رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت …

در تحقیق حاضر اطلاعات مربوط به سهام شناور آزاد شرکتهای حاضر در نمونه از سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار استخراج گردیدکه این اطلاعات از سال ۸۳ تاکنون موجود است. لذا به دلیل فقدان اطلاعات سال ۸٢ ، اطلاعات سهام شناور آزاد سال ۸۳ برای این سال استفاده گردید .
پیش‌رو بودن صنعت
در این قسمت به بررسی L یا Leading Industries پرداخته می شود. به عبارت دیگر می توان گفت مردم اغلب سهام شرکتهایی را خریداری می کنند که اولا با صنعت مرتبط با آن آشنایی داشته باشند و شرکت های مزبور را بشناسند، ثانیا صنعت فوق الذکر جزء صنایع پیشرو باشد. گفتنی است که سهام مناسب در تحقیقات ویلیام اونیل از قدرت نسبی ۸۷ در صنعت برخوردارند.
تحقیقات IBD نشان می دهد که ۳۷% حرکت سهام مستقیما تحت تاثیر عملکرد صنعت قرار دارد و ۱۲% بستگی به قدرت کلی حوزه فعالیت دارد. برای اینکه بتوان بهترین سرمایه گذاران را جذب کرد باید در ۲۲% بالای صنایع قرار گرفت.
اغلب تحقیقات آکادمیک بر تجزیه و تحلیل درست صنایع برای موفقیت در سرمایه گذاری تاکید دارند. برای مثال صنایع غذایی در دوران کوچک سازی اقتصاد نمی توانند سود خوبی به همراه داشته باشند. بعضی صنایع نیز وجود دارند که در زمان سقوط دیگر صنایع، خیلی سریع رشد می کنند. معمولا عملکرد شرکتها، علی رغم وجود عوامل بسیار همبستگی بالایی را با شرایط صنعت نشان می دهد. اگر صنعت روبه رشد باشد شرکتهای داخل آن صنعت نیز در شرایط مشابهی قرار خواهند گرفت.
اونیل نیز در کتاب خود بیان می دارد که پیشرو بودن صنعتی که سهم جزو آن است و توجه به گروه صنعتی سهم بسیار مهم است. بهترین سهم در بدترین گروه صنعتی بدتر از بدترین سهم در بهترین گروه صنعتی است. لذا گروه صنعتی پیش‌رو را معمولاً براساس مفهومی به نام قدرت نسبی[۱۰۸] معین می‌کنیم. در این روش قدرت هر شاخص صنعت را نسبت به یک شاخص مرجع می‌سنجیم. چنان‌چه قدرت نسبی شاخص صنعتی نسبت به شاخص مرجع بالاتر باشد گروه صنعتی یک گروه پیش‌رو[۱۰۹] است و اگر قدرت نسبی شاخص نسبت به شاخص مرجع پایین‌تر باشد، گروه صنعتی یک گروه پس‌رو[۱۱۰] است(کنی،۱۳۸۳).
بدین منظور کلیه شاخص صنایع سهم های موجود در نمونه از سال ۸٢ تا ۸۷ از طریق نرم افزار ره آورد نوین استخراج گردید و قدرت نسبی ۱۴ روزه آنها از طریق فرمول زیر محاسبه گردید.
RSI = 100 –
Average Gain =
Average Loss =
First RS =
Smoothed RS =
لذا این صنایع به دو گروه مستقل تقسیم گردیدند، صنایع با RSI بالاتر از عدد ۸۰ ( صنایع پیشرو) در یک گروه و کمتر از عدد ۸۰(صنایع پسرو ) در گروهی دیگر قرار گرفته تا ارتباط آنها با بازدهی سهام مورد بررسی قرار گیرد.
مالکیت موسسه‌ای (مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی)
در این بخش به بررسی I یا Institutional Sponsorship پرداخته می شود. بدین معنا که مردم تمایل به خرید سهامی دارند که از سوی سرمایه گذاران نهادی و یا شخصیتهای حقوقی خریداری می شود و مورد نظر مساعد آنها و حمایت این ارگانها قرار دارد و چنانچه سهمی در چنین شرایطی قرار داشته باشد از سیگنال CONSLIM برخوردار خواهد بود. پس می توان گفت اگر بیشتر سهام شرکتی از سوی شخصیتهای حقوقی خریداری شده باشند سیگنال مطلوب CONSLIM دریافت می گردد.
فقدان حمایت‌کنندگان نهادی برای یک سهم به معنای تزلزل شدید آن در برابر تغییرات نامطلوب خواهد بود. ترکیب یک سهم باید به نحوی باشد که مالکان بتوانند روند قیمتی آن را در شرایط نامطلوب کنترل کرده تا سهام‌داران را از زیان‌های سرمایه‌ای حفظ کنند. بزرگترین منابع عرضه و تقاضا خریداران سازمانی هستند. به‌عنوان مثال، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و غیره. در حقیقت نیازی نیست که یک سهم تعداد زیادی سازمان حمایت‌کننده داشته‌باشد؛ بلکه سازمان‌های حمایت‌کننده به طور یقین به سهام رأی تأیید و یا رأی موافق می‌دهند. مطابق با قانون شصت، انیل به دنبال سهامی بود که حداقل ۳ تا ۱۰ سازمان حمایت‌کننده با عملکردی بالاتر از حد متوسط داشته‌ باشند. به ‌هر حال حمایت بیش از حد نیز می‌تواند خطرساز باشد. زمانی که یک سهم به طور رسمی متعلق به سازمانی گردد، ممکن است خیلی دیر باشد. اگر ۷۰ تا ۸۰ درصد سهام عادی توسط سازمانی خریداری شود بقیه سهام از حالت شناور بودن خارج می‌شود. در نتیجه براثر یک اخبار به تعداد زیادی از این سهام توسط آن سازمان و یا موسسه فروخته می‌شود که این امر منجر به ایجاد مشکل در بازار می‌گردد. در واقع مازاد مالکیت سازمانی و انباشت آن سهم می‌تواند در نتیجه یک خبر بد منجر به فروش انبوهی از سهام شود. انیل احساس کرد که زمان ایده‌آل برای خرید سهام موقعی است که این سهم توسط چندین شرکت حمایت‌کننده خوب شناخته شود. این انتخاب زمانی مناسب است که سهم آنقدر معروف نشود که در لیست شرکت‌های برتر قرار گیرد.
اونیل نیز در بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که حضور سهامداران قوی می تواند نشانه ای برای داشتن پتانسیل رشد سهام یک شرکت باشد. همچنین وی به این نکته اشاره می کند که وقتی سهمی به تازگی وارد پرتفوی یک یا چند شرکت سرمایه گذاری شده باشد، نشانه این است که آن سهم پتانسیل رشد خوبی دارد، چون شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری برای انتخاب و وارد کردن یک سهم به پرتفوی خود از گروه‌های تحقیقاتی بسیار قوی سود می‌برند.. به این ترتیب ما از گروه تحقیقات و مشاوره شرکت‌های حقوقی بزرگ به نفع خود استفاده می‌کنیم. (اونیل ،٢۰۰۴ )
لذا اطلاعات مربوط به سهامداران حقیقی و حقوقی برای سالهای مورد آزمایش ۸٢ تا۸۶ از طریق سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج گردید.
جهت حرکت بازار
در این بخش به بررسی M یا Market direction می پردازیم. اکثر سهامداران بازار در جهت روند کلی بازار حرکت می کنند. چنانچه بازار در حالت Bull market قرار داشته باشد برخی از سهام نه چندان مطلوب نیز رشد خواهد کرد و بالعکس وقتی بازار در حالت Bear market قرار داشته باشد برخی از سهام با پتانسیلهای قوی و ساختار بنیادی مناسب از این روند پیروی خواهند کرد.
وقتی از ویلیام اونیل پرسیدند که بهترین شیوه چیدن CANSLIM طبق وزن آن چیست گفت: MANSLIC ؛ یعنی عامل جهت بازار مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری و تحلیل به شمار می‌رود. در بازار نزولی، حتی بهترین سهام نیز قدرت چندانی برای صعود ندارند. حال آن‌که در بازار صعودی برخی سهام بد نیز رشد خوبی را تجربه می‌کنند(اونیل;٢٠٠٢).
به منظور بررسی جهت حرکت بازار ، فرمول محاسبه گردید که درصورت بدست آمدن عدد مثبت جهت حرکت بازار مثبت و عدد منفی به منزله جهت حرکت منفی بازار در نظر گرفته می شود و رابطه آن با بازده سهام مورد بررسی قرار می گیرد.
۶-۳ )ابزار جمع آوری اطلاعات
اطلاعات گردآوری شده ،ارقام و مشخصاتی هستند که زمینه و اساسی برای ارائه یک پیشنهاد یا یک اقدام است. اطلاعات موردنیاز برای این تحقیق، به روشهای مختلفی جمعآوری می شود .
برای روشن شدن مباحث نظری تحقیق و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینه کنسلیم و مباحث مربوط به آن اطلاعات کتابخانه ای به عنوان مفیدترین روش استفاده شده است. از این روش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات وپیشینه تحقیق استفاده گردید. لذا با مطالعه کتابها، مقالات و تحقیقات دیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت ، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری گردید.
برای تایید و رد فرضیات تحقیق از داده های موجود در بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار های ره آورد نوین و تدبیر استفاده گردید.
۷-۳ )روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
پژوهشگر برای اینکه بتواند اطلاعات جمع آوری شده را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده و در نهایت تفسیر کند بایستی از روشهای آماری استفاده نماید. به همین منظور برای انتخاب روش آماری مناسب، لازم است که پژوهشگر موارد زیر را رعایت نماید
– شناخت کافی از داده های تحقیق داشته باشد، یعنی ویژگیهای داده ها را بداند.
– از روشهای آماری مورد استفاده در پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی اطلاع کافی داشته باشد.
پس از آن که داده های تحقیق گردآوری، استخراج و طبقه بندی شد مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، آغاز می شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد زیرا نشان دهنده تلاش ها و زحمات فراوان گذشته است.
در این تحقیق ابتدا با توجه به محدودیتهایی که بیان شد ابتدا شرکتها انتخاب می شوند و این شرکتها در فاصله زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار می گیرند تا در مورد رد یا اثبات فرضیه ها تصمیم گرفته شود.
برای جمع آوری داده ها علاوه بر مطالعه کتب و مقالات مرتبط برای تبیین پیشینه تحقیق از سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایتهای مرتبط با آن و نرم افزارهای تدبیر پرداز و راهبرد برای گردآوری اطلاعات مربوط به شرکتهای انتخاب شده استفاده می شود.
برای تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود. با استفاده از نرم افزارهای موجود و همچنین سایتهای مرتبط، داده های مربوط به سود هرسهم(EPS) و همچنین اطلاعات مربوط به ترازنامه، تولیدات، فروش هزینه ها، اعضای هیات مدیره، سهامداران حقوقی و حقیقی، جهت بازار، قیمت های سهام، داده های قدرت نسبی و … گردآوری می شود.
پس از جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات بدست آمده درنرم افزار Excel به بررسی و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار SPSS و Eviews می پردازیم.
بدین ترتیب که آمارهای توصیفی از جمله میانگین، میانه، واریانس، چولگی و کشیدگی، برای تمام متغیرها محاسبه می شود. این شاخصها توزیع آماری متغیرها را نشان میدهد. در بخش تحلیل داده به ماهیت داده ها که به صورت مقطعی-‌زمانی جمع آوری شده اند از تحلیل پانلی و همچنین برای تایید دو فرضیه که در آنها متغیر مستقل دو حالتی بود از آزمون t استفاده خواهد شد.
همچنین پیش فرضهای مدلها در موارد مختلف مورد آزمون قرار گرفته و میزان اعتبار مدل های برآورد شده به میزان برقراری پیش فرض‌های لازم برای برآورد مدل است مهمترین این پیش فرض‌ها عبارتند از:
نرمال بودن باقیمانده‌ها
همسانی واریانس

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.