پایان نامه ازدادن

خود مصلحت موکل را رعایت نماید وازآنچه موکل بالصراحه به او اختیارداده است یا برحسب قرائن وعرف وعادت داخل دراختیار اوست تجاوز نکند . »
تشخیص اینکه آیا موکل دراقدامات وتصرفات خود رعایت مصلحت موکل را کرده است یا خیر؟ باعرف است ودادگاه نیز درتشخیص این امرعرف را ملاک حکم خود قرارخواهد داد .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

8- استرداد اموال موکل
وکیل ملزم است آنچه ازاموال موکل یا حساب موکل دریافت نموده است ، به وی بازگرداند واگرکالایا اشیایی ازطرف موکل گرفته است عین آن را مسترد نماید ، مگرزمانی که مستهلک یا تلف شده باشد که باید مثل یا قیمت آنرابپردازد این بازگرداندن ، تنها مربوط به اموال نیست بلکه ملزم است اوراق واسناد مربوط به موکل را نیز دراختیار او گذارد ،درپاره ای ازقوانین مانند ماده 997 ق . م مصر، وکیل لازم است که مستندات را عیناً به موکل تحویل نماید وحق ندارد ازدادن پاره یا همه آن اوراق واسناد امتناع ورزد به عنوان گرو طلب یا درمقابل استیفای حقوق ، گروکشی نماید .
درفقه امامیه ، لزوم تسلیم مالی که ازموکل دردست وکیل است تنها هنگام پایان وکالت نیست بلکه هرگاه موکل آن را طلب نماید ، وکیل باید تحویل دهد واگربدون عذر تأخیرورزد ، ضامن می گردد درنتیجه اگرتوسط آفت آسمانی هم تلف گردد ، باید خسارت آن را بپردازد . مراد از عذر، عذرشرعی وعقلی وعرفی است ومقصود از فوریت تسلیم هم فوریت عرفی خواهد بود .
ماده 668 ق . م ایران مقررداشته است : « وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد وآنچه را که به جای اودریافت کرده است به او رد کند » . ودراینجا چند نکته قابل یاد آوری است :

1 – آنچه را وکیل به اشتباه ازدیگران دریافت کرده است باید به صاحب آن رد کند ونمی تواند آنرا به موکل بدهد
2 – دراینکه آیا موکل استحقاق گرفتن آنچه را درنتیجه معامله بدست آمده است دارد یا خیر؟ با وکیل نیست واوتکلیفی جز رد امانت به موکل ندارد .
3- موکل میتواند، ضمن قرارداد وکالت یا پس از آن ، وکیل را ازدادن صورت حساب معاف کند : یعنی ملتزم شود که گفته وکیل را به عنوان نتیجه محاسبه بپذیرد .

ب) وظایف وتعهدات موکل
ازمطالبی که پیرامون تعهدات وکیل مطرح گشت ، وظایف موکل نیزفهمیده میشود ، بنابراین نباید به بحث دامنه دار پرداخت ، تنها پرداخت اجرت ، پرداخت هزینه ها وجبران خسارت که از وظایف مهم موکل است مورد اشاره گذرا قرارمی گیرد :

1- پرداخت اجرت
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ( قانون مدنی ، ماده 659 ) موکل باید اجرت وکیل را درصورتی که وکالت مجانی نبوده باشد بدهد وهرگاه وکیل قرارداد حق الوکاله داشته باشد طبق ماده 676-665-219 موکل باید طبق آن عمل کند والا طبق عرف وعادت مسلم ،اجرت المثل عمل وکیل را باید بپردازد . چنانچه درموردی دعاوی دادگستری وکالت دارد وکیل طبق تعرفه معینه مستحق حق الوکاله میباشد وهرگاه عرف مسلمی نسبت به آن امرنباشد اجرت المثل عادلانه پرداخت می شود که درصورت عدم توافق به وسیله کارشناس مقدارآن تعیین میشود ودرصورتی که عقد وکالت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *