مزیتای عجیب مدیریت علم

امتیازات مدیریت علم

دنهام[1] هشت امتیازات خاص مدیریت علم رو شناسایی کرده که عبارت ان از:

جلوگیری از افت علم. سازمان رو قادر می سازه تا تخصص فنی  لازم خود رو حفظ کرده، از افت علم لازم که از بازنشستگی، کوچیک سازی، یا اخراج کارگران و تغییرات ساخت حافظه انسانی ناشی می شه جلوگیری کنن.

بهبود اراده کردن. نوع و کیفیت علم لازم رو واسه تصمیم گیریای موثر شناسایی می کنن و دسترسی به اون علم رو آسون کردن می بخشه. در نتیجه، تصمیمات سریعتر و بهتری می تونه در سطوح پایه ای تر سازمانی انجام بشه.

انعطاف پذیری و برابری پذیری. به کارکنان اجازه میده درک از کار خود به عمل آورده، راه حلای نوآور مطرح می کنه تا با سرپرستی مستقیم کمتر کار کنن و کمتر نیاز به مداخلات داشته باشن. در نتیجه، کارکنان
می تونن در موقعیتای چندوظیفه ای فعال باشن و سازمان می تونه روحیه کارکنان رو بالا ببره.

وضعیت رقابتی. سازمانها رو قادر می سازه تا به طور کاملً مشتریان، دیدگاهها، بازار و رقابت رو درک کرده، تا بتونن شکافها و فرصتهای رقابتی رو شناسایی کنن.

پیشرفت دارایی. توانایی سازمان رو در سرمایه گذاری در حفاظت قانونی واسه مالکیت الهی بهتر کنه. وگرنه، ثبت اختراعات، علائم تجاری، اجازه نامها، حق انحصاری اثر و اسرار تجاری ممکنه در زمان درست به کارگرفته نشه، و باعث حفاظت قانونی کمتر و کاهش ارزش بازار واسه مالکیت الهی شه.

افزایش محصول. به سازمان اجازه میده که علم رو در خدمات و فرآوردها به کار گیری کنه. در نتیجه، ارزش درک شده محصول با نصب مستقیم اندازه و کیفیت علم در محصول زیاد میشه (اجناس
نرم افزاری و بقیه اجناس دارای عناصر نرم افزاری از این نمونه ان).

مدیریت مشتری. سازمان رو قادر می سازه تا توجه کانونی و خدمات به مشتری رو زیاد کنه. علم مشتری باعث سرعت جواب به سؤالات، پیشنهاد ها و شکایتای مشتری می شه. این هم اینکه تضمین کننده موافقت و کیفیت بهتر خدمات به مشتری می شه. راه حل مشکلات عادی خیلی راحت قابل دسترسیه.

به کار گیری سرمایه گذاریا در بخش سرمایه انسانی. از راه توانایی بخشیدن به سهیم شدن در درسای یادگرفته شده، فرایندهای اسناد، بررسی و حل استثنائات، در اختیارگرفتن و انتقال علم ضمنی، سازمانها
می تونن به بهترین وجهی در استخدام و کارآموزی کارکنان سرمایه گذاری کنن.

ارزش گذاری امتیازات علم مشکله. بسیاری تلاشا در جهت کمی کردن، بسیار ذهنی ان و برتخمین
دست آوردهای مبهم تکیه دارن. کلید فهمیدن به سرمایه دانشی، شناسایی برونداد علم (یعنی بهبود کارکرد) در ارقام واقعیه(بلیغی، 1388:  41و42).

 

[1] Denham