پایان نامه رشته مدیریت : ارزیابی عملکرد

مبتنی بر فعالیت بیمه گری موافقت با لحاظ شدن عامل

ردیف معیارهای مبتنی بر حسابداری سنجش در خصوص هر زیرفاکتور 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 نرخ بازده دارایی موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

2 بازده حقوق صاحبان سهام موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

3 رشد سود عملیاتی موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

4 نسبت قیمت به سود موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

5 سود هر سهم موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

6 نسبت بدهی موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

7 نسبت جاری موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

8 نسبت آنی موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

ردیف معیارهای مبتنی بر بازار بورس سنجش در خصوص هر زیرفاکتور 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 میانگین حجم فروش حقوقی موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

2 میانگین حجم فروش حقیقی موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

3 میانگین سالانه تعداد خریداران موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

4 میانگین حجم معاملات موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

5 رتبه ارزش شرکت موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

6 میانگین دفعات معاملات روزانه موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

7 تعداد روزهای مثبت موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

8 میانگین ارزش معاملات موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ردیف معیارهای مبتنی بر فعالیت بیمه گری سنجش در خصوص هر زیرفاکتور 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 حق بیمه تولیدی به سرمایه موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

2 ضریب نفوذ شرکت موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

3 نسبت حق بیمه اختیاری موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

4 نسبت بیمه های زندگی موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

5 نسبت توانگری موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

6 نسبت خسارت موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

7 ضریب خسارت موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

8 ذخایر فنی به سرمایه موافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور

3- خواهشمند است چنانچه عوامل دیگری مد نظر جنابعالی بوده که به عنوان عوامل در ارزیابی عملکرد صنعت بیمه باشد، ضمن درج آن در زیر ارزیابی خود را نیز با توجه به آن مشخص فرمایید.
ردیف عامل 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1

2

3

 
 

4

5

6

7