پایان نامه رشته حقوق : محصولات کشاورزی

مال و مدت استهلاک ساختمان‌ها بر حسب دوام و استحکام آنها تعیین و در هر حال نباید از بیست سال تجاوز نماید. 3- برای مطالبات مشکوک الوصول باید اندوخته کافی از محل سود ویژه تأمین گردد و هرگاه مطالبات مذکور غیرقابل وصول تشخیص شود از اندوخته مزبور باید برداشت و واریز شود. ماده 48: «الف- در حساب سود و زیان سازمان بهره وام‌ها متناسب با مدت محسوب و بهره متعلق سال مالی مربوط به درآمد همان سال احتساب و منظور خواهد شد. ب- سود ویژه سازمان عبارت است از جمع درآمدها پس از کسر کلیه هزینه‌ها و استهلاک ها. ماده 49: «سود ویژه با تصویب مجمع عمومی به طریق زیر تقسیم می‌شود: «الف- پانزده درصد آن به حساب سرمایه احتیاطی منتقل می‌گردد. مشروط به اینکه این مبلغ کمتر از یک درصد سرمایه پرداخت شده نباشد منظور کردن این قسمت از سود ویژه به سرمایه احتیاطی تا زمانی که سرمایه مزبور معادل سرمایه پرداخت شده سازمان بشود اجباری است. ب- به پیشنهاد هیأت مدیره قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته مطالبات مشکوک الوصول تخصیص می‌یابد. ج- به پیشنهاد هیأت مدیره ممکن است قسمتی از سود ویژه برای نقل به سال بعد تخصیص یابد. د- ممکن است مبلغی از سود ویژه برای پاداش هیأت مدیره و بازرسان و کارکنان سازمان اختصاص داده شود … از طرف دیگر در ماده 4 اساسنامه سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران چنین آمده است: «سرمایه اولیه سازمان یک میلیارد و هفتاد و سه میلیون و نهصد و نود هزار ریال است که به یکصدوهفت هزار و سیصد و نود و نه سهم ده هزار ریالی تقسیم و تمام پرداخت شده است و با تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است میزان سرمایه اضافه گردد. «بودجه کل کشور از دو بخش شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل شده است. بودجه عمومی دولت بیانگر منابع و مصارف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و بودجه شرکت‌های دولتی شامل حدود 500 شرکت دولتی است. شرکت دولتی طبق قانون به شرکتی گفته می‌شود که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد. تنوع شرکت‌های دولتی به گونه‌ای است که تفاوت ماهیت جدی با یکدیگر دارند: مثلاً بودجه شرکت هایی مانند بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، سازمان تعاون روستایی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، شرکت‌های آب و برق منطقه ای، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان خصوصی سازی، سازمان حسابرسی و … بدون توجه به مأموریت و ماهیت آنها با هم جمع زده شده و به عنوان بودجه شرکت‌های دولتی ارائه می‌شود. درواقع تنها ضابطه‌ای که برای طبقه بندی شرکت‌های دولتی لحاظ می‌شود، سودده و زیان ده بودن آنهاست. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده بوده اند عملاً بودجه سر به سر تنظیم می‌کند، در نتیجه حتی طبقه بندی فرق نیز بی خاصیت شده است». همان طور که از مفاد مطلب مذکور به خوبی برمی آید شرکت تعاون روستایی مرکزی ایران در قالب و چارچوب شرکت دولتی اداره می‌گردد و از این رو بودجه آن بودجه یک نوع شرکت دولتی می‌باشد و عمده بودجه آن از سوی دولت (قوه مجریه) تأمین می‌گردد. هرچند که همانطور که خاطر نشان ساختیم سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران در فصل سوم اساسنامه خود به سازوکارهای خاص مالی خود اشاره نموده است اما با این وجود باید گفت میزان قابل توجه بودجه سازمان مذکور از طرف قوه مجریه تأمین می‌گردد و این امر یکی از چالش‌های خاص بودجه‌ای و درآمدی سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران است هرچند این امر به معنای آن نیست که سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران فاقد منابع دیگر مالی در تضمین و تحقق و تأمین بودجه و درآمد خود باشد؛ بلکه باید دانست سازمان مذکور علاوه بر بودجه دولتی که به آن تزریق می‌گردد واجد منابع درآمدی و بودجه‌ای دیگر و یا عبارت بهتر تا حدودی مستقل نیز می‌باشد. سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران همچون سایر شرکت‌های دولتی در بستر و قلمرو جمهوری اسلامی ایران از کمک‌های غیر دولتی و سازمانها و نهادها و اشخاص خصوصی البته در چارچوب قانون نیز برخوردار می‌باشد که می‌تواند نقش مهمی در ایجاد و شکل گیری منابع درآمدی آن داشته باشد و از سوی دیگر همان طور که گفته شد سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران از آنجا که به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود با عنایت به چارچوب وظایف و صلاحیت‌های مقرر در اساسنامه از طریق اجرای وظایف خود به کسب و تحصیل درآمد می‌پردازد. هرچند باید دانست از آنجا که بخش عمده بودجه سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران از سوی دولت تأمین می‌گردد و از این رو بایستی با احتیاط سخن گفت که سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران به طور نسبی از استقلال درآمدی بودجه‌ای برخوردار می‌باشد.

گفتار سوم: حق اقامه دعوا مستقل

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی دیگر از اجزاء و عناصر تکوینی مهم هر شخصیت حقوقی شناسایی حق اقامه دعوا مستقل سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران است. حق دادخواهی یکی از مهمترین حقوق شهروندان و از سوی دیگر یکی از شاخص‌های مهم هر شخصیت حقوقی می‌باشد حق دادخواهی و اقامه دعوا امروزه نه تنها برای اشخاص طبیعی و حقوقی بلکه برای اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته شده است؛ ضرورت حق اقامه دعوا مستقل و دادخواهی برای اشخاص حقوقی با عنایت به پیچیدگی‌های موضوعات حقوقی، تنوع و تعدد چالش‌ها و موضوعات پیش آمده برای اشخاص حقوقی غیر قابل انکار است. چه اینکه بدون حق مذکور نمی‌توان امنیت حقوقی و تضمین مشخصی برای ایفای صحیح، بدون دغدغه و کارآمد صلاحیت‌ها و کارکردهای اشخاص حقوقی در نظر گرفت. یکی از مثال هایی که در خصوص حق دادخواهی همچون سایر حقوق همچون اشخاص طبیعی برای اشخاص حقوقی میزنند. ماده 588 قانون تجارت می‌باشد. در این ماده چنین می‌خوانیم: شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک. همان طور که از ماده مذکور به خوبی برمی آید شخص حقوقی از کلیه حقوق شخص طبیعی می‌تواند برخوردار شود و اصل در این خصوص اهلیت تمتع شخص حقوقی می‌باشد، مگر آنچه که به طور ذاتی و جوهری و طبیعی به اشخاص طبیعی تعلق دارد. البته باید دانست که شخص حقوقی نمی‌تواند خارج از حدود و چارچوب قانون و مقررات مربوطه و اساسنامه و … از حقوقی برخوردار باشد و حقوقی که برای هر شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود، متناسب با هدف هایی می‌باشد که برای او در نظر گرفته شده است؛ یکی از حقوقی که شخص حقوقی بایستی همچون سایر اشخاص طبیعی از آن برخوردار باشد و با هیچ مانع قانونی روبرور نمی‌باشد، موضوع حق اقامه دعوا له یا علیه اشخاص حقوقی وجود داشته باشد تا نوعی زمینه شکل گیری مسئولیت پذیری و پاسخگویی آنها وجود داشته باشد. «اولاً تظلم و دادخواهی حق مسلم همه افراد و ایجاد دستگاه قضایی صالح برای تضمین امنیت شهروندان تکلیف جامعه و حکومت است. ثانیاً این حق مطلق است؛ بدین معنی که نمی‌توان مانع استفاده احدی از آن شد. ثالثاً چه بسا ممکن است که افراد قصد تظلم و دادخواهی علیه مقامات و دستگاه‌های دولتی و قضایی داشته باشند. نظام جمهوری اسلامی ایران موظف است امکانات قضایی لازم را بدون هیچ گونه تضییق و اعمال قدرتی، در اختیار آنان قرار دهد تا افراد جامعه از ظلم و فساد دستگاه‌های عمومی مصون بمانند» با این مقدمه آیا سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران دارای حق اقامه دعوا مستقل می‌باشد؟ در این خصوص در بند 1 ماده 37 اساسنامه سازمان یکی از وظایف و اختیارات مدیر عامل را به شرح ذیل می‌داند … نمایندگی سازمان در برابر اشخاص ثالث و مراجع قضایی و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی با حق توکیل غیر … . همانطور که از مفاد این بند از وظایف و اختیارات مدیر عامل سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران به خوبی برمی آید، حق اقامه دعوا در مراجع ذی صلاح قضایی و همچنین کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی در دعاوی له یا علیه سازمان مورد شناسایی و تصریح قرار گرفته است به گونه‌ای که حتی اگر این بند از وظایف مدیر عامل سازمان فوق‌الذکر نیز ذکر نمی‌شد باز می‌توانیم براساس اصول کلیه حقوقی و نیز بدیهی و روشن بودن موضوع، حق اقامه دعوی مستقل را مورد شناسایی قرار دهیم. در این راستا سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران یک واحدی تحت عنوان مدیریت بازرسی و حقوقی تشکیل داده است که وظیفه مدیر عامل سازمان به نوعی به آن واگذار شده است. در بخشی از وظایف مدیریت بازرسی و حقوقی سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران چنین می‌خوانیم: «1- تعقیب و دفاع از دعاوی که از طرف سازمان و یا علیه سازمان در مراجع قضایی کشور مطرح می‌شود 2- اظهار نظر حقوقی در مورد قراردادهایی که به وسیله واحدهای سازمان یا شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی تهیه می‌شود … . رسیدگی به شکایات و گزارشات مربوط به تخلفات کارکنان و مدیران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و واحدهای سازمان و اعلام جرم علیه مدیران خاطی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی برابر اختیارات تفویضی از سوی مدیر عامل محترم سازمان در حدود قوانین و مقررات موجود … تهیه پاسخ در مورد شکایاتی که از خارج از سازمان دریافت می‌شود … . اقدام در جهت استیفاء حقوق سازمان از طریق طرح، تعقیب، دفاع و سایر اقدامات قانونی مربوط به دعاوی سازمان تعاون روستائی ایران و عندالاقتضاء حسب تفویض نمایندگی در مراجع قضایی تشکلهای تعاونی تحت پوشش در کلیه مراحل رسیدگی، … تعیین نماینده حقوقی و قضایی در هیأت‌ها، شوراها و کمیسیون‌های مختلف و مراجع قضایی در چارچوب وظایف محوله، … انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی بر حسب نیاز طبق مقررات جهت انجام امور حقوقی و اقامه دعوی پس از تأمین منابع مالی … بررسی و رسیدگی و اعلام نظر حقوقی نسبت به شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه وظایف سازمان … . همان طور که از بررسی برخی از وظایف تشکیلات مذکور در سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران به خوبی برمی آید به این نتیجه می‌رسیم که سازمان از حق اقامه دعوا مستقل به کیفیت مقرر مذکور برخوردار می‌باشد.
گفتار چهارم: استقلال سازمانی
یکی دیگر از مهمترین و برجسته ترین شاخصه‌های شخصی
ت حقوقی استقلال سازمانی می‌باشد. سازمان و یا نهادی می‌تواند واجد شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که از استقلال سازمانی برخوردار باشد، به گونه‌ای که بتواند با شکل گیری و طراحی ساختار و سازمانی منحصر به فرد و مجزا در مسیر تحقق کارکردها و وظایف و اختیارات خود گام بگذارد. امروزه سعی بر این امر شده است که بسیاری از سازمان‌ها و نهادها و ارگانها را اعم از دولتی و یا خصوصی به صورت مستقل اداره نمایند تا از ویژگی‌های مهمی همچون کاهش وابستگی به بودجه و درآمد دولتی برخوردار باشند، حتی امروزه با شکل گیری اندیشه خصوصی سازی بسیاری از سازمان‌ها به صورت مستقل اداره می‌شوند. پیداست که استقلال سازمانی با مفهوم و اندیشه خصوصی سازی متفاوت می‌باشد، اما منظور و هدف از آوردن مفهوم خصوصی سازی این است که امروزه بسیاری بر این موضوع که دولت توانایی، امکان، کارایی و کارآمدی انجام وظایف و تکالیف بویژه در حوزه تصدی گری را نداشته و از این رو، رو به واگذاری اختیارات و صلاحیت هایش آورده است، کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد، علاوه بر اندیشه خصوصی سازی تفویض و واگذاری و به نوعی برون سپاری وظایف و صلاحیت‌ها نیز در راستا و چارچوب کاهش حجم مسئولیت‌ها و تکالیف دولت‌ها می‌باشد، در هر صورت بایستی چنین گفت که استقلال سازمانی و بویژه عدم تکیه و وابستگی به دولت‌ها امروزه به عنوان اصلی مهم و قابل توجه به شمار آمده که حتی به عنوان یکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *