نمونه تلقین های مثبت

“کلمه درست، عامل نیرومندیه، اگه کلمات، ٌ مناسب مصرف شن، به سرعت برق، هم بر جسم و هم بر روح اثر می ذارن.” مارک تواین

“کلمات می تونن موجب مریضی و حتی مرگ آدم بشن” نورمن کازینز

– اگه واسه بیان خاطرها و تجربه های زندگی خود، از کلمات درست و مؤثری استفاده کنیم، به رشد نیرو بخش ترین احساسات پراختیم.

– کلمات به شکل ناخودآگانتخاب و تکرار می شن.

– با انتخاب درست و آگاهانه کلمات میتونیم بر نحوه ارتباطمان با خودمون، بقیه، کارمون و محیط مون اثر بذاریم.

– با تغییر عادت کلامی و عوض کردن کلماتی که واسه تشریح احساسات خود به کار می بردیم ، میتونیم به سرعت روش تفکر و احساس خود رو عوض کنیم.

مثالهائی از کلام غلط

1- وقتی حالمون خوبه و سلامتیم می گوئیم “بد نیستم”

2- دائم می گوئیم : “زندگی یک جنگه.”

3- خانمی که همسرش سکته کرده بود این صحنه رو مثل فیلم سینما بارها می دید. همونطور که می دونیم تصاویر حتی قوی تر از کلمات اثر می ذارن.

4- به خود می گوئیم من از همه قوی ترم و به همه پیروز میشم ، احساسمان در این تلقین همراه با خشم و عناده و چیزی که نصیبمان می شنتقام جوئی و خشم و نفرته.

5- من آروم هستم ، کی و در جواب به چه رفتاری؟

6- “من نخوام ترسید.” درست مثل من خواهم ترسید عمل می کنه.

7- در حالیکه درآمد کافی داریم و مشکل خاصی هم نداریم در جواب شرایط چطوره؟ می گوئیم: “ای.”

8- دائم از شرایط بد زمونه داد سخن می دیم و غر می زنیم.

9- “من شانس ندارم.”

10- “من عرضه ندارم”

11- “می دونم که کسی به من, حرفم و کارم توجه نمی کنه.

مضار جمله های تلقینی غلط

1-زیاد و تحکیم کردن عصبیتا

2- بالا بردن اضطراب

3- زیاد کردن ترسا

4- افزایش نا آرامی

5- زیاد کردن انتقامجوئی

6- کم کردن حافظه

7- کم کردن اعتماد به نفس

8- افزایش احتیاج به سلطه جوئی

9- تحکیم عادات عصبی

10- تحکیم و زیاد شدن حسادت

11- اضافه کردن خودخواهی

فایده تلقینای مثبت

1-رهائی از ترسا، تنشا، اضطرابها و نا آرامیا

2- احساس و لمس کردن حسنای خود

3- پیدا کردن توانائی نه گفتن به بقیه، بیان نظر و بیان وجود کردن و در جمع خود رو مطرح کردن

4- تنظیم روابطمان با بقیه، حلم، رعایت طلسم تصا

5- بالا بردن خلاقیتا

6- ایجاد انگیزه برا ی اهداف شغلی و چیزای دیگه ای به جز اینا و بالابردن شور و شوق در زندگی

7- افزایش میل توفیق

8- افزایش توانائی آموختن

9- افزایش مهراصیل به خود و بقیه

10- زیاد کردن امید

11- بالا بردن توانائی کشف امکانات موجود در هر شرایطی

12- بالا بردن عزت نفس

13- شکست دادن تنبلی ، تأخیر و تعجیل

14- رفع عادات عصبی

15- ایجاد حس همکاری بیشتر در خود و بقیه

16- توفیق در بهداشت دوستی و زناشوئی

17- دفع سلطه جوئی، خودخواهی، حسادت

پیش احتیاج تلقین

قبل اینکه جمله ای تلقینی انتخاب کنیم که چه چیز رو می خوایم تغییر دهیم؟

1-شرایط زندگیمون

2- وضعیت معیشتیمان

3- عادت عصبیمون

4- باورمون

واسه روشن تر شدن مطلب به مثالهای زیر توجه کنین:

مثال

1: خانمی از یک رفتار همسرش رنجیده ، به جای ناراحتی زدائی همیشهً به خود تلقین و یا حتی تصویر ذهنی می کنه که آخرش طلاق خواهد گرفت تا راحت شه.

موقعی چشم باز می کنه که طلاق گرفته و همسرش ازدواج دوباره کرده و راه برگشت نداره، در حالیکــــه اساســــاً ناراحتی از همسرش بی مورد و یا قابل گذشت بوده.

2 : جوونی، هدفهای بزرگی در سر داره، ولی همین که با مشکلات برخورد می کنه به جای از پیش پا برداشتن مشکلات و سعی بیشتر ، دائم تلقین می کنه که این مملکت به درد نمی خورد و باید از اون فرار کرد.

زمانی به خود میاد که سالها در یک جامعه غربی مثل اسب تازی دویده و کار کرده تا معاش خود و همسر فرنگی اش رو تأمین کنه . در میانسالی که احتیاج به آرامش و آسایش و کمک همسرشه، سرکارعلیه از اون خسته شده و دیگه حاضر نیس اونو تحمل کنه.

بعد یادش می افته که وقتی خیلی دل تنگ شهر و دیارش شده بود، اعلام لطف این علیا مخدره، در باغهای بهشت رو به رویش باز کرده بود.

3 : خانمی از همسرش که با اون تفاهم نداشت جدا شد تا با کسی که اونو می فهمد ازدواج کنه. . با آقائی که چند سال از اون کوچکتر بود ازدواج کرد و خوشحـــــال بود که با این ازدواج به همه ثابت کرده که اونقدر زیــبا و جذابه کـــــه با مردی کم سن تــــــر از خودش که قدر اونو می شناسه ازدواج کرده ولی متأسفــــانه بعد از مدت کوتاهی سر از اعتیاد در میاره.

4 : خانوم میانسالی از همکارانم به من پیشنهاد کرد که در زندگی با عجله تصمیم نگیرم. اون پس از رنجشی که از همسرش داشته به منزل مادرش رفته و شکایت بهش می بره. اونم به سرعت طلاق دخترش رو میگیره . شکــــوه این خانوم از اون بود که مادرش به جای گرفتن میونه دو طرف ، به دلیل احساس اجحافی که خودش از زندگی زناشویی داشته و تصویر ذهنـــی اش که من بدبختــم و دخترم هم مثل من بدبخته زندگی اونو از هم می پاشد.الان اون ناچاره با کار طاقت فرسا مادر و دختر خود رو اداره کنه در حالیکه شوهرش که از موقعیت اجتماعی و مالی بالائی بهره مند بوده بی معطلی ازدواج دوباره کرده و راه بازگشت به زندگی قبلی اش بسته میشه.

در مثالهای فوق هر یک از این افراد به جای حل کردن مشکل خود و انتخاب یک تلقین درست واسه تغییر وضعیت و شرایط زندگیشون سعی کردن بافراراز وضعیت الان خود رو به مخمصه ای دیگه گرفتار کنن.

اگه به احساس هر یک از این افراد دقت کنیم، مثل آدمیه که از دست یک حیوان وحشی فرار کرده باشه، به اولین درختی که رسید از اون بالا میره در حالیکه ممکنه بالایش یک پلنگ بنتظار اون نشسته باشه.

پیش احتیاج:

اینطوری احتیاج داریم که واسنتخاب تلقین مناسب رو راست موارد زیر رو بررسی کنیم :

1- اگه هدفم فاصله گرفتن از کسیه از اون ناراحتی دارم؟

– نسبت بهش حسادت ندارم؟

– توقعاتم عصبی نیس؟

– از اون زخم غرور نخورده ام؟

مثال

1 – خانمی تصویر ذهنی اش از خودش این بود که قربانیه. اونقدر اون روی سگ شوهرش رو بالا میاره که بهش توهین و تحقیر کنه، و به دور و بریا می گفت: می بینین با من چه می کنه؟

2- خانمی به دلیل اینکه خیلی خودشو خواستنی می دونست توقع داشت که علیرغم هر رفتاری که با شوهرش می کنه اون عاشقانه دوستش داشته باشه . با اولین کم محلی شوهرش جوری زخم غرور خواستنی بودن خورد که ازش جداشد.

3- خانمی که خیلی دچار احساس “ناخواستنی بودن” بود دائم در این ترس به سر می بره که همسرش بهش خیانت کنه در حالیکه همسرش خیلی بهش علاقه داشت و مرد نجیب و خونواده دوستی بود.

خوشبختانه وقتی بهش گفتم که این تصویری که دائم در ذهنش مرور می کنه روزی به واقعیت خواهد پیوست، قبول کرد و باعث شد که اون به جای تکرار تصویر خیانت همسرش به داشتن این همسر نجیب شاکر شه.

4- رابینز از پسر بچه ای صحبت می کنه که اول فکر می کردن عقب افتاده، ولی پس از اصلاح تصویر ذهنی اش خیلی باهوش شد.

2- دقت کنم که تصویر دهنی ام از خودم چیه؟

بعضی وقتا ما چیزی که رو که دوست داریم باشیم با تصویر ذهنی از خودمون اشتباه می گیریم.

تصویر ذهنی ما از خودمون اون کارکرد ناخودآگاهیه که نشون می دیم . یعنی تصویر ذهنی ، مثل یک نقشه س که روی کاغذ پوستی و یا کالک ( کاغذهای شفاف)کشیده شده و کارکرد ما مثل برگهای اوزالیداست که ازاین کالک گرفته می شه و همه مثل همه مگه اینکه اون نقشه اصلی روی کالک رو تغییر دهیم.

مثال

1: من تصویر ذهنی مهرطلبانه ای دارم پس استعدادها, توانائیا, و آگاهیای خودم رو نمی بینم و در جائیکه باید خود رو بیان کنم، ناخودآگاه این کار رو نکرده و موقعیت مورد علاقه ام رو به نفرات کم توان تر از خودم واگذار می کنم.

2: من به دلیل برتری طلبی خود رو با استعدادتر, تواناتر, آگاه تر از اون که هستم می بینم و کارای بزرگی رو به عهده می گیرم که توان انجام اونو ندارم و دائم بقیه رو به خاطرعدم توفیق در اون سرزنش می کنم.

عوامل مؤثر در اثر بخشی تلقینات

1-تهیه لیست توفیقای گذشته و مرور اون

2- حسن جوئی از خود

3- کشف منحصر به فرد بودن خود

4- کشف استعدادهای خود

5- واکنش سنجی احساس گناه هامون

6- تمرین شور و شوق

7- باور کنیم که اشتباه کردن مساوی بی ارزشی نیس

جربزه اصلاح اشتباهاتمان رو به خود بدیم.به ویژه در اشتباه گرفتن ” زخم غرور” خودمون با ” گناه بقیه “

8- تمرین مهر بی انتظار کنیم

9- تمرین شاکر بودن کنیم

10- باور کنیم که ذهن ما تجربه واقعی رو از تجربه تخیلی تشخیص نمی ده

11- ناراحتی زدائی ، ناراحتی زدائی و ناراحتی زادئی.

روش تلقین :

1-جمله تلقین رو مثبت تهیه کنیم

به جای من خشمگین نمیشم بگوئیم من آروم هستم.

به جای من ترسو نیستم بگوئیم من پردل و جربزه هستم.

2- از فعل حال استفاده کنیم:

وقتی می گوئیم من خشمگین نخوام شد به این معنیه که در یک زمان نا معلوم ، و ذهن نمی تونه واسه زمان نامعلوم برنامه ریزی کنه.

مثال

1) من هنگام مراجعه به اداره ” آ ” آروم ، متین ، مهربون و معتمد به نفس هستم”

2) من موقع برخوردبارفتار تحقیر و توهین آمیز بقیه ملایم، متین، مهربون، مناسب و معتمد به نفس هستم.

3) من موقع گرفتن حقم از بقیه و مسئول بالادستم آروم ، متین ، ملایم، مهربون و مناسب و معتمد به نفس هستم.

4) من موقع تصادف رانندگی, پرخاش بقیه, سخنرانی, باز کردن باب دوستی با کسی که بهش علاقه دارم, آروم ، متین ، ملایم، مهربون و مناسب و معتمد به نفس هستم.

5) به جای اینکه بگوئیم من از ارتفاع نمی ترسم بگوئیم: ” من در ارتفاعات از زیبائیای اون لذت می برم.”

3- در جمله تلقین حتماً لفظ مهر و احساس مهر وجود داشته باشه، چون بعضی وقتا رنجشها باعث می شه که ناخودآگاه حرکتهای انتقامجویانه به ذهن ما تلقین شده و بکنه.

4- در جمله تلقینی درک و احساس زیبائیها گذاشته شه.

آدم موجودی تلقین پذیره و تلقین پذیری یکی از ویژگیهای انسانه تلقین اثر فوق العاده ای بر آدم داره. شاید یکی از دلایلی که اسلام زندگی رو با گفتن اذان در گوش نوزاد شروع میکنه و با تلقین به میت تموم میکنه اهمیت تلقین باشه. بنظر میرسه یک بعد از ابعاد اذکار و عبادات هم بعد تلقینی اوناس.

همه آدما با درجات جور واجور تلقین پذیرند و این تلقین پذیری در خلسه بسیار زیاد میشه. محققان به دفعات نشون دادن هر نوع تلقین موردقبول ضمیر ناخودآگاه قرار میگیرد الان محققان اثبات کردن که بخشی از اثرات داروها اثرات تلقینی اوناس پس در پزشکی امروز استفاده از شبه داروها مطرح شده که بدون اثرات خاص دارویی و شیمیایی میباشند.

در تموم زمان تلقین نقش مهمی در زندگی آدم بازی کرده. از تلقین میشه واسه منظبط کردن و تحت کنترل در آوردن نفس خود استفاده کرد. تلقینِ سازنده، نیروی شگفت انگیزیه. یادتون باشه تلقین فی نفسه قدرتی نداره مگه اینکه ما قبولش کنیم. پس با باخبر شدن از اثرات تلقین از اون در جهت مثبت استفاده کنین و خود رو از تلقینات منفی بقیه و محیط در امان نگه دارین.

تقویت حافظه

شکلای جور واجور تلقین:

۱- تلقین کلامی

۲- تلقین فکری

۳- تلقین شنیداری

۴- تلقین دیداری

۵- تلقین نوشتاری

شما می تونین از هر یک از شکلای جور واجور تلقین که تمایل داشتین استفاده کنین. یاد آوری می کنیم که جملات تلقینی باید مثبت و کوتاه باشه و از قبل آماده و در دسترس قرار گرفته باشن، توجه کنین که واسه اثر گزاری بیشتر این جملات رو بسیار جدی و محکم و با باوری عمیق تو ذهن خود تکرار کنین و یا بر زبون جاری سازید. جملات تلقینی زیر واسه رسیدن به تمرکز خوب و تقویت حافظه پیشنهاد میشه. (البته بسیار بهتره تلقینات در حالت خلسنجام گیرد)

– من همیشه از هوش، شهامت و ذکاوت سرشارم.

– من به مراحل زندگی اعتماد دارم و ایمن هستم.

– من خودم رو دوست دارم و تایید میکنم.

– من از آرامش الهی سر شارم.

– من دارای حافظه عالی و قوی هستم.

– تمرکز من فوق العاده س.

– من با عشق و علاقه مطالعه میکنم.

– من با محبت به خودم برابری می بخشم.

– خوندن و مطالعه کردن به من احساس آرامش می ده.

– من خوب و راحت مطالعه میکنم و خوب و راحت یاد میگیرم.

– من در جلسه امتحان بخوبی مطالب رو از ذهنم به برگه امتحان منتقل میکنم.

– من از درس خوندن و امتحان دادن لذت می برم.

– من نسبت به خود صادق هستم، من مسئول پیشرفت خودم هستم.

تقویت حافظه

خلسه چیه؟

خلسه حالتی بین خواب و بیداریه که امواج ذهنی در شرایط آلفا قرار می گیرن و تلقین پذیری آدم زیاد میشه. در حالت خلسه آدم در:

۱- آرامش قرار میگیرد.

۲- توجه از امور عادی جدا میشه.

۳- آگاهی و تمرکز بیشتر میشه.

۴- حواس پنجگانه فیزیکی تضعیف میشه.

۵- حواس برتر رو و تقویت میشه.

۶- ضمیر خودآگاه کنار رفته و ضمیر ناخودآگاه ظاهر میشه.

۷- در این حال امواج فکری آدم در سطح آلفا قرار میگیره و تلقین پذیری آدم بیشتر میشه.

پس مناسبه که در حالت خلسه از تلقین استفاده نمود تا تاثیرات بیشتری به همراه داشته باشه. باید توجه داشت که خلسه از نظر کیفیت به دو نوع مثبت و منفی تقسیم بندی میشه باید خلسه منفی رو شناخت و اگه پیش اومد از خلسه خارج شد.

ویژگیهای خلسه مثبت:

۱- تنفس آروم و عمیقه

۲- ضربان قلب طبیعیه

۳- شخص احساس آرامش و آزادی داره

در حالی که در خلسه منفی تنفس سریع و سطحیه و شخص حالت اظطراب و نا آرومی داره.

در زندگی روزمره حالتایی پیش میاد که مثل خلسه میباشند باید در این شرایط و موقعیتا به خود تلقین مثبت نمود.

حالتای مثل خلسه:

۱-زمانی که در حال استراحت هستین

۲- زمانی که خیلی خوشحال یا خیلی ناراحت هستین.

۳-لحظاتی قبل از این که به خواب برید

۴- بی معطلی بعد از بیدار شدن

۵-قرار گرفتن در مکانهایی که جزء اهداف شماس.

۶-در موقع مریضی، حوادث

لحظات قبل از بخواب رفتن و بی معطلی بعد از بیدار شدن یک خلسه طبیعی عالی، مثبت، عمیق و بسیار سودمند و به درد بخوره. این دو نوبت خلسه بسیار ارزشمنده و میشه از اون در جهت تغییر در عادات و رفتار و هم تصحیح باورهای ذهنی غلط در سطح ناخودآگاه استفاده نمود. پس واسه افزایش تمرکز و تقویت حافظه شما باید از این دو نوبت خلسه طبیعی استفاده کنین. خلسه فی نفسه به درد بخوره بدین معنی که اگه شما در حالت خلسه قرار بگیرین و تلقین هم نکنین، صرف قرار گرفتن در خلسه واسه سلامتی جسم و ذهن و تقویت تمرکز به درد بخوره.

تکنیک ساده واسه قرار گرفتن در حالت خلسه

یک روش ساده و موثر واسه رفتن در خلسه استفاده از تنفس و شمارش معکوسه اینجوری:

۱-زمانی واسه رفتن به خلسه در نظر بگیرین که در شرایط متعادل باشین و فرصت کافی واسنجام تمرین داشته باشین.

۲-روی زمین دراز بکشین و دسته های خود رو در کنار بدن بذارین. ( می تونین روی یک صندلی مناسب خود رو آزاد کنین)

۳-بدن خود رو آزاد کنین بطوری که هیچ قسمت از بدن شما منقبض نباشه.

۴-قبل از شروع تمرین به خود یاد آوری کنین که با هر شمارش برعکس آرامش و آزادی شما بیشتر میشه و با رسیدن به عدد یک شما در خلسه ای مناسب قرار میگیرید و آمادنجام تلقینات هستین.

۵-تنفس عمیق و آروم با توجه بر دم و بازدم انجام بدین.

۶-شمارش برعکس رو از ۲۰ تا ۱ انجام بدین. هر عدد رو تو ذهن خود مجسم کنین، لحظه ای خیره بهش نگاه کنین و بعد به عدد بعدی برید.

۷-تلقینات مورد نظر رو انجام بدین.

۸-با چند نفس عمیق، آروم آروم به حالت طبیعی برگردید.

قبل و بعد از تمرین به خود تلقین کنین که در تمرینات بعدی با شمارشای کمتر و در زمان کوتاهتری به خلسهای عمیق تر خواهید رفت.

تقویت حافظه

تکنیک مراقبه گاشو

مراقبه گاشو یک تکنیک ساده و به درد بخور واسه ایجاد و تقویت تمرکز و افزایش قدرت حافظهه. گاشو ( Gasho ) به معنی دسته های به هم چسبیده، دسته هایی که برهم قرار گرفتن و در مقابل قلب قرار داده شدن.

مراقبه گاشو رو میشه بصورت نشسته روی صندلی، یا روی زمین به شکل دو زانو یا چار زانو انجام داد. نکته مهم در انجام این مراقبه صاف بودن کمر و ستون فقراته. چون در این حالت جریان انرژی در کانال اصلی اون در بدن (که ساشومنا نامیده می شه و منطبق بر نخاعه) به سهولت و سادگی به حرکت در میاد.

مراقبه گاشو به تنهایی مراقبه کاملیه و هرکی می تونه روزانه ۱۰ الی ۲۰ دقیقه اونو بکنه. بسیار مناسب و لازمه که شما این مراقبه رو انجام بدین و در انجام اون به مهارت برسین. نکته دیگه در انجام مراقبه گاشو اینه که توجه و تمرکز باید بر محل تماس انگشت وسط باشه ( انگشت آتیش ).

در روزهای اول تمرین این مراقبه ممکنه تمرکز شما از این نقطه قطع شه و فکرهای پراکنده به ذهن شما برسه، در این حالت باید بازم آروم باشین و هیچ واکنش دفاعی در مقابل این افکار نداشته باشین فقط به اونا به شکل ذهنی نگاه کنین و اونا رو قبول کنین و دوباره تمرکز خود رو به محل تماس انگشت وسط باز گردونین. با این روش بزودی می تونین افکار خود رو در کل زمان انجام تمرین مراقبه گاشو به این محل متمرکز کنین بدون اینکه افکار مزاحم حواس شما رو از این نقطه منحرف کنن.

پیشنهاد میشه مراقبه گاشو رو هر روز انجام بدین و بهش به شکل یک کار روزانه و لازم مثل مسواک زدن نگاه کنین، از انجام این مراقبه لذت ببرین و به یافته های بدست اومده از انجام روزانه و منظم این تمرین توجه و تمرکز کنین. بزودی از انجام این تمرین لذت فرآوان میبرین و یافته های خوبی بدست میارید، یادتون باشه این مراقبه در کمال سادگی بسیار قدرتمنده و می تونه یاوری خوب و همیشگی واسه شما در تحصیل و زندگی باشه.

امتیازات مراقبه گاشو:

۱-ایجاد آرامش

۲-افزایش تمرکز

۳-افزایش انرژیای فردی

مراحل انجام مراقبه گاشو

۱-در حالتی آروم روی صندلی با پشتی صاف و چشمان بسته و یا نشسته روی زمین به شکل دوزانو و یا چار زانو قرار بگیرین.

۲-دستان خود رو به هم گرفته و در مقابل قلب بذارین.

۳-تمرکز و توجه خود رو به محل تماس انگشتان وسط هدایت کنین.

۴-مدت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه در این حالت بمونین.

۵-تمرکز خود رو از محل تماس انگشت وسط قطع کنین و دستان خود رو پائین بیارین.

۶-از خودتون بخاطر انجام این تمرین سپاسگذاری کنین.

۷-چند نفس عمیق بکشین و به حالت عادی باز گردید.

تخیل و تصویر سازی ذهنی

تخیل نیروییه کندیشه رو به ترتیبی تازه و متفاوت گردهم میاره. تخیل یعنی توانایی آفرینش آرزو، هدف یا تصویری تو ذهن، در تخیل هدف دار و ارادی از این توانایی واسه تجلی و تحقق اهداف یا آرزوا استفاده می شه. شما بر این خواسته و تصویر تمرکز می کنین و انرژی می دید تا به شکل عینی در عالم مادی محقق شه. روش تفکر الان شما فقط یک عادته که می تونه تغییر کنه.

تخیل و تصویر ذهنی کلید ذهن شهودی هستن. استفاده از تجسم خلاق شنا کردن در راه آبه یعنی بدون سعی و تقلا، به باور روانشناسان بزرگ تخیل بزرگترین نیروی ذهنه. محققان علوم ذهنی می گن آدم می تونه چیزی که رو در تخیل خود تصور میکنه بیافریند. آدمی همون می شه که در خیال خود تصویر می کنه. تخیل نیرومندتر از ارادهه و اگه نبردی بین این دو رخ بده تخیل پیروز میدون هستش.

برتری شما در اینه که کشف کنین چیجوری نظام باورهای خود رو تحت اثر بذارین. واسه این منظور یکی از موثرترین راهها تصویر سازی ذهنیه. تجسم و تخیل مثبت و هدف دار تمرینی واسه استفاده از توانمندیا و انرژیای ذهنیه. واسه رسیدن آسانتر به اهداف و ایجاد تغییر در خود، تقویت اراده، افزایش تمرکز و تقویت حافظه.

تخیل هدف دار و مثبت ابزاری قوی در دست شماس. با سخاوت کائنات خلاقیت نامحدود در هر لحظه از زندگی شما جریان داره. اگه چیزی که رو می خواین روشن و شفاف به ذهن خلاق خود بدین، خواستهایتان به سراغتون بین. تخیل مثبت و هدف دار، فن استفاده از نیروی خیال واسه آفرینش خواستهاتونه.

تخیل کلیدیه واسه رسیدن به تمرکز و آرامش در زندگی. صاحبنظران می گن استفاده از تخیل هدف دار و هوشیارانه معجزه می کنه. چیزی که رو در ژرفترین لایه ذهن بهش فکر می کنین و منتظرش هستین به طرف خود جذب می کنین. تجسم یا آفرینش ذهنی موضوع تازه ای نیس، آدمای پیش از تاریخ هم با تخیل و اثرات اون آشنایی داشتن.

دو هزارو پانصد سال پیش یونانیان قدیم از این قانون ذهنی استفاده می کردن. چارلز فیلمور می گه تخیل این توانایی رو به آدمی میده تا خود رو از جا و زمان برون فکند و وراء هرگونه محدود کردن قرار گیرد. اگه در قصد و خواسته خود صمیمی، صادق و آماده تغییر باشین، براحتی به هدف می رسین.

در استفاده از تخیل لازمه ذهنی باز داشته باشین. وقتی تجسم خلاق به هوشیاری همیشگی و آگاهی شما تبدیل شد، می فهمید خود آفریننده زندگی خود هستین. هدف پایانی اینه که تخیل مثبت در هر لحظه از زندگی شما در حال ساختن آرمانهایتان باشه.. هدف محقق شده رو خود رو تو ذهن نگهدارید. از جملات تلقینی هم استفاده کنین و از خود و همه سپاسگذاری کنین. هر چه قدر نسبت به خودتون احساس بهتری داشته و قدردان خود باشین، خوشحال تر هستین و انرژی خلاق شما زیاد میشه

کلید بالا بردن عزت نفس تبدیل کردن ندای داخلی منفی و انتقادی به یک صدای مثبت و انگیزه بخشه. در آخر باید تصمیم بگیرین، تصویری که از خود در ذهنتون دارین رو تغییر بدین. هدف گذاری واسه این که در مورد خودتون مثبت تر باشین، شما رو در راه کسب اعتماد به نفس بالاتر قرار میده.

مثلا هدف تون می تونه این باشه: “من در مورد خودم افکار مثبت تری دارم و به جای اینکه مثل دشمن با خودم صحبت کنم، مثل یک دوست هستم.”
بخش 2: بیشتر به خودتون توجه کنین
بالا بردن عزت نفس
بیشتر به خودتون توجه کنین

1. ویژگیای مثبت تون رو لیست کنین
روی ویژگیایی که خود رو به خاطرشان تشویق می کنین و اونا رو دوست دارین، تمرکز کنین، تا به یاد داشته باشین که بسیار بیشتر از این چیزی که افکار و ندای داخلی منفی تون روی اون تمرکز کرده مهم هستین. واسه موفقیتایی که کسب می کنین جشن بگیرین بدون توجه به اینکه چقدر بزرگ یا کوچیک ان.

افرادی که عزت نفس بالاتری دارن می تونن قبول کنن که نکات مثبتی دارن، حتی اگه کامل و بی اشکال نباشن.
لیستی که تهیه کردین رو جلوی چشمان تون بذارین و هر روز بهش نگاه کنین. مثلا می تونین اونو به آیینه اتاق تون بچسبونید، هم اینکه می تونین اونو جاهای بیشتری بذارین تا افکار و صدای گفت و گوی داخلی تون مثبت تر شه.
از دست ندین : تغییرات مثبت – چیجوری عادتای بد رو ترک کنیم؟
2. یک دفتر یادداشت مثبت نگری داشته باشین
بالا بردن عزت نفس
یک دفتر یادداشت مثبت نگری داشته باشین

موفقیتا، تشویقا، تمجیداتی که بقیه در موردتان می کنن و تفکرات مثبتی که در مورد خود دارین رو یادداشت کنین. ممکنه افکار منفی با این کار از بین نرن، اما تمرکز بر نقاط مثبت می تونه کلا احساس مهم بودن رو در شما تقویت کنه.

نوشتن همیشگی می تونه یک راه قوی واسه نظاره کردن گفت و گوی داخلی و بالا بردن عزت نفس تون باشه.
سعی کنین واسه مقابله با افکار منفی درون تون روی نوشتن نکات مثبت در این دفترچه متمرکز شید. مثلا اگه می خواید ذهن تون رو از تفکرات منفی منحرف کنین، بشینین و چند نکته مثبت در مورد خودتون بنویسین یا نوشته های قبلی رو بخونین.
3. از دفتر یادداشت تون واسه هدف گذاری استفاده کنین
افزایش عزت نفس
از دفتر یادداشت تون واسه هدف گذاری استفاده کنین

می تونین بدون اینکه توقع داشته باشین کامل و بی مشکل باشین، اهدافی واسه پیشرفت خودتون در تموم جنبه های زندگی بذارین. اهداف تون باید روشن و مشخص باشن، اما کمال گرا نباشین.

مثلا به جای اینکه بگید: “من دیگه هیچوقت شکر نمی خورم و 10 کیلو وزن کم خواهم کرد”، بگید: “من سعی می کنم سالم تر زندگی کنم، مواد غذایی بهتری مصرف کنم و بیشتر ورزش کنم”
4. خودتون رو واسه مشکل هاتون ببخشین
افزایش عزت نفس
خودتون رو واسه مشکل هاتون ببخشین

به یاد داشته باشین، شمام مثل همه، یک آدم هستین و لازم نیس واسه داشتن عزت نفس بالا کامل و بی مشکل باشین. اگه بتونین خودتون رو به همین صورتی که هستین قبول کنین، در حالی که واسه بهبود خودتون در بعضی زمینه ها سعی می کنین، عزت نفس بسیار بالاتری دارین.

جمله خاصی واسه خودتون بسازین مثل: “اشکالی نداره، من در هر صورتی فوق العاده هستم.”
مثلا اگه کنترل تون رو از دست دادین و در پارک سر بچتون داد زدید، می تونین به خود بگید: “من کامل نیستم و سعی می کنم تا بتونم احساساتم رو کنترل کنم، از فرزندم به خاطر داد زدن عذر خواهی می کنم و بهش توضیح میدم که به چه دلیل ناراحت شدم. اشکالی نداره، من در هر صورت مادرِ فوق العاده ای هستم.”
5. به دنبال یک مشاور باشین
افزایش عزت نفس
به دنبال یک مشاور باشین

اگه احساس می کنین به تنهایی قادر به بهتر شدن عزت نفس تون نیستین و یا اگه به هنگام جستجو در ریشهای عزت نفس پایین تون احساس ناراحتی شدیدی می کنین، بهتره به یک متخصص که می تونه شما رو در شناخت و مقابله با ریشهای عزت نفس پایین کمک کنه مراجعه کنین.

6. در امور خیریه شرکت کنین
مهارت افزایش عزت نفس
در امور خیریه شرکت کنین

خیلی از افراد زمانی که از خواستهای خودشون خارج شده و به رفع احتیاجای بقیه می پرازن احساس بهتری پیدا می کنن. کمک کردن به سازمانای خییه معتبر باعث می شه هم نیازمندان زندگی بهتری داشته باشن و هم شما احساس بهتری نسبت به خودتون داشته باشین و از این راه عزت نفس بالاتری رو تجربه کنین و در این رابطه هر دو طرف برنده هستن.

سازمان خیریه ای پیدا کنین که نسبت بهش احساس نزدیکی و شور و حال می کنین.
با یک یا چند نفر از دوستان تون به شکل داوطلبانه در امور خیریه شرکت کنین تا هم کارتون سبک تر شه و هم بیشتر لذت ببرین.
بخش 3: واسه افزایش عزت نفس، روش زندگی مثبت تری رو در پیش بگیرین
مهارت افزایش عزت نفس
روش زندگی مثبت تری رو در پیش بگیرین

1. واسه مراقبت از خود زمان اختصاص بدین
اختصاص دادن زمان واسه خودتون می تونه کار سختی باشه، اما زمان گذاشتن واسه اموری که به شما احساس آرامش و شادمانی میدن، عزت نفس تون رو بالاتر می بره.

سرگرمی ای پیدا کنین که باعث میشه از نظر جسمی و ذهنی احساس بهتری داشته باشین. یوگا، دوچرخه سواری یا دویدن به احساس آرامش، خونسردی و مثبت اندیشی بسیاری افراد کمک میکنه.
از دست ندین : راههای افزایش اعتماد به نفس در بزرگسالان
2. دور و برتون رو با افراد مثبت پر کنین
مهارت افزایش عزت نفس
دور و برتون رو با افراد مثبت پر کنین

اگه نکات منفی در زندگی تون وجود دارن که باعث می شن نسبت به خودتون احساس بدی داشته باشین، سعی کنین زمان کمتری به اونا اختصاص بدین یا حتی این زمان رو حذف کنین و به جای اون وقت تون رو به رفت و اومد با افراد مثبت تری که باعث بیشتر شدن مثبت نگری نسبت به خودتون می شن بگذرونین.

آگاه کردن افرادی که واقعا شما رو دوست دارن، از نقش شون در ساختن عزت نفس تون می تونه به کمک کردن و پشتیبانی اونا از این منجر شه.
ممکنه به دوستان نزدیک یا خونواده تون بگید که: “من دارم روی بهبود عزت نفس ام کار می کنم. شما می تونین وقتی چیز منفی در مورد خودم گفتم به من یادآوری کنین و من رو کمک کنین تا بیشتر مراقب افکار منفی ام باشم.”
3. غذاای سالم استفاده کنین
مهارت افزایش عزت نفس
غذاهای سالم استفاده کنین

مصرف مواد غذایی طبیعی و با قند و چربی کم تر می توننرژی تون رو بیشتر کنه، از مریضی و بی حالی جلوگیری کنه و وضعیت عمومی سلامتی تون رو بهبود بده.

از مصرف شکلات، نوشابه، کیک و شیرینی خوداری کنین، چون باعث سنگینی و مریضی می شن، ارزش غذایی کمی دارن و هم اینکه می تونن باعث مریضی و اضافه وزن شن.
سعی کنین بیشتر میوه، سبزیجات، گوشت بدون چربی و حبوبات استفاده کنین. این مواد می تونن انرژی شما رو واسه یک روز کامل جفت و جور کنن و باعث می شن در تموم طول روز، چه در محل کار و چه در کنار خونواده، سرِحال و پر انرژی باشین، در برابر بیماریا مقاوم باشین، عمر طولانی تری داشته باشین و پس می تونین زمان بیشتری رو از بودن در کنار عزیزانتان لذت ببرین.
4. بیشتر ورزش کنین
راه های افزایش عزت نفس
بیشتر ورزش کنین

حتی اگه فرصت باشگاه رفتن رو ندارین یک پیاده روی سریع می تونه واسه بهتر شدن وضعیت سلامتی تون بسیار به درد بخور باشه. کمی تمرین ورزشی می تونه باعث شه احساس بهتر و انرژی بیشتری داشته باشین، همین طور سیسم ایمنی بدن تون قوی تر شه.

بیشتر افراد احساس می کنن که قدم زدن در فضای باز شادی بخشه، به ویژه اگه بیشتر وقت شون رو داخل منزل یا محیط کار باشن.
حتی یک تمرین ده دقیقه ای یک یا دوبار در روز می تونه کمک بسیاری به سلامتی تون کنه.
5. به زیبایی ظاهری و بهداشت شخصی تون اهمیت بدین
راه های افزایش عزت نفس
به زیبایی ظاهری و بهداشت شخصی تون اهمیت بدین

اگه کمی فکر و زمان تون رو با انتخاب و پوشیدن لباسایی که به شما احساس اعتماد به نفس میدن، صرف توجه به ظاهر خود کنین و به بهداشت فردی اهمیت بدین، مثلا مسواک بزنین و سعی کنین همیشه بوی خوش داشته باشین، بسیار احساس راحتی و اعتماد به نفس بیشتری دارین.

بخش 4: واسه افزایش عزت نفس، کمال طلبی رو آزاد کنین
مهارت افزایش عزت نفس
کمال طلبی رو آزاد کنین

1. استانداردهای غیر قابل دسترس رو تشخیص بدین
کامل بودن هر چیزی بستگی به نوع نگاه بیننده داره. کمال یه چیز ذهنیه و بیشتر از دید هر فرد متفاوته. این که در زندگی استانداردهای بالایی داشته باشیم خیلی خوبه اما نباید ایده آل گرا باشیم، چون زندگی همیشه همونجوریکه برنامه ریزی کردیم پیش نخواد رفت و ممکنه وقتی به تصویر ایده آلی که ساختید نرسیدید، خیلی راحت ناامید شید.

این حتما چیز بدی نیس چون که همین امر دلیل انگیزه گرفتن خیلی از افراد واسه پیشرفت، یافتن راه های بهتر و موثر تر واسنجام کارا و تبدیل شدن به بهترین چیزی که می تواننده.
2. خودتون رو ببخشین
مهارت افزایش عزت نفس
خودتون رو ببخشین

می تونیم یاد بگیریم که با بخشیدن خود در زمانی که هیچی درست پیش نمی ره و داشتن احساس خوب بیشتر در زمان کسب موفقیت در زندگی و کار، از تبدیل شدن به یک آدم بی فایده که می ترسد دست به هر کاری بزنه جلوگیری کنیم. پس می تونیم خیلی بیشتر از همین چیزی که در همین لحظه هستیم لذت ببریم.

تمرین آرامش : در جایی ساکت و آروم به حالت نشسته یا درازکش قرار بگیرین و بعد با سه نفس عمیق ( دم و بازدم ) تموم عضلات بدن خود رو شل و سست کنین . (از نوک پا تا سر) زمانی که احساس سبکی و راحتی کردین تلقینا رو شروع کنین . سعی کنین به جای استفاده از جملات من باید ، از جملاتی مثل من موفق هستم و روز به روز و ساعت به ساعت در جهت مثبت و سازنده تغییر می کنم ، استفاده کنین و همراه با اون تصاویر مربوط به جمله رو تو ذهن خود مجسم کنین تا اثر القایی اون بیشتر شه .

جملات و کلمات باید فقط به شکل مثبت و درباره تواناییا و استعدادها و نقاط قوت باشه و کلمات و جملات منفی نباید مورد استفاده قرار بگیره . همیشه تصویر و هویتی مثبت و خوب از خود داشته باشین . و اون بعضی وقتا این حالت رو با حالات قبلی در روزهای گذشته مقایسه کنین.

یک آهن ربا تا زمانی که آهنه یک قطعه کوچیک مثل یک سوزن رو هم نمی تونه به خود جذب کنه اما به محض آهن ربا شدن و عبور جریان الکتریسیته از اون می تونه مقدار زیادی آهن رو به طرف خود بکشونه.

فکر و مغز آدم هم از جهتی مثل همون قطعه آهنه که می تونه با خود تلقینی مثبت تبدیل به آهن ربا شه یا در اثر محرکا ، و تلقینای منفی و تضعیف کننده به شکل یک آهن بی خاصیت دربیاد . همیشه خود رو به خاطر موفقیتای حتی به ظاهر کوچیک و کم اهمیت تشویق کرده به خود پاداش بدین و واسه خود جایزه مشخص کنین این کار اثرهای زیادی در روحیه شما ایجاد می کنن ، اونو جدی بگیرین.

تلقین نفس

شاید یکی از عوامل نیرو زا و انرژی دهنده بشر تلقین باشه . شما می تونین با تلقینای مثبت و سازنده همیشه خود رو سرحال ، سرحال و جوون احساس کنین و چون تقریباً تموم دستگاه های بدن به نحوی با مجموعه اعصاب در رابطن و از روند مثبت فعالیت اون انرژی مثبت می گیرن . در دنیا تیمای مخصوصی هست که کارشون تقویت روحیه و انرژی درمانیه . روان شناسان و روان پزشکان با تجربه منظم روحیه بیماران خود رو بمباران تقویتی می کنن. و اون تیمی پیروزه که بیمارانش از روحیه ای بهتر بهره مند شن . اگه همیشنتظار شکست یا شکلای جور واجور امراض سخت رو داشته باشیم به دنبال بوجود اومدن این احساس منفی در ما به احتمال زیاد شکست و مریضی بر ما مستولی می شه . پس باید سعی کنیم یک سعی همه جانبه علیه این تلقینا رو داشته باشیم . یکی از راه های جنگ جانشین کردن پیامای مثبت روحیه باید در طول روز همیشهً به خود بگید من موفق میشم . من خود رو با تموم نقاط ضعف و قوت قبول دارم . من به هر کاری دست بزنم موفق میشم . و روز به روز و ساعت به ساعت به نیروهایم اضافه می شه

از کارکرد خود راضی باشین و خودتون رو دوست بدارین تا بتونین خود تلقینی خوبی داشته باشین با بقیه هم رابطه خوبی برقرار کنین و اونا رو دوست بدارین در ارتباطات اجتماعی خود نقاط مثبت و خوب دور و بریا رو به اونا خاطر نشون کنین تا هم به خود و هم به طرف مقابل انرژی مثبت بدین.

از بیان هر جمله و کلمه منفی واسه خود و بقیه دوری کنین و مطمئن باشین در روحیه و سلامت شما و بقیه بسیار موثر هستش . جملات مثبت رو هر چقدر هم ساده باشن با صدای بلند تکرار کنین چون باعث افزایش قدرت منجر می شه و در مورد بعضی از شکلای جور واجور فراموشی می تونه کارساز باشه .

پس یکی از روشهای خود تلقینی ، صحبت کردن با خود با صدای بلنده وقتی شما با خودتون حرف می زنید واقعا مشغول ایجاد یک رابطه موثر با خودتون هستین این روش واسه کسب روحیه و بالابردن قوای ذهن بسیار موثره . اگه بخواهید تلقینات مثبت داشته باشین و اثر اونو در وجودتون مشاهده کنین واسه عمل هیچ وقت دیر نیس از همین حالا شروع کنین . دفتری بدین منظور تهیه کنین و پیامای مثبت شخصیتی خود رو هر شب در اون بنویسین و در طول روز اونا رو تکرار کنین .

تکرارها هر چقدر عمیق تر و با ایمان و باور راسخ به خدا صورت گیرد بهتر و موثرتره . و بعدا تاثیرات معجزه آسای اونو در اعمال و رفتارتون می بینین.در جدا از اینکه شادی و نشاطی که در اثر تلقینات مثبت در وجود افراد تجلی می کنه تأثیری مستقیم روی زیبایی چهره و جسم داره . گشاده رویی و نشاط افراد می تونه در شادی دور و بریا هم اثر داشته باشه به جرئت میشه گفت با استفاده از تلقینات مثبت ، تموم مشکلات زندگی قابل کنترله.در احادیث اسلامی از قول معصومین – علیهم السلام – بر گشاده رویی و سرحالی مومن تأکید بسیار شده . همیشه این نکته رو به بقیه بگید که نقاط مثبت شما رو فراموش نکنن . اصل حمیت به خود و بقیه رو اولویت زندگی تون بذارین .

قوانین طلایی واسه کاهش استرس

زمانی استرس زیان آوره که میزان اون بیشتر از حد باشه و واسه

کم کردن اون ، موارد زیر می تونه خیلی به درد بخور باشه

v به موقع اولویتا رو به کار ببرین

v همیشه به موضوعات روزمره فکر کنین و سعی کنین از قبل برنامه ریزی کنین که چیجوری میشه با مشکلات کنار اومد

v نگرانی هاتون رو با افراد خونواده و دوستان در بین بذارین و اینطوری از بـار فشــاری که بر شـما وارد می شه بکاهیـــد

v ارتباطات اجتماعی خود رو گسترش بدین و دوستانی واسه خود پیدا کنین

v به طور منظم ورزش کنین

v یک زندگی برنامه ریزی شده رو در پیش بگیرین

v خود رو به خاطر کارای مثبت موضعگیریای خوب و طرز فکرهای درست تشویق کنین

v سعی کنین خودتون رو بهتر بشناسین . نقاط ضعف خود رو تقویت کنین

v درباره مشکلات به طور واقعی فکر کنین و همیشه در قبال هر مشکل یک واکنش برابر با اونو برگزینید . اگه لازم شد همیشه سعی کنین به چیزای مطبوع فکر کنین و خود رو تحت فشار قرار ندین. خود خوری نکنین و عم و عصه رو از خود دور کنین .

v سعی کنین هر چیزی رو در موقعیت و رفتار درست تماشا کنین

v نسبت به خود سخت نگیرید

v اگه در مورد سلامتی خود نگران هستین ، به دکتر مراجعه کنین بعضــی از انســانا بسیار با اراده هستنــد و در هر وضعیتی دست به چاره جویی مناسب می زنن . هنگام روبرو شدن با مشکلات خاص از تجربیات این افراد سود ببرین

v مرتباً تغییرات کوچیکی رو در روش زندگی خود مورد توجه بذارین

v کار رو تقسیم کنین و بار خود رو سبک سازید فکر نکنین هیچکی دیگه از عهدنجام این کار برنمی آید و فقط شما قادر بنجام دادن اون هستین

v ساعات صرف غذای روزانه رو خوب رعایت کنین

v واسه هر روز و هر هفته خود برنامه ریزی کنین

v با دقت به حرفای دور و بریا و بقیه مردم گوش بدین

v کمی به فکر خود و خونواده تون باشین

داستان مردی که تلقین منفی باعث مرگ اون شد
تلقینات در زندگی و کار افراد اثرات شگرفی می ذارن. واسه درک بیشتر این موضوع به داستان زیر توجه کنین.

شخصی در آخرای ساعت کاری درون یکی از یخچالای گوشتی بزرگ اسیر و گرفتار می شه. با توجه به اینکه این یخچال از بیرون قفل شده بود و کسی متوجه حضور اون در درون یخچال نشده بود، این شخص هیچ تلاشی واسه نجات خود از درون این یخچال نکرد. در اون زمان گوشی موبایل هم نبود که اون بتونه با بقیه رابطه برقرار کنه.

اون تو ذهن خود مرگ رو قبول کرد بود و به اینکه در اون یخچال خواهد مرد ایمان و باور داشت. با این اوصاف اون اینجور کرد. کاغذ و خودکاری در جیب خود داشت و با این باور که خواهد مرد شروع به نوشتن خاطرات اون شب خود کرد.

اون ماجرای زندانی شدن خود رو می نوشت و در آخر هر جمله، جمله من در حال یخ زدن هستم رو اضافه می کرد. اون خاطره اون شب خود رو نوشت و هر بار اضافه کرد من دارم یخ می زنم.

این نوشتن بازم ادامه پیدا و صبح زود همکاران اون در یخچال رو باز کردن و با کمال ناباوری دیدند که این شخص مردهه. دکتر دلیل مرگ رو یخ زدگی تشخیص داد. کارگران سیم یخچال رو بازدید کردن و دیدند که اصلا یخچال کار نمی کرده چون برق یخچال قطع بوده.

تلقینای منفی این شخص و جمله من دارم یخ می زنم باعث یخ زدن اون شده بود. میشه گفت تلقینای منفی چقدر می تونن آدم رو ضعیف و شکننده کنن و انرژی و توان اونو بگیرن طوری که باعث مرگ اون شن.

تلقین چیه؟ و چیجوری میشه از تلقینا واسه جلو بردن کارا و رسیدن به اهداف از تلقینا استفاده کرد. اینا سؤالاتی بودن که در این مقاله سعی کردیم به اونا جواب بدیم.

با توجه به اینکه الان می دونین تلقین چیه؟ سعی کنین از تلقینای مثبت به نفع خودتون استفاده کنین و خیلی راحت بهش چیزی که دوست دارین برسین.

تلقینای مثبت در زندگی ما اثرات بسیار می ذارن. ولی تلقینای مثبت هم شرایطی دارن که باید به اونا توجه کرد. در زیر به بعضی از این شرایط اشاره می کنیم.