ضرورت تربیت آدمی از دیدگاه روانشناختی

ضرورت تربیت آدمی

معنی تربیت : مراد از تربیت، از آهن ماشین ساختنه و از بشر آدم آفریدن. آدم کسیه که به همه استعدادهایش حکومت و رهبری داره و به اونا جهت می دهد مراد اینه که استعدادهای بشری تا حد انسانی رشد کنه.

در کتاب آموزش و پرورش تعلیم و تربیت اینجور نقل شده : « تأیید ضرورت تربیت آدمی به این معناست که تحقق آدم واقعی و تموم عیار جز در سایه تربیت درست آدمیزاده ممکن نیس.

آدمی بین موجوداتیه که کمالشان در ذات از وجود متأخر افتاده. به خاطر این آدمیزاده در دوره رشد خود یعنی در فاصله وقتی بین وجود تا کمالش به کمک بقیه نیازمنده. » [1]

اهمیت تربیت آدمی

در بیان اهمیت تعلیم و تربیت، دکتر غلامحسین شکوهی در کتاب فوق نوشته س : « همین بس که تحقق گوهر آدمی منوط بدانه. » مراقبتهایی که با عنوان تعلیم و تربیت به آدمیزاده ارزانی داشته می شه، شراط لازم واسه رسیدن آدمی به مرحله کمال انسانیه. اون طور که قبلاٌ یادآوی کردیم نوزاد آدمی هر چند آدمیزادهه ولی آدم نیس. بشر فقط با تعلیم و تریت آدم تونه شد. » [2]

بنابر این تربیتهای ترکیبی و بدلی و تحمیلی و سنتی ارزش ندارن. حتی ضد ارزش هستن. وقتی که می خوایم فرد رو بسازیم و یا جامعه ای رو بازسازی می کنیم، مجبوریم که در اعماق بکاویم و ریشه ها رو پیدا کنیم.

دراردو نقشی که مربی رو دوش می گیرد مسأله تربیت اخلاقی علم آموزانه که می تونه به طور عملی تربیت رو یادشون دهد. پس تربیت و سازندگی بزرگترین مسئولیت در اردوه. هر کسی درهر کجا می تونه مربی و سازنده باشه. چراغ روشن در هر کجا که هست می تونه نور بپاشد و راهها رو روشن کنه.

 

به چه دلیل تعلیم ؟

از اونجایی که آدم موجودی قابل تعلیم و آموزشه و یکی از شرایط مهم تربیت آدم همین آموزش های درسته تا اون با وسایل و وسیله علم خود رو بهتر بشناسه و بر حقایق و تمایلات نفسانی خود فائق آید.

در کتاب آموزش و پرورش تعلیم و تربیت آمده : « که تعلیم یعنی در پیش گرفتن تصمیمات لازم واسه انتقال دانشها ارزشها مهارتها و باورهایی که درستی و کارآیی اونا علاوه بر تجارب گذشته آدمیان به اثبات رسیده. آموزش تلاش در انباشتن ذهن دانش آموز از معلوماتی که پیش بزرگسالان از اعتباری برخورداره نیس. تلاشی واسه غنی ساختن تجارب دست اول کودکه. » [3]

آموزش بیشتر از اون جهت سودمنده که از وارد شدن نوآموز در راههایی که دیر یا زود به بن بست می رسد جلوگیری می کنه و اون رو از دست زدن به آزمایشهای بی نتیجه باز می داره. آدمی نادان به دنیا میاد ولی به وسایل لازم واسه یادگیری مجهزه :

والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیئاٌ و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون             سوره نحل – آیه 24

تعلیم، کمک به علم درس تا از امکاناتی که واسه یادگیری دراختیار داره بهتر به کار گیری کنه و این شدنیه. چون بزرگسال با محاصره ای که بر مطالب آموختنی داره می تونه اونا رو به روشی منطقی طبقه بندی و هر مطلب رو متناسب با اندازه آمادگی علم اموز و در رابطه با مطالب مشابه اون به ایشون عرضه کنه.

خود رو در زندان زندگی بسته خود زندونی ساختیم و در قبرستان تکرارها مدفون کردیم و باکمان نیس که پوسیده ایم و از دست رفته ایم و خودمون بزرگترین نامعلوم مونده ایم. اگه ما به خود و به آدما به اندازه یه دیوان خالی فکر می کردیم می تونستید درهر راه گامهای بلند ورداریم و در هر کلاس درسهایی بگیریم و درسهایی بدیم و این خرید و فروش بهره های بزرگی بدست بیاریم.

 

[1] – شکوهی، دکتر غلامحسین، آموزش و پرورش تعلیم و تربیت

[2] – همون منبع

[3] – شکوهی، دکتر غلامحسین، آموزش و پرورش تعلیم و تربیت