دانلود پایان نامه

روند آموزش PhD در دنیا
عادی¬ ترین مدل¬های دکتری در دنیا دوره¬های بر اساس درس و بر اساس تحقیق می¬باشن. آموزش دکترای بر اساس درس اگه¬چه سابقه¬ای 150 ساله داره اما بازم شکل سنتی خود رو در آمریکا و خیلی از کشورای دیگه حفظ کرده. در این روش، دانشجو با گذراندن یه دوره دروس تعریف شده به مدت 2-1 سال و قبولی در امتحان کامل، وارد مرحله پژوهشی شده و پس از دفاع از پایان¬نامه موفق به اخذ درجه دکترای تخصصی م¬ شه. طول این دوره بسته به عوامل جور واجور بین9-4 سال متغیر می¬ باشه. دور¬ های دکترای بر اساس تحقیق از نظر ساختار، تنوع و مختلفی بیشتری دارن. استاد راهنمای دانشجو، موضوع و بودجه تحقیق ایشون در اول مشخص بوده و دانشجو با اجرای یه تحقیق اصیل و دفاع از پایان¬نامه و یا انتشار یافته های اون در مجلات معتبر فارغ¬ التحصیل می¬شه. ممکنه طبق نیاز، دانشجو مجبور به گذراندن بعضی دروس مربوط به موضوع پایان¬نامه خود باشه. طول این¬گونه دکترا عموماً بین 4-2 ساله. هم¬حالا به¬خاص در اروپا تمایل کلی به طرف دوره¬های ساختار¬مندیه که در اون دانشجو تو یه گروه پژوهشی تربیت می¬شه، به¬طور همیشگی در جلسات مشترک با آدمایی با سطوح جور واجور آکادمیک در رابطه بوده و با مشکلات و رقابت¬های جور واجور آکادمیک آشنا می¬شه. در ایران در مدل جاری دکترا رابطه دو¬ به¬دوی بین یه استاد و یه دانشجو باقیست و دانشجو به¬ خاص در مرحله پایان¬نامه بیشتر فقط با استاد راهنمای خود رو¬به¬رو می¬باشه.
آموزش دکترا در شکل فعلی اون به¬ خاص در اروپا و آمریکای شمالی واسه حصول به اهداف عالی پیشرفت، شدیدا مورد دودلی صاحب¬نظران قرار گرفته و سیاست¬گذاران رو مجبور به تجدی¬ نظر در شکل و محتوای این دوره¬ها کرده به¬ نحوی که با واقعی¬ ها و نیازای موجود، موافقت بیشتری نشون بده.
خیلی از کشورای با سابقه، گونه¬ های جدیدی از دکترا رو با عنوان دکترای تخصصی حرفه¬ای معرفی کرده¬ان. ایجاد دوره¬های دکترای تخصصی حرفه¬ای تونسته از یه طرف دوره¬های دکترا رو بیشتر از قبل به طرف بر طرف کردن نیازای جامعه جهت دهد و از طرف دیگه اشتغال علم¬آموختگان دکترا رو آسون کنه. طول این دوره کوتاه¬تر بوده و پایان¬نامه دانشجو بیشتر معطوف به حل مشکل صنعته تا ارائه یه شاهکار پژوهشی. در این مدل بیشتر هزینه تحصیل دانشجو از طرف صنعت پرداخت شده و استاد راهنما گرانت تحقیقاتی خود رو از بخش خصوصی دریافت می¬کنه. در مدل نوین آموزش دکترای تخصصی در بریتانیاNew Route PhD هم گذراندن دوره¬ای با برنامه¬ای شامل دروس تئوری به مدت دست کم یه¬سال قبل از شروع پایان¬نامه، پیش¬بینی شده. در این مدل وجود یه دوره کوتاه¬مدت تئوری علاوه بر کاهش هزینه¬ها به تقویت بنیه علمی و جهت¬گیری پژوهشی آینده دانشجو کمک زیادی می¬کنه.
تجدید¬نظر در ساختار آموزش دکترا فقط در کشورای پیشرفت¬یافته، دیده نمی¬شه و کشورهایی مثل چین و هندوستان هم در میدون به¬کارگیری و مشارکت علم¬آموختگان دکترا در روند پیشرفت خود قدم¬های بزرگی ورداشته¬ان. به¬نظر می¬رسد کشور ما هم مجبور از به¬کار¬گیری این تجربیات و تغییر نگاه به ماموریت و جایگاه آموزش دکترا در کشور باشه.