مقاله درمورد دانلود تغییر کاربری اراضی و رادیو و تلویزیون

دانلود پایان نامه
محاسبه دستی
به کار گیری مدلهای ریاضی
کلیه روشهای فوق واسه جفت و جور نقشه پهنا بندی سیل احتیاج به تعیین تراز جریان سیل و انتقال رقوم سطح آب روی نقشه های توپوگرافی دارن. همه این روشها ً از همون روند برابر به کار گیری رقوم تعیین شده سطح آب در هر مقطع عرضی (یا موقعیت های جور واجور) واسه پهنا بندی کمک می گیرن. که بین مقاطع عرضی با داخل پیدا کنی نقاط پخش سیل مشخص می شه. 
2-2-8- خسارات سیل
خسارات سیل در بخشهای جور واجور اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل بررسی می باشه. در بیشتر موارد خسارات وارده رو می توان مورد آزمایش و امتحان قرار داده، واسه اون مبلغ مشخص کرد که در این صورت خسارات رو محسوس می نامند. علاوه بر خسارات محسوس، فاجعه های طبیعی خسارات نامحسوسی هم دارن.
2-2-8- 1- خسارات محسوس 
خسارات محسوس خود به دو گروه خسارات مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می شه (مهدوی، 1376)
1.خسارات مستقیم: اونایی از خسارات که در اثر نیروی سیل یا در اثر ایجاد وضعیت غرقابی بوجو میاد. این دسته از خسارات شامل تخریب جادهها، پلها و تاسیسات آب، برق، گاز، تلفن و …، تخریب امکان مسکونی، تجاری و صنعتی، از بین رفتن اسناد و مدارک اداری و اقتصادی، خسارات یا تخریب محتویات و متعلقات منازل خسارات به وجود اومده توسط فرسایش در رسوبگذاری در اراضی زراعی می باشه. 
2.خسارات غیر مستقیم: خسارات ثانویهای که در اثر اتفاق خسارات مستقیم ایجاد می گردندو شامل خسارات به وجود اومده توسط تخریب یا مشکل در کارکرد تاسیسات آبرسانی، برق، گاز، تلفن جاده ها و بزرگراه ها، خسارات به وجود اومده توسط آتیش سوزی و انفجار غرقاب شدن و تخریب تاسیسات گازرسانی و برق، خسارات به وجود اومده توسط کاهش عایدات بیمه، هزینه به وجود اومده توسط تخلیه، جابجایی و اسکان موقت خونواده های بیخانمان شده، هزینههای به وجود اومده توسط نگهداری و مراقبت سیلزدگان، هزینه های به وجود اومده توسط مشکلات تجاری و هزینههای به وجود اومده توسط اختصاص وامهای بدون سود یا با سود کم جهت زنده دوباره مناطق سیلزده می باشه. . 
2-2-8- 2- خسارات نامحسوس
خسارات نامحسوس درمحاسبات اقتصادی بدون هیچ سختی ای قابل محاسبه نمی باشن. ولی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. مهمترین این خسارات رو می توان در ایجاد مانع در راه رشد و پیشرفت منطقه، ایجاد شرایط ناجور بهداشتی و گسترش مریضی واگیر، ایجاد ناامیدی و ناامیدی در مردم و تشویق اونا به مهاجرت، نبود سرمایه گذاری کافی در منطقه به وجود اومده توسط خاطر جمع نبودن کافی از حفاظت اون خلاصه کرد.
 روشهای کنترل و کاهش خسارات سیل گزارشهای خبری درباره سیل که طی سالهای گذشته در مجلات، رادیو و تلویزیون مشخص می شه نشون دهنده اینه که طغیان رودخانه های کشور خسارات زیادی رو به دنبال داشته و ابعاد خسارات و ضایعات جانی و مالی سیل رو به زیاد شدنه.
هر چند در گزارش های خبری از پایهً اطلاعاتی غیر فنی ارائه می شه که بیشترً از دقت کافی واسه آزمایش حرفه ای برخودار نیس، به خاطر این تنوع و گستردگی مسائل و ضایعات به وجود اومده توسط سیل رو به روشنی نشون می دهد. تخریب پلها و راههای ارتباطی، قطع خطوط انتقال نیرو، مشکل در شبکه مخابرات، غرقاب شدن کشتزارها، ویرانی اماکن مسکونی، تاسیسات شهری در دهاتی، تلف شدن احشام و هلاکت و آوارگی قربانیان سیل جزو شکل های جور واجور ثابت و همیشگی فهرست ضایعات سیل در سطح کشور می باشن.
در گذشته تعداد سیلها کمتر بوده و در نتیجه خسارات کمتری رو هم به وجود می آوردهاند. در بیشتر شهرها با ساخته شدن سیل بند و حفر خندق سیلاب رو کنترل کردن و این در حالیه که حالا گسترش شهرها به نحویه که نه فقط امکان احداث اینجور سازه های رو جفت و جور نمی سازه، بلکه تجاوز به حریم رودخانه و تغییر کاربری اراضی چیزی عادی بوده و با سرعت انجام می گیرد. در دنباله به دو روشی که می توان سیلها رو کنترل کرد اشاره شده:
روشهای سازه ای
در این روشها تلاش برآنه که قبل از اتفاق سیل، شدت جریان و تراز آب تخمین زده شه و با هدایت، انحراف و یا کنترل سیلاب به وسیله احداث سازه هایی مناسب، خسارات وارده کم بشه. با وجودیکه به کار گیری روشهای سازه ای جایگاه بسیار رایج و موثری در سیسمتهای کنترل سیلاب داره ولی در دهه های گذشته کارکرد اون خوب نبوده. 
واقعا ایمنی کاذب سازه ها رو می توان از مهمترین دلایل افزایش خسارات سیل در جهان حساب کرد. بررسیهای سال 1987 کمیسیون بلایای طبیعی آمریکا نشون داده که یه سوم سیلابهایی که به فاجعه می انجامد حاصل تخریب سیل بندها می باشه.
احداث خاکریزها، سیل بند ها، میانبرها، انحراف جریان و اصلاح راه و بهتر ساختن راه رودخانه از مهمترین روشهای سازه ای کنترل و کاهش اثر سیل حساب می شن.
روش های غیر سازه ای 
رهیافتهای غیر سازه ای در مدیریت سیل در بر گیرنده اون بخش از فعالیتهایه که واسه بر طرف کردن یا آرامش اثرات تخریبی سیلاب، سازه های فیزیکی احداث نمی شه. هر چند بهره گیری از روشهای سازه ای جایگاه بسیار رایج و موثری در سیمتهای کنترل سیلاب داره ولی تازگیا تکیه بیشتری بر روشهای غیر سازه ای و مدیریت بخش آبخیز و اثر این سیاستها در کاهش خسارات سیل شده. به هر حال روشهای غیر سازه ای باید باهمً در طراحی های سازه ای مورد توجه قرار گیرند چون به کار گیری اونا موجب افزایش تاثیر اقدامات می شه. در روشهای غیر سازه ای علاوه بر جفت و جور آوردن تمهیداتی قبل از اتفاق سیل موقع بروز سیل و یا حتی پس از اون هم کارایی جهت دست کم کردن خسارات در نظر گرفته می شه.
باید توجه داشت روشهای غیر سازه ای ممکنه شامل احداث سازه هم باشن که در این حالت سازه مثل روش سازه ای خود جریان سیلاب رو منحرف نمی کنه بلکه واسه بر طرف کردن و یا کاهش خسارت اعمال می شه. از مهمترین روشهای غیر سازه ای کنترل و کاهش خسارات سیل می توان به آبخیزداری، پیش بینی سیل، مدیریت پیشرفت سیلابدشت و مقاوم سازی در برابر سیل اشاره کرد. به کار گیری مدلهای بارش-رواناب، مدلهای روندیابی سیل، مدلهای رگرسیونی چند متغیره، مدلهای مرکب و روشهای پیش بینی هواشناسی در پیش بینی سیلاب عادی می باشه. مقاوم سازی در برابر سیل و ضد سیل سازی هم می تونه از راه های جور واجور مثل انتقال ساختمون، ارتفاع دهی ساختمانها، جابجایی ساختمون، ایجاد مانع در برابر سیل و حتی ضد سیل سازی به روش تر صورت پذیرد.
2-2-9- کاهش خطرات سیل با ساماندهی و مواظبت رودخانه