پایان نامه : مسئولیت قراردادی

قواعد آئین دادرسی معاف است( مثلا رعایت فاصله زمانی ابلاغ و رسیدگی) لذا در رسیدگی از طریق داوری روند رسیدگی و دادرسی دارای سرعت زیادی نسبت به دادرسی در محاکم میباشد.
رسیدگی از طریق داوری در بیشتر موارد هزینه کمتری نسبت به رسیدگی از طریق محاکم دارد.
اعتبار رای داوری وابسته به اراده طرفین است و تحمیلی نمیباشد، طرفین میتوانند با توافق همدیگر رای داوری را مردود و بلااثر نمایند در حالیکه آرای صادره از محاکم فقط از طریق مراجع بالاتر قابل تغییر است و طرفین هیچگونه حقی درخصوص پذیرش و یا عدم پذیرش آرا ندارند.
میزان دسترسی اصحاب دعوی به داوران در مقایسه با میزان دسترسی به قضات بیشتر و راحت-تر است.
در رسیدگی از طریق داوری طرفین درخصوص فرد نوعی داور و تعداد داوران حق انتخاب دارند، همچنین داور نیز اجبار و الزامی نسبت به پذیرش پروندهها ندارد درحالیکه در محاکم طرفین هیچ اختیاری در انتخاب قاضی و یا قاضی در انتخاب پرونده ندارند. مضافا اینکه در بعضی موارد برای قاضی و محاکم محدودیتهایی در جهت رسیدگی به بعضی پروندهها وجود دارد.
بحث صلاحیت محلی در داوری مطرح نیست و طرفین میتوانند با توافق یکدیگر در هر نقطهای به داوری رجوع کنند.
ضریب رازداری در داوری بالا است
خصلت رسیدگی در داوری دوستانه است
1-1-4-2- معایب داوری
امکان تقاضا و صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.
نداشتن ثبات و ضمانت اجرای رای داوری: رای داوری میتواند توسط طرفین مردود و بلااثر اعلام شود.
فوت و یا حجر هر یک از طرفین دعوی موجب زوال داوری شده درنتیجه اطاله دادرسی پیش خواهد آمد.
دایره شمول رسیدگی از طریق داوری محدود و فقط شامل اعمال حقوقی (معاملات و…) است و وقوایع حقوقی را شامل نمیشود همچنین بعضی دعاوی قابل رسیدگی توسط داوری نیست مانند ورشکستگی.
شروع فرآیند دادرسی از طریق داور منوط به قبولی داور است و تا زمانی که داور قبولی خود را اعلام نکرده داوری تشکیل نمیشود.
رای داوری فقط قابل اعتراض از جهت بطلان میباشد و امکان تجدیدنظر خواهی و یا اعاده دادرسی وجود ندارد.
1-1-5- مزایای مصونیت و مسئولیت داشتن داور
1-1-5-1- مزایای مصونیت داشتن داور از مسئولیت
رغبت بیشتر افراد به قبول داوری: معمولا افراد جامعه از قبول مسئولیتی که هیچ تکیهگاه محکمی نداشته و از سوی دولت حمایت نشود و از طرفی احتمال خطا در آن وجود داشته و در صورت خطا، ملزم و موظف به پاسخگویی باشند، سرباز میزنند. داوری نیز از این امر مسثنی نمیباشد، هرگاه فردی که میخواهد قبول داوری نماید، بداند که در صورت بروز خطای منجر به خسارت باید از عهده خسارت آن برآید، در حالیکه حقالزحمه قابل توجهی در قبال خسارت وارده دریافت نمیکند، رغبت چندانی به قبول سمت داوری نخواهد داشت.
ایجاد آرامش برای داور: هرگاه داور در خصوص خطاهای احتمالی فاقد مسئولیت شناخته شده و هیچ الزامی به تادیه و تامین ضررهای بوجود آمده، نداشته باشد. عدم پرداخت خسارت توسط داور با وجود اینکه وی موجبات ورود ضرر به زیاندیده شده است، حمایت از او تلقی میشود و این باعث آسودگی و آرامشخاطر نسبت به انجام وظایف داوری خواهد شد.

گسترش داوری و کاهش بار دستگاه قضایی و هزینههای دولت: چنانچه داوران در راستای انجام وظایف داوری مصون از هرگونه مسئولیت شناخته شوند، در نتیجه افراد بیشتری تمایل به قبول سمت داوری خواهند داشت و این امر موجب گسترش داوری خواهد گردید. با گسترش داوری امکان ارجاع اختلافات به داوری زیاد شده، در نتیجه آمار ورودی دستگاه قضایی کاهش خواهد یافت و این مسئله موجب کاهش هزینههای دولت خواهد شد. به بیان دیگر با رجوع طرفین اختلاف به داوری، در حقیقت آنها هزینههای دادرسی را خودشان پرداخت خواهند کرد و هزینهای در این خصوص تحمیل بیتالمال نخواهد شد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1-5-2- مزایای مسئولیت داشتن داور
احساس مسئولیت توسط داور و بالا رفتن ضریب دقت داوری: اگر داور در خصوص وظایف مقرر مسئول شناخته شود مسلما در نحوه رسیدگی و انجام وظایف احساس مسئولیت خواهد کرد و مشخص است که داوران تمام توان خود را در جهت صدور آرای صحیح و قانونی به کار خواهند برد. در نتیجه ضریب دقت داوری بالا رفته و میزان خطای ارتکابی کاهش خواهد یافت و داور هیچ اعتنایی به مطالبات نامشروع افراد نداشته وتمام تلاش خود را در این راستا به کار خواهد بست که هیچ مسئولیت در آینده گریبانگیر او نشود و این امر موجب غیر قابل نفوذ بودن داوری شده و هیچ فرد سودجویی قادر نخواهد بود که نحوه رسیدگی به اختلافات را در مسیر دلخواه خود هدایت نماید.
تشویق بیشتر مردم برای رجوع به داوری: اگر مردم یقین داشته باشند که در صورت رجوع به داوری، در خصوص اختلاف پیش آمده رسیدگی مناسب و منطبق بر قوانین صورت خواهد گرفت و در صورت بروز اشتباه در نحوه رسیدگی و صدور رای و حدوث ضرر، فرد مقصر مسئول شناهته شده و موظف به جبران خسارات وارده خواهد بود، در نتیجه علاقه بیشتری برای رجوع به داوری خواهند داشت و این باعث تشویق طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری خواهد شد.
تدارک جبران خسارت زیاندیدگان از سوی داوران: اگر داور مسئول اعمال و رفتار و نحوه رسیدگی خود شناخته شود، موظف به جبران خساراتی خواهد بود که در اثر اشتباه و تقصیر او حاصل شده است. در نتیجه، ضرری که بدون سبب قانونی و در اثر خطای داور برکسی وارد آمده جبران شده و هیچ ضرری بدون جبران نخواهد ماند.
1-2- مسئولیت مدنی
1-2-1- مفهوم مسئولیت
مسئولیت به معنای پاسخگویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است. اصولا نزول کتب آسمانی و ارسال رسولان نشانه مسئولیت انسان میباشد. (تقیزاده ،1392،ص1) واژهی مسئولیت مصدر جعلی از مسئول بودن به معنای ضمانت، ضمان، تعهد، موظف بودن به انجام کاری ، متعهد بودن آمده است. (دهخدا ،1371،ص4077) همچنین پاسخگویی در مقابل انجام دادن کار نیز میباشد. (مشیری،1371،ص877)
مسئولیت واژهای است که در زبان فقهای قدیم و معاصر استعمال نشده و تفسیر جدیدی است که حقوقدانان آن را مورد استفاده قرار میدهند. در حوزه حقوق اسلامی برای بیان مسئولیت مدنی از اصطلاح ضمان قهری استفاده شده است. (حکمت نیا، 1387،ص29)
1-2-2-مفهوم مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی یکی دیگر از انواع مسئولیتهاست که ممکن است در مقابل انواع دیگری از مسئولیت مانند مسئولیت کیفری قرار گیرد و دارای دو مفهوم و معنی است:
1-2-2-1-مسئولیت مدنی در معنای عام

در معنای عام، « مسئولیت مدنی»، تعهد و التزام شخص به جبران خسارت دیگری است و هرگاه شخصی ناگزیر به جبران خسارت دیگری باشد، گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی ترجمه معادل فرانسوی Responsabilite civile است که در حقوق ایران وارد شده است و اکثر حقوقدانان ایرانی از آن استفاده کردهاند. درحقوق کشورهای عربی، بیشتر از واژه « التزام» استفاده شده است، اگرچه واژه مسئولیت نیز بدون کاربرد نیست. در فقه امامیه، اصطلاح ضمان تنها به معنی بر عهده گرفتن دین دیگری نیست، بلکه به معنای عام، شامل رد عین و باپرداخت خسارت و اشتغال ذمه به کار رفته است و تفاوت معنی ضمان با توجه به ماهیت مضمون مختلف میشود، به عنوان مثال«ضمان ید»، «ضمان اتلاف»، «ضمان غصب»، «ضمان عقدی»، « ضمان قراردادی» هریک معنای خاصی دارند.
در حقوق ایران مراد از مسئولیت مدنی به معنای عام، التزام شخص به جبران خسارت و ضرر وارده به دیگری است، اعم از اینکه منشا ضرر جرم باشد یا خسارت ناشی از ضرر غیر عمدی یا عدم اجرای قرارداد یا قانون. (تقیزاده،1392، ص3)
1-2-2-2- مسئولیت مدنی در معنای خاص
امروزه اصطلاح مسئولیت مدنی بیشتر در معنای مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا خارج از قرارداد ( مسئولیت قهری یا ضمان قهری) بکار برده میشود. قابل ذکر است که اصطلاح مسئولیت مدنی هرگاه بدون وصف و قید بکار رود، منصرف به مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است. این اختصاص مسئولیت مدنی به مسئولیت خارج از قرارداد در حقوق ایران ریشه در حقوق فرانسه دارد. در حقوق فرانسه مسئولیت خارج از قرارداد را مسئولیت مدنی مینامند. حقوقدانان فرانسه این معنی از مسئولیت را در برابر مسئولیت اخلاقی یا مسئولیت کیفری قرار نمیدهند، بلکه آن را در برابر مسئولیت قراردادی قرار دادهاند.
به نظر حقوقدانان فرانسه مسئولیت خارج از قرارداد، در جایی است که هیچ رابطه قبلی بین زیان دیده و عامل زیان نیست، در حالیکه مسئولیت قراردادی، در صورتی است که بین زیان دیده و عامل زیان رابطه قراردادی قبلی برقرار باشد. آنها مسئولیت خارج از قرارداد را در باب تعهدات و مسئولیت قراردادی را در آثار قراداد بررسی مینمایند. این تفکیک در حقوق ایران نیز وارد شده است و آنچه حقوقدانان ایران در منابع خود در مسئولیت مدنی مورد بحث قرار میدهند بیشتر مباحث مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد است. (تقیزاده، 1392،ص5)
1- 2-3- تفاوت مسئولیت مدنی و اخلاقی
واژه «مسئولیت» رنگ اخلاقی نیز دارد و به طور معمول هر کس این بار را به دوش میکشد خطاکار است پارهای از نویسندگان اعتقاد دارند که همه مسئولیتهای مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است؛یعنی، همان قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته و به شکل قواعد حقوقی جلوهگر شده است، زیرا اخلاق حکم میکند که هیچکس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. با وجود این، در نظام کنونی بین مسئولیت اخلاقی و مدنی باید تفاوت گذارد:
مسئولیت اخلاقی، چهرهای از شرمساری وجدان و گناه است؛ جنبه شخصی دارد و مفهوم آن از تقصیر(به معنای کار قابل سرزنش) جدانیست، در حالی که مسئولیت مدنی رفته رفته به صورت نوعی در میآید و معیارهای کلی مییابدو حتی مفهوم خطا یا تقصیر نیز، چنان که خواهیم دید، از مفهوم اخلاقی آن جداشده و رنگ اجتماعی یافته است و فکری تا صورت خارجی نیابد و به انجام دادن کار یا تفریطی منتهی نشود هیچ گاه مسئولیت محقق نمیشود.
در مسئولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت و از ارکان آن است، ولی در مسئولیت اخلاقی، همین که وجدان شخص متاثر ونادم گشت یا وجدان عمومی کاری را ناشایست دید، شخص مسئول به حساب میآید.
از نظر ضمانت اجرا، این دو ضمان یکسان نیست: مسئولیت اخلاقی را نمیتوان از دادگاه مطالبه کرد یا به وسیله حکم دادگاه به دست آورد، اما مسئولیت مدنی سبب ایجاد دین است و زیان دیده میتواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه مسئول، وضع را به حالت پیش از ارتکاب تقصیر بازگرداند.
از نظر قلمرو، گاه احکام آن دو متفاوت است: برای مثال، اگر از خطایی کوچک زیانی بزرگ به بار آید، حقوق در این مسئولیت تردید ندارد، در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمیبیند و به چشمپوشی و گذشت تمایل دارد. (کاتوزیان،1383،ص14)
1-2-4- تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری
مسئولیت مدنی و کیفری در قدیم باهم مخلوط بوده است. مجازات کسی که جرمی مرتکب میشد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارت به قربانی خود بود، چنان که «دیه» در حقوق اسلام نیز همین مفهوم را داشت. حقوق کنونی ما نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی در کنار قوانین مدنی و مسئولیت مدنی،از این اختلاط متاثر است. زیرا دیه هر دو چهره مدنی و کیفری را دارد و این سوال دشوار را بوجود میآورد که، آیا دیه حاوی تمام زیانهای مادی و معنوی ناشی از جرم است یا زیان دیده میتواند علاوه بر دیه زیانهای اضافی (از جمله زیان معنوی) را هم از مرتکب بخواهد؟ جمع قوانین راه حل گسترده تر را ایجاب میکند تا هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند و به ویژه زیانهای معنوی، که گاه به مراتب مهمتر از زیان ناشی از جرم است، بر قربانی بیگناه تحمیل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *