روش یادگیری مشارکتی یا روش با هم مطالعه کردن

روش یادگیری مشارکتی یا روش با هم مطالعه کردن

مطالعه مشارکتی بیشتر واسه خوندن متنای جور واجور خوبه، اما یادگیری مشارکتی واسه انجام دادن شکل های جور واجور فعالیتا و تکالیف تحصیلی، از یادگیری درسای جور واجور گرفته تا انجام پروژههای تحقیقی، به کار گیری میشن. مثل مدافعان این روش جانسون(1987) و اسلاوین(1990)هستن. این روش مخالف روش رقابت فردیه و در اون یادگیرندگان در گروههای کوچیک با هم و به کمک هم به یادگیری می پرازن. بنا به گفته جانسون در روش یادگیری مشارکتی علم آموزان با هم شنا می کنن و با هم غرق می شن(سیف،1389).

به چه دلیل و چیجوری مطالعه می کنیم

عادت به مطالعه طبق احتیاجات بشر نهاده شده و انگیزه های مختلفی بر مطالعه در فرهنگای جور واجور در سراسر دنیا دیده می شه که مثل عبارتند از:

– واسه به جا آوردن آیین عبادت و یا به دلیل عادت

– واسه انجام وظیفه

– یرای مطالعه و گذراندن وقت(وقت کشی)

– واسه دونستن و فهم جریانات روزمره

– واسه ارضای تمایلات آنی شخص

– واسه ارضای احتیاجات روحی

– واسه باخبر شدن از درخواست واقعی روزانه

– واسه ازدیاد علائق و مهارتهای حرفه ای

– واسه جوابگویی به خواسته های اجتماعی و شخصی

– واسه اصلاح خود و اضافه کردن بر معلومات مثل پیشرفت در مورد فرهنگی

– واسه جوابگویی به خواستها و تقاضایی که واسه تبعه خوب بودن لازمه.

– واسه ارضاء خواسته های فکری(رالف سی،1369،ترجمه دکتر علی شکوئی،ص16).

در عصر جدید کهسرعت و کمیت از تقدم زیادی برخورداره بنابر این در مطالعه هم کیفیت جای خود رو به کمیت میده. واسه ایجاد توازنی که اهمیت کیفیت رو در مطالعه حفظ کنه، گریو راجرز مشخصات کمال و پختگی رو در خواننده نشون میدن و فکر می کنند که یه خواننده کامل مشخصات پایین رو داراه.

1.انگیزه درست و واقعی واسه مطالعه 2.علاقه به مطالعه 3.توانایی ترجمه کلمات به مطالب معنی، درک کامل مطالب عرضه شده، و آشنایی با خواستها و احساسات نویسنده 4.داشتن ظرفیت و توانایی به کار گیری تموم مطالب ترجمه شده و خونده شده 5.توانایی در تشخیص نقاط ضعف وقدرت مطالب خونده شده 6.توانایی رابطه عقاید تازه که از راه مطالعه بدست اومده با تجربیات قبلی تا بدین روش فهم کامل و روشنی از مطالب بدست آید. علاقه زیاد ایجاد شه، عقاید منطقی عرضه شه، نمونه های کاملی از فکر و رفتار بوجود آید و شخصیت ثابت و کاملی شکل گیرد(سیف،1389).Studying together

Johanson

Slawien

Gerry

Radjers