منابع تحقیق درباره عوامل بزهکاری

پذیرند. برخی نیز دلیل بزهکاری زنان را جامعه پذیری ناقص زنان می دانند. تسلط مردان بر اشکال مختلف اجتماعی کردن، زنان را از جامعه پذیری صحیح بازداشته و آنان را به سمت انزوا و انفعال رهنمود می سازد. برخی نیز با تاکید بر ویژگی های روحی زنان معتقدند در اثر جامعه پذیری نادرست و غیر اصولی زنان به انزوا کشیده، دچار تزلزل و بی ثباتی در رفتارهای فرد شده و درنتیجه مستعد برای بزهکاری خواهند شد.
دکتر لسان اله قرایی مقدم، آسیب شناس و کارشناس علوم اجتماعی، ضمن تاکید به این که فقر، بیکاری و تورم از دلایل افزایش خشونت در بین زنان است، اشتغال و حضور اجتماعی زنان را از دلایل یاد گرفتن خشونت و رفتن تدریجی آنان به سمت بزهکاری می دانند. در جامعه جوان ایران هم که از یک سو ارزش های سنتی و دینی حاکم است و از سوی دیگر ارزش های جدید در حال شکل گیری می باشند شاهد چنین تحولی هستیم. روی آوردن دختران و زنان به محیط های اجتماعی همچون دانشگاه، ادارات و سازمان ها ، رسانه های جمعی، بازار و مشاغل آزاد که لازمه ی آن حضور در جامعه و معاشرت با دیگران است، نشانگر تجربه ی جدید برای زنان است که در دهه های اخیر حاصل شده است. مهم ترین ثمره این تجربه، رهایی از محیط خانگی و آشنا شدن با محیط های تازه است. علی رغم مزایایی که این تجربه برای زنان به دنبال داشته است از سوی دیگر باعث یادگیری رفتارهای بزهکارانه از مردان مجرم در این محیط ها شده و به همین دلیل شاهد تغییر الگوی مجرمانه ی زنان از رفتارهای مجرمانه ی زنانه به مردانه هستیم. بر اساس نظریه جامعه پذیری، زنان در محیط بسته ی خانه ابقا می شوند و وظایفی به آن ها محول می شود که با ویژگی های جنسیتی آن ها مطابق باشد.
2-3-2 عوامل بزهکاری در سطح خانواده
خانواده اساسی ترین نهاد جامعه پذیری کودکان به ویژه در سال های اولیه زندگی است. کودکان مهم ترین شیوه ی انتقال ارزش ها، هنجارها، سنت های اجتماعی و آداب زندگی را در درون خانواده های خود می آموزند. اصولا هنگامی که انسان وارد عرصه حیات می شود در محیط خانواده رشد می کند و در واقع نخستین محیطی که انسان با آن رو به رو می شود محیط خانواده است.
خانواده کانون حفظ سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات است. در واقع خانواده جزء انفکاک ناپذیر اجتماع آدمیان است که نمی توان تاثیر آن را بر کل اجتماع نادیده گرفت، چرا که بسیاری از رفتارهای اکتسابی آدمیان از محیط خانواده کسب می گردد.
در این راستا جامعه شناسان کیفری این مهم را نادیده نگرفته و سعی در شناسایی و ارتباط خانواده با آسیب های اجتماعی و بزهکاری دارند، از نظر دور نباید داشت که مسائل و مشکلات موجود در خانواده دامن گیر تک تک اعضای خانواده و بیشتر از همه فرزندان می گردد که اگر در مسیر خیرو صلاح سوق داده نشود، می تواند از آنان بزهکاران بالقوه ای بسازد که در صورت وجود شرایط مساعد، آثار شومی را بر کل جامعه تحمیل خواهد نمود.
حضور و اثر خانواده بر رشد شخصیت دختران بسیار پررنگ تر است چرا که دختران به نسبت پسران مدت زمان کمتری را از خانه بیرون می مانند و مدت زمان کمتری را با افراد غریبه و دوستان می گذارنند. به همین علت آن چه که در خانواده می گذرد اعم از رفتارها و روابط والدین و یا نظارت آن ها بر فرزند دختر بیشتر تاثیر می گذارد تا بر فرزند پسر. دختران به علت روحیه حساسشان کوچکترین ناراحتی در خانواده و یا حتی درگیری لفظی بین والدین را بزرگ تلقی کرده و ممکن است دچار سرخوردگی و به دنبال آن رفتار نا بهنجار یا مشکلات روحی گردند.
بنابراین به خوبی در می یابیم که خانواده اثرات مستقیم و حادی را در زندگی فرد برجای می گذارد که این اثرات ممکن است شخصیت فرد را به گونه ای شکل دهد که تا آخر عمر یک فرد همواره بر وی مستولی باشد و وی نتواند از آن غالب ساخته شده، خود را خارج سازد. بر این اساس که خانواده در فرهنگ اسلامی دارای ارزش و مقام بالایی می باشد، بسیاری از مجازات های حدی که توسط شرع مقدس ایجاد گردیده است به نوعی تضمین کننده انسجام این نهاد کوچک و بسیار حساس اجتماعی است. زیرا همان طور که می دانیم خانواده گسسته و از هم پاشیده تاثیرات و کارکردهای نامطلوبی را براجتماع و افراد به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد خواهد کرد که گاهی این اثرات، جبران ناپذیر خواهند بود. اما هرچند خانواده دارای اهمیت بسیاری است اما این نهاد معمولا در تعامل با سایر نهادها است که کارکرد و نقش خود را مشخص می کند و علت این که در بسیاری از مواقع فرزندانی که در محیط خانواده های مطلوب رشد می کنند اما رفتارهای کجروانه از خود بروز می دهند نیز شاید همین مسئله باشد.
در این گفتار به تجزیه و تحلیل علل بزهکاری زنان که از خانواده و محیط آن نشات می گیرد خواهیم پرداخت.

2-3-2-1 فوت والدین:
فوت والدین سوای این که حضور فیزیکی و معنوی پدر یا مادر و یا هردوی آن ها را از میان می برد لطمات جبران ناپذیری به اطفال وارد می کند، روح اطفال معصوم را مورد هجوم قرار داده و آینده آن ها را مورد تهدید قرار می دهد. تغییراتی که در اوضاع و شرایط خانوادگی بر اثر مرگ والدین یا یکی از آن دو و ترک خانواده پدید می آید تاثیر عظیم و عمیقی در بزهکاری کودکان آن خانواده ی از هم پاشیده دارد. زیرا، « اگر مادر نباشد، نوجوان احساس کمبود نموده و عواطف ناخوشایندی در او ایجاد می شود که عامل مهم بزهکاری به شمار می رود و اگر پدر نباشد فرزندان حاضر نیستند از مادر اطاعت کنند بنابراین دائما از خانه و خانواده دوری جسته و به اجتماعات ناباب می پیوندند تا جبران کمبود خود را بنمایند.»
کودکانی که مادر خود را از دست می دهند علاوه بر آن که دچار غم زدگی و پریشان حالی ناشی از فقدان مادر می شوند بلکه باید تغییراتی را نیز در زندگی جدید پدرشان روی می دهد تحمل نمایند برای مثال اگر پدر ازدواج نکند جای خالی مادر هم از نظر عاطفی و هم از نظر رسیدگی به امور روزمره و تربیتی طفل جبران ناپذیر بوده و برعکس اگر پدر ازدواج نماید کودک احتمالا دچار زن پدری ظالم که او را مورد اذیت و آزار قرار خواهد داد.
علاوه بر مشکل روانی غم زدگی و پریشان حالی کودکان داغدار یتیم، گرفتاری آنان را در زندگی نوین مادر یا پدر نباید از نظر دور داشت. « فوت پدر و یا مادر در تعادل روانی طفل موثر است. طفل یتیمی که باید در خانواده پدر ثانی( ناپدری) و یا نا مادری و محیطی غیر از محیط خانوادیگی خود به سر برد غمگین و پریشان بوده و دائما مضطرب و بی ثبات است.»
رفتار نا بهنجار و ظالمانه ی برخی زن پدران با کودکان معصوم که مادران خود را بر اثر مرگ از دست داده اند موجب شقاوت ها و جنایت های هولناک گردیده است. و این بی مهری ها امکان بروز جرم را در کودکان به وجود می آورد.
« ارتکاب جنایت اغلب به منزله ی رهایی از چنگال یک عقده ی رنج آور و گشودن آن است. ناسازگاری این قبیل اشخاص با جامعه خود دنباله و ثمره ی ناسازگاری آنان با خانواده، یا نامادری و یا ناپدری است که یک عمر آنان را تندخو و ناسازگار بار آورده است.»
البته این به این معنی نمی باشد که همه ی زن پدران و ناپدری ها رفتاری نامناسب و ظالمانه با این گونه از کودکان دارند ولی متاسفانه به نظر می رسد رفتارهای خشونت آمیز بر رفتارهای عطوفت آمیز غلبه دارد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-2-2 غیبت والدین :
یتیمی فقط به نداشتن پدر یا مادر نیست، بعضی از افراد با وجود حضور پدر و مادر یتیم هستند و این بدتر از نوع اول است؛ منظور ما مواقعی است که حضور پدر و مادر صرفا حضور فیزیکی است.
این حالت را شاید بتوان” شبه یتیمی” نامید، پدر و مادر فقط به فکر پوشاک و غذای کودک هستند بدون در نظر گرفتن این که فرزند آن ها نیاز به غذای روح نیز دارد.پدر و مادر آن چنان در کارهای بیرون از منزل خود غرق گشته اند که فراموش می کنند نیاز فرزندشان تنها نیاز مالی نیست. این غیبت های همیشگی به بهانه ی کار، مسافرت، تفریح و … بدون توجه به نیازهای روحی و عاطفی و تربیتی فرزند در گرایش فرزندان به بزهکاری بی تاثیر نخواهد بود.

وقتی میان والدین و کودکان« همانند سازی»، یعنی وجود یک شخصیت مقتدر در خانواده که فرزند بتواند خود را با او همانند سازد، وجود نداشته باشد، هریک در دنیای متفاوتی زندگی می کنند و وجوه اشتراک میان اعضای خانواده بسیار کم است. در این صورت هر شخص، واحد جداگانه ای را تشکیل می دهد و یک نسل ارتباط چندانی با نسل دیگر ندارد، در حقیقت والدین غالبا نمی دانند که فرزندان آنان به چه کاری مشغول هستند و به کودکان هم گفته نمی شود که پدر و مادر آن ها چه می کنند.
« منبع و هسته ی تبهکاری به عادت و تکرار جرم و رها کردن کودک که به صورت همه جایی در امده است محصول صنعتی شدن عصر معاصر است. زیرا مرد و زن شب و روز کار می کنند در نتیجه از مراقبت و سرپرستی کودکان خود و زندگی خانوادگی باز می مانند و فرزندان رنجبران ناگریز در گرد و خاک یا گل کوچه ها بزرگ می شوند و به گدائی عادت می کنند، دست به دله دزدی ها می زنند و به جرائم علیه عفت خو می گیرند، بی نوائی اثری از انسانیت باقی نمی گذارد.»
2-3-2-2-1 عدم حضور مادر: در دنیای کنونی، بسیاری از مادران ناگزیر از اشتغال در بیرون از منزل بوده و ناچارند مراقبت کمتری را از فرزندان خود که به حق نیازمند مهر و محبت مادری هستند به عمل آورند.
« در جنب بررسی تاثیر نامطلوب یتیمی باید وضع کودکانی را در نظر گرفت که مادران آن ها در قید حیات هستند ولی از حیات عاطفی آنان بهره ی کافی ندارند مراد ما وضع کودکانی است که در سنین اولیه ی رشد و تکوین شخصیت خود از مراقبت دائمی و تربیت مستمر و پر ارزش و غیر قابل تقویم مادرانه محروم هستند. مادرانی که کودکان خود را به دست دایه یا نوکر و کلفت می سپارند و به اصطلاح به خدمات اجتماعی رو می آورند در زمان حیات خود فرزندان خویش را تقریبا یتیم می سازند. بهانه این بانوان این است که شخصا استقلال مالی داشته باشند و متکی به درآمد شوهر نباشند. و یا آن که به وضع اقتصاد خانوادگی خود رونق بخشند و بلاخره خود را هم طراز مردان انگارند و در فعالیت های اجتماعی و سیاسی هم پایه آنان باشند.»
2-3-2-2-2 عدم حضور پدر: پدر در تربیت فرزندان و شکل دادن شخصیت آنان در بزرگسالی نقش مهمی به عهده دارد. پدرانی که حضور آنان در منزل یک حضور فیزیکی است و نمی توانند نقش پدری خود را ایفا نمایند و یا اینکه پس از کار روزانه اوقات خود را با کسانی غیر از خانواده و فرزندان خود می گذرانند لطمات جبران ناپذیری به فرزندان شان وارد می نمایند.
«یکی از مسئولیت های پدر، تربیت کودک است. وی بایستی در این زمینه به گونه ای عمل کند که کودک در آینده فردی مفید برای جامعه و خود باشد. مسئولیت پدر در این زمینه، بس سنگین و مهم است. پدر وظیفه دارد گه کودک خود را فردی لایق، متعهد و مسئول بار آورد. وی در این راستا مجبور است که هدفی را در امر تربیت کودک فعال کند که سر انجام آن، تحکیم شخصیتی با ثبات و انسانی را برای کودکش در پی داشته باشد. وی بایستی به کودکش چیزهایی را بیاموزد که شخصیت انسانیش تحکیم یابد، بایستی به او چیزی بیاموزد که مورد استفاده وی در زندگی حال و آینده مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، بایستی پرورش همه ی قوا و استعداد های کودک مورد توجه قرار گیرد و کودک در جهت رشد و تکامل گام بردارد. پدر وظیفه دارد زمینه های مختلف استعدادهای کودک را شکوفا کند و نگذارد که این استعداها در زیر گرد و غبار مدفون شود.»
به طور کلی نقش تربیتی والدین در خانواده اهمیت بسیاری دارد برای اجتماعی شدن، بسیار ضروری است که فرزندان با اجتماع و فرهنگ اجتماعی آشنایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *