی را در پیش می گیرند و از ابزارهای مختلفی استفاده می نمایند. بیشتر معامله گران اوراق بهادار خود را در یکی از دو دسته تحلیل گران تکنیکی و یا فاندامنتال (بنیادی) می دانند. در تحلیل تکنیکی از نمودار قیمتها ،‌حجم معاملات و مقادیر محاسبه شده از قیمتها استفاده می شود. در تحلیل تکنیکی محتوی اطلاعاتی فقط قیمت و حجم معاملات است. در حالیکه در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی از اطلاعات بسیار وسیعی مانند اطلاعات درون شرکتی (سود هر سهم، فروش ، نسبتهای مالی، ظرفیت، طرحهای توسعه، سوبسیدها و…..) و اطلاعات برون شرکتی (صادرات و واردات کالاها، تعرفه های گمرکی ، نرخ سود بانکی ، تورم، نرخ ارز، رشد افتصادی ، نرخ سود بانکی، قیمت نفت، تحولات سیاسی، وضعیت رقباو…..) استفاده می کند .
در این تحقیق به رویکرد کنسلیم می پردازیم که ترکیبی از هر دو تحلیل بنیادی – تکنیکی می‌باشد .کنسلیم توسط کارشناس معروف بازار سرمایه ویلیام اونیل صاحب پرتیراژترین روزنامه مالی آمریکا تدوین شده است. کنسلیم مبتنی بر رشد عایدی فصل جاری هر سهم[۱۰] ، متوسط رشد عایدی سالانه هر سهم[۱۱] ، محصول جدید،قرارداد جدیدو یا مدیریت جدید[۱۲]، تعداد سهام شناور [۱۳]، پیش‌رو بودن صنعت سهم [۱۴] ، مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی یک شرکت[۱۵] ، جهت حرکت بازار [۱۶]می باشد.
لذا قصد داریم چندین متغیر مدل کنسلیم ، ارتباط و قابلیت اجرای آن در بازار سرمایه ایران به منظور وجود بازدهی غیرنرمال مورد بررسی قرار دهیم. سپس داده های تاریخی بازار سرمایه ایران که موضوع مطالعه انتخاب سهام کنسلیم می باشد برای آزمون بازدهی نرمال و غیرنرمال بکار گرفته می شود. اگر بازدهی غیر نرمال بدست آمد ،می توان قابلیت اجرای موفق رویکرد کنسلیم را در ایران نتیجه گرفت.
به منظور تحلیل صحیح بازار ایران باید تمثیلی از اوراق بهادار که منعکس کننده عملکرد بازار ایران باشد را تعریف نماییم لذا می توان از شاخص کل استفاده نمود. برای اینکه اثر بازار را در حرکات قیمت سهم اندازه گیری نماییم، شاخص معیاری را که از بازدهی گذشته سهام موجود در نمونه در طی محدوده زمانی تحقیق را تعریف می نماییم و سپس به مقایسه تفاوت درصدی شاخص کل و شاخص معیار می پردازیم.
در ابتدا دو فاکتور رشد درآمد و جهت حرکت بازار را بررسی می کنیم.کنسلیم برای بررسی فاکتور عایدی هر سهم ، ای پی اس سالیانه و فصلی را درنظر می گیرد که به دلیل فقدان اطلاعات در این مقاله به ای پی اس سالیانه می پردازیم.
جهت بررسی عایدی هر سهم ، بعلت عدم وجود قوانین حسابداری محکم بعضی از مدیران ممکن است که سود خود را بالاتر یا پایین تر از واقع گزارش نمایند و با این حال عملکرد مالی خود راسالم جلوه دهند . لذا برای جلوگیری از بروز مشکلات در این مقاله برای اطلاعات ای پی اس از جریان نقدی هر سهم [۱۷] استفاده می شود که مقیاس صحیح تری می باشد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.