پژوهش – شناسایی موانع اجرای استراتژی های مدیریت منابع انسانی (HR) در دانشگاه علوم پزشکی …

اجرای استراتژی به صورت یک فرآیند گام به گام:
مرحله ۱: استراتژی را روی کاغذ ترسیم کنید:یکی از بزرگترین چالش‌ها در اجرای استراتژی، فهم دقیق آن است. بدین منظور می توان استراتژی را به صورت یک تصویر در آورد که در آن عناصر مهم و نحوه‌ی ارتباط آنها با هم نشان داده می شود. قالب‌‌هایی از قبیل نقشه استراتژی نقشه فعالیت یانقشه موفقیت می‌توانند در اجرای این مرحله به شما کمک کنند.
مرحله ۲ استراتژی را امتیاز بندی کنید: هر یک از عناصر موجود در استراتژی می بایست دارای یک امتیاز عملکرد باشند. کل امتیازات را می توان در یک داش‌بورد[۸] یک کارت امتیاز متوازن وارد کرد. با این کار خواننده متوجه می شود که استراتژی در حال تکمیل شدن است.
مرحله ۳: گزارشی از پیشرفت استراتژی تهیه کنید: همان‌طور که یک بودجه هر ماهه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از تداوم پرداخت‌های مالی اطمینان حاصل شود، استراتژی نیز می‌بایست به طور مرتب بررسی شود تا مشخص گردد آیا نتایج مورد نظر از یک استراتژی بدست می آید یا نه.
مرحله ۴: تصمیم گیری کنید: اجرای یک استراتژی شبیه هدایت کشتی به سوی یک مقصد معین است. با وجود آن‌که مسیر مشخص است و از چارت‌های ناوبری استفاده می‌شود اما فرمانده‌ی کشتی می‌بایست هوشیار باشد تا با تغییر شرایط، تصمیمات درستی اتخاذ و مسیر مناسب را انتخاب نماید. با وجود گزارش‌گیری مستمر، رهبران باید تصمیمات استراتژیک بگیرند تا از انحراف استراتژی از مسیر اصلی جلوگیری کنند.
مرحله ۵ : پروژه های استراتژیک را شناسایی کنید: سازمان‌ها معمولاً در هر زمانی، در ده‌ها یا صدها پروژه اجرایی فعالیت دارند اما به ندرت پیش می آید که به نوع و شرایط این پروژه‌ها اشراف کاملی داشته باشند. اولین گام در بهبود اجرای استراتژی پروژه‌ای، سازماندهی تمامی پروژه‌ها و بالاخص پروژه‌های استراتژیک می‌باشد.
مرحله ۶پروژه های استراتژیک را در یک راستا قرار دهید: هنگامیکه پروژه‌ای را در دست می‌گیرید ابتدا باید آن را در مسیر استراتژی‌ها و اهداف سازمان قرار دهید. در این مرحله می‌بایست پروژه‌ی پیشنهاد شده یا در حال انجام را با اهداف استراتژیک مقایسه کرده و مشخص کنید که آیا آنها در یک راستا قرار دارند یا نه؟ تنها پروژه‌هایی باید اجرایی شوند یا اجرای آنها ادامه یابد که تأثیر مستقیمی بر استراتژی دارند.
مرحله ۷پروژه ها را مدیریت کنید: اگر سازمان قصد دارد یک استراتژی را به طور مؤثر اجرا نماید، می‌بایست توانایی خود در مدیریت پروژه را بهبود بخشد. برخی از پروژه ها از مدیریت ضعیف رنج می برند و برخی دیگر در زمان مقرر به اتمام نمی‌رسند. نظارت بر پیشرفت و عملکرد پروژه، از طریق اجرای پروژ‌ه‌ی شاخص‌های عملکردی و کارت امتیازی متوازن، به سازمان کمک‌های شایانی خواهد نمود.
مرحله ۸: استراتژی را درک کنید: اگر یک استراتژی یا عملکرد آن را خوب درک نکنید، در اجرای آن با مشکل موجه خواهید شد. رهبر باید استراتژی را بخوبی به پرسنل انتقال دهد و به آنها کمک کند تا فرآیند اجرا و دلایل انجام آن را به درستی درک کنند. رویکردی که در این کتاب به منظور تشخیص شاخص‌های عملکردی به سازمان یاری خواهد رساند.
مرحله ۹: وظایف پرسنل را هم جهت کنید:پرسنل می خواهند بدانند که در موفقیت سازمان نقش مؤثری دارند. یکی از مهمترین ابعاد در فرآیند اجرای استراتژی آن است که پرسنل احساس کنند وظایفشان در راستای اهداف استراتژیک سازمان قرار دارد.
مرحله ۱۰: به عملکرد خوب پرسنل پاداش دهید:در مدیریت می گویند: آنچه ارزیابی شود، به انجام می رسد. در این مرحله گام را فراتر می نهیم: آنچه ارزیابی می شود و به خاطر آن پاداشی اعطا می شود، سریعتر انجام می گیرد.
پس از آن‌که مدیران ارشد، استراتژی را برای پرسنل شرح داده و وظایف آنها را در راستای استراتژی را مشخص کردند، مشوق هایی در نظر می گیرند تا عملکرد پرسنل را همواره در جهت استراتژی نگاه دارند (فرهادی ،۱۳۸۸ :۲۳-۲۵).
اجرای یک استراتژی به دلایل مختلف دشوار است اما مشکل اصلی در راه موفقیت آن است که رهبران نمی دانند اجرای استراتژی چیست یا چگونه باید با آن برخورد کنند. بقا و تداوم سازمان ها و همچنین توسعه آنها نیازمند درک به هنگام فرصت های محیطی و تغییرات در قواعد بازی است . سازمان هایی که توان درک قواعد جدید بازی را دارند، شانس بیشتری برای بهره مندی از فرصت ها می یابند . تکنولوژی های جدید، نگرش های نو و روش های نوین، همه می توانند قواعد موجود را دگرگون ساخته و شرایطی کاملا نوین برای بازی بیافرینند . در این شرایط سازمان هایی موفق می شوند که بتوانند به موقع در استراتژی های خود چرخش ایجاد نمایند(دنیسون[۹] ۲۰۰۰ ،به نقل از میرسپاسی۱۳۸۹: ۵۷) . برای استراتژی تعاریف متعددی ارائه شده است که هر یک ابعادی از مفاهیم استراتژی را مورد توجه قرار داده است . بروس هندرسون [۱۰]استراتژی را ” ایجاد یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا تعریف می کند و اساس کار را مدیریت این تمایز می داند “برنامه ریزی استراتژیک یک رویکرد سیستماتیک برای تعریف اهداف بلند مدت کسب و کار و شناسایی راه های رسیدن به این اهداف می باشد . وقتی یک سازمان اهداف بلند مدت خود را بنا می نهد، یک برنامه ریزی استراتژیک کارا، سازمان را قادر به ایجاد یک طرح کسب و کار سالانه .( می نماید که شامل اهداف ضروری سالانه، منابع و اقدامات مورد نیاز برای حرکت به سمت آینده می باشد .فرآیند مدیریت استراتژیک، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به .( اهداف بلند مدت خود دست یابد . فرآیند مدیریت استراتژیک دربرگیرنده سه مرحله می شود: تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی ها) برای تدوین استراتژی مکاتب و شیوه های گوناگونی وجود دارند ولی اکثر شرکت ها در اجرای استراتژی ها با مشکل مواجه هستند .محققین برخی دلایل ناکامی شرکت ها در اجرای استراتژی را به چهار نوع محدودیت یا مانع نسبت داده اند:
۱- مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی : اگر کارکنان یک سازمان که بزرگترین عامل ارزش آفرینی آن هستند استراتژی سازمان را به درستی درک نکنند، نمی توان انتظار داشت استراتژیها تحقق یابد.
۲- مانع مربوط به عدم همسویی کارکنان با استراتژی : اگر اجرای استراتژی تنها برای مدیران دستاورد و منفعت به دنبال داشته باشد، نمی توان انتظار داشت کارکنان آن را اجرا نمایند.
۳- مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد: اجرای استراتژی بدون حمایت همه جانبه و صرف وقت و انرژی از سوی مدیران ارشد سازمان ممکن نخواهد شد.
۴- مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم : اغلب سازمان ها فرآیندهای جداگانه ای برای برنامه ریزی استراتژیک و بودجه بندی دارند. نمی توان انتظار داشت که استراتژ یهای سازمان بدون تخصیص منابع لازم در عمل پیاده شوند (عبدالهی ،۱۳۸۸ : ۴۹).
۲-۷- مدل های جامع مدیریت و اجرای استراتژی
در مدل های جامع مدیریت استراتژیک ، مراحل کلی مدیریت استراتژیک ،از شروع تدوین استراتژی تا پایان اجرا و کنترل نشان داده شده اند . این مدل ها تفاوت اصولی زیادی با یکدیگر ندارند ولی در نحوه نمایش فرایند مدیریت استراتژیک از الگوهای مختلفی استفاده کرده اند .در ادامه به مدل های اشاره شده توسط (دیوید و رابینسون [۱۱]) اشاره می شود.بنا بر مدل دیوید به شکل ذیل در همه سازمان ها گذر از مرحله تدوین استراتژی و قرار گرفتن در مرحله اجرای آن مستلزم یک تغییر در مسئولیت ها است.یعنی مسئولیت از عهده استرا تژیست ها برداشته و به مدیران بخش ها و واحدهای وظیفه ای محول می شود.مدیریت در اجرای استراتژی با چنین مسائلی روبرو است:
تعیین اهداف سالیانه
تدوین سیاست ها
تخصیص منابع
تغییر ساختار کنونی سازمان
تجدید ساختار ومهندسی مجدد
تجدید نظر در پاداش و برنامه های انگیزشی
کاهش دادن مقاومت ها در برابر تغییر
وفق دادن مدیران با استراتژی
تقویت فرهنگی که پشتیبان استراتژی ها باشد
تطبیق فرایندهای تولید و عملیات
تشکیل یک واحد منابع انسانی اثر بخش و در صورت لزوم کاهش دادن نیروی انسانی (قلبچ لی ،۱۳۸۸ : ۵۴).
محاسبه و ارزیابی عملکرد
تدوین ارزیابی و انتخاب استراتژی ها
تعیین اهداف سالیانه وسیاست ها
تخصیص
منابع
تعیین هدفهای بلند مدت
برسی عوامل داخلی
تعیین ماموریت
اجرای استراتژی
ارزیابی استرات‍‍ژی
تدوین استراتژی
بررسی عوامل خارجی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.