روانشناسی مثبت نگری

مثبت اندیشی یکی از الگوهای رفتاری سالم در جامعه س. با توجه به اینکه آینده هر شخص تا حد بالایی به نگاه اون بستگی داره مثبت اندیشیدن میتونه مقدمات موفقیت و کامیابی رو جفت و جور کنه. البته لازم به ذکره که تنها مثبت اندیشی لازمه کار نیس بلکه نگاه مثبت در زندگی میتونه آدم رو به طرف کامیابی جهت بده. یکی دیگه از بازخوردهای مثبت اندیشی داشتن روان سالمه. اگه این توانایی در ما وجود نداره و یا بواسطه عواملی کمرنگ شده، باید این موضوع به کمک روانشناسی مورد بررسی و درمان قرار گیرد.

پیش به طرف مثبت اندیشی

اگه شخصی منفی نگر هستین بهترین کار ممکن اینه که به یک روانشناس مجرب مراجعه کنیم. روانشناس با استفاده از تکنیکای علمیو عملی به ما کمک میکنن تا بتونیم مثبت بیاندیشیم. یکی از مهمترین اقدامات پیش رو، ریشه یابی و دلیل یابی این موضوعه که شخص به چه دلیل میتونه مثبت فکر کنه؟ مواردی مثل شرایط و محیط ناسالم از نظر روانشناختی، یا نبود سلامت روانی و شخصیتی و مثل اونا میتونن جزو دلایل اصلی تفکرات منفی باشن. بازنگری افکار با کمک خود شخص کمک بسیاری به ریشه یابی موضوع میکنن. پس از این مرحله امکان ارائه راه حل مناسب هست.

مشخص کردن واقعیت و تحریفات

یکی از مهمترین اقدامات واسه اصلاح تفکرات نادرست و منفی، مرور و مشخص کردن واقعیات و تحریفاته. ممکنه بخشی یا خیلی از نگرشامون نسبت به محیط اشتباه باشه که با تصحیح خطاهای شناختی و گسترش دادن اونا میشه قدمیبزرگی در این مورد برداشت. هم اینکه لازم به ذکره با مرور و بررسی دیدگاه های شخصی نسبت به مسائل جور واجور این مشکل قابل حله.

مابرای یادگیری به دنیا اومدیم وجهان معلم ماست، طوری رفتار کنین که گویی در اون طرف هر حادثه ای، هدف ومقصودی پنهونه ودر مقابل هرحادثه ای از خود بپرسید که به چه دلیل به این احتیاج داشته ایم وچه درسی از اون میگیریم ، هرکسی که قدم به زندگی شما میذاره ، یک معلمه. حتی اگه شما رو عصبانی کنه بازم درسی به شما آموختهه، چون محدودیتاتون رو نشانتان داده.

اندرومتیوس “آخرین راز خوشحال زیستن”

*کسائی که دلهایشان دریاچه ای کوچکه و به هیچ اقیانوسی راه نداره با کوچیکترین حادثه ای مضطرب میشن برعکس کسائی که دلشون به اقیانوش الهی وصله که هیچ طوفانی نمیتونه کوچیکترین اضطرابی به اونا وارد کنه*

روانشناسی مثبت چیه؟

روانشناسی مثبت به دنبال اینه که تصویری از زندگی خوب رو به روشنی بگه وموضوع اصلی اون تحقیق درباره تجربیات ذهنی مثبته . مثل امید، خوشبینی، خوشحالی، لیاقت، عشق، عشق به کار، جربزه، همت، اختیار، مهارت بین فردی،استعداد، خلاقیت، نوع دوستی.

روانشناسی مثبت نگر به سلامت روانی آدم وکیفیت زندگی اون در مورد سوال” چه میتونست باشه؟” توجه داره وبه تقویت تواناییا وشایستگیای فرد توجه داشته وقبول داره که افراد “از چیزی که میتونن باشن” کمتر هستن.

 

 

فرق افکار مثبت با افکار منفی:

افکار مثبت: افکاری سازنده ، انگیزه دهنده وانرژی بخش هستن که بر اثر تلقین ، تکرار وتمرین به ذهن راه پیدا میکنه وباعث میشه ذهن وفکر مثبت شه در این صورت کنترل فکر در اختیار ماست.

افکار منفی: افکاری بازدارنده ومخرب هستن ووقتی به ذهن راه یابند، زیاد شده وبه سرعت تموم ذهن رو اشغال میکنن در این حالت مادراختیار تفکرات منفی خود بذاریم.

 

 

 

ویژگیای افراد مثبت نگر:

۱٫با وجود تفکر درباره گذشته وآینده ، در زمان حال زندگی میکنن واز چیزی که دارن راضی وخشنود هستن.

۲٫از نظرات درست ومنطقی بقیه استقبال میکنن وبرای رد کردن نظرات نادرست حتما دلیل منطقی دارن.

۳٫در گفتار خود از کلمات وعبارات مثبت نگری وامید بخش استفاده میکنن.

۴٫همیشه سعی میکنن با سعی وکوشش به موفقیت برسن واگر درکاری موفق نشدند عامل رو اول درخود وسپس در شرایط بیرونی جستجو میکنن.

۵٫همیشه قبل از عمل یا صحبت کردن ، فکر میکنه واسه همین کمتر دچار خطا واشتباه با ضدونقیض گویی میشن.

۶٫چون دارای ذهن مثبت هستن، میتونن افکار خود رو کنترل کنن.

۷٫اگه از اونا خواسته شه درباره موضوعی اعلام نظر کنن، با وجود تفکر در جنبه های منفی ، موارد مثبت اونو میگن وموضوع رو به فال خوب میگیرن وبه عبارت دیگه “نیمه پرلیوان” رو میبینن، مشکلات رو ناچیز شمرده وبرای حل اونا از توانایی خود وراهنمایی بقیه استفاده میکنن.

۸٫بیشتر وقتا بشاش، سرزنده،پر انرژی، توانا وخوش مشرب هستن.

۹٫همه چیز درنظر اونا قشنگ ولذت بخش بوده وسعی میکنن ازمواهب زندگی بیشترین استفاده رو ببرن.

۱۰٫در ارتباطای اجتماعی خود با بقیه حسن ظن دارن(مگه خلاف اونو ببینن) وسعی میکنن درحد توان به بقیه خدمت وکمک کنن.

 

 

 

ویژگیای افراد منفی نگر:

۱٫همیشه از وضعیت موجود وگذشته خود شکایت دارن ونسبت به آینده بدبین هستن.

۲٫بیشتر با نظرات بقیه بدون دلیل منطقی  مخالفت میکنن.

۳٫در گفتارهای خود از کلمات وعبارات منفی به کرات استفاده میکنن.

  1. دربرخورد با کوچیکترین مانعی از سعی دست میکشن ودیگران یا شرایط رو عامل شکست وبدبختی خود میدونن.

۵٫تمرکز فکر ندارن وضدونقیض صحبت میکنن ودر رفتارهایشان خطا واشتباه زیاده یعنی اول عمل میکنن بعد فکر.

۶٫چون منفی نگر هستن افکارشون بر اونا تسلط داره.

۷٫اگه از اونا خواسته شه درباره موضوعی نظر بدن فقط به جنبه های منفی اون توجه کرده وهمان رو میگن نیمه خالی لیوان رو میبینن.

۸٫از کاه کوه میسازن واز درگیر شدن با مشکلات فراری هستن.

۹٫بیشتر افسرده، کج خلق، بدخواب، کم اشتها، عصبی وناتوان هستن.

۱۰٫همه چیز در نظر اونا غم انگیز وناامید کننده س واز چیزی که دارن، هیچ لذتی نمیبرند.

۱۱٫در ارتباطای اجتماعی خود به همه چیز شک وسوءظن دارن وفکر میکنن که همه علیه اونا توطئه میکنن.

 

 

 

 

راههای تقویت تفکر مثبت

۱٫افکار از اونقدر قدرتی دارن که میتونن سازنده ویا ویرانگر باشن، باید با بچه هامون وخود بیاموزیم که افکارمان رو هوشمندانه کنترل کنیم تا درزندگی به موفقیت وکامیابیای بزرگی، برسیم.

  1. نسبت به خودمون احساس خوبی داشته باشیم وخود رو خوب، توانا وباارزش بدونیم.

۳٫لیستی از صفات مثبت خود رو تهیه کنیم وراههای تقویت اونا رو پیدا کنیم وتجربه کنیم.

۴٫لیستی از صفات منفی خود رادر طی روز تهیه وسعی کنیم واسه هر فکر منفی یک فکر مثبت برابر پیدا کنیم تا به کمک اون بتونیم با افکار منفی مقابله کنیم.

۵٫در گفتار وبرخوردای روزانه از کلمات وجملات مثبت استفاده کنیم  مثلا: به جای” خسته نباشین” در ملاقات با بقیه از کلمه “خداقوت”، “خوشحال باشین” استفاده کنیم.

۶٫افکار خود رو متوجه خوبیها وجنبهای مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبت نگر شیم.

  1. هرروز صبح که از خواب برمیپاشیم با نگاه کردن به یک منظره یا یک تابلو نقاشی قشنگ ویا اسما الله روز خود رو با نشاط وخوش بینی شروع کنیم.

۸٫به مشکلات به عنوان ازمایشی واسه آزمایش تواناییای خود نگاه کنیم وهرگز نتیجه بدی رو پیش بینی نکنیم، چون مشکلات فقط به اندازه ای مهم هستن که ما اونا رو مهم میپنداریم.

۹٫به لحظات وخاطرات قشنگ ودوست داشتنی گذشته خود فکر وسعی کنیم اونا رو تکرار کنیم.

۱۰٫از دودلی ودودلی دوری کرده وکارها رو باجدیت دنبال کنیم.

  1. به ندای منفی داخلی خود وتلقین تخریب کننده ونگران کننده ی بقیه بی توجه باشیم وسعی کنیم عکس اونا رو انجام بدیم.

۱۲٫از بین اهداف خود هدفی رو انتخاب کنیم که امید بیشتری به موفقیت اون داریم ودر سعی واسه تحقق اون، به فکر تایید یا تکذیب بقیه نباشیم.

۱۳٫در توضیح احوال وزندگی خود از کلمات مثبت استفاده کنیم.

۱۴٫از چشم وهم چشمیوحسادت که باعث ایجاد افکار منفی میشه دوری کنیم  روش زندگی خود رو، خودمون انتخاب کنیم.

۱۵٫هیچوقت شعار”خواستن توانستنه” رو فراموش نکنیم وبدانیم که در سایه سعی وتلاش به چیزی که بخوایم میرسیم.

۱۶٫قدر لحظات زندگی رو بدونیم واز اونا خوب استفاده کنیم چون هیچوقت تکرار نمیشه.

۱۷٫واسه تغییر شرایط وشرایط نامساعد اقدام کنیم ومطمئن باشیم که میتونیم اونا رو از بین ببریم.

۱۸٫از خود انتظار بیشتر از حد نداشته باشیم وخود رو همه فن حریف ندانیم، یعنی از کمال گرایی مطلق که باعث اضطراب واحساس عجز وناتوانی دوری کنیم.

۱۹٫خود رو از قید وبندای آزار دهنده آزاد،وساده زندگی کنیم تا فکر وخیال راحت ای داشته باشیم.

۲۰٫ممکنه هنگام خواب در رختخواب افکار منفی به سراغمون بیاد، تا خسته نشده ایم به رختخواب نریم.

 

 

 

مهم ترین نشونه های منفی نگری

حسادت، منفی صحبت کردن درباره خود، احساس گناه بی مورد، ناتوانی در ادای تعارفات کلامی، نبود پذیرش تعارفات کلامی، اهمیت ندادن، به نیازای خودمون، سوال نکردن در مورد خواستهای خود، ضعف مزاجی پایدار، مقایسه خود با بقیه، انتقاد از بقیه، ناتوانی در پذیرش ولذت بردن از احساسات وحبت بقیه، ناتوانی در بیان احساسات، محروم ساختن بی دلیل خود از رفاه وآسایش

 

 

.

نکته های طلایی مثبت نگری

*فقر، ثروت: فقر نتیجه تفکر فقیرانهه اگه ثروت میخواین نوع تفکر خود رو عوض کنین، در زندگی همون چیزی  رابه دست میاریم که انتظارش رو داریم.

* اهمیت قانون جذب: ذهن آدم مثل یک آهنرباست وهرچه رابه اون فکر کنه به طرف خود میکشه.به خواستهای خود فکر کنین تا به اونا برسین. البته استفاده از نیروی فکر جایگزینی واسه عمل نیس، بلکه استفاده درست از ذهن ما رو قادر میسازه که با سهولت وسرعت بیشتر به اهداف خود دست پیدا کنیم.

*هدف داشتن: هدف داشتن جزئی از طبیعت ماست وهدف اون چیزیه که ما رو همیشه در حرکت نگه میداره مهم تر ازهمه وجود اون هدفه. چون مهم ترین چیز رسیدن به هدف نیس بلکه یاد گرفتن ورشد کردن در بین راهه.

*حذف محدودیتا: تنها چیزی که موفقیت ما رو محدود میسازه تفکریست که به ما میگه:” نمیتونی موفق شی” با هر محدودیتی که واسه خود قرار میدیم ، مسولیتی تازه واسه خود ایجاد میکنیم. دور ریختن برچسبایی که به خود آویزون کردیم اولین قدم به طرف خوب زیستنه.

*قانون  کاشت وبرداشت: با تو همون طور رفتار میشه که تو با بقیه رفتار کردی. هرچه بکاری همون رو پس میگیری. جهان هستی منصف وعادله. برداشت امروز ما از زندگی حاصل کاشتهای دیروز ماست.

*سعی فراموش نشه: ما احتیاج به سعی داریم چون طبیعت ما اونو “طلب” میکنه . چون سعی ، امتیاز واشتیاق آدم واسه یادگیری، خود آزمایی، آزمایش وتجربهه . اشتباه بیشتر مردم اینجاست که تنها واسه رسیدن به اهداف پایانی کار میکنن ونه واسه لذت بردن از کار کردن وبه همین خاطره که وقتی به اهداف مورد نظر خود نمیرسن دچار ناامیدی وافسردگی میشن.

 

“مهم مهم مهم”

احمقانه نیس تموم نگرانیای چند سال آینده رو باخود حمل کنیم وتازه متعجب باشیم که به چه دلیل زندگی اینطور دشواراست؟ ما واسه ۲۴ساعت زندگی امروز طراحی شده ایم ونه بیشتر، نگرانی امروز واسه مشکلات فردا دردی از ما دوا نمیکنه.

 

 

مثبت اندیشی وقران کریم

اگه بخوایم سوره ای در قران کریم به عنوان سوره مثبت اندیشی انتخاب کنیم شاید سوره مبارکه ضحی یکی از بهترین انتخابا باشه چون که سرتاسر این سوره درباره مثبت اندیشی ویاآوری نعمت هاییه که خدا به آدم داده.

ویا خدا در سوره رعد میفرماید: همون کسائی که ایمان آورده ان ودلهایشان به یاد خدا آروم میگیره،آشنایی که دلها تنها به یاد خدا آروم میگیره.

امام رضا(علیه السلام) میفرماید: به خدا فکر خوب ببر چون خدا عزوجل میفرماید: من پیش فکر بنده مؤمن خویشم، اگه فکر اون به من خوب باشه برابر اون فکر با اون رفتار میکنم و اگه بد باشه هم برابر همون فکر بد با اون رفتار میکنم (اصول کافی،ج ۲،ص۷۷).
پایگاه آگاهی رسانی گلستان