متن کامل – رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۸

= قیمت شرکت i ام در زمان t
= qit تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
= MFFit ضریب سهام شناور آزاد iام در زمان t
= FDt پایه شاخص در زمان t که در زمان مبدا برابر pioqioMFFio است و در وقت مقتضی تعدیل می شود.
= Pio قیمت شرکت i ام در زمان مبدا
= qio تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان مبدا
= MFFio ضریب سهام شناور آزاد iام در زمان مبدا
=Base Value عدد مبنا
= n تعداد شرکتهای مشمول شاخص
این فرض، درمحاسبه سهام شناورآزاد تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردی از تعداد کل سهام موجود کسر می شود. دربسیاری از بورس های دنیا شرکت هایی که کمتر از ۲۵ درصد سهام آنها، شناورآزاد باشد، از فهرست شرکت های بورسی حذف می شوند. بدلیل آنکه اگر مالکین شرکتی نمی خواهند حداقل ۲۵ درصد سهام آنها بین مردم توزیع شود وعلاقه مندند سهام را برای خود نگه دارند دلیلی برای حضور آنها دربازار متشکل سرمایه وجود ندارد.
به عنوان مثال شرکتی را درنظر بگیرید که ترکیب سهامداران آن به شرح زیر است:
فرد الف (شخص حقیقی) ۴۰%
فرد ب (شخص حقیقی) ۲۰%
شرکت د (شخص حقوقی) ۱۰%
سایر سهامداران (سهامداران جزء ۱۰۰۰ نفر) ۳۰%
کل ۱۰۰%
میزان سهام شناور آزاد این شرکت ۳۰ درصد می باشد.
ویلیام اونیل در بررسی خود روی سهام موفق بازار به این نتیجه رسید که اکثر سهام‌ موفق دارای سهام شناور کم‌تر از ۲۵% بوده‌اند. دلیل این امر نیز واضح است زیرا سهمی که در دست مردم زیاد باشد، تغییرات‌اندکی می‌کند و دقیقاً مانند سنگ بزرگی است که تکان دادن آن مشکل است. اما سهمی که تعداد شناور آن کم باشد به راحتی قابل نوسان و نوسان‌گیری است. البته باید توجه کرد که این گونه سهام چون عرضه و تقاضای کمی دارند، درصد نقد شوندگی آن‌ها نیز کم است(J,Oneil, 2002,32-35).
۵-۴-۲ صنایع پیش‌رو
اغلب تحقیقات آکادمیک بر تجزیه و تحلیل درست صنایع برای موفقیت در سرمایه گذاری تاکید دارند. برای مثال صنایع غذایی در دوران کوچک سازی اقتصاد نمی توانند سود خوبی به همراه داشته باشند. بعضی صنایع نیز وجود دارند که در زمان سقوط دیگر صنایع، خیلی سریع رشد می کنند. معمولا عملکرد شرکتها، علی رغم وجود عوامل بسیار همبستگی بالایی را با شرایط صنعت نشان می دهد. اگر صنعت روبه رشد باشد شرکتهای داخل آن صنعت نیز در شرایط مشابهی قرار خواهند گرفت.
بنابراین عملکرد یک شرکت تابعی است از صنعت و اقتصاد در کنار عملکرد اختصاصی شرکت مورد نظر. همیشه باید به خاطر داشته باشیم در صورتی می توانیم در یک رشته موفق عمل نماییم که در آن دارای برتری نسبی باشیم.
در بازار سرمایه نیز طبعا تمرکز بر روی صنایعی که کشور دارای مزیت نسبی در آن است برای سرمایه گذار می تواند بازده بهتری در درازمدت به همراه داشته باشد تا رشته هایی از صنعت که مدام در حال نوسان و تحت تاثیر عوامل غیرقابل کنترل خارجی هستند.
اونیل نیز در کتاب خود بیان می دارد که پیشرو بودن صنعتی که سهم جزو آن است و توجه به گروه صنعتی سهم بسیار مهم است. بهترین سهم در بدترین گروه صنعتی بدتر از بدترین سهم در بهترین گروه صنعتی است. توجه به گروه صنعتی سهم بسیار مهم است و گروه صنعتی پیش‌رو را معمولاً براساس مفهومی به نام قدرت نسبی[۸۸] معین می‌کنیم. در این روش قدرت هر شاخص صنعتی را نسبت به یک شاخص مرجع می‌سنجیم. چنان‌چه قدرت نسبی شاخص نسبت به شاخص مرجع بالاتر باشد گروه صنعتی یک گروه پیش‌رو[۸۹] است و اگر قدرت نسبی شاخص نسبت به شاخص مرجع پایین‌تر باشد، گروه صنعتی یک گروه پس‌رو[۹۰] است(کنی، ۱۳۸۳، ۱۸۵).
سهام‌ مناسب در تحقیقات ویلیام اونیل از قدرت نسبی۸۷ نسبت به شاخص مرجع برخوردار بوده‌اند (J,Oneil, 2002, 39) . هم‌چنین در بازارهای نزولی[۹۱] پس از پایان بازار و شروع بازار صعودی[۹۲] انتظار این است که گروه صنایع مادر (مثل ماشین آلات، معادن، انفورماتیک، پتروشیمی)، جزو صنایع پیش‌رو باشند. اما قدرت نسبی سهم چیست؟ در بازارهای رو به رونق قیمت بعضی از سهام ها سریع تر افزایش می یابند و در بازارهای رو به رکود قیمت آن سهام ها نسبت به سایرین آهسته تر کاهش می یابند، چنین سهمی را سهام دارای توان می نامیم، تحلیل گران تکنیکی معتقدند که از طریق سرمایه گذاری در سهم هایی که قدرت نسبی آنها در گذشته به اثبات رسیده است یک سرمایه گذار عایدی بیشتری بدست می آورد زیرا قدرت نسبی آن سهم تا مدتها می تواند ادامه داشته باشد.
تحلیل قدرت نسبی یکی از مفاهیم ساده و بسیار مهمی است که رابطه بین دو مجموعه مالی را اندازه می گیرد. این تحلیل صرفا به مقایسه عملکرد دو چیز با یکدیگر می پردازد(به عنوان مثال عملکرد سهم و کل بازار).
هدف از این تحلیل، تعیین کردن این موضوع است که آیا قیمت قلم اول سریعتر یا کندتر از دومی رشد می کند. به عبارت دیگر، آیا عملکرد موضوع اول بهتر از دومی است یا نه. تحلیل قدرت نسبی معمولا برای مقایسه کردن عملکرد یک گروه صنعتی با کل بازار یا عملکرد یک سهم خاص نسبت به گروه صنعتی و یا کل بازار مورد استفاده قرار می گیرد. با اینحال، این تحلیل می تواند برای مقایسه کردن هر دو چیزی که قیمت دارند بکار رود(مانند سهام ۲ گروه صنعتی و …). محاسبه RS بسیار ساده و در عین حال عملکرد آن بسیار کارا و مطمئن است. این مفهوم ابزاری کارآمد برای تعیین سهام پربازده را برای ما مشخص می سازد.
۶-۴-۲ مالکیت موسسه‌ای(مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی)
مطابق با تعریف بوش[۹۳] سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و…. هستند. عموماٌ این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود . این امر از فعالیتهای نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشات می گیرد.
بازارهای سرمایه از طریق تخصیص بهینه منابع، منجر به افزایش بازده سرمایه گذاریها و ارتقای رفاه عمومی می شوند و با تسهیل عملیات نقل و انتقال سرمایه، جریان منابع به محیط های بهره ور را سبب می شوند. واضح است که عملکرد مناسب بازار می تواند پیامدهای مثبت بسیاری برای عموم در بر داشته باشد به نحوی که امروزه میزان توسعه یافتگی بازارهای سرمایه، به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت جوامع تلقی می وشد. گسترش بازارها و جریان سیال سرمایه بین بازارهای مختلف در اقصی نقاط جهان نیز اهمیت این رکن اقتصادی را افزون ساخته است. با استناد به متون علمی و بازار، سازوکار قیمت گذاری به شیوه غیر مستقیم است که در آن قیمت دارایی ها بر اساس مکانیسم های موجود (عرضه و تقاضا) تعیین می شود. در بازار اوراق بهادار نیز وضع بدین گونه است و ارزش اوراق بهادار بر اساس اطلاعات مرتبط تعیین می شود. بر اساس نظریه های موجود، شرط لازم جهت ارزشیابی صحیح اوراق بهادار آن است که اطلاعات موجود بازار، صحیح و کامل باشد. شرط کافی نیز کارایی بازار نسبت به اطلاعات موجود است. حال سوال آن است که در حرکت به سمت بهبود کارایی بازار اوراق بهادار که از منافع مترتب بر آن، عموم مردم منتفع خواهند شد ، نقش سرمایه گذاران نهادی چیست و کدامین جایگاه در خور آن است ؟
سرمایه گذاران نهادی یکی از گروههای اصلی فعال در بازار هستند که می توانند از طریق انجام معاملات عمده، تاثیر شگرفی بر سمت و سوی حرکت بازار داشته باشند. به علاوه ساختار منسجم سازمانی و شبکه پیچیده مالکانه آنها، تمایز این گروه را بیشتر نمایان می کند. آنان به نیابت از گستره وسیعی از مالکان و با اتکا به توان تحلیل بالای خود، تصمیمات آگاهانه تر و منطقی تری ( در مقایسه با سرمایه گذاران ناآگاه) اتخاذ کرده، روند بهبود کارایی بازار را تسریع کرده و عملکرد تخصیص منابع توسط بازار را بهبود می بخشند. از سوی دیگر این سرمایه گذاران با نظارت بر عملکرد شرکتهای زیر مجموعه و مشارکت در سیاستگذاری های کلان شرکت ها بهبود بازدهی و ارتقای رفاه عمومی را به ارمغان می آورند. در چنین محیطی، تلاش و تکاپوی شرکتها جهت جذب سرمایه و کسب منافع بیشتر، منجر به بهبود کارایی و افزایش بازده سرمایه گذاریها شده، سرمایه گذاران و افراد تلاشگر به بازده مناسب و درخور دست خواهند یافت. با توجه به سیطره و نفوذ سرمایه گذاران نهادی در هدایت شرکتها، به اطلاعات نهانی به سرعت دست یافته و با معامله بر اساس این اطلاعات می توانند در تحقق یکی از شرایط لازم جهت ارزیابی منصفانه و دقیق اوراق بهادار توسط بازار یعنی کامل بودن موثر باشند و از شکل گیری بازار های ناقص که در آنها افراد سودجو و فرصت طلب با تضییع حق دیگران و معامله بر اساس اطلاعات نهانی به بازدهی بالا دست می یابند و افراد محق از دستیابی به حقوق مسلم خود باز می مانند، جلوگیری کنند. به علاوه این نهادها قادرند با اتکا به نفوذ خوذ بازار ، بر ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت ها و رعایت اخلاق حرفه یی نظارت کرده، دقت و صحت ارائه اطلاعات را فزونی بخشند. در نهایت این سرمایه گذاران با معامله بر اساس اطلاعات خود، به شکل گیری منصفانه عرضه و تقاضا در بازار و انعکاس سریع و صحیح اطلاعات (بدون سوگیری) در قیمت ها کمک می کنند. در چنین شرایطی فرصت کسب سود آربیتراژ به سرعت محو شده و شفافیت قیمت ها حاصل خواهد شد و می توان اطمینان یافت قیمت نشان دهنده کیفیت عملکرد است
شرکتهای سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب و کار می پردازند زاییده فرایند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرایندی که در طی آن گونه های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصاد جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و نهایتا الگوی شرکت سهامی(عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکتها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالا و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی در اقتصاد بازی می کنند. (مظلومی، ۱۳۸۲)
اغلب نهادهای مالی و شرکتهای سرمایه گذاری با فروش سهم خود وجوهی را جمع آوری و سپس از محل منابع تامین شده به خرید مجموعه ای از اوراق بهادار و دارایی های مالی دیگر اقدام می کنند. در واقع این نهادها، سرمایه گذاران کوچک و متوسط در بازار را نمایندگی می کنند که نوعا نمایندگی افراد متخصص برای افراد غیر متخصص است. از این منظر حضور سرمایه گذاران نهادی در بازارهای مالی دو نقش مهم را ایفا می کند. نخست آنکه با متنوع کردن دارایی های مالی خریداری شده و ایجاد ترکیب مناسب از آنها ریسک بدره خود را به حداقل می رسانند. سرمایه گذاران خود از چنین امکاناتی برخوردار نیستند و با ریسک به مراتب بیشتری در صحنه این بازار به بازی می پردازند. دیگر آنکه نهادها به علت برخورداری از تخصصهای لازم برای نقد و بررسی فعالیت و عملکرد مدیران شرکتها، توانایی بمراتب بیشتری در کنترل مدیران دارند. نهادها با ایفای چنین نقشی به خلق ارزش می پردازند. (مظلومی، ۱۳۸۲)
همانطور که گفته شد شرکت دارای طیف های مختلفی از سهامداران می باشد. ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت های مختلفی از مالکیت یک شرکت را دارا می باشند. در شرکتهای سهامی هر سهم می تواند دارای یک حق رای باشد و این حق رای زمانی اهمیت خود را نشان خواهد داد که تصمیمات اساسی و بنیادی در پیش باشد، همانند تعیین هیات مدیره، مدیر عامل، تغییر اساسنامه، افزایش سرمایه، تقسیم سود و … طبعا حضور یک تیم قوی سهامداران می تواند آینده یک شرکت را تضمین کند.
اونیل نیز در بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که حضور سهامداران قوی می تواند نشانه ای برای داشتن پتانسیل رشد سهام یک شرکت باشد. همچنین وی به این نکته اشاره می کند که وقتی سهمی به تازگی وارد پرتفوی یک یا چند شرکت سرمایه گذاری شده باشد، نشانه این استکه آن سهم پتانسیل رشد خوبی دارد، چون شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری برای انتخاب و وارد کردن یک سهم به پرتفوی خود از گروه‌های تحقیقاتی بسیار قوی سود می‌برند. ویلیام اونیل به این نتیجه رسید که وقتی سهمی به تازگی وارد پرتفوی یک یا چند (حداکثر ۴ تا ۵) شرکت سرمایه‌گذاری شده باشد، سهمی است که پتانسیل رشد خوبی را دارد. به این ترتیب ما از گروه تحقیقات و مشاوره شرکت‌های حقوقی بزرگ به نفع خود استفاده می‌کنیم.(J,Oneil, 2004, 158)
وی همچنین حضور سهامداران عمده را دارای محاسن زیر برای شرکت می داند:
۱- تمرکز آراء در جهت برنامه ریزی های بلندمدت
۲- حمایت از سهام در مواقع بحران
۳- به رسمیت رسیدن مجامع
۴- جلوگیری از تاثیر اهرم های کوچک سهامداران

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.