رازهای قدرت درون

رازهای قدرت درون
هر چیزی روی زمین می بینی، از آن خدای درون توست. پس چیزی که رو داری و بهش احتیاج نداری رو ببخش. مال تموم دنیا هر جای دنیا که باشه، از آن خدای توست و واسه هر کسی که خرج شه، در راه خدای توست که خرج می شه.

وقتی دارایی اضافی ات رو می بخشی، با انبوهی و زیادی و برکت چند برابر به طرف تو باز می شه. پیامبران و مردان بزرگ خدا از تموم این قوانین آگاه بودن که جوری دست و دل باز و بخشنده بودن. کل دنیا از آن الوهیت درون توست و در آخر به روح تو می رسه. تموم چیزی که هست، از آن الوهیت درون توست. هر چه از ازل بوده، مال خدای درون تو بوده و هر چه تا ابد باشه، واسه اون هستش.

تو از همه دنیا و آدم هاش بی احتیاجی. چون همه چیز در محاصره قدرت بی بدیل درون خودته. پس به کسائی که احتیاج دارن ، ببخش و برکت و خوشبختی زندگی ات رو هر لحظه بیشتر کن. هر اون چه در هر جای دنیا هست، تا ابد از آن اونه . صاحب اختیار دنیا و صاحب خوشبختی آدما نیروی درون توست.

موهبتا و هدایای عالی زندگی ات رو با عزیزانت و با تموم آدما تقسیم کن تا اونا هر روز بیشتر و بزرگ تر شن. با بخشش مالت، صد برابر هر چه رو بخشیده ای، دریافت می کنی. با بخشش قسمتی از آن چه داری، دریچهای بزرگ سیل آسای نعمت و ثروت نا تموم رو باز می کنی و هزارها برابر چیزی که بخشیده ای، از آسمون ثروت و دولت و شکوه و خوشبختی بر سرت می بارد.
کائنات همیشه به دنبال اینه که خوبیات رو جبران کنه و اونا رو، چندین برابر به طرف تو برگردونه. کائنات دستور کمک و کمک تو و جبران چند برابر نیکیات رو از ازل خدا گرفته. همه چیز به طرف خودت برمیگرده.

وقتی که با زندگی و آدم هاش مهربون باشی، به دستور خدا طبیعت، عمق مهربانی خود رو تقدیم تو می کنه. وقتی که می بخشی،به دستور اون، عالم و آدم واسه تو، بخشایشگر و دست و دل باز می شن. وقتی که دوستشون داری، اونا دیوونه وار در عشقت می سوزند و وقتی که به اونا کمک می کنی، همه اونا، مشتاقانه خدمتگزار تو می شن.

با بخشش به هماهنگی کامل با نیروی نه الهی درونت می رسی و انرژی الهی درونت رو به جوشش در میاری. با بخشش و فعال کردن نیروهای کیهانی درونت، باعث می شی رویدادها تغییر کنن.

مقاله در رابطه:تکنیکای تغییر باور ذهنی

با عفو و عشق، نیروهای تو، رویدادها رو در چنگال میگیره و اونا رو قدرتمندانه به سمتی بر می گردونه که تو میخوای. قدرت بخشش تو، اتفاقات رو محاصره می کنه و اونا رو تبدیل به دلخواه تو می کنه. نیروی بخشش تو، دنیا رو می چرخونه و همه وضعیتا رو تبدیل به وضعیتی می کنه که تو بهش عشق می ورزی و همه اتفاقات و شرایط وشرایط در برابر برتری وقدرت سخاوت تو سر تسلیم فرود میارن.

نیروی عفو، همه آدما رو تغییر میده و اونا رو به شکلی وارد زندگی ات می کنه که باعث رشد و تعالی و خدمت به تو شن و تموم این نیروها، از قدرت الهی درون خودت سرچشمه می گیرن. اون معمار بزرگ کائناته.

با بخشش و محبت، شرایط رو تغییر می دی و موقعیت شرایط رو عوض می کنی و شرایط و شرایط و اتفاقات دلخواه و درست و به جاکه هماهنگ با عشق توست، رو به طرف خود میکشونی. وقتی تموم اتفاقات رو ببخشی، از آن پس اتفاقاتی رو وارد زندگی ات می کنی که برابر با عشق و علاقه و خواست توست.

رازهای قدرت درون

هر چه بیشتر به همه چیز عشق بورزی، نیروهای الهی درونت شرایطی رو بوجود میاره که همه چیز و همه کس، عشق و علاقه و دلخواهات رو به نمایش بزاره و همه چیز ((همان)) طور شه که خواست توست و همه اتفاقات و شرایط خواستهات رو روشن کنه و دنیا با شادمانی و تسلیم در برابر تو به تو جواب بده.

عشق الهی و بخشش بزرگوارانه تو آدم فرشته صفت قشنگ و عروس شادمانی کائنات، همه شرایط و شرایط رو تصحیح می کنه و به بهترین و کامل ترین شکل در میاره و تو همیشه شاهد یافته های دلخواه و جالب توجه و رضایت بخش هستی و همه این ایده آلا و زیباییا، با عشق ورزیدن به همه کس و همه چیز و همه جا و همه اتفاقات و آزادی از همه ، خیلی راحت خود به خود وارد زندگی تو، شاهزاده قشنگ روی عالم می شه و به این شکل، بر کامیابی و خوشبختی و خوشبختی و خوش حالی خود، می افزایی. با عشق و بخشایش، تو خود تبدیل به نیروی خدای درونت می شی و همه ناممکنا به خواست اون، خود رو تسلیم تو می کنن و خود رو تحویل تو میدن.

بخشش و رحمانیت تو، تموم مسائل زندگی و ناممکنا رو آب می کنه و در زمین فرو می بره و سطح زندگی تو صاف و صاف و صیقلی مثل آینیه ای پاک، و شیرین و خوش و دوست داشتنی می شه.

جریان تموم کمکا و بخششا و محبت ات در آیینه کائنات چند برابر می شه و همیشه بلا استثناء به خودت باز می شه. هر اندازه بیشتر ببخشی و احساس رضایت و شادمانی و بزرگ به دلیل بخشش رو احساس کنی، رویا هات رو به خودت نزدیک تر کردی .احساس عشق به همه دنیا و به همه کس مهم ترین اقدامیه که واسه رسیدن به اهدافت میتونی بکنی و سریع ترین راهیه که تو رو به خواسته ات میرسونه.

مقاله در رابطه: اسرار قدرت ذهن ناخودآگاه

بخشش به افراد راهیه واسه تو، تا خدا نیروهای عظیمش رو در کائنات جاری کنه و زندگی ات رو نور و فروز و زیبایی و عطری خوش ببخشد. مقصد بخشش، خود تو هستی. فرقی نداره اون چه می بخشی، مال و جنسه یا خوش رویی و خوش خویی. فقط ببخش که خدا هزار بار برابرش رو به شکل عزّت و دوستان زیاد و مال زیاد به تو باز می گردونه.
انرژی بخشش از مبدأ شخصی به مقصد خونه خودت روان می شه. کسی که از بخشش چندین برابر عایدش می شه، تو هستی . بزرگ ترین منبع نیروی جهان، در توست که با بخشش ظاهر می شه.

زندگی هنگامی جاری می شه که ببخشی و با بقیه تقسیم کنی.پردل و جربزه باش و در راه ایمان به خدا، ببخش. خدا به شجاعتات پاداشهایی بسیار بزرگ تر از آن چه تصور کنی، می بخشه. خدا بر صفت بخشندگی بسیار اصرار و تأکید ورزیدهه. چون فقط وقتی ببخشی، به خوشبختی می رسی.

“قدرتی عالی و نیرویی حاکم هست که بر این جهان بی اندازه و مرز حکومت می کنه. و شما بخشی از این قدرت هستین.”

رازهایی واسه رسیدن به حقیقت زندگی

راز اول:

همه اون چه به خاطر خوشحالی و خوشبختی واقعی بهش احتیاج داریم، در درون ماست.

راز دوم:

تصویر ذهنی درست از خود، ما رو به حقیقت زندگی هدایت می کنه. هر انسانی، یک تصویر ذهنی از خود داره که من کیستم و چه میتونم انجام دهم. تصویر ذهنی هر انسانی، پایه اصلی شخصیت و رفتارای اونه. به عبارت دیگه، تصویر ذهنی ما از خود، نشونه ای از احساس فضیلت و بزرگی ماست و نشون میده که چه کارایی از ما ساخته و چه کارایی از ما ساخته نیس.

رازهای قدرت درون

آدما حقیقت زندگی رو با تصویرهای ذهنی خود میسازن. آری تصویر ذهنی قشنگ از خود، موفقیتا رو می سازه و موفقیتا، باعث بهتر شدن تصویر ذهنی آدم از خود می شه. تصویر ذهنی ما از خودمون، نمادی از مجموعه باورهای ما در فضای زندگیه.

راز سوم:

هدف زندگانی، اینه که تموم تواناییای بالقوه ی خود رو به عنوان یک آدم خود شکوفا بشناسیم و اونا رو شکوفا کنیم و بهترین خودمون خود رو از خود ظاهر کنیم و به بیش ترین رشد و شکوفایی برسیم.

مقاله در رابطه: خودباوری و راه های تقویت اون

راز چهارم:

تغییر در وجود، نه تنها ممکن و میسره بلکه دوری ناپذیره چون تا ما تغییر نکنیم، زندگی مون تغییر نمی کنه. آدمای خوشبخت، مرتباً می شن و می رن چون تا نشی، نمی شه و تا نروی، نمی رسی.

راز پنجم:

تموم مشکلات، مشکلات زندگی، درسایی هستن که به آدم یاد می گیرن و آدم رو میسازن. اونا فرصتایی در لباس مبدل ان. حتی بعضی وقتا مشکلات، الطاف خفیه ی خدا هستن که باعث رشد و شکوفایی آدم می شن. پس اونا رو گرامی بداریم و از اونا بیاموزیم.

راز ششم:

تلقی ما از واقعیت، ساخته و پرداخته فکر و ذهن ماست. پس واقعیتای زندگی ما می تونن با اندیشهامون تغییر کنن. پس مراقب اندیشه های خود باشیم تا واقعیت زندگی مون رو قشنگ تر کنیم.

راز هفتم:

ترس و دودلی، سرزندگی و نشاط رو از آدم می رباید. با باورهای عالی و توکل بر خدا، هرگونه ترس و دودلی رو از فضای فکر خود دور کنیم و در وادی یقین و عشق، محکم و استوار به جلو بریم و زندگی پرحاصلی رو در محضر خدا و کائنات خلق کنیم.

راز هشتم:

خودتون رو دوست بدارین

تازمانی که خودمون رو دوست نداشته باشیم و به خودمون عشق نورزیم، نمیتونیم به کسی عشق بورزیم و از عشق بقیه نسبت به خود بهره ای ببریم. پس گوهر عشق رو اول به خود تقدیم کنیم تا بتونیم مظهر عشق ورزی واسه بقیه باشیم.

راز نهم:

همه ارتباطات ما با کائنات و بقیه، آیینهایی هستن که خود ما رو نشون میدن و همه مردم، آموزگاران ما به حساب میان. پس با خودباوری و اعتماد به نفس، قشنگ ترین رابطه ها رو برقرار کنیم و از کلید طلایی ارتباطات، واسه باز کردن هر درِ بسته ای در زندگی استفاده کنیم و موفق شیم.

راز دهم:

خوشبختی واقعی در زندگی، در نحوه ی عکس العمل ما در مقابل رخدادها و حوادث زندگیه نه در بخت و اقبال. پس خود رو مسؤول زندگی خود بدونیم و تقصیر رو به عهده ی بقیه نیندازیم تا بتونیم با عکس العملای مناسب، حقیقت زیبای زندگی رو به واقعیت قابل قبول تبدیل کنیم و به خوشبختی و خوشبختی برسیم.

راز یازدهم:

حقیقت زندگی، بر مبنای عشق الهی استواره. آدمای موفق و کامیاب، وجود خود رو با عشق الهی، جذاب و منور می کنن و با تقدیم عشق به آدمای دیگه و به کل کائنات، به زندگی سعادتمندانه ای می رسن.

راز دوازدهم:

از آن جایی که آدما در راه زندگی بعضی وقتا از اجرای درست قانونمندیای زندگی غافل می شن و با اندیشه های غلط و القائات منفی بقیه، از راه درست زندگی به بی راهه می رن، پس آزمایش دائمی کیفیت زندگی و اصلاح لحظه به لحظه خود، می تونه آدم رو در راه درست و رسیدن به حقیقت زندگی هدایت کنه. زیباترین ملاک آزمایش کیفیت زندگی، اینه که در آخر هر روز، از خود سؤال کنیم که من روز پرحاصلی داشتم و از لحظه های زندگی خود لذت بردم؟

با اجرای درست رازهای حقیقت زندگی، به این نتیجه می رسیم که:

همه اون چه که واسه خوشحالی و خوشبختی واقعی در زندگی بهش احتیاج داریم، الان از آنِ ما و در اختیار ماست و ما باید به عنوان بندگان شایسته و شکرگزار در هر لحظه، هوشیارانه قانونمندیای رسیدن به حقیقت زندگی رو اجرا کنیم تا بتونیم از مواهب الهی استفاده کنیم و از لحظه های زندگی در راه کمال لذت ببریم.
چیجوری احساسات خوب رو وارد زندگیمون کنیم؟

چیجوری میتونیم شادی و شادمانی رو به زندگی خود راه دهیم و احساس درموندگی و شکست خوردگی رو از زندگیمون بیرون برانیم در این مورد باید ذهن و روح خود رو تقویت کنین شادی واقعی چیجوری قابل رسیدن هستش خواب خوب ،افزایش حس تشکر و شکرگزاری،قدرت انتخاب کردن ،لذت بردن از موارد کوچیک اما دوست داشتنی و بسیاری موارد دیگه می تونن به شما در احساس بهتر داشتن در زندگی کمک کنن .

احساس خوب
بعضی وقتا گردش پرگار تقدیر در دست تو نیس…
باید بنیشینی و نظاره کنی …
اما “مرکــــــــــــــــز” رو که درست انتخاب کرده باشی، “دلت قرص باشه”…
دیگه هر چه میخواد بچرخد …
*ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ راضیه مرضیه*

داشتن احساس خوب در زندگی دارای دو بخشه:

بخش یک : اون، یادگیری اندیشیدن به خود، با تکیه به روشای سلامت بخشه. این یک مهارت آموختنیه، هیچکی چه زن و چه مرد اونو به شکل ذاتی در خود نداره. بعضی وقتا باید مثل کودکان بکوشیم تا اعتماد به نفس و عزت نفس به دست آوریم. اگه این کار رو نمی کنیم، باید مثل یک بزرگسال بکوشیم تا راه رسیدن به اعتماد به نفس و عزت نفس رو پیدا کنیم.

بخش دوم: داشتن احساس خوب در باره زندگی در گروه، پاسخگویی به سئوالاتی از این دسته: خودمو موفق می دونم؟ واسه رسیدن به راه های اعتماد به نفس فکر کردم؟

مقاله در رابطه: راای مقابله با احساس گناه

اینجا 10 روش واسه کسب احساس شادمانی در زندگی ارائه میدیم:

1) هیچوقت از سوال کردن باز نمانید.
هروقت از انجام کاری دل زده و خسته شدید، از خودتون بپرسید: “به چه نحوی، کاری رو که انجام میدم، به من در رسیدن به هدف پایانی ام کمک می کنه؟” “چیجوری میتونم کارم رو بهتر، سریع تر، ساده تر، آسون تر و سرگرم کننده تر انجام دهم؟”

2) احساس نا امیدی رو از خودتون دور کنین.

ناامیدی

درباره خودتون و بقیه کنجکاو باشین و به خود و بقیه علاقه نشون بدین، از چاپلوسی، غرور، موذی گری و … دوری کنین! هیچوقت فکر نکنین راهی رو که پیش گرفتین، آخرین راهه. پیوسته به دنبال گزینه های دیگه باشین.

3) ضعفای خودتون رو قبول کنین
هرکی ضعفایی داره. این واقعیتیه! به جای فرو ماندن در ضعفای خود و گرفتار شدن در دام یأس و نا امیدی، بکوشید بر ضعف هاتون پیروز شدین و با ضعف هاتون دوستی کنین تا دشمن روانتان نشه.

4) یادگیری رو هیچوقت یادتون نره.
مغز، ماهیچه ای مثل بقیه ماهیچه هاست. اگه مغزتون رو با یادگیری و اندیشیدن ورز ندین، ورزیده نمی شه. واسه پرورش مغز باید اونو با فعال کردن از راه یادگیری عملی کرد.

مقاله در رابطه: چیجوری احساسات خود رو کنترل کنیم؟

5) از مطلق گرایی دوری کنین.
ما در وسعت ای از نسبیتا زندگی می کنیم. سعی کنین از هر چیزی به نسبتی که می تونین بهره بگیرین. هیچکی در زندگی همیشه نمی تونه نمره بیست بگیره، ولی می تونه همیشه بیشترین تلاشش رو بکنه و از نتیجه به دست اومده خرسند باشه، خواه پیروز باشه، خواه شکست خورده.

6) با خودتون صادق و رو راست باشین.
صادق نبودن با خود آسیب رسان تر از احترام نگذاشتن به خوده. مواردی رو که با خودتون رو راست نبوده اید بنویسین و راه صادق بودن رو با تفتیش خطاهای خود پیدا کنین.

7) گیاهی رو که دوست دارین پرورش بدین.
گلی رو در باغچه یا گلدان بکارید و اونو به زندگی تون تشبیه کنین. همونجوریکه سرحال ماندن گل به رسیدگی و پرورش احتیاج داره، زندگی خودتون هم احتیاج به مراقبت، تقویت، پرورش و … داره.

8) در گذشته زندگی نکنین
اجازه بدین غبار گذشته از شونِه هاتون فرو ریزد و دانه های شفاف و نورانی اون، راه فرا روتون رو روشن سازه. هر اندازه در تیرگی گذشته قدم وردارین از روشنایی آینده دورتر میشید. فروماندن در گذشته، فروماندن در سیاهیه. باید گذشته رو به سوال کشید و ناپاکی هاش رو گرفت و زنگارهایش رو زدود و از آن مثل عنصری واسه پی ریختن آینده و شادمانه زیستن در حال استفاده کرد.

9) در “حال” شنا کنین

زندگی درحال

وقتتون رو بر سر چیزی که نمی تونین کنترل کنین سپری نکنین. به مردم و دور وبریا تون عشق بورزید. مهربونی یکی از راه های شادمانگیه! بر چیزی که می تونین کنترل کنین، متمرکز شید. شما می تونین بخونین، لبخند بزنین، بخندین، به بقیه کمک کنین، به سپاسگزاری بدین، کار کنین و …

مقاله در رابطه: 8 راه واسه جلب توجه با قانون جذب

10) مثل کوه استوار باشین
حقوق خودتون رو باز شناسید و به حقوق اجتماعی خبردار شین. واسه رسیدن به حق خود پیوسته بکوشید. سعی شما میزان رسیدن به حقوقتان رو مشخص می کنه.

هر بعضی وقتا احساس کردین که پشتیبانی و تقدیری برابر با رویا هاتون از بقیه دریافت نکردین، این راهکارا رو به کار ببندید

تفکر توجه کردن به لحظه

ابن راز رو همیشه به یاد داشته باشین: حرف زدن بسیار ساده تر از عمل کردنه، اما به هر حال باید انجام داد.

بازم به لحظه فکر کنین و بر رسالت تون متمرکز شید. هر چند تحقق این آسون نیس، راهی موثر واسه زنده بودنه.

مغز آدم با حفظ تمرکز و توجه، کمتر دچار افسوس و ناراحتی می شه؛ پس هر بعضی وقتا که احساس خوبی نداشتید به مسیرتون ادامه بدین. ناراحتی خود رو به زبون بیارین و درباره اش صحبت کنین. بعد به کار خود برگردین و از تأمل بیشتر از حد درباره اون موضوع دوری کنین.

وقتی که ما با خود و رسالت مون به عنوان آدمی صادق هستیم، کار و زندگی رو راست مون، ما رو به مکانای مثبت و آرزو هامون می برن.

هم بپرسید و هم بگید

اگه احساس می کنین که کنار گذاشته شدین یا مورد پشتیبانی قرار نمی گیرین، با آدمایی صحبت کنین که پشتیبانی شون واسه شما از همه چیز مهمتره. به اونا بگید که چی رو تجربه می کنین. بعد به اونا بگید که احساس می کنین باید چیجوری مورد پشتیبانی قرار گیرید. تنها در دنیای ایده آل، افراد امور مهم زندگی ما رو نگفته می دونن!

اما در دنیایی واقعی قرار نیس که این اتفاق بیفته. پس به بقیه بگید که دوست دارین چی رو یا اینکه دوست دارین چیجوری مورد پشتیبانی قرار بگیرین.

کمی خودتون رو جای بقیه بذارین

هر لحظه که این فکر تو ذهن مون خطور می کنه که فلانی و فلانی درباره ما چه فکری می کنن؛ اما تا به حال به این مسأله فکر کردیم که بقیه با وجود مشکلاتشون شاید اصلا درباره ما فکری نکنن؟

بعضی وقتا به اندازه ای درگیر زندگی روزمره مون هستیم که نمیفهنمیم که چه جوری نا خواسته بر دور و بریا مون اثر می ذاریم. حالا واسه یک لحظه هم که شده خود رو به جای دوستتون بذارین. اگه اون در گذشته عشق و حمایت خود رو نثارتون کرده، شاید امروز از عمد شما رو ندیده نگرفته؛ اون فقط مشغله داره.

واسه موفقیت اقدام مهم خود رو انجام بدین

داشته هاتون رو بستایید، چون شما از صمیم دل میدونید که لیاقت اش رو دارین. شما دستاورد و تغییر بزرگی رو در زندگی تون ایجاد کردین، پس به چه دلیل باید با احساس تأسف واسه خودتون، شاذی تون رو خراب کنین؟

شکی نیس که شنیدن تشویق از زبون بقیه خوبه؛ اما اگه این جور نیس، اونو به فرصتی تبدیل کنین تا به خودتون عشق بورزید. شاید این روزها فراموش نکردین که واسه خودتون گل بخرین!

ظاهرسازی نکنین
واقع بین باشه، بعضی وقتا بقیه خیلی راحت با تغییرات مورد نظر شما موافقت نمی کنن. البته این مسأله دلایلی داره، اما دلایل مهم نیستن؛ چون شما میدونید که واسه بهبود شرایط زندگی تون باید این تغییرات رو انجام بدین و همه هم حرف شما رو نخوان فهمید. پس مساوی نیس از همه دور وبریا تون توقع داشته باشی که به اندازه شما رشد کرده و تغییر کنن.

با خوتان صادق باشین و با دور و بریا با احترام و دلسوزی رفتار کنین. تازمانی که این رفتار رو از خود نشون بدین به نتیجه رسیدن یا نرسیدن فعالیت تون خیلی اهمیتی نداره، چون همیشه کسی شما رو پشتیبانی می کنه، چه شما اونو ببینین چه نبینید.

موفقیت اجتماعی چیه؟

آدم در نهاد خود پذیرای تموم آدمای دیگره اما با گذشت زمان و به دلیل کسب تجربیات جور واجور به میزان زیادی این باور رو از دست میده و در وضعیت نامناسب به ایجاد رابطه با بقیه می پردازه.

بیشتر افراد با این نوع موفقیتا آشنایی بیشتری دارن و ً شاخصای موفقیت تو ذهن اونا شامل همین موفقیت اجتماعیه.
مثل پست و مقام سازمانی، مدرک تحصیلی، معروفیت، ثروت، زیبایی و …. ارتقای پست سازمانی واسه کارمندان، اخذ مدرک تحصیلی بالاتر واسه دانشجویان، معروفیت روزافزون واسه هنرمندان، ثروت و سود واسه تجار و بازرگانان، طراحی و اجرای یک پروژه موفق واسه مهندسان، درمان یک مریضی صعب العلاج واسه پزشکان، رفع اتهام از موکل و یا اثبات حق داشتن موکل واسه وکلا و نظایر اینا همه مصادیقی از موفقیت اجتماعی هستن.

درواقع قسمت بزرگی از راحتی و آسایش ما مرهون سعیای همین آدمای موفقه. شاید به ظاهر، اونا رو نشناسیم، اما باید بدونیم که هرلحظه از حاصل دسترنج اونا استفاده می کنیم. کشف راه درمان مریضیا جون هزاران نفر رو نجات میده و در رگای ناامیدان زیادی، امید به زندگی و سرحالی رو به جریان میندازه.

مقاله در رابطه:موفقیت چیه؟
موفقیت اجتماعی

چیجوری به موفقیت اجتماعی برسم؟
تحقیقات نشون داده که آدمایی که روابط اجتماعی قوی دارن، مشکلات روحی و روانی مربوط به استرس کمتری دارن و خطر دچار شدن به مریضی روانی کمتری دارن ولی کسائی که روابط کمی دارن بیشتر به سرعت از بیمارمی شن یا آسیب می بینن.

با دوستان خود گروهی راتشکیل بدین و باهم درمورد چیزای مورد علاقه تون صحبت کنین ، مثل یک باشگاه کتاب، یه گروه پیاده روی یا یک سازمان خدماتی..این وسوسه انگیزه که بهترین دوست شما رو به یه گروه جدید بکشونه تا بتونین از صحبتای بی دست و پا با بقیه جلوگیری کنین؛ اما بهترین راه واسه افزایش اعتماد به نفس شما و گسترش دایره اجتماعی شما اینه که با افراد جدیدی تو یه زمان صحبت کنین. این نشون میده که شما با افراد جور واجور راحت هستین که به نوبه خود بقیه رو جذب می کنه.
واسه کسب موفقیت تنها سعی کافی نیس بلکه آشنایی با قوانین مخصوص و اجرا اونا در زندگی می تونه شما رو سریعتر به اهداف تون رسانده و باعث موفق شدن شما در هر کاری شه.در این بخش 30 قانون جهانی موفقیت رو باهم مرور می کنیم:

1 – قانون انگیزه موفقیت

هر چه می گین یا انجام می دید از تمایلات داخلی، خواستهاتون سرچشمه میگیره. پس واسه رسیدن به موفقیت باید انگیزها رو مشخص کرد تا با یک برنامه ریزی اصولی به هدف رسید.

2 – قانون انتظار موفقیت

اگه با اعتماد به نفس، انتظار اتفاق چیزی رو در جهان دور و برتون داشته باشین اون چیز به اتفاق می پیوندد . شما همیشه هماهنگ با انتظارات تون عمل میکنین و این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورد دور وبریا تون اثر میذاره.

مقاله در رابطه : هفت قانون الهی موفقیت

3 – قانون تمرکز موفقیت

هر چیزی رو که روی اون تمرکز کرده و بهش فکر کنین در زندگی واقعی، بوجود اومده و گسترش پیدا می کنه. پس باید فکر خود رو بر چیزایی متمرکز کنین که واقعاً خواهان اون هستین.

4 – قانون عادت موفقیت

کمه کم 95 درصد از کارایی که انجام میدیم از روی عادته. پس میتونیم عادتایی رو که موفقیت مون رو تضمین می کنن در خود پرورش دهیم؛ و تا وقتی که رفتار مورد توجه به شکل اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشه، تمرین و تکرار آگاهانه و همیشگی اونو ادامه دهیم.

5 – قانون انتخاب موفقیت

زندگی ما نتیجه انتخابامون تا این لحظه س. چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستیم، کنترل کامل زندگی و همه اون چه برامون اتفاق میفته در دست خودمونه.

6 – قانون تفکر مثبت موفقیت

واسه رسیدن به موفقیت و شادی، تفکر مثبت چیزی لازمه. روش تفکر شما نشون دهنده ی ارزشا، اعتقادات و انتظارات شماس.

7 – قانون تغییر موفقیت

تغییر ، غیر قابل اجتنابه و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربونی اون.

8 – قانون کنترل موفقیت

سلامتی ، شادی و کارکرد درست از راه کنترل کامل افکار، اعمال و شرایط دور و برمون به وجود میاد.

9 – قانون مسؤولیت موفقیت

هر چه و هر کجا که هستین به خاطر اینه که خودتون این طور خواستین. مسوولیت کامل اون چه که هستین ، اون چه که به دست آورده اید و اون چه که میشید بر عهده خود شماس.

10 – قانون پاداش موفقیت

عالم در نظم کامل به سر می بره و ما پاداش کامل اعمالمان رو می گیریم. همیشه از ((همان)) دست که میدیم از ((همان)) دست می گیریم. اگه از عالم بیشتر دریافت می کنین به این دلیله که بیشتر می بخشین.

11 – قانون خدمت موفقیت

پاداشایی رو که در زندگی می گیرین با میزان خدمت شما به بقیه رابطه مستقیم داره. هر چه بیشتر واسه بهبود زندگی و خوشبختی بقیه کار کنین و تواناییای خود رو افزایش بدین، در میدونای جور واجور زندگی خود بیشتر پیشرفت می کنین.

12 – قانون دلیل و معلول

هر چه به دلیلی اتفاق می افته. واسه هر علتی معلولیه و واسه هر معلولی دلیل یا علتای به خصوصی هست، چه از اونا آگاهی داشته باشین چه نداشته باشین. چیزی به اسم اتفاق وجود نداره. در زندگی هر کاری رو که بخواهید می تونین انجام بدین به شرط اون که تصمیم بگیرین که دقیقاً چه می خواین و بعد عمل کنین.

13 – قانون ذهن

شما تبدیل به ((همان)) چیزی میشید که درباره اون بیشتر فکر می کنین. پس همیشه درباره چیزایی فکر کنین که واقعاً خواهان اون هستین.

14 – قانون عینیت یافتن ذهنیات

دنیای دور و بر شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماس. کار اصلی شما در زندگی اینه که زندگی مورد علاقه خود رو در درون خود خلق کنین. زندگی ایده آل خود رو با تموم جزییات اون مجسم کنین و این تصویر ذهنی رو تا زمانی که در دنیای دور و بر شما تحقق پیدا کنه حفظ کنین.

15 – قانون رابطه مستقیم

زندگی بیرونی شما درخشش زندگی داخلی شماس. بین طرز تفکر و احساسات داخلی شما ، و کارکرد و تجارب بیرونی تون رابطه مستقیم هست. روابط اجتماعی ، وضعیت جسمی شرایط مالی و موفقیتاتون درخشش دنیای داخلی شماس.

16 – قانون باور

هر چیزی رو که عمیقاً باور داشته باشین به واقعیت تبدیل می شه. شما اون چه رو که می بینین باور نمی کنین بلکه اون چیزی رو می بینین که قبلاً به عنوان باور انتخاب کردین. پس باید باورهای محدود کننده ای رو که مانع موفقیت شمان شناسایی کنین و اونا رو از بین ببرین.

17 – قانون ارزشا موفقیت

نحوه کارکرد شما همیشه با زیر بنایی ترین ارزشا و اعتقادات شما هماهنگه. اون چه که

ارزشایی رو که واقعاً بهش باور دارین میگه ادعاهای شما نیس بلکه گفته ها، اعمال و انتخاباتون به ویژه موقع ناراحتی و عصبانیته.

18 – قانون اثر سعی موفقیت

همه امیدا، رویاها، هدفا و آرمانامون در گرو سخت کوشیه. هر چه بیشتر سعی کنیم؛ موفقیت بیشتری به دست میاریم.

19 – قانون آمادگی موفقیت

در هر بخش ای موفق ترین افراد ، آنایی هستن که وقت بیشتری رو صرف کسب آمادگی واسه انجام کارا می کنن. کارکرد خوب نتیجه آمادگی کامله.

20 – قانون حد توانایی موفقیت

شاید واسه انجام همه کارا وقت کافی وجود نداشته باشه ولی همیشه واسه انجام مهم ترین کارا وقت کافی هست. هر چه بیشتر کار کنیم کارایی بیشتری پیدا می کنیم. اما باید اموری رو بر عهده بگیریم که در حد توانمان باشه.

21 – قانون تصمیم موفقیت

مصمم بودن از ویژگیای اساسی افراد موفقه. در زندگی هر جهشی در جهت پیشرفت هنگامی بدست میاد که در موردی تصمیم روشنی گرفته باشیم.

22 – قانون خلاقیت موفقیت

ذهن ما می تونه به هر چیزی که باور داشته باشه برسه . هر نوع پیشرفتی در زندگی با یک ایده شروع می شه و چون توانایی ما در خلق ایده های جدید نامحدوده آینده هم محدودیتی نداره.

23 – قانون ایستادگی موفقیت

ملاک ایمان به خود، توانایی ایستادگی در برابر سختیا، شکستا و ناامیدی هاست . ایستادگی ویژگی اساسی موفقیته . اگه به اندازه کافی ایستادگی کنیم، طبیعتاً آخرسر موفق میشیم.

24 – قانون راستی موفقیت

خوشبختی زمانی به سراغ ما میاد که تصمیم بگیریم هماهنگ با والاترین ارزشا و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنیم. همیشه باید با اون بهترین بهترینا که در درون مون هست صادق باشیم.

25 – قانون انعطاف پذیری موفقیت

در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشین، اما در مورد روش رسیدن به اونا انعطاف پذیر باشین. درعصر تحولات سریع و رقابت شدید، انعطاف پذیری از ضروریاته.

26 – قانون خوشبختی موفقیت

کیفیت زندگی ما رو احساسمان در هر لحظه تعیین می کنه واحساس ما رو تفسیر خودمون از وقایع دور و برمون مشخص می سازه، نه خود وقایع. هیچوقت واسه این که تجربه خوشی از زمان کودکی داشته باشین دیر نیس. کافیه گذشته رو مرور کنین و روشی رو که واسه تفسیر تجربیات خود داشته اید تغییر بدین.

27 – قانون تعجیل موفقیت

ما همیشه دوست داریم که هر چه زودتر به آرزوهایمان برسیم، به همیت دلیله که در تموم میدونای زندگی بی قراریم.

28 – قانون فرصت موفقیت

بهترین فرصتا بیشتر در معمولی ترین موقعیتای زندگی مون به وجود میاد. پس بزرگترین فرصتا به احتمال زیاد همیشه در دسترس ماست.

29 – قانون خود شکوفائی موفقیت

شما می تونین هر چه رو که واسه رسیدن به اهداف تعیین شده خود بهش احتیاج دارین بیاموزید. آنایی که یاد می گیرن توانا هستن.

30 – قانون بخشندگی موفقیت

هر چه بیشتر ، بدون انتظار پاداش به بقیه خدمت کنین نه و خوبی بیشتری به شما می رسه، اونم از جاهایی که اصلاً انتظار ندارین. شما تنها در صورتی حقیقتاً خوشبخت میشید که احساس کنین به دلیل خدمت به بقیه آدم با ارزشی هستین