روسپی کیست؟ روسپی‌گری چیه؟

روسپی گری و انحرافات جنسی

روسپی گری و انحرافات جنسی از کهن ترین و با سابقه ترین کجرویهای بشریه که ردپای اون رو می توان در طول تاریخ دید. تاریخ از انحرافهای جنسی و نقش اونا در زندگی فامیل و جامعه ها نشونه های بسیار در سینه داره. فرو ریختن سنگ هلاک بر سر قوم لوط واسه عذابی که اونا به جای زنان روابط جنسی با مردان داشتن و ویرانی شهر« سدوم» به دلیل فساد اخلاق و همجنس بازی رو می توان در این باره گفت.

روسپی گری در گذرمون

در جامعه های باستانی، قدیمی ترین نوع روسپی گری روش ای بود که رابطه نزدیک با مواضع اعتقادی داشت. مثلا مردم مصر و بابل بر این باور بودن که رابطه جنسی با یه کشیش موجب نزدیک شدن به خدا می شه. هر دوت می نویسد« زنان شهر بابل باید یه مرتبه به معبد زهره رفته مجانا و بالاعوض خود رو تسلیم مرد بیگانه کنه و اگه کسی پولی می داد باید اون وجه رو به خزانه دار معبد بسپارند که به مصارف خیریه برسونه» . در معبد ارمنستان «آکی لی زن» رسمی شایع بود که دوشیزگان به هنگام معینی از سالهای زندگی وارد معبد شده، خود رو در اختیار مراجعه کنندگان و خواهندگان قرار می دادن و این کار یه عمل مقدس و فریضه مذهبی حساب می شد و ازدواج هر دوشیزه لازمه گذران اینجور دوره ای بود. زنائی که چهره ای خوشگل داشتن زود از معبد باز می گشتن، ولی اونا که بیریخت بودن. یه مدت طولانی در اونجا می موندن. بعضی از سه سال بیشتر اونجا انتظار می کشیدن.( باستانی پایزی، 327:1365 )

در یونان قدیم روسپیانی بودن که به اونها« دوستان خوب» گفته می شد، روسپیانی که از طبقه بالای جامعه بودن و در مناطق مسکونی لوکس و باشکوه واسه خود زندگی می کردن.

دموستن می نویسد که در جامعه یونان«از فواحش تمتع می بریم، با کنیزکان و زنان غیر قانونی خود در اوقات روز سلامت جسم خود رو تامین می کنیم، و زنانمان فرزندان قانونی واسه ما می بیارن و وفادارانه خونه هامون رو حفظ و حراست می کنن.»              ( دورانت، 338:1367 )

در روم قدیم روسپیان آزادی زیادی داشتن اما مجبور به پوشیدن لباسهای متمایزی از دیگر شهروندان بودن و هم مجبور بودن موهای خود رو به رنگ بور یا قرمز درآورند. رومیان هم مثل یونانیان توسل مردان رو به روسپیان به سهولت می بخشودند. این حرفه رو قانون به رسمیت می شناخت، ولی اون رو محدود کرده بود. فاحشه خونه به موجب قانون در بیرون از حصار شهر قرار داشت و فقط شبها می تونست مشتری قبول کنه. روسپیان نام خود رو به وسیله دستیاران دادستان در دفاتر ثبت می کردن و مکلف بودن به جای پیراهن بلند، جبه بپوشن و بعضی از زنان هم نام خود رو به عنوان روسپی ثبت می کردن تا از مجازات قانونی کشف زنا فرار کنن.

در هندوستان روسپی گری کلا محدود به معابد بود. در هر معبد، گرهی از            « زنان مقدس» وجود داشتن که کارشون در مرحله اول رقصیدن و آواز خوندن و در برابر بتها، و شاید هم سرگرم کردن بر همنان بود. در معبد « راجه راجه» هندوستان، رسمی وجود داشت که به مرور ایام، جنبه تقدس پیدا کرد و اون رسمی بود که بعضی وقتا و بی بعضی وقتا، زنان متشخص، یکی از دختران خود رو به اونها « دیوه داسی» می گفتن، وقف پیشه روسپی گری معابد می کردن.

مسیحیان روسپی گری رو عملی شیطانی می دونستن. چنآنچه« سنت اگوستین» به فکر بود که بدترین کارا مثل هتک ناموس به وجود اومده توسط اینه که روسپیان راهی واسه ارضای شهوت خود پیدا نمی کنن. « سن توماس آکیناس می گفت: « روسپی مثل لجن دریا و فاضلاب خانه س، اگه جلوی اون رو نگیری خونه رو به کثافت می کشوند» ( دایره المعارف آمریکانا، جلد 22 صفحه 672)

این روزا، در دنیای غرب فرصت ایجاد روابط جنسی بین افراد ازدواج نکرده به طور روز افزونی در حال گسترشه. در نیمه دوم قرن بیستم دو نوع نگاه در برخورد با روسپی گری وجود داشته.

  • قانونی شدن و قانون پیدا کردن روسپی گری که در رابطه با اون دولت موظف به ارسال مجوز، اجرای آزمون اجباری از روسپیان، و محدود کردن روابط جنسی به مکانهای خاصه.
  • جرم نشناختن روسپی گری و حذف مجازات روسپیان.

روسپی گری در اینجور کشورهایی رو می توان به عنوان هسته ابتدایی گسترش بیماریهای مقاربتی دونست. هر چند پس از جنگ جهانی دوم با گسترش روشهای بهداشتی و به کار گیری آنتی بیوتیک ها اندازه بیماریهای آمیزشی به خاص سیفلیس کم شده. اما در سالهای گذشته تماشاگر افزایش بعضی از شکل های جور واجور این نوع بیماریها هستیم. فزونی بسیار بیماریهای آمیزشی در دنیای صنعتی رو می توان معلول عوامل چندی دونست:

1-آزادی بیشتر از قبل روابط جنسی.

2-گسترش بی روش شهرنشینی و مهاجرت به مراکز پر جمعیت صنعتی.

3-افزایش جنب و جوش جغرافیایی و مسافرت.

4-وضعیت بد اقتصادی و نداشتن حرفه و کار مشخص ( محسنی، 180:1353)

روسپی کیست؟ روسپی گری چیه؟

روسپی و روسپی گری به صورتهای زیاد تعریف شده تا اونجا که می توان گفت به تعداد نویسندگان و محققانی که در این باره نوشته و تحقیق کرده ان، تعریفهای جورواجور از اون ارائه شده.

در کتاب دور و بر روسپی گری در شهر تهران، روسپی اینجور تعریف شده:                « روسپی زنیه که از راه خد فروشی امرار معاش کنه و جز این پیشه ای نداره و تحت نظامات خاصی به این پیشه و کار خود ادامه می دهد». در تعریفی دیگه اینجور آمده: « روسپی زن یا دختریه که به خاطر پول و واسه ارضای میل جنسی مرد به اون تسلیم شه و در این کار از خود نه اختیار انتخاب داشته باشه و نه از نظر جنسی حظی ببره.»

« ژان گابریل مانسینی» محقق فرانسوی هم در تعریف فحشاء می گوید:« فاحشه زنی رو می می گن که آزادانه و بی پروا در حالی که هیچ وسیله دیگری واسه تامین زندگی نداره دائم و تکراری با هرکی و به اولین پیشنهاد بدون رد یا انتخاب طرف، در مقابل دریافت وجه به عمل جنسی عادی تن بده. چون منظور اصلی و پایانی به کار گیری مادیه نه لذت.»

به یه تعبیر، فحشاء خرید و فروش روابط جنسیه و یعنی، فحشاء عبارت از اجرای عمل جنسی با فرد دیگه در مقابل پرداخت پوله. روسپی ممکنه مرد یا زن باشه. ولی معمولا این عمل رو به زنان نسبت می بدن، اما بعضی وقتا مردان هم واسه مردان دیگه در نقش روسپی ظاهر می شن که به اون فحشاء مردونه می می گن. روسپیانی که امرار معاش یا تکمیل درآمدشون از راه روسپی گردی باشه، معمولا دوست دارن فعالیت جنسی رو با اشخص که قادر به پرداخت پول بیشتری هستن، بکنن. با این همه، روسپیان بسیاری اوقات مجبور به رعایت مسائل بهداشتی، سنی و سلامتی و مجبور به قبول معیارهای نژادی و قومی واسه پذیرش مشتریان خود هستن.